Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 219 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Exkursion Rikare skog

Exkursion: Skogsbruksplan med kolbudget – ett beslutsstöd för framtiden? elias.andersson@slu.se Skogens lagring av koldioxid är ett ämne som har återkommit i diskussionen under de senare årtionden

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures

Luis Andrés Guillén Alm

Postdoctor in Forest Policy and Planning I am a Postdoctoral Researcher in the Forest Policy and Planning Group. My outmost aspiration is to improve the management of forest resources for the

Vad är urbana skogar?

Vad är urbana skogar? hanna.weiber.post@slu.se Under hösten 2021 arrangerar SLU Urban Futures och Future Forests en webbinarieserie om tätortsnära skogar. Serien kommer att belysa olika aspekter

FRAS-exkursion med fokus på tall

FRAS-exkursion med fokus på tall klas.pernebratt@slu.se Välkomna på FRAS-exkursion med fokus på tall. FRAS-programmet bjuder in till exkursion i Småland 26 oktober. Den 26 oktober 2021 bjuder

Uppskattad exkursion i Floda

Västra Sveriges Skogsvårdsförbund är en av finansiärerna bakom FRAS-programmets första period. Den 27 augusti 2021 hade förbundet bjudit in till exkursion på Skogssällskapets marker i Floda, strax

SMALLWOOD Conference - "Productivity in small tree thinning operations

SMALLWOOD Conference - "Productivity in small tree thinning operations malin.sandberg@slu.se SMALLWOOD partnership has the pleasure of inviting researchers, forest professionals, forest operators,

Kenneth Olofsson

Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering av skoglig information ur

Julia Kyaschenko

Läs mer om Julia Kyaschenko på engelska.

Achim Grelle

Läs mer om Achim Grelle på engelska.

Med data från fjällskogen är skogsstatistiken nu komplett

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att

Loading…