Hoppa till huvudinnehåll

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 92 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

När forskningen får ett kvitto

Det är viktigt att nå ut med forskningsresultat för att de ska komma till nytta i samhället. Hög citering av forskningsartiklar är ett mått på stor uppmärksamhet och att innehållet kan vara till stor

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning

Sök såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se SLU Future Forests utlyser såddmedel för att stärka tvärvetenskaplig forskning inom skogliga vetenskaper och hållbar utveckling

Mudassir Iqbal får kungligt stipendium för forskning kring biologisk bekämpning

Mudassir Iqbal har fått ett stipendium för forskning kring biologiska bekämpningsmedel från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Stipendiet delades ut den 25

Kungligt stipendium för forskning om algblomning i Bottenhavet

Malin Olofsson har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Hon får stipendiet för att forska vidare på algblomning i Bottenhavet.

professorsinstallation Umeå

Den 6 maj hölls ceremonin vid SLU i Umeå. De som installerades var Michael Gundale, Sylvia Larsson, Tommy Lundgren, Hannele Tuominen och Dag Fjeld. Professorernas installationsföreläsningar var

Projekt vid SLU på IVAs 100-lista

Den årliga 100-listan över viktiga forskningsprojekt är nu presenterad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). I listan återfinns åtta projekt där Sveriges lantbruksuniversitet deltar, varav

Teknik i mänsklighetens tjänst: Fyra SLU-projekt på IVA:s 100-lista 2022

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har presenterat sin årliga lista med forskningsprojekt som bedöms kunna skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Donation till forskning om smärta hos sporthästar

Hästar visar ofta inte om de är sjuka eller har ont. För hästens ägare kan det därför vara svårt att upptäcka om djuret mår dåligt, och när det väl upptäcks kan det vara för sent att åtgärda. Svenska

Professorsinstallation Uppsala

Den 8 april installerades tio nya professorer vid SLU i Uppsala. Ceremonin ägde rum i Undervisningshusets aula på Ultuna. Därefter följde middag och dans på Uppsala slott. Fyra av professorerna höll

Nya SLU-professorer föreläser på webben

Den 7 april håller nya SLU-professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar. Ämnesbredden är stor och rymmer bland annat klimatpolitik, ogräs, renskötsel, insulinresistens hos

Clas Tollin har fått Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj 2022

Clas Tollin, docent i agrarhistoria vid SLU, har belönats med Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande. I motiveringen lyfts hans betydelsefulla insatser för

Två utlysningar av bidrag från Svenska artprojektet

SLU Artdatabanken öppnar idag två utlysningar av bidrag från Svenska artprojektet, för taxonomiska forskningsprojekt och för nätverkande aktiviteter. Bidrag till taxonomisk forskning Forskning inom

Loading…