Medarbetarwebben

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2689 sidor som är taggade med Forskning:

Upptäck Umeås fladdermöss

Vill du bli Umeås första fladdermusdetektiv? Låna en batscanner av oss på SLU och ge dig ut på nattliga äventyr och hjälp forskarna förstå var i Umeå kommun fladdermöss gillar att vara. Fladdermössen

KV-ROADMAP: Förändrade tänkesätt kring antibiotikaanvändning inom djurproduktionen

ROADMAP ska främja övergången till en ansvarsfull antibiotikaanvändning inom djurproduktion i olika sammanhang, genom att stötta en omprövning av beslutssystem inom livsmedelskedjan. R ethinking o f

Kristina Byström licentiatseminarium

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Mer om Skoglig fjärranalys

Vi arbetar med utveckling av fjärranalysmetoder för skogsbruk och miljöanalys. Vi är ca 20 personer som arbetar med forskning och utveckling av fjärranalys av skog och annan terrester vegetation.

Nyhetsbrev 6

Vi har fångat bilder på två nya arter i projektet. En brunråtta i Tavelsjö och en igelkott i Norrbyn. Det var redan känt att båda arterna fanns i kommunen, men nu har vi dem på bild också! Igelkottar

Ämnet

Forskningen inom landsbygdsutveckling fokuserar på frågor om rättvisa, kunskap och makt i jord- och skogsbruk, naturresurshantering och utveckling på landsbygden. I hela världen genomgår landsbygder

Ämnet

Ämnet agrarhistoria omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid. Tyngdpunkten ligger på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden, och deras relation till naturen,

IYPH 2020

IYPH 2020

FN har utsett 2020 till det Internationella växtskyddsåret (IYPH2020), för att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter för att trygga livsmedelsförsörjningen, minska fattigdomen,

Kristina Byström licentiatseminarium

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

Kristina Byström

Kontakt med natur och djur kan skapa goda förutsättningar för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Psykolog och forskarstuderade Kristina Byström, Habiliteringen Skövde, har i ett

SALMONAID

Fiskfoder från skogsindustrin för lax Vattenbruk är en nyckelsektor i perspektivet ökad matproduktion med minskad miljöpåverkan, förutsatt att foderinnovation kan skapa en hållbar tillväxt. Syftet

Loading…