Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 175 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

NRS Ungsskogsinventering 2022

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges

Tejshree Tiwari

tejshree.tiwari@slu.se Modellering av biogeokemi Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen,

Bra åtgärd, men varning för regn

Det finns all anledning att behandla tallplantor mot bete, men risken är att det blir fel och då är det dyra misstag. Ungefär var femte hektar som föryngras i södra Sverige planteras med tall. Enligt

Webbinarium Torvkartan

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor henrik.j.persson@slu.se Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den

Ola Lindroos

ola.lindroos@slu.se My research topic covers many various aspects of forest operations, with a main focus on evaluations and improvements of new innovations in forest technology. The main tools in

Gläntar på dörren till framtiden

Efter ett första forskningsprogram följer nu FRAS II. Förkortningen står för Framtidens skogsbruk i södra Sverige. – Det känns väldigt roligt att fortsätta med en andra omgång, säger Karin Hjelm, SLU

Miljonbidrag möjliggör forskning om nya former av skogsskötsel

Formas har tilldelat SLU nästan 400 miljoner kronor i forskningsmedel totalt. I tilldelningen finns tre projekt ledda av forskare inom Future Forests. Dessa forskare är: Eliza Maher Hasselquist,

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. Det visar den årliga inventeringen som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort. Över 5 miljoner kubikmeter gran har

FRAS-presentation: Old trees in young forests

FRAS-presentation: Old trees in young forests klas.pernebratt@slu.se Biodiversity management in young planted conifer forests in southern Sweden. Den 17 mars  försvarar Delphine Lariviere sin

Kenneth Olofsson

kenneth.olofsson@slu.se Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Loading…