Hoppa till huvudinnehåll

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 206 sidor som är taggade med Klimatforskning:

Tejshree Tiwari

tejshree.tiwari@slu.se Coordinator Som modellerare är jag intresserad av sammankopplingen mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer som styr kretsloppet av grundämnen, näringsämnen och

Hjalmar Laudon

hjalmar.laudon@slu.se Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt

Fler och nöjdare skadegörare i ett varmare Norden

Majoriteten av alla kända skadegörare på den globala livsmedelsproduktionen trivs bättre och förökar sig snabbare i ett varmare klimat. Den sortens generaliseringar är emellertid inte särskilt

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

Nu är det dags att börja provtagningen

Eftersom musslor filtrerar vatten när de äter, ingår alger i deras kost. Det gör musslorna högintressanta för att lära sig mer om giftiga algblomningar. Därför provtar forskare nu musselodlingar för

Ny podcast om köttets framtid: 'Meat: the Four Futures'

Är våra val i matbutiken baserade på fakta eller är det mest magkänslan som styr? Podcasten Meat: the Four Futures som lanseras i maj 2023 utforskar fyra olika möjliga framtider för vår

Vårdagjämning, men vilka vårtecken ser vi, och var och när?

I dag infaller vårdagjämningen, då dag och natt är lika långa i hela landet. Själva våren kommer däremot vid olika tidpunkter i olika landsdelar och vissa växter visar vårtecken redan före den

Disp Alessio Costa

Diversifying crop rotations for sustainable production and climate change adaptation charlotta.eriksson@slu.se Alessio Costa försvara sin avhandling "Diversifying crop rotations for sustainable

Skogen & Människan – ny podd från SLU

Människor har levt av skogen och med skogen i hundratals år, men vilken roll kommer den att spela i framtiden? Nu lanserar SLU en podd om skogens mest brännande frågor. Det första avsnittet handlar

Markens kolförråd påverkas inte av markberedning

Enligt åtskilliga studier av forskaren Monika Strömgren och hennes kollegor påverkas inte markens kolförråd av markberedning, tvärtom mot vad man kan tro. Resultaten har också nyligen bekräftats i en

Kväve i livsmedelssystemet: ny TABLE Explainer artikel

Kväve spelar en dubbel roll i jordbruks-livsmedelssystemet: det är ett viktigt näringsämne för alla livsformer, men också en miljöförorening som orsakar en rad miljö- och människors hälsa. I denna

Klimatfrukost

Klimatfrukost anna-karin.johnson@slu.se Johanna Sennmark medverkar vid Klimatfrukosten, om hur vi kan bidra till klimatomställningen genom samverkan. I nästan alla de städer som medverkar i

Loading…