Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter för SLU:s medarbetare

Här hittar du nyheter som publicerats på SLU:s medarbetarwebb.


Det finns 603 sidor som är taggade med Nyheter för SLU:s medarbetare:

IA-stugor för chefer och skyddsombud

Vill du lära dig mer om händelsehantering i IA-systemet? SLU använder IA-systemet som stöd i det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda incidenter i arbetsmiljön. Vid

THE Impact rank 2023

SLU lyfter sig och är nu bland de 201-300 främsta bland 1591 universitet och lärosäten som utvärderas i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats

Testa dina drömmar med SLU på Borgeby fältdagar

Testa dina drömmar med SLU på Borgeby fältdagar johanna.grundstrom@slu.se Pröva dina kunskaper, låt barnen skapa i vår lekhörna och dela dina drömmar om framtiden med SLU på Borgeby fältdagar.

IT-lyftet

Utveckling av nätverk, e-post, identitetshantering, SharePoint, IT-plattformar, serverinfrastruktur, forsknings-IT-infrastruktur och IT-säkerhet. Det pågår ett stort IT-infralyft på SLU! Under hösten

maskrosen

På grund av att antalet parkeringsplatser kommer att minska på Ultuna har Akademiska Hus beslutat att öppna parkeringsplatsen vid Klinikcentrum ("Gamla KC"). Den parkeringsplatsen ska dock först

Skogligt samarbete i Västsverige

SLU tecknar samarbetsavtal för att stärka hållbart skogägande och konkurrenskraft bland skogsföretag i Västsverige Genom en satsning på 16 miljoner kronor i ett treårigt samverkansprojekt, Arena Skog

Kungligt stipendium för forskning om okända miljögifter i vatten

Alberto Celma Tirado har tilldelats ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö. Han får stipendiet för att utveckla nya metoder som hjälper till

Föryngringsfrågan har ingen patentlösning

För en lyckad föryngring krävs en bra planta, bra markbehandling och en väl utförd plantering. Men, det finns ingen patentlösning som passar överallt. Regionala skillnader i nederbörd och temperatur

Kompetensgrupperna bemannas

Nu har kompetensgrupperna för campusutvecklingen i Alnarp bemannats med engagerade medarbetare, som med kunskap och expertis kan bidra till kvalitet i såväl campusutvecklingen som i enskilda

Bok för kontinuitet och klimat

Bok passar bra för kontinuerligt skogsbruk, frågan är bara vilken metod som är lämpligast. Nya försök kommer att ge vägledning. Det finns en hel del som talar för boken. Ädellövskog har höga

Årets designtävling avgjord!

Pristagarna är nu klara i studentdesigntävlingen 2023. I samband med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds SKKF Rikskonferensen 22–23 maj, röstade deltagarna fram vinnarna i årets tävling.

studentstipendier s

Framgångsrika skogliga studenter tilldelas medel från fakulteten för skogsvetenskaps fonder för deras studier. Det är stipendie- pris- och belöningskommittén som genom utdelning av medel hedrar

Loading…