Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 183 sidor som är taggade med Naturvetenskap:

Ann Dolling

elisabet.bohlin@slu.se Jag driver företaget Dollings Skog och Hälsa AB och arbetar med uppdragsverksamhet, föreläsningar och viss undervisning om skog och hälsa. Jag har tidigare varit lektor på

Thomas Prade

andrus.kangro@slu.se Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att

Ishi Buffam

ishi.buffam@slu.se Forskar och undervisar inom ekosystem ekologi. CV-sidan är på engelska. Att se den, tryck på "ENGLISH" på toppen av webbsida.

Tätortsnära skogar: Att utvärdera hur träd utanför skogar fördelar sig och binder in kol

Träd utanför skogsområden och hur de bidrar till att binda in kol teresia.borgman@slu.se Att utvärdera hur träd utanför skogsområden fördelar sig och bidrar till att binda in kol. Det blir temat

Disp Malin Ullberg

Exploring the role of granular activated carbon in drinking water production charlotta.eriksson@slu.se Malin Ullberg försvarar sin avhandling "Exploring the role of granular activated carbon in

Karin Nilsson

karin.a.nilsson@slu.se Jag är forskare på institutionen för Vilt Fisk och Miljö på SLU i Umeå. Det mesta av min forskning rör akvatiska födovävar och fiskpopulationer i synnerhet. Jag är särskilt

Hennes handledare och mentor inspirerade Karin Ljung att fortsätta med en karriär inom naturvetenskap

Idag är det den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskapen. Vi tar tillfället i akt att lyfta fram professor Karin Ljung, en forskare som har varit på Umeå Plant Science Centre

Ny forskningsinfrastruktur för kortlivade luftföroreningar till SLU

SLU:s fältforskningsstation Svartberget utanför Vindeln blir en del av den europeiska forskningsstrukturen ACTRIS. Organisationen samordnar stationer för observationer av kortlivade klimatpåverkande

Webbinarium: En nykomling i skogen - så erövrade granen Sverige Ny sida

Webbinarium: En nykomling i skogen - så erövrade granen Sverige klas.pernebratt@slu.se Forskaren Matts Lindbladh har skrivit om granens invandring i Sverige i boken "En nykomling i skogen - så

Ny säsong av Skogsdoktorn -podden om skogsforskare

En ny säsong av podden Skogsdoktorn går att lyssna på via länk från SLUs hemsida eller via Soundcloud direkt. BECFOR forskarskola lanserade en serie nyhetsbrev och podcast-avsnitt för att visa den

Joachim de Miranda

Jag är docent och forskare inom bihälsa, med speciellt intresse för virus och deras förhållande med honungsbin, humlor och solitärbin. Jag har forskat med honungsbihälsa i mer än 20 år, de sista 15

Loading…