Hoppa till huvudinnehåll

Skogshushållning

Skogshushållning eller skogsbruk är nyttjande av skog för produktion av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle.


Det finns 225 sidor som är taggade med Skogshushållning:

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

Maksym Matsala

maksym.matsala@slu.se För mer info, se min presentation på engelska.

Forskarworkshop – Green dreams and workforce realities: svenska skogen och de som jobbar i den

henrik.j.persson@slu.se Välkommen till uppföljningen av Future Forests workshop ”Green dreams and workforce realities”. Den här gången körs workshopen online och fokuserar på Sverige, EU, skogsmark

Disputation Arvid Axelsson

Tree Species Classification : Analyzing Multitemporal Satellite Imagery and Multispectral Airborne Laser Scanning Data charlotta.bergstrom@slu.se Arvid Axelsson försvarar sin avhandling "Tree

Vilis Brukas

Vilis Brukas vilis.brukas@slu.se För CV, se den engelska versionen

Sezer Olivia Kaya

sezer.olivia.kaya@slu.se För mer info, se min presentation på engelska.

Rätt trädslag och bättre beslut med fjärranalysdata

Till följd av den snabba teknikutvecklingen finns det nu möjlighet att med nya fjärranalysdata identifiera vilka trädslag som växer på en viss plats. Det visar Arvid Axelsson i sin doktorsavhandling

Derek Garfield

derek.bradley.garfield@slu.se Doktorand med fokus på systeminnovation i den svenska skogssektorn Derek har en bakgrund inom politik och hållbar utveckling med ett intresse för politiken och

Kinga Stolarek

kinga.stolarek@slu.se Hej,  För mer info, se min presentation på engelska. Tack 

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Nora Sophie Pohl

nora.sophie.pohl@slu.se För mer info, se min presentation på engelska  

Nya sätt att ta stickprov vid miljöövervakning

För att kunna fatta välinformerade beslut som påverkar naturen och naturresurserna krävs pålitlig information om det nuvarande tillståndet. Sådan information grundar sig ofta på

Loading…