Medarbetarwebben

Genetik och förädling

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Alltsedan förhistorisk tid har människorna förbättrat husdjur och odlade växter genom att använda indirekt kunskap om hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomman för att genomföra mer eller mindre systematisk avel och förädling.


Det finns 416 sidor som är taggade med Genetik och förädling:

HGEN Slow gait och Rack hos American Saddlebred

Syftet med denna studie är att undersöka hur genen DMRT3 påverkar förmågan till gångarterna Slow gait och Rack hos American Saddlebreds. Fokus kommer vara på hur lätt eller svårt det har varit att

Publicerat

Ett mål med vår forskning är självklart att nå resultat. Ett bevis på det är när resultaten accepteras och publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Under åren har vi fått många artiklar publicerade i

Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar

Så bör EU reformera sin GMO-lagstiftning

Ett tvärvetenskapligt team av forskare har genomfört en omfattande analys som pekar på hur detaljer i EU:s lagtexter kring genetiskt modifierade organismer (GMO) kan eller bör uppdateras. Det handlar

Nytt poddavsnitt: ”Ja! Eller nej förresten” – hur en hel bransch byte fot om GMO

I början av 1990-talet var livsmedelsbranschen generellt optimistisk till gentekniken, men sedan hände något som gjorde att många fick kalla fötter. Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Nytt poddavsnitt: ”Ja! Eller nej förresten” – hur en hel bransch byte fot om GMO

I början av 1990-talet var livsmedelsbranschen generellt optimistisk till gentekniken, men sedan hände något som gjorde att många fick kalla fötter. Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our

Examensarbete

Examensarbete

Välkommen till vår sida om examensarbete. Sidan är under uppbyggnad, vi ämnar att presentera förslag på arbeten och kontaktpersoner. Exempel på gjorda examensarbeten: Isendahl, Maximilian, 2019. The

Kursen Sustainability perspectives on contemporary fisheries

Är du intresserad av hur man kan kombinera sjöar, vattendrag och hav fulla av liv, med ett hållbart fiske? Har du allmän behörighet till högskolan? Då skulle kanske en i huvudsak kvällsbaserad kurs

Suggan ska inte behöva stå ut med bogsår

Bogsår hos suggan kan liknas vid liggsår hos människan – och det gör ont. Risken för bogsår är genetiskt styrd och kopplad till hullet. Vi ställer höga krav på suggorna som ska föda och föda upp

Hjälp till lagstiftare att förstå vilka genetiska förändringar som sker naturligt

Enligt EUs definition har genetiskt modifierade organismer ”ändrats på ett sådant sätt som inte sker naturligt”. Efter genomredigeringens genomslag har lagstiftningen blivit komplicerad i relation

Getters gener följer människan genom Afrika

Arkeologiska fynd visar att getter kom till Afrika för ca 7000 år sedan. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har i ett internationellt samarbete undersökt arvsmassan hos getter i Kamerun för

Sommareksem hos häst har komplex genetisk bakgrund

Sommareksem är den vanligaste allergiska hudsjukdomen hos häst och beror på överkänslighet mot insektsbett, främst från svidknott. Risken att drabbas av sommareksem påverkas både av miljöfaktorer,

Loading…