Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 100 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Urban Forests - Johan Östberg

Svenska städers trädbestånd – utveckling och utmaningar de senaste fem åren viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Emma Lannergård

emma.lannergard@slu.se Jag jobbar som Postdoc på vatten och miljö SLU, med tvärvetenskaplig bakgrund inom miljövetenskap, men specialiserad på mark och vatten. Det är viktigt att forskningen vi gör

Webbinarium Torvkartan

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor henrik.j.persson@slu.se Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den

Matthew Jacobson

matthew.jacobson@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Shivesh Karan

shivesh.karan@slu.se Studerar för närvarande klimat- och miljöpåverkan av biokolanvändning i svenskt lantbruk genom ett livscykel- och rumsperspektiv Mina nyckelkompetenser ligger i

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Faruk Djodjic

faruk.djodjic@slu.se Jag forskar på mobilisering och transport av näringsämnen, främst fosfor, från terrestra till akvatiska system, med fokus på förlusterna från jordbrukslandskapet. Hur rör sig

MACRO-DB 5.0 lanserad

MACRO-DB är ett riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) tillhandahåller verktyget som har

Miron Arljung

miron.arljung@slu.se Med en interdisciplinär bakgrund och erfarenhet av kommunikationsarbete såväl i Sverige som utomlands trivs jag med att söka vägar för samarbete mellan aktörer intresserade av

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Julianne Oliveira

julianne.oliveira@slu.se All information is on the English page. Click English in the top menu.

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Loading…