CV-sida

Benjamin Forsmark

Benjamin Forsmark
Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken. När förråden av näring och vatten i marken sinar minskar också skogens kolinbindning, och det ultimata målet för min forskning är att förstå de komplexa sambanden mellan trädens upptag av vatten och näringsämnen, klimatförändringar, och olika skötselåtgärder.

Undervisning

Jag undervisar i marklära på kandidatprogrammet Skog och Landskap i Alnarp och handleder exjobb om skogsmarksekologi, föryngring, mykorrhiza, kolinlagring, näringsbegränsningar och vattenkvalité.

Forskning

Pågående forskningsprojekt:

- Effekter av intensivodling av skog på vattenbalans och vattenkvalité på landskapsskala.

- Ungskogskogsgödsling för maximerad produktion och kolsänka.

- Kvävedepositionens påverkan på skogsmarkens ekosystem och kolcykel.

Bakgrund

Ph.D. in Biology 2020. Swedish University of Agricultural Sciences, Dept. Forest Ecology and Management, Umeå, Sweden.

M.Sc. in Biology 2015. Lund University, Dept. Biology, Lund, Sweden.

B.Sc. in Biology 2013. Lund University, Dept. Biology, Lund, Sweden.

Publikationer i urval

Forsmark, B., T. Bizjak, A. Nordin, N.P. Rosenstock, H. Wallander, M.J. Gundale. Shifts in microbial community composition and metabolism correspond with rapid soil carbon accumulation in response to 20 years of simulated nitrogen deposition.  Science of the Total Environment. 2024. 

C. Svensson, M. Bader, B. Forsmark, U. Nilsson, T. Lundmark, A. Nordin, J. Bergh. Early and repeated nutrient additions support far greater stemwood production in Norway spruce than traditional late-rotation fertilisation. Forest Ecology and Management 2023.

R. Blaško, B. Forsmark, M. J. Gundale, H. Lim, T. Lundmark, A. Nordin. The carbon sequestration response of aboveground biomass and soils to nutrient enrichment in boreal forests depends on baseline site productivity. Sci. Total Environ. 2022.

B. Forsmark, A. Nordin, N. P. Rosenstock, H. Wallander, M. J. Gundale. Anthropogenic nitrogen enrichment increased the efficiency of belowground biomass production in a boreal forest. Soil Biology and Biochemistry 2021.

B. Forsmark, A. Nordin, N. Maaroufi, T. Lundmark, M. J. Gundale. Low and high nitrogen deposition rates in northern coniferous forests have different impacts on aboveground litter production, soil respiration, and soil carbon stocks. Ecosystems 2020.

B. Forsmark, H. Wallander, A. Nordin, M. J. Gundale. Long‐term nitrogen enrichment does not increase microbial phosphorus mobilization in a northern coniferous forest. Functional Ecology 2020.

R. Blaško, B. Forsmark, M. J. Gundale, T. Lundmark, A. Nordin. Impacts of tree species identity and species mixing on ecosystem carbon and nitrogen stocks in a boreal forest. Forest Ecol. Manag. 2020.

N. I. Maaroufi, A. Nordin, K. Palmqvist, N. J. Hasselquist, B. Forsmark, N. P. Rosenstock, H. Wallander, M. J. Gundale. Anthropogenic nitrogen enrichment enhances soil carbon accumulation by impacting saprotrophs rather than ectomycorrhizal fungal activity. Glob. Change Biol. 2019.

J. P. Almeida, N. P. Rosenstock, B. Forsmark, J. Bergh, H. Wallander. Ectomycorrhizal community composition and function in a spruce forest transitioning between nitrogen and phosphorus limitation. Fungal Ecol. 2019.

Länkar

https://orcid.org/0000-0002-1225-1128


Publikationslista: