Hoppa till huvudinnehåll

Biokemi och molekylärbiologi

Biokemi är den del av kemin som studerar de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Molekylärbiologin sysslar huvudsakligen med hur olika molekyler och system inuti cellen interagerar, och särskilt med flödet av genetisk information från DNA via RNA till proteinsyntes, samt hur dessa processer regleras.


Det finns 69 sidor som är taggade med Biokemi och molekylärbiologi:

Anna Rosander

anna.rosander@slu.se Anna Rosander är forskare inom veterinärmedicinsk bakteriologi och intresserar sig primärt för spiralformade bakterier - spiroketer - kopplade till sjukdomar hos lantbrukets

Magnus Åbrink

magnus.abrink@slu.se Docent i Biokemi, Universitetslektor i Immunologi: Min forskning fokuserar på i) immunitet vid parasitära maskinfektioner och immunomodulerande effekter hos utsöndrade

Nu har forskare spunnit konstgjord spindeltråd som är lika seg som spindlarnas

Att använda spindlar för tillverkning av spindeltråd i industriell skala är omöjligt, men det går att ta fram bakterier som kan tillverka de spindeltrådsproteiner som behövs. Ett forskarlag som leds

Kim Frieberg

kim.frieberg@slu.se Doktorand inom Molekylär Toxikologi I mitt projekt arbetar jag med att undersöka förekomsten av föroreningar i vatten med hjälp av cell-baserade metoder. Låga halter

Anders H Karlsson 2

patrik.claesson@slu.se Jag är agronom, med husdjursinriktning, köttvetare, professor i köttvetenskap, och mitt största intresse är främst frågor som rör hur främst produktionsfaktorer påverkar

Anders H Karlsson

gunilla.jacobsson@slu.se Jag är agronom, med husdjursinriktning, köttvetare, professor i köttvetenskap, och mitt största intresse är främst frågor som rör hur främst produktionsfaktorer påverkar

Samuel Coulbourn Flores

Computational structural biologist specializing in nucleic acids. I work on the structure and dynamics of macromolecules, especially very large complexes and nucleic acids. Right now I am working on

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

Vedegenskaper påverkar hur effektivt nanocellulosa kan produceras

Nanocellulosa utgör grunden för många nya material och används redan nu för en rad olika tillämpningar. Anne Bünder, doktorand i Totte Niittyläs grupp, har undersökt hur vedegenskaper påverkar

Torbjörn Larsson

All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Jerry Ståhlberg

Jerry Ståhlberg är docent vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, undervisar i biokemi och forskar om proteiners struktur och funktion. Han har också samverkansuppdrag om mikrobiella

Loading…