Hoppa till huvudinnehåll

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 271 sidor som är taggade med Biologi:

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

Smedjeveckan igång

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter. Skara kommuns

Disp Shamik Mazumdar

The effect of stress on plant vascular development and regeneration charlotta.eriksson@slu.se Shamik Mazumdar försvarar sin avhandling "The effect of stress on plant vascular development and

Disp Yvonne Bösch

Ecology of fungal denitrifiers in terrestrial ecosystems : global patterns and effects of management in agricultural soils charlotta.eriksson@slu.se Yvonne Bösch försvarar sin avhandling "Ecology

Emil Andersson

emil.andersson@slu.se Jag jobbar i två närliggande projekt som berör skogsmyror (Formica rufa-gruppen) och skogsbruk, tillsammans med Emma Holmström. Ett projekt handlar om skogsmyrors överlevnad

Disp Anis Meschichi

Characterization of chromatin mobility upon DNA damage in Arabidopsis thaliana charlotta.eriksson@slu.se Anis Meschichi försvarar sin avhandling "Characterization of chromatin mobility upon DNA

Disp Maria Hellman

Microbial communities and nitrogen cycling functions in barrier systems for treatment of nitrogen polluted water charlotta.eriksson@slu.se Maria Hellman försvarar sin avhandling "Microbial

Lars Sonesten

Lars.Sonesten@slu.se Jag är senior miljöanalysspecialist med bakgrund inom limnologi och ekotoxikolog som främst arbetar med vattenkemi och biologi sötvatten. Jag arbetar även med belastningen av

Disp Jenny Nilsson

Climate-induced food-web and community changes in Swedish subarctic lakes charlotta.eriksson@slu.se Jenny Nilsson försvarar sin avhandling " Climate-induced food-web and community changes in

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Caroline Ek

caroline.ek@slu.se Jag har ett brett intresse för frågor som rör stressekologi med fokus på sjukdomstillstånd och miljögifter i fisk och andra akvatiska organismer. Jag började som forskare på

Jörg Brunet

jorg.brunet@slu.se The ecology of temperate broadleaf forests has been my central research interest since I started to work with my Master thesis in 1988. Being especially interested in botany,

Loading…