Hoppa till huvudinnehåll

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 97 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Tre SLU-forskare på listan med högt citerade forskare

Fyra forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet finns med på 2022 års lista över högt citerade forskare som sammanställs av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan nära

Stärkt-forskning-och-undervisning-om-vatten

Under 2022 har institutionen för vatten och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, fått fyra nya docenter. Detta innebär en förstärkning av den forskning och undervisning som sker på SLU inom

Wallenbergprofessur i fiskhälsa till SLU

Øystein Evensen, gästprofessor på deltid vid SLU inom området fiskhälsa, har tilldelats en så kallad KSLA-Wallenbergprofessur. Han kommer därmed att stärka SLU:s kompetens om sjukdomar hos odlad och

Flockimmunitet hos grödor för bättre odlingssäkerhet

Går det att skapa flockimmunitet hos matgrödor genom fläckvis användning av resistenta sorter och bekämpningsmedel? Det ska undersökas i ett nytt forskningsprojekt på SLU som finansieras av Formas.

Stor satsning vid SLU på alternativa skogsskötselformer

SLU får 99 miljoner kronor av Formas till tio projekt om nya sätt att sköta skogen. Projekten handlar om att variera skogsbruket för att uppnå andra mål än produktion, till exempel en mer varierad

81 SLU-projekt får nära 400 miljoner i forskningsbidrag från Formas

När forskningsrådet Formas förra veckan beslutade vilka projekt som får finansiering inom ett antal utlysningar gick nästan 400 miljoner kronor till forskare vid SLU. Nära hundra miljoner avser

Ny finansiering för vattenforskning

Under hösten 2022 har institutionen för vatten och miljö, SLU, kunnat glädja sig åt flera forskningsbidrag och kan öka vår kunskap om vatten ur flera perspektiv. Den nya forskningen kommer lära oss

Rekordår för anslag till forskning om lövskog och alternativ skogsskötsel

Klimatförändringar, miljömässiga faktorer och olika mål ökar kraven på landets skogar. Nu har flera av institutionens forskare fått en rekordsumma av forskningsfinansiering för att undersöka hur nya

Nya forskningsmedel för granförädling och mekanismer bakom spannmålssjukdom

Vahideh Rafiei och Malin Elfstrand har tilldelats forskningsfinansiering från Formas öppna utlysning för forskning på svampar som orsakar sjukdomar på spannmål och förädling av gran. Formas

Vinnare av innovationspris

Vinnare av priset för bästa hållbara innovation för nyttiggörande inom jord och skog är Jonas Bohlin. Han har tagit fram en lösning som gör det möjligt att positionera varje enskild trädplanta som

Livsviktiga frågor under lupp av uppmärksammade SLU-forskare

SLU-forskarna Riccardo Bommarco, Björn Lindahl och Karin Ljung tillhör världens högst citerade forskare, enligt en ny sammanställning från Clarivate. Deras forskning har relevans för breda och

Naturvetare rankar SLU högt som arbetsgivare

Mer än 6 000 akademiskt utbildade naturvetare har listat vilka arbetsgivare de helst vill jobba hos. SLU rankas högst av naturvetare som arbetar med skog, lantbruk, livsmedel och närliggande områden.

Loading…