Hoppa till huvudinnehåll

Biokemi och molekylärbiologi

Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar, och särskilt med flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, samt hur dessa processer regleras.


Det finns 80 sidor som är taggade med Biokemi och molekylärbiologi:

Översikt antibiotikaresistenta ämnen i vatten

Den ökande förekomsten av antimikrobiella ämnen i vatten är ett bekymmer. Ämnena kan dessutom omvandlas till stabila nedbrytningsprodukter under sin livscykel vilket försvårar riskhanteringen.

Erica Packard

erica.packard@slu.se I am interested in studying the ecology of soil fungi, particularly mycorrhizal fungi, and their role in soil organic matter decomposition. Carbon and Nitrogen cycling

Thomas Wieloch vill släppa på bromsen för fotosyntesen

Formas, det statliga forskningsrådet för hållbar utveckling, har tilldelat Thomas Wieloch, postdoktor vid UPSC och SLU, ett mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Han kommer att undersöka

Rishikesh Bhalerao väljs till ny EMBO-medlem

European Molecular Biology Organization (EMBO) kungör idag valet av 69 nya EMBO-medlemmar och associerade medlemmar. En av dem är Rishikesh Bhalerao, professor vid institutionen för skoglig genetik

Bjørn Dueholm

bjorn.dueholm@slu.se Jag forskar om ett brett utbud av ärtaccessioner för föravelsändamål. Syftet är att förse uppfödare med kunskap som de kan använda för att skapa nya sorter bättre anpassade till

Karolina Jörgensen

karolina.jorgensen@slu.se Läs mer på den engelska sidan https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:31789928&sort=PY%20desc,slu_last_update%20desc&rows=100&fq=&wt

Naike Schwenner

naike.schwenner@slu.se I am in the group of Structural Biology in the Department of Molecular Sciences. Here I analyze the catalytic mechanisms and substrate specifies of carbohydrate-active enzymes

Petra Fransson

petra.fransson@slu.se I min forskning undersöker jag hur växter och deras mikroorganismer interagerar med olika processer i marken. Målsättningen är att förstå hur markmikroorganismerna länkar

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Forskning om utsläpp av växthusgaser

Tidningen Extrakt har publicerat en artikel som uppmärksammar forskning om de utsläpp av växthusgaser som sker under vattenytan vid pappers- och massabruk, i de så kallade fiberbankarna. Anna-Karin

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Disp Pernilla Elander

Living through hard times: Dispose of or sequester? Plant subcellular strategies for stress resilience charlotta.eriksson@slu.se Pernilla Elander försvarar sin avhandling "Living through hard

Loading…