Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 90 sidor som är taggade med Entomologi:

Biodiversity ­Challenge 2024

Biodiversity ­Challenge 2024 cecilia.nordstrom@slu.se Den 2 maj går startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Tävlingen, som internationellt heter Biodiversity Challenge for ICA members, är ett

Gersey Vargas

gersey.vargas.rivera@slu.se Gersey Vargas är doktorand som tar upp frågor relaterade till hästbetets inverkan på restaurering av gräsmarker genom dess insekts- och växtsamhällen. Han brinner för

Artportalen har påbörjat flytten till ny teknisk miljö

Nu påbörjar vi arbetet med att flytta Artportalens funktionalitet till en ny teknisk miljö som vi kallar "Artportalen beta". Arbetet sker stegvis och du kommer säkert att behöva hoppa mellan

Emil Andersson

emil.andersson@slu.se Jag har nyligen börjat som licentiand på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap i Alnarp. Jag forskar på hur skogsmyror påverkas av olika skogsbruksmetoder. Mitt

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Nicholas Scaramella

nicholas.scaramella@slu.se Läs mer om Nicholas Scaramella på engelska.

Albin Larsson Ekström

albin.larsson.ekstrom@slu.se Doktorand inom restaureringsekologi. Undersöker naturvårdsåtgärder i tall- och lövskog och dess påverkan på vedberoende arter. Gästföreläsare i "Sustainable management

Så blir svenska bin exponerade för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i lantbruket för att få säkrare och bättre skördar. Honungsbin och andra blombesökande insekter exponeras för rester av dessa ämnen när de samlar pollen och nektar i

test

cecilia.nordstrom@slu.se

Mariana Pires Braga

mariana.pires.braga@slu.se Jag är en postdoc hos SLU och i mitt nuvarande projekt kommer jag att analysera förändringar i fjäril-värdväxt nätverkens struktur, stabilitet och återhämtningsförmåga,

Anna Lehrman

anna.lehrman@slu.se Med bakgrund inom forskning på växt/insekt-interaktioner, växtförädling och olika frågeställningar kring genteknik har mitt arbete på SLU fortsatt inom kommunikation. Hösten 2020

Valeria Carini

valeria.carini@slu.se I am a PhD student at the Ecology Department. My PhD project is linked to the Formas-funded research project TRANSECO:Transforming the food value chain based on ecologically

Loading…