CV-sida

Shivesh Karan

Studerar för närvarande klimat- och miljöpåverkan av biokolanvändning i svenskt lantbruk genom ett livscykel- och rumsperspektiv

Presentation

Mina nyckelkompetenser ligger i skärningspunkten mellan tre discipliner (Geospatial Science, Environmental Science och Data Science). Jag använder geospatiala teknologier på en mängd olika mark-/miljötillämpningar (Multi-Criteria Risk Assessment, Suitability Analysis, land Use/land Cover Change Analysis, GIS Model Development).

Forskning

Mars 2021 - Nuvarande: Studerar klimat- och miljöpåverkan av biokolanvändning i svenskt jordbruk genom ett livscykel- och rumsperspektiv. Mer information om vår grupps forskning finns på https://biochar.systems/about/

Februari 2019 - oktober 2020: Arbetade som postdoktor med att utveckla hållbara bioekonomistrategier för Frankrike. Jag var ansvarig för forskningsmål 1 (RO1) i det Make Our Planet Great Again-vinnande projektet Cambioscop, vid Institut National des Sciences Appliquees (INSA), Toulouse, Frankrike. I RO1 utvecklade jag en rumslig databas för restbiomassaresurser som för närvarande finns tillgängliga i Frankrike, och utvärderade miljöpåverkan av deras nuvarande användning genom livscykelanalys.

Bakgrund

Ph.D. 2019. Miljövetenskap & teknik. Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, Indien.

Teknisk magister. 2014. Miljövetenskap och teknik. Indian Institute of Technology (ISM), Dhanbad, Indien.

Civilingenjör. 2012. Datavetenskap och teknik. Visvesvaraya Technological University, Bangalore, Indien.

Publikationer i urval

Karan, S.K., Osslund, F., Azzi, E.S., Karltun, E., and Sundberg, C., 2023. A spatial framework for prioritizing biochar application to arable land: a case study for Sweden. Resources, Conservation and Recycling, 189:106769.

Shen, Z., Tiruta-Barna, L., Karan, S.K. and Hamelin, L., 2022. Simultaneous carbon storage in arable land and anthropogenic products (CSAAP): Demonstrating an integrated concept towards well below 2° C. Resources, Conservation and Recycling, 182:106293.

Singh, C., Karan, S.K., Sardar, P. and Samadder, S.R., 2022. Remote sensing-based biomass estimation of dry deciduous tropical forest using machine learning and ensemble analysis. Journal of Environmental Management, 308:114639.

Karan, S. K., and Hamelin, L., 2021. Crop residues may be a key feedstock to bioeconomy but how reliable are current estimation methods? Resources Conservation and Recycling, 164:105211. 

Karan, S. K., and Hamelin, L, 2020. Towards local bioeconomy: A stepwise framework for high-resolution spatial quantification of forestry residues. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 134:110350. 


Kontaktinformation


Publikationslista: