Medarbetarwebben

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 287 sidor som är taggade med Entomologi:
Martin Schroeder

Martin Schroeder

Martin Schroeder är professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi. Nuvarande forskning rör främst populationsdynamik och riskmodeller för granbarkborren (Ips typographus). Andra

Eken: en värld i värden

En ek är en levande varelse. Men om du tittar riktigt noga upptäcker du att den också är hem för ett helt samhälle av små levande kryp. Forskare från SLU och Stockholms universitet har tillsammans

Samverkan

Samverkan

Samverkan med aktörer utanför universitetsvärlden är viktig för oss på institutionen för ekologi. Varje år deltar vi på många möten med allmänheten, biodlare, skogsägare, jägare med flera. Samverkan

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Xiaoning (Nina) Zhang

Xiaoning (Nina) Zhang

Läs mer om Xiaoning (Nina) Zhang på engelska.

Insektspollinering gav kraftigt ökad skörd av åkerböna, även vid torka och bladlusangrepp

Forskare från SLU har undersökt hur odling av åkerböna skulle kunna påverkas av ett förändrat klimat. Skörden minskade kraftigt i bestånd som stressades av torka, bladlöss eller både och. Oavsett

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk

SLU Fältforsk är ett kontaktorgan mellan SLU och externa intressenter för fältforskning inom jordbruksområdet. SLU Fältforsks huvuduppgift är att samordna och utveckla fältforskningen rörande

Bikupor

På SITES Röbäcksdalen finns möjligheter att studera det nordiska biet. Våra bin är den del av infrastrukturen SITES (Swedish infrastructure for ecosystem science) och finns som en resurs för

ÄK-möte Växtnäring 201126

ÄK-möte Växtnäring 201126

Möte med ämneskommitté Växtnäring 26 november 2020 Anneli.Lundkvist@slu.se Sofia Delin, forskningsledare Lanna forskningsstation, SLU sofia.delin@slu.se, 0511-67235

Adam Ekholm

Adam Ekholm

Adam Ekholm is postdoctoral researcher interested in insect and forest ecology. In his research, Adam has specifically focused on understanding i) how climate change influence species interactions

Loading…