Medarbetarwebben

Entomologi

Entomologi är vetenskapen om insekterna och är således ett delområde av zoologin.


Det finns 279 sidor som är taggade med Entomologi:

Velemir Ninkovic, skadegörare i lantbruket

Velemir Ninkovic är expert inom integrerat växtskydd med fokus på skadegörare i lantbruket.

Mats Jonsell, skogsentomologi

Mats Jonsell är expert på skogsentomologi. Han studerar insekter och främst naturvårdsfrågor i skogen.

Eva Forsgren, biodling

Eva Forsgren är expert på biodling och bihälsa. I min roll som samverkanslektor vill jag bidra till att vetenskapligt baserad kunskap om bihälsa sprids till biodlare och allmänhet och bistå

Snytbagge Conniflex

Snytbaggen är en allvarlig skadegörare som dödar många nysatta barrträdsplantor om de inte skyddas. En framgångsrik innovation från SLU, Conniflex, har lett till att insekten nu möts av ett skyddande

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,

FältForsks referensgruppsmöte 191021

FältForsks referensgruppsmöte 191021

FältForsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se annelih

ÄK-möte Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem 191105

ÄK-möte Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem 191105

Möte med ämneskommittéerna Ogräs, Växtskydd, Jordbearbetning och Odlingssystem Anneli.Lundkvist@slu.se Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU

Humlor i vått och torrt

Påverkas pollineringen av extrema väderhändelser som torka? Det har Chloë Raderschall, doktorand på SLU, studerat i Uppsala. Hon har använt åkerbönan - ett svenskt alternativ till importerade

Institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs stora insikter i arters ekologi och hur ekosystemen

Disp Srinivas Thaduri

Disp Srinivas Thaduri

Virus Dynamics in Naturally Varroa-Resistant Honeybee Populations eva.andersson.bjorkman@slu.se Srinivas Thaduri försvarar sin avhandling den 4 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att

Disp Srinivas Thaduri

Disp Srinivas Thaduri

Virus Dynamics in Naturally Varroa-Resistant Honeybee Populations eva.andersson.bjorkman@slu.se Srinivas Thaduri försvarar sin avhandling den 4 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att

ÄK-möte Vall och grovfoder och Vatten 191128

ÄK-möte Vall och grovfoder och Vatten 191128

Möte med ämneskommittéer Vall & grovfoder och Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se

Loading…