Medarbetarwebben

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 490 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Är skogsgödsling bra för klimatet?

Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska

Är skogsgödsling bra för klimatet?

Skogen spelar en nyckelroll för att motverka klimatförändringarna. Nu har SLU-forskaren Joachim Strengbom och hans kollegor fått bidrag från Vinnova för ett projekt som kan få stor betydelse. De ska

Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

SLU-professorn Tomas Roslin har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver

Livet på jorden ska kartläggas i storslaget EU-projekt

SLU-professorn Tomas Roslin har tillsammans med två andra forskare fått ett bidrag på över 135 miljoner kronor. Pengarna går till ett storslaget projekt som ska kartlägga livet på jorden. Vi behöver

Det förflutna är nyckeln till framtiden – kiselalger och mångfalden i havet

Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Baltic Sea Foundation för forskning om kiselalger. Målet är att med hjälp av

Det förflutna är nyckeln till framtiden – kiselalger och mångfalden i havet

Anushree Sanyal från institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU har tilldelats 5,1 miljoner kronor från Baltic Sea Foundation för forskning om kiselalger. Målet är att med hjälp av

Kinesisk investerare satsar på SLU-forskares klimatris

På onsdagen tecknades ett avtal mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och en kinesisk investerare, Mr Zheng Fang, genom hans bolag Beijing Xianhe Transportation Technology, om ett projekt för

Stort Wallenberg-anslag till Claudia Köhler för studier av kommunikationssignaler hos växter

SLU-professorn Claudia Köhler har tilldelats 28 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att leda ett forskningsprojekt om små RNA-molekyler. Att sådana används som signalmolekyler

Stort Wallenberg-anslag till Claudia Köhler för studier av kommunikationssignaler hos växter

SLU-professorn Claudia Köhler har tilldelats 28 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att leda ett forskningsprojekt om små RNA-molekyler. Att sådana används som signalmolekyler

Otto Hutzinger Student Award till Vera Franke

Vera Franke, doktorand vid institutionen för vatten och miljö, har tilldelats Otto Hutzinger Student Award, som delades ut på en dioxin-konferens i Kyoto i november. För mer information, se den

Otto Hutzinger Student Award till Vera Franke

Vera Franke, doktorand vid institutionen för vatten och miljö, har tilldelats Otto Hutzinger Student Award, som delades ut på en dioxin-konferens i Kyoto i november. För mer information, se den

SLU utser sju nya hedersdoktorer

Sju personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Två av dem finns i Sverige: riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket och däggdjursgenetikern professor

Loading…