Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 220 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

Webbinarium: Nya kartor med information om skogens ålder, trädslag och skiktning

henrik.j.persson@slu.se Vi presenterar tre nya kartprodukter som har utvecklats av forskare vid SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU Befintliga nationella kartor med information om skogens ålder

Lansering: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på lanserings-fika med Future Forests. Ät lite tårta och få en snabb genomgång av den nya rapport Future Forests lanserat. Professor Francisco X Aguilar och

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

Panel diskuterade omvärldsanalys

Måndag den 6 maj genomfördes ett seminarium där Future Forests senaste policy brief presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal om frågor som tvärvetenskap och polarisering. Sedan en tid

Exkursion till Freiburg, Tyskland

henrik.j.persson@slu.se Följ med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till

Ny kamerateknik ska avslöja barkborreangripna granar i ett tidigare skede

Genom avancerade drönarkameror kan forskare upptäcka granbarkborreangrepp tidigare och mer exakt än någonsin. Med en innovativ ny kamerateknik strävar de nu efter att förkorta identifieringstiden och

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till Kungliga Djurgårdens skogsarv med inventeringsexpertis

SLU Riksskogstaxeringen har etablerat sig som en pålitlig partner för skoglig inventering och förser nu Kungliga Djurgården i Stockholm med expertis för deras pågående inventeringsprojekt. Att samla

Finskt workshop-besök på SLU

Den 15–16 april gästade Ruralia-institutet SLU i Umeå för en två dagar lång workshop om ämnen som forskningskommunikation och hållbar matproduktion. För att stärka det akademiska samarbetet över

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Hur kan vi samarbeta för att möta markutmaningar?

EU satsar stort på jord- och markfrågor. Den 24 april träffades personer från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn i Alnarp, Ultuna och Umeå för att diskutera vilka markutmaningar vi i

Loading…