Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 581 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Brandutbildning

SLU Säkerhet har tillsammans med utbildningsleverantör DAFO arbetat fram en ny modell för grundläggande obligatorisk brandutbildning. Den teoretiska delen genomförs nu via en E-Learning, vilket

Forskarskolan i Future Silviculture utlyser medel för doktorandprojekt

Den nystartade forskarskolan i Future Silviculture har nu öppnat sin första utlysning av doktorandprojekt med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Ansök senast den 20 augusti.

Resereportage: Jakten på Rio del Oros gömda skogar

De unika naturskogarna i Sydamerikas allra sydligaste hörn låter sig bara upptäckas av den som är ihärdig nog. En forskargrupp från SLU reste över halva jorden för att undersöka vad som gömmer sig

New consultants at Statistics@SLU

Centrum för statistik har fått två nya konsulter under 2023, Reza Belaghi på institutionen för energi och teknik i Uppsala och Wilmer Prentius på institutionen för skoglig resurshushållning. Reza är

Fördjupad analys av Västra noden

Under våren pågår nästa fas för Västra noden - den del i en byggprocess som kallas förstudie och som ska ge tydligare förutsättningar för utvecklingen av verksamhetslokalerna. Studien ska fastslå en

Ansök om utnämning till senior miljöanalysspecialist

Nu öppnar den fjärde utlysningen till kompetensnivån senior miljöanalysspecialist. Ansökan lämnas in senast den 15 september 2024 . Här hittar du instruktion för sökande, handläggningsordning och

Mellan-rummet

Den 22 april startar ’Mellan-rummet’, en 72h-utlysning som efterfrågar en rumslig installation på Hedmanska gården i Malmö, främst riktad till nyexaminerade arkitekter inom byggnad, inredning,

SLU byter till digitala examensbevis

Från och med den 24 april kan SLU:s studenter själva skriva ut sitt examensbevis från Ladok. Förändringen är ett steg i en större nationell digitalisering som berör alla svenska lärosäten. Idag

Utveckling av miljöövervakningsprogram för den urbana miljön

SLU Tankesmedjan Movium koordinerar SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö. Under ledning av professor Thomas Randrup har ett arbete påbörjats för att utveckla ett långsiktigt

Studentdesigntävlingen 2024 är snart i mål!

Den 10:e april var sista dagen för inlämning av bidrag, och hela 12 talangfulla studenter har skickat in sina kreativa förslag till SLU Tankesmedjan Movium. Nu är det snart dags för jurymötet där tre

Anmälan öppen till SV-kurser HT 2024

Personalavdelningen på SLU ordnar undervisning i svenska språket för medarbetare inom SLU. I höst erbjuds kurser i nivåerna A0, A1 samt A2. Kursen hålls digitalt en dag per vecka och består av 15

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Michael Kvick

Loading…