Hoppa till huvudinnehåll

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 119 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

SLU på plats fyra i universitetsrankning från QS

Sveriges lantbruksuniversitet rankas som världens fjärde bästa universitet inom ämnet jord- och skogsbruk. Det är organisationen QS som nu har släppt 2024 års lista där världens universitet rankas

Food & Cities utlyser såddpengar

Nu utlyser Food & Cities såddpengar för forskare vid SLU. Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Fem SLU-professorer har utsetts till Wallenberg Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar ett program som ger Sveriges ledande seniora forskare generösa bidrag till fri forskning: Wallenberg Scholars. I denna omgång får hela fem professorer

Jesper Larsson får konsolideringsbidrag från Europeiska forskningsrådet

Jesper Larsson, forskare i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har tilldelats ett av de mest prestigefyllda forskningsbidragen i Europa, ett konsolideringsbidrag från det

SIANI-SLU global 2024

Syftet med utlysningen är att stödja SLUs forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

HästSverige vinner hållbarhetspris

Sajten HästSverige tilldelas hållbarhetspris på Gothenburg Horse Show! Utmärkelsen är nyinstiftad och Lövsta Future Challenge tillsammans med Gothenburg Horse Show har gått samman för att lyfta

Seed money till forskning om kaffeodling i Vietnam

SLU-forskaren Thi Thanh Mai Ha har mottagit seed money från Future Forests för ett forskningsprojekt om samodling bland kaffeodlare i Vietnam. Thi Thanh Mai Ha s projekt fokuserar på etniska

Nytt europeiskt projekt: UGPplus

UGPplus-projektet fokuserar på "urban greening plans" som en framåtblickande, systemisk, integrerad och inkluderande planeringsram för att varaktigt bromsa förlusterna av biologisk mångfald.

Nytt europeiskt projekt: ARCADIA(2)

ARCADIA-projektet syftar till att stimulera transformativ anpassning med hjälp av naturbaserade lösningar över europeiska regioner och ge stöd vid utformning av konsekventa regionala blågröna

Nobalis

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under

Akademiens guldmedalj 2024

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) delar ut Akademiens Guldmedalj för utomordentlig gärning och förtjänstfulla insatser inom akademiens verksamhetsfält. Akademiens Guldmedalj Till professor,

Loading…