Medarbetarwebben

Landskapsplanering och -arkitektur

Landskapsplanering och landskapsarkitektur omfattar planering, projektering och förvaltning av både kultur- och naturpräglade landskap, i staden och på landsbygden.

Landskapsarkitekturen och -planeringen hämtar intryck från bland annat design, arkitektur, ekologi, miljöpsykologi, sociologi, miljökommunikation och systemteori.

Landskapsplanering är också ett begrepp inom skogsbruket, och omfattar där planering av vägar, hyggen och liknande åtgärder i landskapet.


Det finns 437 sidor som är taggade med Landskapsplanering och -arkitektur:
Sveriges Stadsträdgårdsmästarekongress 2019 i Uppsala

Sveriges Stadsträdgårdsmästarekongress 2019 i Uppsala

catherine.kihlstrom@slu.se Hur arbetar vi för att uppnå att det nationella arkitekturmålet, där arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur kan man bättre förstå effekterna av kommande klimatförändringar? Carola Wingren, professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU, ser konstnärliga metoder

Doktorandforum

SLU Landskap introducerar ett nytt forum för doktorander inom landskapsområdet med möjlighet att utbyta erfarenheter, arbetsmetoder och öka medvetenheten och öppenheten gentemot det tvärvetenskapliga

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

Workshop on developing an SLU Landscape research strategy on urban ecosystem services

Workshop on developing an SLU Landscape research strategy on urban ecosystem services

catherine.kihlstrom@slu.se Mer information i engelsk kalenderhändelse SLU Landscape - Call for ideas Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, 211 25 Malmö Malmö hdin0002 Tankesmedjan Movium

Workshop on developing an SLU Landscape research strategy on urban ecosystem services

Workshop on developing an SLU Landscape research strategy on urban ecosystem services

catherine.kihlstrom@slu.se Mer information i engelsk kalenderhändelse SLU Landscape - Call for ideas Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7B, 211 25 Malmö Malmö hdin0002 Tankesmedjan Movium

Ling-lärarmöte i Alnarp 17-18 juni

Under workshopen "Ling i Alnarp och Ultuna", under Landskapsdagarna i Ultuna i april, kom alla deltagare överens om att de ville fortsätta den intressanta och viktiga diskussionen om utvecklingen av

Landskapsarkitektur

Avdelningen bedriver utbildning på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarutbildningsnivå. Avdelningen ansvarar för tre utbildningsprogram: det treåriga Landskapsingenjör - Uppsala och det

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Uppsala

Vill du planera och skapa vackra och användbara parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera ditt intresse för formgivning med förståelsen av naturens

Landskapsarkitekt - Formgivning - Miljö - Alnarp

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av

Landskapsarkitektprogrammet - Ultuna

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Ultuna och som antagits till programmet 2016 eller tidigare. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema,

Landskapsarkitektprogrammet - Alnarp

Den här sidan är till för dig som studerar på landskapsarkitektprogrammet - Alnarp. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen.

Loading…