Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 196 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Föryngringsfrågan har ingen patentlösning

För en lyckad föryngring krävs en bra planta, bra markbehandling och en väl utförd plantering. Men, det finns ingen patentlösning som passar överallt. Regionala skillnader i nederbörd och temperatur

Ny rapport om skogsgödsling

I juli 2022 fick SLU i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda i vilken mån skogsgödsling kan bidra till ökad skogstillväxt samtidigt som negativa effekter minimeras. Regeringsuppdraget har

Bok för kontinuitet och klimat

Bok passar bra för kontinuerligt skogsbruk, frågan är bara vilken metod som är lämpligast. Nya försök kommer att ge vägledning. Det finns en hel del som talar för boken. Ädellövskog har höga

Nya kolkartor ger markägare koll på kolförråd

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Seminar: The role of trees and forests in relation to climate change

The role of trees and forests in relation to climate change klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Trevor Fenning, UK Forest Research organisation. "The role of trees and forests in relation to

Söker tidiga angrepp av barkborrar med drönare

Nu pågår fältarbetet för fullt på SLU:s avdelning för skoglig fjärranalys, och ett projekt fokuserar på utbrott av granbarkborrar. Genom att kombinera mätningar av trädens savflöden med bilder från

Webinarium: Riksskogstaxeringen - Skogsdata 2023

Webinarium: Skogsdata 2023 henrik.j.persson@slu.se I slutet av maj släpps ny statistik från SLU Riksskogstaxeringen och samtidigt publiceras rapporten Skogsdata 2023. Program Nyheter i den

Nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen

För första gången släpper SLU lasermetriker som kan möjliggöra nya skogliga innovationer inom AI, biologisk mångfald och kontinuitetsskogsskötsel. Just nu genomför Lantmäteriet den andra nationella

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Bra föryngring lyfter tillväxten

En bra och aktiv föryngring ger betydligt bättre tillväxt jämfört med mer passiva metoder. Om det också är ekonomiskt lönsamt beror på hur man räknar. I mitten av 1980-talet anlades ett antal försök

Loading…