Medarbetarwebben

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 610 sidor som är taggade med Biologi:
Datavärdskap på SLU

Datavärdskap på SLU

SLU är på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten datavärd för viss data som samlas in genom nationell och regional miljöövervakning. Läs om vad SLU:s olika datavärdskap innebär

About ECOS

A research school in collaboration between Department of Forest Economics and Department of Fish, Wildlife and Environmental Sciences. ECOS is an arena research school that aims to offer

Disp Rita Batista

Disp Rita Batista

Signalling mechanisms and epigenetic regulation of seed development in Arabidopsis thaliana maisam.ali@slu.se Rita Adriano Batista försvarar sin avhandling den 11 juni 2019. Alla intresserade är

Disp Rita Batista

Disp Rita Batista

Signalling mechanisms and epigenetic regulation of seed development in Arabidopsis thaliana maisam.ali@slu.se Rita Adriano Batista försvarar sin avhandling den 11 juni 2019. Alla intresserade är

Övergödning

Övergödning

Vi har som mål att bidra med underlag för miljömålsuppföljning och internationella åtaganden. Vi bidrar också med kunskap om åtgärder mot övergödning, till exempel skyddszoner.

Carrie Joy Andrew

Carrie Joy Andrew

caew0002 Var vänlig hänvisa till den engelska CV-sidan.

Josefin Sundin

Josefin Sundin

jnin0006 Joined SLU Aqua in May 2019 to work on management of the European eel. My previous research focus was human induced environmental change and behavioural ecology, both as separate research

Josefin Sundin

Josefin Sundin

Joined SLU Aqua in May 2019 to work on management of the European eel. My previous research focus was human induced environmental change and behavioural ecology, both as separate research fields, and

Naturvårdsbiologi

Vi tar fram ekologisk kunskap som är användbar när man fattar beslut som påverkar biologisk mångfald, till exempel inom skogsbruket. Det gör vi genom forskning som består av fältstudier,

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Juliette Hayer

Juliette Hayer

jehr0001 All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppenmeny https://www.slubi.se GitHub Twitter https://slubar1.slu.se/cnv/format/pers?q=email:juliette.hayer@slu.se&lang=

Hjalmar Holm

Hjalmar Holm

hjho0001 Jag skriver på min masteruppsats om askskottsjuka inom jägmästarprogrammet. Jag har jobbat flera säsonger med fältinventering och i skogliga försök, bland annat för Riksskogstaxeringen och