Hoppa till huvudinnehåll

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 162 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Innovationspris Skara

De tre finalisterna kommer alla att medverka på Innovationsdagen i Smedjeveckan, 26 september, vid SLU i Skara. Först då får vi veta vilket projekt som blir mottagare av Innovationspriset, som delas

Disp Olive Tuyishime

Drainage intensity in paddy rice fields Nitrogen flows, salinity, rice yield and greenhouse gas emissions charlotta.eriksson@slu.se Olive Tuyishime försvarar sin avhandling "Drainage intensity in

50 års mätningar av växtnäringsläckage från jordbruksmark

Observationsfält på åkermark, som är en del av den nationella miljöövervakningen, firar 50 år av mätningar av avrinning och växtnäringsläckage från fält i Sverige. Mätserierna är ovärderliga som

Erica Packard

erica.packard@slu.se I am interested in studying the ecology of soil fungi, particularly mycorrhizal fungi, and their role in soil organic matter decomposition. Carbon and Nitrogen cycling

DNA-kartläggning ger ny kunskap om svenska svampar

Långt fler svampar än man tidigare trott växer i marken. Faktum är att de svampar vi kan se med blotta ögat är i minoritet. Det är en av insikterna från snart tio års DNA-kartläggning som publicerats

Nytt fältförsök ska utforska effekterna av biokol i svenska jordbruksmarker

Intresset för användning av biokol för kolinbindning och ökad markbördighet har blivit allt större. I takt med att användningen ökar är det angeläget att öka kunskapen om hur biokol påverkar marken.

Forskningsprojekt om vatten, extremväder och biologisk mångfald får pengar

SLU får 26 miljoner från Formas till två nya forskningsprojekt om sambanden mellan de pågående klimatförändringarna och biologisk mångfald och vatten. – Det är väldigt glädjande att vi ser att våra

Disp Katrin Rychel

Fertilizer placement for improved nitrogen use efficiency and mitigation of N2 O emissions charlotta.eriksson@slu.se Katrin Rychel försvarar sin avhandling " Fertilizer placement for improved

”Options for the reduction of N2O emissions from arable soils”

”Options for the reduction of N2O emissions from arable soils” markmiljo-webb@slu.se Välkommen till ett seminarium med Dr. Reiner Ruser (Hohenheims univeristet) om hur lustgasavgången från

Register to Katrin Rychel's defence

Anmäl dig till Katrin Rychels disputation online markmiljo-webb@slu.se Katrin Rychel, doktorand i markens näringsomsättning, försvarar sin avhandling "Fertilizer placement for improved nitrogen use

Webinar: Visit another research institution for training purposes or soil sampling and analysis

Webbinarium: Besök en annan forskningsinstitution för utbildning eller jordprovtagning och -analys markmiljo-webb@slu.se Forskningsprogrammet EJP SOIL erbjuder möjligheten att besöka en ennat

Loading…