Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 567 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Nyheter från NJ:s fakultetsnämndsmöte 26 oktober

NJ:s fakultetsnämnd hade möte den 26 oktober. Här följer information om vad som beslutats: Principer för anslagsfördelning 2023 Fakultetsnämnden beslutade att fastställa principerna för

Nyheter från NJ:s fakultetsnämndsmöte 22 september

NJ:s fakultetsnämnd hade möte den 22 september. Här följer information om vad som beslutats: Ledamöter i fakultetsnämnden Richard Ferguson har avsagt sig uppdraget som suppleant i fakultetsnämnden då

SLU på första plats i internationell utmaning

Den 2 maj gick startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Utmaningen är ett samarbete mellan 19 lantbruks- och livsvetenskapsuniversitet i 16 europeiska länder. Från och med 2 maj till och med 28

borgeby 2024

Varmt, livfullt och inbjudande! Mitt i Borgeby fältdagar karaktäristiska myller av förväntansfulla besökare och utställare, försöksodlingar och stora maskiner tog SLU plats som en självklar aktör i

Almedalen

”Livsmedelsberedskap som håller” var den samlande rubriken för tre programpunkter under Almedalsveckan som anordnades av SLU Future Food och forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Hur hittar vi

Nytt om nät 2.02

En större aktivering av vårt nya WiFi, den första piloten, är nu genomförd med goda resultat. Den 18 juni sjösatte vi framgångsrikt vår första pilot och en större aktivering av vårt nya WiFi i Nät

Vi har ett resultat!

Den 2 maj gick startskottet för Biodiversity Challenge 2024. Utmaningen, som internationellt heter Biodiversity Challenge for ICA members, är ett samarbete mellan 19 lantbruks- och

IA-stugor för chefer och skyddsombud

Vill du lära dig mer om händelsehantering i IA-systemet? SLU använder IA-systemet som stöd i det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda incidenter i arbetsmiljön. Vid

Planerad utlysning av miljöanalysmedel

SLU öppnar en utlysning för medel till utvecklingsprojekt inom samtliga miljöanalysprogram under 2025. Sista ansökningsdag är den 15 september 2024. Utlysningen villkoras av att SLU:s styrelse

SLU EDU Talks 17

SLU:s podd om högskolepedagogik är ute med ett nytt avsnitt. Edutalks-Avsnitt 17, Främja pedagogisk utveckling genom Erasmus+-utbytesbesök: L’Institut Agro Rennes-Angers & SLU . Välkommen till ett

Forskning om växters cellväggar öppnar nya möjligheter för bioteknik

Sekundära cellväggar ger växten stabilitet och skydd mot skador och patogener. Doktoranden Félix Barbut från Ewa Mellerowicz forskningsgrupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU har studerat rollen

Gränszoner har oanad potential

När tillgången på mark krymper får gränszoner en allt större betydelse som buffertzon mellan väg och bebyggelse. Gränszoner kan rymma naturbaserade lösningar och erbjuda sociala upplevelsevärden och

Loading…