Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 208 sidor som är taggade med Naturvetenskap:

Karolina Jörgensen

karolina.jorgensen@slu.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:31789928&sort=PY%20desc,slu_last_update%20desc&rows=100&fq=&wt=xslt&tr=rss.xsl

UPSC Seminarium med Sebastian Marquardt

UPSC Seminarium med Sebastian Marquardt anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Sebastian

UPSC Seminar med Emilie Jacob (Cavel)

UPSC Seminarium med Emilie Jacob (Cavel) anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Emilie Jacob

UPSC Seminar med Charlotte Kirchelle

UPSC Seminar med Charlotte Kirchelle anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Charlotte

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Det mesta av mitt arbete rör näringsvävar i vatten och fiskpopulationer i synnerhet. För närvarande fokuserar jag på hur mänsklig påverkan - som vattenkraft och

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Thomas Prade

Thomas.Prade@slu.se Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att

Olivia Anderson

olivia.anderson@slu.se My research centers around integrating ecology with geospatial and statistical analyses and modelling to better inform natural resource management The aim of my PhD is to

UPSC Cutting-Edge Seminar med Arthur Gessler

UPSC Cutting-Edge Seminar med Arthur Gessler anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Arthur

UPSC Seminarium med Andrew D Friend

UPSC Seminarium med Andrew D Friend anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre (UPSC) Seminarium kommer att ges på engelska   Föreläsare: Andrew D. Friend

Renee Van Dorst

renee.van.dorst@slu.se Jag är postdoktor och studerar effekterna av miljöförändringar på röding (Salvelinus alpinus) i nordliga fjällsjöar, eftersom både en ökning av vattentemperaturen och en

Albin Larsson Ekström

albin.larsson.ekstrom@slu.se Larsson Ekström, A., Bergmark, P., & Hekkala, A.-M. (2021). Can multifunctional forest landscapes sustain a high diversity of saproxylic beetles?. Forest Ecology and

Loading…