SLU-nyhet

Nytt europeiskt projekt: UGPplus

Publicerad: 22 januari 2024

UGPplus-projektet fokuserar på "urban greening plans" som en framåtblickande, systemisk, integrerad och inkluderande planeringsram för att varaktigt bromsa förlusterna av biologisk mångfald.

Professor Kes McCormick ingår i projektgruppen och fokuserar på kapacitetsuppbyggnad för naturbaserade lösningar och "urban greening plans".