Hoppa till huvudinnehåll

Klimatforskning

Klimatologi är studiet av klimatet på lokal, regional och global nivå. Detta innefattar allt från studiet av mikroklimatet på till exempel en vägsträcka för att minska väghalka till globala klimatförändringar. En central fråga för dagens klimatforskning är att klarlägga hur stor del av den globala klimatförändring som orsakas av mänsklig aktivitet.


Det finns 166 sidor som är taggade med Klimatforskning:

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

Hotade snöklädda toppar mitt i vardagstrafiken

SLU-forskaren Gerard Rocher Ros och konstnären Eva Marklund har samarbetat kring ett konstverk som visar hur bergens snötäcken påverkas av klimatförändringarna. Konstverket påminner om hur människan

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Hans Petersson

hans.petersson@slu.se Since the beginning of the 2000s, SLU, on behalf of the Environmental Protection Agency (NV) and the Ministry of the Environment, has built a system for reporting and reporting

Lisa Zakrisson

lisa.zakrisson@slu.se Doktorand på Institutionen för Energi och Teknik Med målet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle fokuserar min forskning i huvudsak på livscykelanalyser av

Disp Maria Hellman

Microbial communities and nitrogen cycling functions in barrier systems for treatment of nitrogen polluted water charlotta.eriksson@slu.se Maria Hellman försvarar sin avhandling "Microbial

Disp Jenny Nilsson

Climate-induced food-web and community changes in Swedish subarctic lakes charlotta.eriksson@slu.se Jenny Nilsson försvarar sin avhandling " Climate-induced food-web and community changes in

InterNorden 2022

InterNorden 2022 gunilla.jacobsson@slu.se Foto: Jesper Eggertsen InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer med flera

Alistair Auffret

alistair.auffret@slu.se Universitetslektor i landskapsekologi. Alistair är växt- och landskapsekolog och studerar hur förändringar i markanvändning och klimat påverkar kärlväxterna i landskapet.

Stor fördel med en global klimatpolitik för jordbruket

Jordbruket är en stor källa till växthusgasutsläpp och ett politiskt styrmedel som kan minska utsläppen är en klimatskatt på livsmedel. En ny studie visar att en global beskattning av

”Försommarkollen” ska visa om nationaldagens blomprakt har förändrats av klimatet

På världsmiljödagen och nationaldagen kan folk runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in hur långt blomningen har framskridit hos några vanliga växter hemma hos sig. Kampanjen är,

Disp Alice Isibika

Use of pre-treatments and substrate blending to enhance process efficiency in black soldier fly larvae composting of food industry waste charlotta.eriksson@slu.se Alice Isibika försvarar sin

Loading…