CV-sida

Anna Lehrman

Anna Lehrman
Med bakgrund inom forskning på växt/insekt-interaktioner, växtförädling och olika frågeställningar kring genteknik har mitt arbete på SLU fortsatt inom kommunikation. Hösten 2020 började jag arbeta med donationer och samarbeten på ledningskansliet.

Presentation

Ansvarig för fundraising, donationer och samarbeten.

Samverkan

Programledare tillsammans med Lisa Beste för podden Shaping our food - om växtförädling och djuravel som producerades inom forskningsprogrammet Mistra Biotech (2012-2020).  

Bakgrund

Filosofie magister i biologi vid Lunds universitet, doktor i entomologi vid SLU. Fokus under doktorandtiden låg på raps genmodifierad för att minska problemen med rapsbaggar. Under min postdok undersökte jag tri-trofiska interaktioner i Salix, med fokus på den blå pilglansbaggens skadeverkningar. Därefter gick jag över till att arbeta med forskningskommunikation, bland annat som redaktör för Växtskyddsnotiser och Faktablad om växtskydd - jordbruk. Kommunikationsansvarig och biträdande programchef (fas II) i forskningsprogrammet Mistra Biotech.

Publikationer i urval

Bubolz, J., Sleboda, P., Lehrman, A., Hansson, S-O., Lagerkvist, C.J., Andersson, B., Lenman, M., Resjö, S., Ghislain, M., Awais Zahid, M.,Phuong Kieu, N. & Andreasson, E. 2022. Genetically modified (GM) late blightresistant potato and consumer attitudes before and after a field visit, GM Crops & Food, 13: 290-298, DOI: 10.1080/21645698.2022.2133396

Lehrman, A. (ed.). 2020. Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding. Second edition. Uppsala, SLU. E-book ISBN 978-91-981907-1-7 

Lehrman, A. (red.). 2020. Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling. Andra utgåvan. Uppsala, SLU. ISBN 978-91-981907-2-4 (tryck svenska)
ISBN 978-91-981907-4-8 (PDF svenska)

Gustafsson, C. & Lehrman, A. 2020. Framtidens gröna energi kan
odlas i Norrland. Energivarlden

Lehrman, A. & Hansson, S.O. 2019. Gentekniken och den
odlade mångfalden. Biodiverse 2: 14

Hansson, S.O., Åman, P., Becker, W., De Koning, D-J., Lagerkvist, C-J., Larsson, I., Lehrman, A., Risérus, U. & Stymne, S. 2018. Breeding for public health: A strategyTrends in Food Science & Technology 80: 131-140

Lehrman, A. (ed.). 2014. Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding. Uppsala, SLU. Ebook, ISBN 978-91-637-5757-0

Lehrman, A. (red.). 2014. Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling. Uppsala, SLU. ISBN 978-91-637-5758-7(web), ISBN 978-91-981907-0-0 (tryck)

Geleta, M., Zhu, L.H., Stymne, S., Lehrman, A., & Hansson, S.O. 2014. Domestication of Lepidium campestre as part of Mistra Biotech, a research programme focused on agro-biotechnology for sustainable food, in Batello, C., Wade, L., Cox, S., Pogna, N., Bozzini, A., & Choptiany, J. (Eds.) Perennial crops for food security. Proceedings of the FAO expert workshop, Rome, Italy, 28-30 August 2013 (pp. 141-147). FAO, Italy.

Torp, M, Lehrman, A, Stenberg, JA, Julkunen-Tiitto & Björkman, C. 2013. Performance of an herbivoroud leaf beetle (Phratora vulgatissima) on Salix F2 hybrids: The importance of phenolics. Journal of Chemical Ecology 39: 516-24

Lehrman, A, Boddum, T, Stenberg, JA, Orians, CM & Björkman, C. 2013. Constitutive and herbivore-induced systemic volatiles differentially attract an omnivorous biocontrol agent to contrasting Salix clones. AoB PLANTS 5: 1-8

Lehrman, A, Torp, M, Julkunen-Tiitto, R, Stenberg, JA, & Björkman, C. 2012. Estimating direct resistance in willows against a major insect pest (Phratora vulgatissima) comparing life history traits. Entomologia Experimentalis et Applicata 144: 93-100

Åhman I, Lehrman A, & Ekbom B. 2009. Impact of herbivory and pollination on performance and competitive ability of oilseed rape transformed for pollen beetle resistance. Arthropod-Plant Interactions 3: 105-113

Lehrman A & Johnson K. 2008. Swedish farmers attitudes, expectations and fears in relation to growing genetically modified crops. Environmental Biosafety Research 7: 153-162

Lehrman A, Åhman I, & Ekbom B. 2008. Effect of pea lectin expressed Transgenically in oilseed rape on pollen beetle life-history parameters. Entomologia Experimentalis et Applicata 127: 184-190

Lehrman A, Åhman I, & Ekbom B. 2007. Influence of Pea Lectin Expressed Transgenically in Oilseed Rape (Brassica napus) on Adult Pollen Beetle (Meligethes aeneus). Journal of Applied Entomology 131: 319-325

Lehrman A, 2007. Does Pea Lectin Expressed Transgenically in Oilseed Rape (Brassica napus) influence Honey Bee (Apis mellifera) Larvae? Environmental Biosafety Research 6

Lehrman A, 2007. Oilseed rape transformed with a pea lectin gene. Target and non-target insects, plant competition, and farmer attitudes. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae no 2007:95 (PhD thesis)


Kontaktinformation

Fundraiser vid Ledningskansliet; Ledningskansliet, sekretariat
Telefon: +4618672232
Postadress:
Ledningskansliet, sekretariat, BOX 7070
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala