Medarbetarwebben

Utmärkelser och forskningsbidrag

Här hittar du nyheter om utmärkelser och stora forskningsbidrag som har kommit SLU till del.


Det finns 611 sidor som är taggade med Utmärkelser och forskningsbidrag:

Mångmiljondonation

En amerikansk donation ger Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och University of Illinois, Urbana-Champaign (UIUC) 500 000 dollar (ungefär 4,2 miljoner kronor) var till forskning om idisslare med

Hästforskningsbidrag

Hästforskningsbidrag

Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till sju nya forskningsprojekt, varav fyra svenska och tre samverkansprojekt mellan Sverige och Norge. Sexa av de sju innefattar SLU-forskare. Fem av projekten

Forskning för hållbart fiske får kungligt stipendium

SLU-forskaren Gustav Hellström mottar i dag ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Pengarna ska användas för att ta fram kunskap som kan

KSLAmedaljer2021

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den

SLFbidrag

SLFbidrag

Stiftelsen Lantbruksforskning har i sin öppna utlysning 2020 delat ut 39 miljoner kronor till 15 projekt som alla syftar till att bidra med kunskap som i slutändan gynnar svenskt lantbruk. Nio av

electrictransition

electrictransition

Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition med Energiforsk och Chalmers som huvudsökande till utlysningen Energitransitioner – ett systemperspektiv. SLU

RektorIVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) förstärker kompetensen och kunnandet med 42 nya ledamöter, varav sju internationella. Bland de invalda finns Maria Knutson Wedel, SLU:s rektor. – IVA har

SLU Partnerskap Alnarp finansierar nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för åtta nya projekt. Sammanlagt kommer närmare två miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi studier på

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Svenska artprojektet fördelar totalt 9,95 miljoner kronor till fem olika projekt för taxonomisk forskning och inventeringar under perioden 2021-2024. Forskningsstödet från Svenska artprojektet är en

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Svenska artprojektet fördelar totalt 9,95 miljoner kronor till fem olika projekt för taxonomisk forskning och inventeringar under perioden 2021-2024. Forskningsstödet från Svenska artprojektet är en

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Svenska artprojektet delar ut cirka 10 miljoner kronor till forskning

Svenska artprojektet fördelar totalt 9,95 miljoner kronor till fem olika projekt för taxonomisk forskning och inventeringar under perioden 2021-2024. Forskningsstödet från Svenska artprojektet är en

Hur väl kan rovdjur identifieras från sitt mönster?

I ett nytt projekt ska SLU och Snow Leopard Trust i detalj undersöka hur väl vi kan identifiera rovdjur utifrån deras mönster (t. ex. fläckar och ränder) och bestämma vilka typer av fel som görs vid

Loading…