CV-sida

Maria Jacobsen

Maria Jacobsen
Jag arbetar med att främja hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion.

Presentation

Min forskning handlar om hållbarhets aspekter och hållbarhetsbedömningar av livsmedel och dieter. Jag undersöker olika vägar för att minska miljöpåverkan från maten vi äter, medan vi ökar eller bibehåller näringsintaget. I mitt doktorandprojekt har jag lite mer fokus på småbarn, men även deras föräldrar ingår i min forskning. Det övergripande målet med mitt projekt är att undersöka olika strategier för att främja övergången mot hälsosamma och hållbara koster, hitta innovativa tekniska lösningar och processer på mikro (individ), meso (matmiljö) och makro (livsmedelssystem) nivå.

Jag arbetar i det interdisciplinära projektet PLAN’EAT projektet med kollegor från EU och samarbetar med svenska representanter från livsmedelskedjan, beslutsfattare, icke-statliga organisationer, utbildningssystem, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och en medborgarpanel.

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen i optik från Karolinska institutet. Efter min examen 2003 arbetade jag i nästan 15 år med utprovning av glasögon, kontaktlinser och även inom ögonkirurgi. År 2017 bestämde jag mig för att studera nutrition vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Jag ville lära mig mer om hållbarhetsaspekter kring livsmedelskonsumtion och läste därför mastersprogrammet Hållbara livsmedelssystem på SLU och tog examen i januari 2022. Därefter arbetade jag som analytiker på RISE och forskningsassistent på SLU fram till dess jag påbörjade min doktorandtjänst i februari 2023. 

Handledning

Jag handleder studentuppsatser när ämnet är relevant till min forskning och är även handledare i mastersprogram kursen LV0103 Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem.

Publikationer i urval

Strid I,  Jacobsen M, Alvåsen K, Rydén J (2023). Loss of beef during primary production at Swedish farms 2002-2021. Frontiers in Sustainable Food Systems Sustainable Food Processing

Jacobsen M, Bianchi M, Trigo J.P, Undeland I, Hallström E, Bryngelsson S (2023). Nutritional and toxicological characteristics of Saccharina latissima, Ulva fenestrata, Ulva intestinalis, and Ulva rigida: a review. International Journal of Food Properties


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system
Telefon: +46701441730
Postadress:
Inst för energi och teknik, Box 7032
75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala

Publikationslista: