Hoppa till huvudinnehåll

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 91 sidor som är taggade med Entomologi:

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Temat är i år En jord där människor och djur mår bra. Programmet uppdateras kontinuerligt. Välkommen till Smedjeveckan 2022! Måndag 26/9

Mygghjärnans sätt att förnimma det unika i människans doft har avslöjats

Gulafebernmyggan, som kan sprida en rad allvarliga sjukdomar, finns i en form där honan är helt inriktad på människoblod. Nu har en forskargrupp från Princeton University, med hjälp av SLU, visat hur

25th Biennial International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI)

25th Biennial International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI) fredrik.reslow@slu.se Welcome to the 25th Biennial International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI) to be held

Eva Forsgren

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Hennes särskilda forskningsfokus inom

Joachim de Miranda

Jag är docent och forskare inom bihälsa, med speciellt intresse för virus och deras förhållande med honungsbin, humlor och solitärbin. Jag har forskat med honungsbihälsa i mer än 20 år, de sista 15

Naomi L.P. Keehnen

Läs mer om Naomi L.P. Keehnen på engelska.

Anna Nilsson

anna.nilsson@slu.se Jag är postdoktor i honungsbiforksargruppen, med särskilt fokus på bakterier hos honungsbin. Jag är även biträdande ansvarig och biträdande tekniskt ansvarig för Sveriges

Grace bidrar till matsäkerhet med push-pull-teknik

Grace Mercy vill bidra till livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och nya biologiska bekämpningsmetoder med sitt nya doktorandprojekt om push-pull-teknik. Push pull är ett bekämpningssystem som

Maja Malmberg

Min forskning fokuserar på infektionsbiologiska frågeställningar. Att upptäcka mer om vilka virus som finns i vår omgivning, hos så väl vilda djur, boskap, husdjur och människor. Min drivkraft

Klimat och insekter – nyckelspelare i kolets globala kretslopp

Den mängd kol som finns lagrad i döda träd globalt motsvarar nästan en tiondel av det kol som finns i atmosfären. Nu har en världsomfattande studie för första gången beräknat hur mycket kol som

Björn Bohman

I am an organic chemist representing the chemical part of chemical ecology. With a broad practical background in organic synthesis, chromatography, and mass spectrometry, I enjoy leading projects

Loading…