Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 92 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Ishi Buffam

ishi.buffam@slu.se Forskar och undervisar inom ekosystem ekologi. CV-sidan är på engelska. Att se den, tryck på "ENGLISH" på toppen av webbsida.

Tätortsnära skogar: Att utvärdera hur träd utanför skogar fördelar sig och binder in kol

Träd utanför skogsområden och hur de bidrar till att binda in kol teresia.borgman@slu.se Att utvärdera hur träd utanför skogsområden fördelar sig och bidrar till att binda in kol. Det blir temat

Docentföreläsning Karin Eklöf

Docentföreläsning Karin Eklöf vattenmiljo-webb@slu.se Karin Eklöf föreläser om kvicksilver i mark och vatten Karin Eklöf håller sin docentföreläsning i ämnet miljöanalys. Kvicksilver i mark och

Nya kortversioner från CKB

Cocktaileffekten i svenska vattendrag har studerats och nytt angreppssätt för att hitta fler nedbrytningsprodukter till växtskyddsmedel i vattenmiljön har testats. CKB tar fram korta

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests

Nya projekt om hyggesfritt i Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen bjuder in till workshop för forskare inom SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera nya tvärvetenskapliga

Salta eller inte salta mot halka - en fråga om miljöpåverkan

Vägsalt används för att skapa framkomlighet i trafiken, men vad har det för negativa effekter, förutom rostande bilar och arga insändare? En ny global studie har undersökt hur livet i sjöar påverkas

Ingrid Altamirano

ingrid.altamirano@slu.se Forskningsassistent inom projektet "Ungdomars perspektiv på användning, värde och nyttan av stadens blågröna infrastruktur". Jag har en kandidat i internationella

Disp Oskar Agstam Norlin

Restoration of Nutrient Rich Lakes - Towards Better Understanding of Sediment Phosphorus Availability and Management charlotta.eriksson@slu.se Oskar Agstam Norlin försvarar sin avhandling "

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra kust- och

Stora förluster av koldioxid från myrar på hösten

En ny studie visar att koldioxiden i myrarnas vattenfyllda torv inte är stabil. Snabb transport av koldioxid till ytan sker plötsligt varje höst. Detta har upptäckts genom fyra års täta mätningar av

Aswin Thirunavukkarasu

I study the chemistry and the biology of decomposition process led by the microbes in the boreal forest soils. By doing so, I learn the mechanistic biogeochemical understanding of soil organic

Loading…