Medarbetarwebben

Biologi

Biologi är den naturvetenskap som berör läran om livet, levande organismer och livets processer, inklusive dess struktur, funktion, tillväxt, ursprung, evolution, utspridning och taxonomi.


Det finns 464 sidor som är taggade med Biologi:

Nytt poddavsnitt: Guld och gröna åkrar, inte gröna hav

Det livsviktiga kvävet kommer växterna till nytta via olika vägar, men kan också leda till miljöproblem. I detta poddavsnitt fokuserar Lisa Beste och Anna Lehrman på hur växtförädlingen kan minska

Nytt poddavsnitt: Guld och gröna åkrar, inte gröna hav

Det livsviktiga kvävet kommer växterna till nytta via olika vägar, men kan också leda till miljöproblem. I detta poddavsnitt fokuserar Lisa Beste och Anna Lehrman på hur växtförädlingen kan minska

Giulio Grandi

Giulio Grandi

gidi0001 Jag är forskare inom veterinär parasitologi vid SLU. Jag är ansvarig för forskning, undervisning inom parasitologi. Parasiter kan vara orsak till parasitsjukdomar eller kan vara vektorer

Ämnestagg: växtproduktion

Ämnestagg: växtproduktion

Här hittar du relaterade sidor genom att klicka på någon av de blå ämnesknapparna. Det rör sig om allt från vegetabiliska livsmedel, foder, energi- och prydnadsväxter från åker och växthus; växtskydd

Iris Dahlin

Iris Dahlin

iris Jag studera betydelsen av växt-växt och växt-insekt interaktioner och hur de kan användas för att utveckla strategier för hållbart växtskydd inom lantbruket. Växter interagerar med varandra

Miljöanalys

Miljöanalys

Flera av SLUs institutioner har omfattande vattenrelaterad forskning, t.ex.: Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Utbildning

Utbildning

Vatten är en grundförutsättning för allt liv, ekonomisk utveckling, välfungerande ekosystem och mänskligt välbefinnande och är avgörande för att vi ska uppnå alla de globala hållbarhetsmålen i Agenda

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum är en ingång till SLU:s vattenrelaterade forskning, utbildning och miljöanalys. SLU har ca 300 forskare som bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och

Kustlaboratoriet

Vid Kustlaboratoriet bedrivs forskning, miljöövervakning, och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Resultaten ligger till grund för fiskeråd, havsplanering, miljöstatus och

Fishinfoodwebs

Fishinfoodwebs

Denna sida finns ännu inte översatt till svenska, men du kan läsa om forskningen på engelska här >>

Fisksamhällen och klimatförändring

Fisksamhällen och klimatförändring

Vattnet blir varmare, mörkare (främst i sjöar) och mindre salt (i Östersjön). Hur påverkar detta fisksamhällen och fisket? Vi studerar hur dynamiken i fisksamhällen påverkas av klimatförändringar,