Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskap

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Naturvetenskapen använder vetenskapliga metoder som i hög grad beror på empiriska mätningar av uppställda hypoteser. Naturvetenskapen försöker göra teoretiska modeller som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas.


Det finns 196 sidor som är taggade med Naturvetenskap:

Tejshree Tiwari

tejshree.tiwari@slu.se Modellering av biogeokemi Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen,

Emma Lannergård

emma.lannergard@slu.se Jag jobbar som Postdoc på vatten och miljö SLU, med tvärvetenskaplig bakgrund inom miljövetenskap, men specialiserad på mark och vatten. Det är viktigt att forskningen vi gör

Hopp för kulturträden ask och alm genom projekt finansierat av Marie-Claire Cronstedts stiftelse

I många av våra historiska miljöer växter ask och alm, två trädslag som nu är starkt hotade av svampsjukdomar. Träden har inte bara ett estetisk högt kulturvärde utan bidrar också till den biologiska

Ola Lindroos

ola.lindroos@slu.se My research topic covers many various aspects of forest operations, with a main focus on evaluations and improvements of new innovations in forest technology. The main tools in

Kenneth Olofsson

kenneth.olofsson@slu.se Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering

Hanna Eriksson Röhnisch

hanna.eriksson.rohnisch@slu.se Forskare vid institutionen för molekylära vetenskaper I min nuvarande tjänst som forskare på institutionen för molekylära vetenskaper ligger forskningsfokus på en

Carlos Cardoso Palacios

carlos.cardoso.palacios@slu.se Mångsidig molekylärbiolog med en fallenhet för programmering Jag jobbar med övervakning av vargpopulationen i Sverige och med olika uppdrag relaterade till

Maria Vilain Rørvang

andrus.kangro@slu.se Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar

Thomas Prade

andrus.kangro@slu.se Mitt vetenskapliga intresse gäller integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Jag undersöker nya sätt att

Malin Hultberg

andrus.kangro@slu.se Jag kom till SLU 1995 som en miljöintresserad biolog. Efter disputationen, 1999, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat

Nawa Raj Dhamala

andrus.kangro@slu.se Postdoctoral researcher in cropping systems diversification - Cropping Systems Ecology (CSE) research group My research experiences lie in the interface between agronomy and

Anna Lehrman

anna.lehrman@slu.se Med bakgrund inom forskning på växt/insekt-interaktioner, växtförädling och olika frågeställningar kring genteknik har mitt arbete på SLU fortsatt inom kommunikation. Hösten 2020

Loading…