Hoppa till huvudinnehåll

Naturresursteknik

Här ingår bland annat energisystem, fjärranalysteknik och miljöledning.


Det finns 52 sidor som är taggade med Naturresursteknik:

Malhun Fakioglu

Jag arbetar för närvarande med att avlägsna mikropollutanter från vatten och avloppsvatten genom ozonoxidation och granulärt aktivt kolfiltrering. Mina tidigare studier omfattade avlägsnande av smak-

electrictransition

Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition med Energiforsk och Chalmers som huvudsökande till utlysningen Energitransitioner – ett systemperspektiv. SLU

Maoya Bassiouni

Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi maoya.bassiouni@slu.se | ORCiD | GoogleScholar| GitHub Läs mer om Maoya Bassiouni på engelska: https://www.slu.se/en/

Prithvi Simha

My research focuses on the safe recycling and valorisation of resources present in wastewater. Currently, I am developing a technology - alkaline urine dehydration - that converts human urine into a

Disp Jenna Senecal

Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and Hugiene Evaluation of Alkaline Urine Dehydration Jenna Senecal försvarar sin avhandling "Safe Nutrient Recovery from Human Urine - System and

Cecilia Sundberg

Lektor i bioenergisystem. Analyserar miljöpåverkan av bioenergisystem för att möjliggöra system med låg eller negativ klimatpåverkan. Särskilt intresserad av biokol som teknik för negativa utsläpp

David Ljungberg

Forskare med fokus på logistik i lantbruks- och livsmedelskedjan och förnybara energisystem. Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik. Undervisar i logistik, hållbara

Thomas Prade

Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att intensifiera

David Ljungberg

Som forskare är mitt fokus på effektiva och hållbara transporter och logistiksystem för livsmedel och bioenergi. Jag är också kursledare och lärare i flera kurser och studierektor för institutionens

KväveFosfor

Fosfor har länge starkt prioriterats vad gäller återvinning från avlopp och i direktivet till den sittande slamutredningen är fosfor det enda näringsämnet som nämns. Kväve bör dock prioriteras högst,

Lovisa Lindberg

Mitt arbete fokuserar på processeffektivitet i fluglarvskompostering. Målet är att återinföra organiskt avfall in i kretsloppet i form av djurföda (larver) och gödningsmedel (behandlingsrest) på ett

Forskning kring urintorkning i finsk media

I samband med MORTTI-projektet testas vår grupps urintorkningsteknologi i fält vid Björneborgs Brigads militärträningsbas i Finland. Tidigare under veckan deltog Caroline Karlsson och Prithvi Simha

Loading…