Hoppa till huvudinnehåll

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 416 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Utemiljödagen 2022

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till Utemiljödagen 2022 med temat Kunskap för framtidens förvaltning Bostadsområde vid vatten. Foto: Nina Vogel, SLU Hur ser kunskapen om förvaltning av

Stressreducerande dofter

Short talk: Stressreducerande dofter lars.eling@slu.se Ann-Maria Palsdottir och Sara Spendrup, institutionen för människa och samhälle, har tillsammans, i en nyligen publicerad studie, undersökt

Urban Forum - Designing in/the common

Urban Forum - Designing in/the common parvin.mazandarani@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för sjunde gången den uppskattade

Ny prefekt på IMS

Mats Gyllin är tillförordnad prefekt för institutionen för människa och samhälle, IMS. Med erfarenhet från en mängd olika uppdrag inom SLU har han god kunskap om den akademiska världen och om IMS

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Emily Wade

emily.wade@slu.se I have been engaged in the profession of Landscape Architecture for twenty years. My passion for processes, people and places brought me to the Landscape architecture programme in

Flera forskningsprojekt har beviljats finansiering

Följande projekt inom institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning har beviljats finansiering från olika Formas-utlysningar i höst. Anna Levinsson: Urbana träds kolmanifest i Call

50-årsjubileum av utbildning firades

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna

Ett nytt SLU-samarbete tar form

SLU Urban Futures och Tankesmedjan Movium vid SLU har startat ett nytt samarbete för att ytterligare förstärka SLU:s engagemang i urbana frågor utifrån ett landskapsperspektiv. Genom att arbeta

Harald Klein

Harald Klein arbetar med samverkan inom stadsutveckling på SLU Tankesmedjan Movium där han är koordinator för Movium Partnerskap och SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. SLU:s miljöanalysprogram

Loading…