Medarbetarwebben

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 612 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt

Nu när sommarledigheterna närmar sig blickar vi tillbaka på terminen som gått med glädje och tillförsikt inför framtiden. SLU:s ämnesområden är centrala för att Sverige och världen ska nå lösningar

SLU får många erkännanden men det är medarbetare och studenter som gör berömmet möjligt

Nu när sommarledigheterna närmar sig blickar vi tillbaka på terminen som gått med glädje och tillförsikt inför framtiden. SLU:s ämnesområden är centrala för att Sverige och världen ska nå lösningar

Sök medel för att marknadsvalidera din forskning!

Nu har du möjlighet att genom SLU Holding söka anslag från Vinnovas valideringsprogram, VFT. Medlen är till för att du som forskare eller student skall få möjlighet att utveckla och verifiera

FGIinstitutioner

FGIinstitutioner

Efter beslut av SLU:s styrelse vid senaste sammanträdet kommer institutionerna för skoglig resurshushållning respektive biosystem och teknologi från och med nästa år att vara fakultetsgemensamma.

Profilen för SLU:s nästa rektor beslutad

Profilen för SLU:s nästa rektor beslutad

SLU:s nästa rektor ska ”stärka och synliggöra SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling” och ”leda universitetet på ett sätt som skapar stolthet och engagemang hos

Profilen för SLU:s nästa rektor beslutad

Profilen för SLU:s nästa rektor beslutad

SLU:s nästa rektor ska ”stärka och synliggöra SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling” och ”leda universitetet på ett sätt som skapar stolthet och engagemang hos

Utlysning av infrastrukturstöd

Utlysning av infrastrukturstöd

För fjärde året i rad genomförs nu en strategisk satsning på en intern utlysning för stöd till forskningsinfrastruktur. Sista dag för inlämning av ansökan är 17 september. Stödet gäller "sådan

Stenhammar

Stenhammardagen, som väl numera får betraktas närmast som en tradition, avhölls på måndagen på det kungliga godset Stenhammar utanför Flen. Årets tema var Hur bidrar ekosystemtjänster till en lönsam

Stenhammar

Stenhammardagen, som väl numera får betraktas närmast som en tradition, avhölls på måndagen på det kungliga godset Stenhammar utanför Flen. Årets tema var Hur bidrar ekosystemtjänster till en lönsam

SLU:s avgångsstudenter hedrades på Thesis Day i Alnarp och Utuna

Igår skapades en ny tradition på SLU då Thesis Day arrangerades för första gången i Alnarp och Ultuna, en dag för att hedra SLU:s studenter som är på väg ut i arbetslivet och sprida kunskap om deras

Hedersdoktorer 2018

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar,

Hedersdoktorer 2018

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar,