Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 666 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

Högtid för trädälskare

Under en klarblå himmel invigdes det uppgraderade Campusarboretet i Umeå. Cecilia Berg från Akademiska hus invigningstalade och planterade en gotländsk gardarönn, Sorbus atrata, tillsammans med

Maria Engedahl slutar på SLU

Universitetsdjursjukhusdirektören tackar för en rolig och utmanande tid. – Jag är stolt över allt arbete och den utveckling vi har genomfört vid universitetsdjursjukhuset, UDS. Mitt uppdrag har varit

Ny teleoperatör

Telenor blir efter upphandling ny leverantör av telefonin på SLU. Under hösten bedrivs ett projekt för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Övergången till Telenor sker den 5 december 2022.

biodiversitet Alnarp

SLU:s odlingsenhet i Alnarp har sedan några år tillbaka arbetat med att öka biodiversiteten, det vill säga den biologiska mångfalden, på campus och det har verkligen gett resultat. Ekosystem och

Workshopserie om modern växtförädling fortsätter

Under hösten 2022 satsar SLU Grogrund på ytterligare tre digitala workshoppar om moderna metoder inom växtförädling. De är öppna för såväl doktorander, postdoktorer och forskare som yrkesverksamma.

Utvecklingsmedel

SLU:s miljöanalysprogram utlyser medel till projekt under år 2023. Sista ansökningsdag är den 26 oktober 2022. Elva av tolv miljöanalysprogram utlyser medel. Programmet för övergödning ingår inte.

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Medel för landsbygdsforskning

Regeringen har sedan 2019 gett SLU i uppdrag att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning om landsbygder och regional

World Animal Day 2022

World Animal Day 2022 gunilla.jacobsson@slu.se Välkommen på temaeftermiddag med anledning av den internationella djurvälfärdsdagen! Årets tema är "Social license to operate". Medverkande: Nina

Utlysning av resebidrag för doktorander

För att främja internationalisering under forskarutbildningen på SLU och de två första åren efteråt, finns tre fonder att söka medel från för internationella aktiviteter. Forskarstuderande kan söka

Reformerad lagstiftning för gensaxade grödor

Just nu pågår en process inom EU för att se över biosäkerhetslagstiftningen, som bland annat reglerar hur gensaxen får användas för växtförädling och utveckling av nya grödor. EU-kommissionen har

Philip McCleaf, Uppsala Vatten, tilldelas Mårten Carlssons pris 2022

Philip McCleaf, process- och utvecklingsingenjör vid Uppsala Vatten och Avfall AB, tilldelas Rektor Mårten Carlssons pris 2022. Hans insatser för forskning och utbildning vid SLU kring

Loading…