Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 222 sidor som är taggade med Naturvetenskap:

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Maria Jacobsen

maria.jacobsen@slu.se Jag arbetar med att främja hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Min forskning handlar om hållbarhets aspekter och hållbarhetsbedömningar av livsmedel och dieter. Jag

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Annika Felton

Annika Felton annika.felton@slu.se Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till

Ida Nordström

ida.nordstrom@slu.se Doktorand inom Skogspatologi vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap. Forskar kring nästa generations detektionsmetoder för sjukdomar på skog, både i syfte att undvika

Piera Wiesinger

piera.wiesinger@slu.se Min forskning i gruppen Strukturbiologi vid Institutionen för molekylära vetenskaper är inriktad på NMR-spektroskopiska studier av LPMO-enzymer (lytiska

Matts Lindbladh

matts.lindbladh@slu.se Professor emeritus Min forskningsinriktning är naturvårdsbiologi och skogshistoria. Jag har i 30 år forskat på naturvård i skogen och på skogshistoria - och i gränssnittet

Nils Mikkelsen

nils.mikkelsen@slu.se I’m currently working as a researcher in Mats Sandgrens research group at SLU while also being an IT Coordinator at the department of Molecular Sciences. I also work part time

Ny analysmetod möjliggör detaljerad kartläggning av växtcellernas beståndsdelar

Forskargrupper från Sverige och Tjeckien har utvecklat en metod som gör det möjligt att analysera ämnen i mycket låg koncentration i cellernas olika beståndsdelar, de så kallade organellerna. Med

Join NordPlant day!

Join NordPlant day! fredrik.reslow@slu.se Sign up for the final NordPlant annual meeting: The Future of Plant Phenotyping, on 22-23 November in Båstad! In this very last meeting, we will sum up

Join PlantLink day!

Join PlantLink day! fredrik.reslow@slu.se Register for PlantLink Day, which will be held on 05 October in Lund! This year’s theme is “Biodiversity: the key to resilient agri-food systems.”

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Loading…