Hoppa till huvudinnehåll

Naturresursteknik

Här ingår bland annat energisystem, fjärranalysteknik och miljöledning.


Det finns 31 sidor som är taggade med Naturresursteknik:

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Thomas Prade

andrus.kangro@slu.se Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att

Malhun Fakioglu

Jag arbetar för närvarande med att avlägsna mikropollutanter från vatten och avloppsvatten genom ozonoxidation och granulärt aktivt kolfiltrering. Mina tidigare studier omfattade avlägsnande av smak-

electrictransition

Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition med Energiforsk och Chalmers som huvudsökande till utlysningen Energitransitioner – ett systemperspektiv. SLU

Maoya Bassiouni

Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi maoya.bassiouni@slu.se | ORCiD | GoogleScholar| GitHub Läs mer om Maoya Bassiouni på engelska: https://www.slu.se/en/

Prithvi Simha

prithvi.simha@slu.se I work in the field of circular sanitation and research ways to recycle the resources present in wastewater. In my group, we develop technologies that safely recover nutrients,

Cecilia Sundberg

Lektor i bioenergisystem. Analyserar miljöpåverkan av bioenergisystem för att möjliggöra system med låg eller negativ klimatpåverkan. Särskilt intresserad av biokol som teknik för negativa utsläpp

David Ljungberg

Forskare med fokus på logistik i lantbruks- och livsmedelskedjan och förnybara energisystem. Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik. Undervisar i logistik, hållbara

David Ljungberg

Som forskare är mitt fokus på effektiva och hållbara transporter och logistiksystem för livsmedel och bioenergi. Jag är också kursledare och lärare i flera kurser och studierektor för institutionens

Lovisa Lindberg

Mitt arbete fokuserar på processeffektivitet i fluglarvskompostering. Målet är att återinföra organiskt avfall in i kretsloppet i form av djurföda (larver) och gödningsmedel (behandlingsrest) på ett

Anneli Ågren

Anneli Ågren Anneli.Agren@slu.se Jag forskar inom området akvatisk landskapsanalys. Där forskar och undervisar jag om vattnet i skogen. Jag leder en forskargrupp som utveckar nya

Loading…