Medarbetarwebben

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2035 sidor som är taggade med Forskning:
Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation-Mikaela Jardstedt

Disputation: Roughage Feeding of Suckler Cows during Winter. Intake, Utilization and Energy Status in Pregnant Cows fun-vh@slu.se Mikaela Jardstedt försvarar sin akademisk avhandling "Roughage

R8-10/11E Sortförsök ekologisk spannmål

Ekologisk sortprovning av korn och havre utförs årligen i försök på fyra olika platser. Resultaten från sortprovningen redovisas årligen i Nytt-blad från institutionen. PM 2019

Horisont 2020

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation Kostnadstäckning: Två huvudmodeller; 1) Forskningsprojekt (100% av direkta godkända kostnader + 25% av de direkta kostnaderna som

Vetenskapsrådet (VR)

Vetenskapsrådet (VR)

Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev VR är den största finansiären av grundforskning vid svenska universitet, högskolor och

Formas

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev Formas bidrar till att

Formas ansökningsdiskussion

Formas ansökningsdiskussion

Förbättra din ansökan till Formas genom att diskutera den i grupp om 3-5 personer under handledning av person med ansökningserfarenhet. Inför Formas öppna utlysning arrangerar Externfinansiering/

Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger

Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Kunskapsbank

Kunskapsbank

Kunskapsbank water@slu.se Kunskapsbank Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.

Ekologisymposium

Ekologisymposium

Click on "In English" above to read about the symposium.