CV-sida

Benjamin Forsmark

Benjamin Forsmark
Jag är biolog och är framförallt intresserad av skogsmarkens ekologi. Min forskning berör grundläggande frågor om trädens samspel med mikroorganismer i marken, klimat och miljöfrågor kopplat till skogsskötsel, och tillämpade frågor om föryngingsmetoder, blandskogsbruk och intensivodling av skog.

Undervisning

Jag undervisar i marklära på kandidatprogrammet Skog och Landskap i Alnarp och handleder exjobb om skogsmarksekologi, föryngring, mykorrhiza, kolinlagring, näringsbegränsningar och vattenkvalité.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

- Effekter av intensivodling av skog på vattenbalans och vattenkvalité på landskapsskala

- Ungskogskogsgödsling för maximerad produktion och kolsänka

- Kvävedepositionens påverkan på skogsmarkens ekosystem och kolcykel

Samverkan

Arbetar i nära samarbete med Södra Skogsägarna med tillämpade hållbarhetsfrågor som skogsföryngring, näringsåterföring och hyggesfria metoder.

Bakgrund

Ph.D. in Biology 2020. Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. Forest Ecology and Management, Umeå, Sweden.

M.Sc. in Biology 2015. Lund University, Dept. Biology, Lund, Sweden.

B.Sc. in Biology 2013. Lund University, Dept. Biology, Lund, Sweden.

Publikationer i urval

Länk till ORCID för fler publikationer

Forsmark, B., T. Bizjak, A. Nordin, N.P. Rosenstock, H. Wallander, M.J. Gundale. Shifts in microbial community composition and metabolism correspond with rapid soil carbon accumulation in response to 20 years of simulated nitrogen deposition.  Science of the Total Environment. 2024. 

R. Blaško, B. Forsmark, M. J. Gundale, T. Lundmark, A. Nordin. Impacts of tree species identity and species mixing on ecosystem carbon and nitrogen stocks in a boreal forest. Forest Ecol. Manag. 2020.

J. P. Almeida, N. P. Rosenstock, B. Forsmark, J. Bergh, H. Wallander. Ectomycorrhizal community composition and function in a spruce forest transitioning between nitrogen and phosphorus limitation. Fungal Ecol. 2019.


Publikationslista: