Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 109 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Hjalmar Laudon

hjalmar.laudon@slu.se Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Sökandet efter skogens okända kvävekällor får miljonbidrag

SLU-forskare ska fylla i kunskapsluckan kring ett av skogens mest eftertraktade näringsämnen i nytt projekt. Skogen är beroende av kväve för att kunna växa. Men i de kyliga, boreala skogarna är

Matts Lindbladh

matts.lindbladh@slu.se Professor emeritus Min forskningsinriktning är naturvårdsbiologi och skogshistoria. Jag har i 30 år forskat på naturvård i skogen och på skogshistoria - och i gränssnittet

Avhandling - faktorer bakom myrvärlden, Betty Ehnvall

Med rätt förutsättningar har nordliga våtmarker över årtusendena blivit en av naturens viktigaste kollagrande miljöer. Men hur ser myrarnas långsamma recept ut? Med en kombination av kartmodeller och

Forskning om myrars framväxt får finlandssvenskt stipendium

Österbottniska SLU-forskaren Betty Ehnvall belönas med 50 000 kronor för sin avhandling om myrarnas framväxt i inlandsisens spår på den svenska sidan av Bottenviken Det är den Åländska tidigare

William Lidberg får SKAPA-priset i Västerbotten 2023

Genom verktyget Geografisk Intelligens har SLU-forskaren William Lidberg kunnat dra nytta av årtionden av geodata och skapa en produkt med stor potential. Det menar SKAPA-juryn i Västerbotten som

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Karolina Jörgensen

karolina.jorgensen@slu.se Läs mer på den engelska sidan https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:31789928&sort=PY%20desc,slu_last_update%20desc&rows=100&fq=&wt

Loading…