Medarbetarwebben

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 293 sidor som är taggade med Entomologi:
Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) för fältforskning inom jordbruksområdet. SLU Fältforsks huvuduppgift

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Björn Bohman

Björn Bohman

I am an organic chemist representing the chemical part of chemical ecology. With a broad practical background in organic synthesis, chromatography, and mass spectrometry, I enjoy leading projects

Fredrika Wrethling

Fredrika Wrethling

PhD-student in Ecology with focus on effects of forest management on ecological interactions, with emphasis on the relationship between diversity and insect pests. All forests are subjected

Miriam Frida Karlsson

Miriam Frida Karlsson

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:Miriam.Karlsson@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=cv

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

ÄK-möte Växtskydd och Ogräs 14 oktober 2021

ÄK-möte Växtskydd och Ogräs 14 oktober 2021

Möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Växtskydd och Ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU erland.liljeroth@slu.se

Albin Larsson Ekström

Albin Larsson Ekström

Larsson Ekström, A., Bergmark, P., & Hekkala, A.-M. (2021). Can multifunctional forest landscapes sustain a high diversity of saproxylic beetles?. Forest Ecology and Management, 490, 119107. https:/

Parasitförekomst hos året runt-betande Gotlandsruss

Året runt-betande hästar har visat sig vara positivt för den biologiska mångfalden och kan öka förekomsten av insekter som fjärilar och humlor. För att ta reda på mer om hur betesrutinen påverkar

Om SLU Fältforsk

Om SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontakt- och samarbetsorgan mellan SLU och externa intressenter (Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Lantmännen m.fl.) gällande fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet.

Bianka Csitari

Bianka Csitari

Läs mer om Bianka Csitari på svenska.

Loading…