Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 431 sidor som är taggade med Forskning:

Därför leker vissa laxar flera gånger

Atlantlaxar kan reproducera sig flera gånger under sitt liv, även om de flesta bara leker en gång. Flergångslekarna kan ha stor betydelse för livskraftiga laxpopulationer. I en ny studie har forskare

Smart urban odling

Är smart urban odling ett viktigt bidrag till framtidens matproduktion, eller en energikrävande verksamhet av marginell betydelse för livsmedelsförsörjningen? En ny rapport från SLU Future Food

Disputation Rortana Chea

Disputation Rortana Chea sofia.webering.ekberg@slu.se Rortana Chea försvarar sin avhandling: Foodborne bacteria in the Cambodian meat value chain: Emphasis on the risk of Salmonella in chicken and

Internationella våtmarksdagen

Vi ser att våtmarker blir allt mer intressanta. Detta har ofta att göra med de pågående klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden, för vilka våtmarker spelar en viktig roll.

Impact - Nyttan med forskning

Forskningsfinansiärer förväntar sig i allt högre grad att den forskning de finansierar kommer att ha en impact*, dvs. göra skillnad eller nytta, och därmed ge en avkastning på deras investering.

Mellan hopp och osäkerhet – kommunikation för cirkulär ekonomi

Inställd: Workshop i Alnarp: Mellan hopp och osäkerhet – kommunikation för cirkulär ekonomi futurefood@slu.se Vid workshopen kommer vi tillsammans att utveckla kommunikativa verktyg och

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

Disp Gesa Hoffmann

Stress & Granules Regulation of Cauliflower mosaic virus disease in Arabidopsis thaliana charlotta.eriksson@slu.se Gesa Hoffmann försvarar sin avhandling "Stress & Granules Regulation of

Medborgarforskning

Nyfiken på medborgarforskning och vill nätverka med eller lära av andra? Här finns information, tips och länkar för dig. Aktuellt Utskick till nätverket – 5 Okt 2022 Podcastavsnitt om

Disputation Anna Kendall

Disputation Anna Kendall sofia.webering.ekberg@slu.se Anna Kendall försvarar sin avhandling: Nerve growth factor and its association with osteoarthritis in the horse   För att delta i disputationen

Disp Topi Haataja

Structure function studies of GH7 cellulases, key enzymes in the global carbon cycle charlotta.eriksson@slu.se Topi Haataja försvarar sin avhandling "Structure function studies of GH7 cellulases,

Svampar och bakterier stabiliserar vegetationen i subarktis

Den globala uppvärmningen orsakar förändringar i subarktiska och arktiska ekosystem med stora konsekvenser för livet i norr. Interaktioner mellan växter och mikrobiella samhällen i marken är nyckeln

Loading…