Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 460 sidor som är taggade med Forskning:

Disp Lukas Hallberg

Floodplain remediation in agricultural streams : improved process understanding for reduced eutrophication charlotta.eriksson@slu.se Lukas Hallberg försvarar sin avhandling "Floodplain remediation

Professorsinstallation – föreläsningar

Professorsinstallation – föreläsningar helena.pennlov@slu.se Fredag 19 april installeras professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala på SLU Ultuna. Illustrationer: Fredrik Saarkoppel, Michael Kvick

August T Larssons gästforskarprogram

NJ-fakulteten disponerar den årliga avkastningen på fondkapital som uppstått ur August T Larssons testamente. Fakultetsnämnden beslutade 2011 om att inrätta ett gästforskarprogram finansierat av

Webbinarieserie medborgarforskning

Lär dig mer om dina kollegors medborgarforskning. Webbinarier pågår mellan kl. 12-13 och anslutningslänk för respektive tillfälle hittar du i medarbetarkalendariet (se länkar till program och

Medborgarforskning

Här finns dokumentation från SLU:s tidigare satsning kring medborgarforskning. SLU är en viktig aktör i det snabbt växande fältet medborgarforskning, både nationellt och internationellt.

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna

Disp Stefan Skoglund

Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo salar) charlotta.eriksson@slu.se Stefan Skoglund försvarar sin avhandling "Population regulatory processes in the Baltic salmon (Salmo

CoARA

SLU har anslutit sig till Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). CoARA drivs av olika EU-aktörer för att förändra systemet för bedömning av forskning och därigenom öka forskningens

Möte om svensk äppelodling

Möte om svensk äppelodling johanna.grundstrom@slu.se Välkommen till en dag där näring och forskare möts för att diskutera möjligheter och utmaningar för svensk äppelodling. Foto: Johanna

UPSC Cutting-Edge Seminarium med Nils Stein

UPSC Cutting-Edge Seminarium med Nils Stein anne.honsel@slu.se Vetenskaplig seminarium arrangerad av Umeå Plant Science Centre Seminarium kommer att ges på engelska   Talare: Nils Stein Professor

Food & Cities utlyser såddpengar

Nu utlyser Food & Cities såddpengar för forskare vid SLU. Syftet med utlysningen är att stödja tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som undersöker de systemiska relationerna mellan livsmedelssystem

Loading…