Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 161 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Trees For Me idag och i morgon

Automation och förädling - Trees For Me idag och i morgon klas.pernebratt@slu.se Det nya, nationella kompetenscentret Trees For Me, med fokus på snabbväxande lövträd, bjuder in till en heldag om

FRAS - dubbel kraftsamling

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete. Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom

Disputation Felicia Dahlgren Lidman

Naturlig föryngring och skötsel av björk charlotta.bergstrom@slu.se Felicia Dahlgren Lidman försvarar sin avhandling "Natural regeneration and management of birch" den 7 oktober 2022. Vårtbjörk

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

FRAS-doktorand lägger fram avhandling

FRAS-doktorand lägger fram avhandling klas.pernebratt@slu.se Magnus Persson, doktorand inom FRAS lägger fram sin avhandling 4 november. Avhandlingens titel: Utvärdering av gallringsmetoder och

Daniel Martey Junior Mensah

daniel.martey.junior.mensah@slu.se

Disputation Rikard Jonsson

Strategic technology decision-making in Swedish large-scale forestry charlotta.bergstrom@slu.se Rikard Jonsson försvarar sin avhandling "Strategic technology decision-making in Swedish large-scale

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures är en av fyra framtidsplattformar vid SLU med uppdraget att främja tvärvetenskapliga arbetssätt samt

Hans Petersson

hans.petersson@slu.se Since the beginning of the 2000s, SLU, on behalf of the Environmental Protection Agency (NV) and the Ministry of the Environment, has built a system for reporting and reporting

Babatunde Dosumu (Ola)

ola.dosumu@slu.se I currently work as a research assistant, and I will be starting my Ph.D. study in a few months with Emma Holmstrom as my main supervisor. My doctoral study will focus on the

Loading…