Medarbetarwebben

Biokemi och molekylärbiologi

Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar, och särskilt med flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, samt hur dessa processer regleras.


Det finns 236 sidor som är taggade med Biokemi och molekylärbiologi:

Här finns kartorna

SLUs Markfuktighetskarta är nu under produktion för hela landet (2020-2021). Detta sker genom ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Formas och ett EU-Interreg projekt WAMBAF Tools. SLU

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas

Jämförelse mellan olika kartor

Jämförelse mellan olika kartor

Som mått på hur väl en karta överensstämmer med verkligheten kan man använda måtten noggrannhet och kappa-värde. Högre noggrannhet och kappavärden anger bättre, mer träffsäkra kartor. En noggrannhet

Markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor

Heltäckande markfuktighetsdata över skogsmarken

Om SLU Markfuktighetskarta

SLU Markfuktighetskarta är en högupplöst karta som visar markfuktigheten i en skala från 0 till 100 där låga värden anger torr mark och höga värden anger blöt mark. Färgerna på kartan ”smälter ihop”

IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Saeid Karkehabadi

Saeid Karkehabadi

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:saeid.karkehabadi@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=rss

Bristande effekt av klosantel mot leverflundra

Kontroll av stora leverflundran Fasciola hepatica hos nötkreatur kan ske genom behandling med vissa avmaskningsmedel. Dessvärre börjar F. hepatica som inte svarar på avmaskning bli ett allt vanligare

Transportproteiners betydelse för mjölkens kvalitet

Transportproteiner är viktiga för utsöndring av vitaminer, fettsyror och andra nödvändiga ämnen till mjölken då den bildas i juvret, men fungerar även som transportörer av icke önskvärda kemiska

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Fakultetsgemensamma ämnesområde växtskydd Var tionde forskare vid SLU arbetar med växtskydd. SLU Plattform växtskydd finns för att främja och stimulera samarbeten mellan personal på SLU:s olika

Agneta Oskarsson

Agneta Oskarsson

Professor emerita i livsmedelstoxikologi Sedan 1994 professor i livsmedelstoxikologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU. Tidigare chef vid toxikologiska

Loading…