Hoppa till huvudinnehåll

Naturresursteknik

Här ingår bland annat energisystem, fjärranalysteknik och miljöledning.


Det finns 33 sidor som är taggade med Naturresursteknik:

Thomas Prade

Thomas.Prade@slu.se Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att

Webbinarium: Hur kan vi kvantifiera klimateffekter av snabbväxande lövträd?

stina.johannesson@slu.se Trees For Me, det nationella kompetenscentrumet för snabbväxande lövträd, bjuder in till webbinarium om hur snabbväxande lövträd och dess produkter påverkar klimatet i ett

Shivesh Karan

shivesh.karan@slu.se Studerar för närvarande klimat- och miljöpåverkan av biokolanvändning i svenskt lantbruk genom ett livscykel- och rumsperspektiv Mina nyckelkompetenser ligger i

Per-Anders Hansson

per-anders.hansson@slu.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:174733&sort=PY%20desc,slu_full_authors%20asc&fq=&wt=xslt&tr=rss.xsl

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Malhun Fakioglu

Jag arbetar för närvarande med att avlägsna mikropollutanter från vatten och avloppsvatten genom ozonoxidation och granulärt aktivt kolfiltrering. Mina tidigare studier omfattade avlägsnande av smak-

Maoya Bassiouni

Postdoktor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Enheten för växtekologi maoya.bassiouni@slu.se | ORCiD | GoogleScholar| GitHub Läs mer om Maoya Bassiouni på engelska: https://www.slu.se/en/

Prithvi Simha

prithvi.simha@slu.se I work in the field of circular sanitation and research ways to recycle the resources present in wastewater. In my group, we develop technologies that safely recover nutrients,

Cecilia Sundberg

cecilia.sundberg@slu.se Lektor i bioenergisystem. Analyserar miljöpåverkan av bioenergisystem för att möjliggöra system med låg eller negativ klimatpåverkan. Särskilt intresserad av biokol som

David Ljungberg

david.ljungberg@slu.se Forskare med fokus på logistik i lantbruks- och livsmedelskedjan och förnybara energisystem. Studierektor för grundutbildning vid Institutionen för energi och teknik.

David Ljungberg

Som forskare är mitt fokus på effektiva och hållbara transporter och logistiksystem för livsmedel och bioenergi. Jag är också kursledare och lärare i flera kurser och studierektor för institutionens

Loading…