Medarbetarwebben

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2215 sidor som är taggade med Forskning:
Disp Srinivas Thaduri

Disp Srinivas Thaduri

Virus Dynamics in Naturally Varroa-Resistant Honeybee Populations eva.andersson.bjorkman@slu.se Srinivas Thaduri försvarar sin avhandling den 4 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att

Disp Srinivas Thaduri

Disp Srinivas Thaduri

Virus Dynamics in Naturally Varroa-Resistant Honeybee Populations eva.andersson.bjorkman@slu.se Srinivas Thaduri försvarar sin avhandling den 4 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att

Disputation Kalvis Kons

Disputation Kalvis Kons

Management of Forest Biomass Terminals charlotta.bergstrom@slu.se Kalvis Kons försvarar sin avhandling "Management of Forest Biomass Terminals" den 25 september 2019. Alla intresserade är välkomna

Disputation Kalvis Kons

Disputation Kalvis Kons

Management of Forest Biomass Terminals charlotta.bergstrom@slu.se Kalvis Kons försvarar sin avhandling "Management of Forest Biomass Terminals" den 25 september 2019. Alla intresserade är välkomna

HUV Mjölkproduktion med intensivbearbetat ensilage för ökat grovfoderintag

Projektets syfte är att undersöka hur mycket intensivbearbetning av ensilage kan öka grovfoderkonsumtionen hos mjölkkor och därmed minska behovet av kraftfoder. Fleråriga gräs/klövervallar ger i

Laserdata

Demo data från Lantmäteriet för två försöksområden (Krycklan och Remningstorp). Denna data set innehåller det du behöver för modellera med ALS data och fältdata från Riksskogstaxeringen. Datat består

Marklaser

Marklaser i form av en Trimble TX8 finns tillgänglig via Ljungbergslabbet. Även marklaserdata finns att ladda ner. Information om marklaserskannern, Trimble TX8 Data från skanninga (via

Drönare

Genom ett samarbete med Ljungberglabbet har vi tillgång till ett utbud av drönare som kan användas för både test och skarpa flygningar. Tillgängliga drönare via Ljunbergslaboratoriet Alla drönare kan

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten

FältForsks ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med FältForsks Ämneskommittéer Vall och grovfoder & Vatten! Ämneskommittéerna är mötesplatser för

Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar

Det är först när kon har kalvat och börjar producera mjölk som hon ger en inkomst till mjölkproducenten och det är efter andra laktationen inkomsten täcker kons uppfödningskostnad. I Sverige är

Projekt

Projekt

Nationella skogliga skattningar Kontaktperson Förbättrade trädslagsuppgifter i SLU-skogskarta - klassning av trädslag med hjälp av optiska satellitbilder. Mats Nilsson INVENT - skattning av biomassa

Ökat utnyttjande av vall i foder till grisar

Utfodringsstrategier och inverkan av gräs/klöverensilage på produktion, fertilitet, N-förluster, hälsa och beteende Vallfoder kan till viss del ersätta andra proteinkällor till grisar. Vallen har

Loading…