Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 151 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Master’s thesis presentations

Master’s thesis presentations klas.pernebratt@salu.se Onsdag 2 juni 2022 there will be Master’s thesis presentations in Silvicum, Alnarp.             Venue: Silvicum lecture hall, Sundsvägen 3,

Master’s thesis presentations

Master’s thesis presentations klas.pernebratt@slu.se Tisdag 31 maj 2022 there will be Master’s thesis presentations in Silvicum, Alnarp.           Venue: Silvicum lecture hall, Sundsvägen 3,

Känslosam avskedsexkursion för FRAS doktorander

Tagels gård och Asa försökspark i Småland har varit arbetsplatser för många av FRAS-doktorandernas forskningsprojekt under de fyra år som gått sedan programmet startade. Det var därför naturligt att

Future Forests exkursion

Följ med på exkursion med Future Forests! teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Vi kommer att

Upptakt på vägen mot mer löv

Den rekordstora satsningen på snabbväxande lövträd är nu igång.Idag planteras nästan bara gran och tall, målet är att var tionde planta är ett lövträd om tio år. – Framför allt hoppas vi på förädlad

Rennäring och skogsbruk

Rennäring och skogsbruk: Utmaningar och möjligheter för gemensam markanvändning teresia.borgman@slu.se STUDENTSEMINARIUM. Det sker en oroväckande minskning av lavrika vinterbetesmarker och mängden

Digitalisering i svenskt skogsbruk

FRAS-seminarium 2022-04-20. Digitalisering i skogen är en het fråga i skogsbruket, med ständigt nya produkter och verktyg som utvecklas och förfinas. Möjligheterna att använda dessa för att förbättra

Mikolaj Lula dissertation

Mikolaj Lula vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap har fredagen den 29 april lagt fram sin avhandling "Regeneration methods and long-term production for Scots pine on medium fertile and

Mostarin Ara dissertation

Mostarin Ara vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap har fredagen den 29 april lagt fram sin avhandling "Establishment and early management of young forest in Sweden : stand structure, spatial

Ungskog i nytt ljus

I sin doktorsavhandling visar Mostarin Ara föryngring och ungskog i nya perspektiv. Hon disputerade 29 april. Ett förvånande resultat från hennes forskning är att den rumsliga fördelningen av

Tallen matchar ofta granen

Det finns anledning att välja tall även på ganska bra marker - och när man föryngrar är markberedning ett måste. Det visar Mikolaj Lula i sin doktorsavhandling. Han disputerade 29 april. Det finns

Forest Regeneration in Northern USA

Forest Regeneration in Northern USA klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Andrew Nelson, Associate Professor, University of Idaho, Moscow, USA.Titel på föredraget "Forest Regeneration in Northern

Loading…