Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 106 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Karolina Jörgensen

karolina.jorgensen@slu.se Läs mer på den engelska sidan https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:31789928&sort=PY%20desc,slu_last_update%20desc&rows=100&fq=&wt

Martyn Futter

martyn.futter@slu.se I am an aquatic landscape ecologist. As an aquatic scientist, my primary focus is on freshwater lakes, rivers, streams and ponds, with occasional forays to the marine

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Marta Szubska

marta.szubska@slu.se Postdoctor at the Department of Forest Ecology and Management, SLU, Umeå. Currently working on dark abiotic mercury reduction in anaerobic conditions in a model system. All

Marcus Klaus

marcus.klaus@slu.se I am interested in the carbon and greenhouse gas cycling in the boreal landscape. I have worked a lot with lakes and streams, but have recently shifted my focus towards

Urban Forests - Johan Östberg

Svenska städers trädbestånd – utveckling och utmaningar de senaste fem åren viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Emma Lannergård

emma.lannergard@slu.se Jag jobbar som Postdoc på vatten och miljö SLU, med tvärvetenskaplig bakgrund inom miljövetenskap, men specialiserad på mark och vatten. Det är viktigt att forskningen vi gör

Webbinarium Torvkartan

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor henrik.j.persson@slu.se Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den

Matthew Jacobson

matthew.jacobson@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Loading…