Medarbetarwebben

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2502 sidor som är taggade med Forskning:
PLAN REDUX RIVER TALKS

PLAN REDUX RIVER TALKS

parvin.mazandarani@slu.se Three Constellations: Place-People-Process med Dr. Guillermo Aranda-Mena, RMIT, Melbourne, Australia. Forskningsprojektet Plan Redux, finansierat av Movium Partnerskap i

PLAN REDUX RIVER TALKS

PLAN REDUX RIVER TALKS

parvin.mazandarani@slu.se Three Constellations: Place-People-Process med Dr. Guillermo Aranda-Mena, RMIT, Melbourne, Australia. Forskningsprojektet Plan Redux, finansierat av Movium Partnerskap i

HGEN Njursjukdom hos katt

Kronisk njursjukdom är vanligt hos katt och drabbar främst den äldre kattpopulationen. I de flesta fall är orsaken till nedsatt njurfunktion okänd. Syftet med detta projekt är att utvärdera

sekundar-skog

Projektet undersöker hur framtidens skogslandskap ser ut. Vem kommer att få använda skogen och hur ska den användas? Detta i skogens gränsland -- i den peruanska delen av Amazonas. Bakgrund En av

Mitt liv med hund

Hundar spelar en viktig roll i familjer och hos enskilda personer. Många påverkas när hunden skadas, lider av sjukdom eller har beteendeproblem som påverkar dess välbefinnande. Nu startar SLU ett

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte om strukturkalkning och kalkfilterdiken mot fosforförluster! Ämneskommitté Vatten är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

Ny forskning ska utveckla ett varningssystem för sjukdomsutbrott

Mer än 60 procent av de infektionssjukdomar vi har i dag kommer från djur, de flesta från vilda djur. I ett nytt forskningsprojekt kombineras flera vetenskapliga discipliner för att ta fram kunskap

Ny forskning ska utveckla ett varningssystem för sjukdomsutbrott

Mer än 60 procent av de infektionssjukdomar vi har i dag kommer från djur, de flesta från vilda djur. I ett nytt forskningsprojekt kombineras flera vetenskapliga discipliner för att ta fram kunskap

Larisa Gustavsson

I projektet "Accelererad och kostnadseffektiv sortutveckling genom genombaserad växtförädling" ingår ett äppeldetektivarbete på genomnivå. Forskarna ska granska både gamla och nya äppelsorter i sin

Chuanxin Sun

Projektet ”Yin-yang baserade markörer för förädling av spannmål” utvecklar nya hälsofrämjande spannmålssorter som efterfrågas av branschen. Målet är att kunna påverka halterna av kostfiber och

Loading…