Hoppa till huvudinnehåll

Markvetenskap

Inom markvetenskap betraktar man marken som en naturresurs. Studierna innefattar markens uppbyggnad och dess kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaper. Dessa egenskaper sätts i förhållande till användning och skötsel av jordarna.


Det finns 163 sidor som är taggade med Markvetenskap:

Ylva Bellander

ylva.bellander@slu.se Jag är doktorand i markkemigruppen, inriktad på massbalanser för kadmium i jordbruksmark. Jag är intresserad av hur kadmium rör sig i mark-växtsystemet och hur det kan påverka

Du vet aldrig vilka konsekvenser ett samtal kan få

”Människor är fantastiska! Om man sätter dem i ett rum och låter dem vara sig själva, inte bara den intellektuella delen, utan hela sig själva, då får vi höra underbara berättelser. Du vet aldrig

Mälarseminariet 2024

vattenmiljo-webb@slu.se Välkommen till årets upplaga av Mälarseminariet. Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med institutionen för vatten och miljö (SLU) in till 2024 års Mälarseminarium.

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Lyckad återvätning kan mildra effekten av översvämningar

Våtmarker fungerar många gånger som en hydrologisk buffer, både mot torka och översvämning. Men kan dessa egenskaper återskapas genom att återställa utdikad våtmark? I sin doktorsavhandling har

Disputation Shirin Karimi

Peatland hydrology in boreal Sweden: Modelling, long-term data analysis, and experimental rewetting charlotta.bergstrom@slu.se Shirin Karimi försvarar sin avhandling "Peatland hydrology in boreal

Fosforläckage minskar med rätt utformning av tvåstegsdiken

Genom att anlägga tvåstegsdiken, det vill säga utgrävda terrasser längs med jordbruksdiken, kan både näringsläckage och dikeserosion minska. För att få god effekt gäller det dock att åtgärden är

Disp Lukas Hallberg

Floodplain remediation in agricultural streams : improved process understanding for reduced eutrophication charlotta.eriksson@slu.se Lukas Hallberg försvarar sin avhandling "Floodplain remediation

Tejshree Tiwari

tejshree.tiwari@slu.se Coordinator Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen, näringsämnen och

Hjalmar Laudon

hjalmar.laudon@slu.se Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt

PhD-halftime seminar by Tove Florén

Tove Floréns halvtidsseminarium markmiljo-webb@slu.se Välkommen till Tove Floréns halvtidsseminarium. Tove Floréns avhandling fokuserar på markkemi, specifikt nanopartiklar. Hennes preliminära

Living Labs med fokus på markhälsa

Living Labs med fokus på markhälsa markmiljo-webb@slu.se Hur kan vi i Sverige vara med och skapa Living Labs med fokus på markhälsa för att möta regionala utmaningar? Välkommen den 24 april för att

Loading…