Medarbetarwebben

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 489 sidor som är taggade med Biologi:

Naturvårdsbiologi

Naturvårdsbiologi är ett tillämpat forskningsämne där ekologisk kunskap används för att lösa praktiska naturvårdsproblem, särskilt relaterat till bevarande av biologisk mångfald. Vi arbetar med

Naturvård/biologisk mångfald

Vad händer med däggdjur, fåglar, mossor, lavar, insekter och andra artgrupper i det brukade skog- och jordbrukslandskapet? Hur påverkas de av ett ändrat klimat eller andra förändringar? Vi angriper

Bommarco lab

Bommarco lab

Läs mer om Bommarco lab på engelska.

Disputation Johanna Carlsson

Disputation Johanna Carlsson

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine charlotta.bergstrom@slu.se Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake

Disputation Johanna Carlsson

Disputation Johanna Carlsson

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine charlotta.bergstrom@slu.se Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake

Lars Sonesten

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se sonesten Jag är limnolog och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av näringsämnen och miljögifter på våra

Nannet Fabri

Nannet Fabri

ntfa0001 PhD-candidate at the department of wildlife, fish and environmental studies (VFM) at SLU Umeå. Researching the role of different deer species on tick-borne diseases (incl. Lyme disease and

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

poem

Här har vi lagt alla dikter som vi fick in i vår diktutmaning som pågick från och med biologiska mångfaldens dag till 12 juni. Sammanlagt blev det 52 dikter och 53 arter. Allra populärast var

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Nationella växtskyddskonferensen 2018

Lantbruk – skog – trädgård SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Följ konferensen på #vaxtskydd18

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Förädlingen av den vilda växten fältkrassing till en odlingsvärd oljegröda har pågått i 20 år. Nu har ett forskarlag vid SLU gjort upptäckter som kan snabba på arbetet rejält. Forskarna har hittat

Forskare har hittat 30 arvsanlag som ska ge ny oljeväxt bra egenskaper

Förädlingen av den vilda växten fältkrassing till en odlingsvärd oljegröda har pågått i 20 år. Nu har ett forskarlag vid SLU gjort upptäckter som kan snabba på arbetet rejält. Forskarna har hittat