Hoppa till huvudinnehåll

Företagsekonomi

Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. En av de akademiska disciplinerna är, företagsekonomi, vid SLU kopplad till naturresurser.


Det finns 83 sidor som är taggade med Företagsekonomi:

Disp Hanna Astner

Exploring entrepreneurial processes in new markets : towards sustainable food systems charlotta.eriksson@slu.se Hanna Astner försvarar sin avhandling "Exploring entrepreneurial processes in new

Disp Jonathan Stråle

Travel demand and environmental policy charlotta.eriksson@slu.se Jonathan Stråle försvarar sin avhandling "Travel demand and environmental policy" den 29 april 2022 Alla intresserade är välkomna

Greenspiration Hour - livsmedelsinnovationer för världsmarknaden

Greenspiration Hour - livsmedelsinnovationer för världsmarknaden lars.eling@slu.se Vad kännetecknar livsmedelsföretag som lanserar innovationer som är nya på världsmarknaden och hur kan vi bygga

Sebastian Remvig

sebastian.remvig@slu.se Sebastian är agronom och projektledare vid SLU Kompetenscentrum Företagsledning. Sebastian undervisar också i företagsledning inom lantmästarprogrammet. Sebastian driver

Strategier för ett lyckat generationsskifte

Strategier för ett lyckat generationsskifte camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Att överlåta fastigheter mellan generationer är ofta en svår nöt att knäcka. Knut Wahlstedt har stor erfarenhet av denna

Olika strategier för enskilda lantbrukare

Olika strategier för enskilda lantbrukare camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Svenskt lantbruk har under en lång tid i huvudsak förlitat sig på att vara bulkproducenter till kooperativa föreningar och

Alnarpskonferensen 2022

När räntorna stiger, bränslekostnaderna rusar, det internationella vapenskramlet blir alltmer skrämmande och handelsgödseln når all time high – hur ska man agera som lantbruksföretagare? Under en

Ingrid Altamirano

ingrid.altamirano@slu.se Forskningsassistent inom projektet "Ungdomars perspektiv på användning, värde och nyttan av stadens blågröna infrastruktur". Jag har en kandidat i internationella

Kunskap om vall

Vall odlas på mer än en tredjedel av den svenska åkermarken. Ändå är kunskapen om vallodling en svag punkt. Stiftelsen Lantbruksforskning har nu tilldelat ett stort forskareteam medel för en

Hållbarhet & strukturomvandling i svensk mjölkproduktion

Svensk mjölkproduktionen är sedan länge en av grundstenarna i den svenska livsmedelssektorn. Samtidigt är det en sektor som genomgått en kraftig strukturomvandling. Hur har det påverkat lönsamheten

Kunskapsnavet om företagsledning utvecklas

Den omfattande SLU-rapporten om ett nationellt kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation är levererad till uppdragsgivaren Jordbruksverket. Uppdraget går nu vidare in i nästa

Sebastian Remvig

Vi hälsar en ny medarbetare välkommen till SLU Kompetenscentrum företagsledning. Sebastian Remvig är ekonomagronom med inriktning företagsekonomi, aktiv inom LRF Ungdom och spelar på fritiden

Loading…