Hoppa till huvudinnehåll

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 130 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Växters tillväxt påverkas av markens egenskaper och mikroorganismer

Hur påverkar markens egenskaper och mikroorganismer tillväxt av plantor? David Castro, doktorand i Vaughan Hurrys grupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU, visade i sin doktorsavhandling att

Hög kolinlagring på svenska mjölkgårdar minskar mjölkens klimatpåverkan

Förändringar i jordbruksmarkens kolförråd kan ha stor inverkan på mjölkens klimatavtryck. En forskargrupp från SLU har undersökt hur kolförrådet har förändrats i svensk jordbruksmark under en

Så kan lantbruket få snabb och tillförlitlig information om halter av grundämnen i åkermark

För att gödsla rätt och minska risken för oönskade halter av grundämnen i livsmedelsproduktionen krävs bra metoder för mätning och kartläggning av grundämnen i åkermark. En ny doktorsavhandling visar

Disp Karl Adler

Digital soil mapping and portable X-ray fluorescence prediction of cadmium, copper and zinc concentrations as decision support for crop production charlotta.eriksson@su.se Karl Adler försvarar sin

Dinosaurietunga lantbruksmaskiner äventyrar livsmedelsförsörjningen

Jordbrukets maskiner börjar bli så tunga att de på sikt är ett hot mot livsmedelsförsörjningen i Europa, Amerika och Australien. Större och bredare däck har begränsat skadorna på markytan, men under

Karl Adler spikar sin avhandling

amanda.oberg@slu.se Välkommen till spikning av Karl Adlers avhandling "Digital markkartering och prediktion med portabel röntgenfluorescens av kadmium-, koppar- och zinkkoncentrationer som

Webbinarium: Nordiska Living Labs och Lighthouses

Webbinarium: Nordiska Living Labs och Lighthouses amanda.oberg@slu.se Vad är living labs och lighthouses i EU-missionen "A Soil Deal for Europe"? Vilka potentiella living labs och lighthouses har

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Hackaton-vinnare till SLU

HALLÅ DÄR... Marian Schönauer som tillsammans med sina lagkamrater från Göttingens universitet nyligen vann hackatonet KvarkenSat Innovation Challenge med ett koncept om dynamiska kartor som visar

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder

SLU Fältforsks Ämneskommitté vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till fältvisning på Lantmännens Förädlingsstation Svalöv och till workshop med SLU Grogrund Ämneskommittén är en

Webbinarium: resultat från projektet SIREN

Webbinarium: resultat från projektet SIREN amanda.oberg@slu.se Varmt välkommen till ett webbinarium där resultat från forskningsprojektet SIREN kommer att presenteras. SIREN har inventerat olika

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Mellangrödor - från fältet till uppföljning av övergödnings- och klimatmål Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till seminarium med SLU Fältforsk ämneskommitté Vatten! Ämneskommitté Vatten är en

Loading…