Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 166 sidor som är taggade med Entomologi:

Grace bidrar till matsäkerhet med push-pull-teknik

Grace Mercy vill bidra till livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och nya biologiska bekämpningsmetoder med sitt nya doktorandprojekt om push-pull-teknik. Push pull är ett bekämpningssystem som

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Klimat och insekter – nyckelspelare i kolets globala kretslopp

Den mängd kol som finns lagrad i döda träd globalt motsvarar nästan en tiondel av det kol som finns i atmosfären. Nu har en världsomfattande studie för första gången beräknat hur mycket kol som

Björn Bohman

I am an organic chemist representing the chemical part of chemical ecology. With a broad practical background in organic synthesis, chromatography, and mass spectrometry, I enjoy leading projects

Fredrika Wrethling

PhD-student in Ecology with focus on effects of forest management on ecological interactions, with emphasis on the relationship between diversity and insect pests. All forests are subjected

Miriam Frida Karlsson

https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:Miriam.Karlsson@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=iot_card&format=cv

Albin Larsson Ekström

Larsson Ekström, A., Bergmark, P., & Hekkala, A.-M. (2021). Can multifunctional forest landscapes sustain a high diversity of saproxylic beetles?. Forest Ecology and Management, 490, 119107. https:/

Bianka Csitari

Läs mer om Bianka Csitari på svenska.

Mums med insekter? Historien visar att attityden till livsmedel kan ändras

I stora delar av världen är det inte konstigt alls att äta insekter, men i Europa har det aldrig varit särskilt utbrett. Tvärtom verkar det som att svenskar inte åt insekter ens om de svalt, enligt

Flugor kan manipuleras för att skydda växter

Lyssna på Paul Becher , forskare på Institutionen för växtskyddsbiologi , berätta om sin spännande forskning kring möjligheten att använda blomflugor för att bekämpa skadeinsekter på ekonomiskt

Simon Kärvemo

Utformningen av habitatet och det omkringliggande landskapet påverkar starkt den biologiska mångfalden och interaktioner mellan arter. Forskningen har huvudsakligen handlat om landskapsekologi,

Loading…