Medarbetarwebben

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2356 sidor som är taggade med Forskning:

Älgar – Sveriges giraffer?

Nästan alla i Sverige gillar blåbär och lingon, även älgar och mindre hjortvilt som kronhjort, rådjur och dovhjort. I områden med både älg och mindre hjortvilt räcker bärriset inte till älgen som

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Forces of Reproduction: Notes for a counter-hegemonic Anthropocene anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a webinar with Stefania Barca, Senior Researcher at the Center

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

Program BUB2020

Välkomna till BUB-mötet den 25 november 2020. Mötet hålls på Zoom, kl 10.00 -15.00. Ett arrangemang inom nätverket Barn, Unga och Byggd miljö Temat för mötet är som alltid barns utemiljöer men i år

Älgar – Sveriges giraffer?

Nästan alla i Sverige gillar blåbär och lingon, även älgar och mindre hjortvilt som kronhjort, rådjur och dovhjort. I områden med både älg och mindre hjortvilt räcker bärriset inte till älgen som

Anni Hoffrén

Anni Hoffrén

Multi-level impacts of COVID-19 on Food and Nutrition Security: Insights from Africa anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a Webinar with Alfred R. Bizoza, Associate

Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Växtförädling av stärkelsepotatis – ökad kvalitet för ett mer uthålligt resursutnyttjande

Kort om projektet Projektets övergripande mål är att möjliggöra ett mer uthålligt utnyttjande av svensk stärkelsepotatis. Målet ska nås genom detaljerade sortanalyser och en utveckling av genetiska

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation: Toxicity pathways in zebrafish cell lines - An ecotoxicological perspective on toxicity testing in the 21st century fun-vh@slu.se Sebastian Lungu-Mitea försvarar sin avhandling "

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation-Sebastian Lungu-Mitea

Disputation: Toxicity pathways in zebrafish cell lines - An ecotoxicological perspective on toxicity testing in the 21st century fun-vh@slu.se Sebastian Lungu-Mitea försvarar sin avhandling "

Vilka träd är viktigast för att rädda Borneos regnskog?

Finns det trädarter i Borneos regnskogar som är viktigare än andra för att bevara och stärka skogens biologiska mångfald? Och hur pass variationsrik måste regnskogen vara för att gynna arter som

SPANS

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är

Budgetering

De flesta finansiärer kräver att du skickar in en projektbudget som en del av din ansökan. Men budgeten lämnas ofta till sent i processen eller får inte tillräcklig uppmärksamhet. Det är viktigt att

Loading…