Hoppa till huvudinnehåll

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 100 sidor som är taggade med Genetik och förädling:

Framtidens äpplen i fokus

Hur ser framtiden ut för svenska äpplen och hur kan svensk äppleodling stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett trettiotal personer från

Workshop om växtförädling och potatis

Workshop om växtförädling och potatis ida.andersson@slu.se SLU Grogrund inbjuder till en workshop om växtförädling och potatis 16 maj Fotograf: Jenny Svennås-Gillner, SLU Presentation av

Webbinarium om resistensförädling

En viktig faktor för att upprätthålla en hög avkastning och konkurrenskraft inom svensk växtproduktion är användandet av grödor med hög motståndskraft mot sjukdomar. Genom att förädla fram sorter med

Workshop om växtförädling och äpple

Workshop om växtförädling och äpple ida.andersson@slu.se SLU Grogrund inbjuder till en workshop om växtförädling och äpple 9 maj Fotograf: Olle Wennberg Presentation av utvecklingen hos svensk

Workshopar äpple potatis 2022

Det övergripande målet är att bidra till att stärka svensk äppelodling och potatisodling genom växtförädling. Fokus på workshoparna kommer att vara presentation av utvecklingen hos svensk

SLU Grogrund Årsrapport 2022

Årsrapporten innehåller, förutom spännande artiklar om pågående projekt om vegetabiliska proteiner, en sammanställning av projekt, resultat och publikationer och publicitet för 2021. Det här kan du

Resistensförädling för friska grödor

Resistensförädling för friska grödor marianne.persson@slu.se I detta webbinarie informerar vi om vad som är på gång inom projektet Resistensförädling för friska grödor. Projektet omfattar fem

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Abdulai Guinguina

abdulai.guinguina@slu.se Postdoktor i husdjursvetenskap. Läs mer på den engelska sidan. https://slubar.slu.se/cnv/format/pers?q=email:abdulai.guinguina@slu.se&lang=se&rows=1000&sortorder=

Knowledge-based plant breeding of important ingredient in 'Svensk mat' with a shoestring budget

Knowledge-based plant breeding of important ingredient in 'Svensk mat' with a shoestring budget fredrik.reslow@slu.se Prof. Rodomiro Ortiz, Dept. of Plant Breeding, SLU Venue: The seminar will be

25th Biennial International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI)

25th Biennial International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI) fredrik.reslow@slu.se Welcome to the 25th Biennial International Plant Resistance to Insects Workshop (25IPRI) to be held

Halvtidsseminarium doktorand Johanna Osterman

Seminarium Johanna Osterman ida.andersson@slu.se Johanna Osterman, doktorand inom SLU Grogrund, håller halvtidsseminarium, riktat till forskare inom samma fält. Foto: Desirée Börjesdotter.

Loading…