Medarbetarwebben

Biokemi och molekylärbiologi

Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar, och särskilt med flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, samt hur dessa processer regleras.


Det finns 257 sidor som är taggade med Biokemi och molekylärbiologi:

Mer läsning

För den som vill läsa mer om hur markfuktighetskartor kan användas i skogsbruket och den forskning som ligger till grund för kartorna finns här länkar till ett antal artiklar. För den som vill läsa

Om SLU Markfuktighetskarta

SLU Markfuktighetskarta är en högupplöst karta som visar markfuktigheten i en skala från 0 till 100 där låga värden anger torr mark och höga värden anger blöt mark. Färgerna på kartan ”smälter ihop”

Chromogranin A prognostisk markör vid allvarlig bakterieinfektion hos hund?

Livmoderinflammation (pyometra) är en vanlig sjukdom hos tikar och leder ofta till livshotande blodförgiftning. Chromogranin A (CgA) är ett neuroendokrint protein som används som prognostisk markör (

Läkemedelsmetaboliserande enzymer hos häst

Cytokrom P450 (CYP) är en stor familj av enzymer som metaboliserar många läkemedel inom human- och veterinärmedicinen. Det finns skillnader i uppsättning av dessa enzymer mellan arter vilket kan

Markör för blodförgiftning hos tik

Livmoderinflammation, pyometra, är en av de vanligaste sjukdomarna hos tik och leder ofta till blodförgiftning. Det är viktigt med tidig behandling av blodförgiftning för att öka chanserna för

Ännu ett litet steg mot säkrare kortisonbehandling av häst?

SLU-forskare har tidigare visat hur frisättning av hormonet kortisol hos hästar hämmas i relation till läkemedelskoncentration i blodet vid behandling med kortisonet dexametason. I en ny studie

Livmoderns proteiner vid dräktighet hos tik

Livmoderslemhinnan förändras under tikens löpningscykel och tidiga dräktighet. Proteinerna E-cadherin och β-catenin är viktiga eftersom dessa protein länkar samman cellerna i slemhinnan. Förändringar

Rasvariation i blodmarkörer hos friska hundar

Hundens ras påverkar inte bara dess utseende och egenskaper. Forskare vid SLU har tidigare visat att koncentrationen av blodmarkörer som kan användas vid utvärdering av hjärtsjukdom skiljer sig

Ny metod mäter många hormoner hos hund

Hundens löpningscykel är speciell. Koncentrationen dräktighetshormon, progesteron, är till exempel förhöjd under ungefär lika lång tid oberoende av om tiken är dräktig eller inte. I ett samarbete

Lovande fynd för behandling av luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen är ofta associerad med lokal ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller. Hästar med ett ökat antal mastceller i

Adjuvanset G3 visar potential för användning i hästvaccin

Adjuvans är ämnen som tillsätts vaccin för att aktivera immunförsvaret och därmed förbättra vaccinets verkan. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt effekten av det nya adjuvanset

Ändrad proteinprofil under tidig dräktighet hos hund

Idag saknas bra metoder för tidig diagnos av dräktighet hos hundar. Det är därför av intresse att identifiera biologiska markörer som kan användas i framtida dräktighetsdiagnostik. Forskare vid

Loading…