Hoppa till huvudinnehåll

Geo- och miljövetenskap

Geovetenskap inbegriper geokemi, oceoanografi, hydrologi, vattenresurser m.m. Miljövetenskap är ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling, t.ex. klimatforskning.


Det finns 101 sidor som är taggade med Geo- och miljövetenskap:

Webbinarium Torvkartan

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor henrik.j.persson@slu.se Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den

Faruk Djodjic

faruk.djodjic@slu.se Jag forskar på mobilisering och transport av näringsämnen, främst fosfor, från terrestra till akvatiska system, med fokus på förlusterna från jordbrukslandskapet. Hur rör sig

MACRO-DB 5.0 lanserad

MACRO-DB är ett riskbedömningsverktyg för tillståndsprövning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden. SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB) tillhandahåller verktyget som har

Miron Arljung

miron.arljung@slu.se Med en interdisciplinär bakgrund och erfarenhet av kommunikationsarbete såväl i Sverige som utomlands trivs jag med att söka vägar för samarbete mellan aktörer intresserade av

Bättre verktyg för minskad övergödning i Mälardalen

Diken och bäckar som avvattnar jordbrukslandskapet för med sig fosforhaltigt slam till åar och sjöar nedströms. Det finns åtgärder mot erosion och fosforförluster från åkrar, och algblomning i

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Julianne Oliveira

julianne.oliveira@slu.se All information is on the English page. Click English in the top menu.

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika

Adaptiv styrning av urbana grönområden i Latinamerika – Insikter under COVID-19 hanna.weiber.post@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests,

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Reinert Huseby Karlsen

reinert.huseby.karlsen@slu.se Reinert Huseby Karlsen holds a doctoral degree in hydrology and has more than 10 years of experience in hydrological research and investigations. His academic research

Lisa Zakrisson

lisa.zakrisson@slu.se Doktorand på Institutionen för Energi och Teknik Med målet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle fokuserar min forskning i huvudsak på livscykelanalyser av

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Loading…