Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 428 sidor som är taggade med Forskning:

Ökad produktion av livsmedel i Sverige – tillvarata sidoströmmar för innovativa produkter

En stor del av ätbara och nyttiga delar av broccoli och grönkål tas idag inte tillvara. Dessa sidoströmmar skulle kunna användas till nya processade produkter, vilket skulle även bidra till att öka

Innovativ metod för storskalig kartläggning

Forskare vid SLU avdelning för skoglig fjärranalys har utvecklat och testat en metod för att i stor skala kartlägga förändringar och dödlighet i skogar orsakade av granbarkborre. Metoden kan användas

August T Larssons gästforskarprogram

NJ-fakulteten disponerar den årliga avkastningen på fondkapital som uppstått ur August T Larssons testamente. Fakultetsnämnden beslutade 2011 om att inrätta ett gästforskarprogram finansierat av

Smedjeveckan 2024

Smedjeveckan 2024 anna-karin.johnson@slu.se Populärvetenskaplig vecka i Skara. I år är det övergripande temat Sätt igång! Veckan inleds med Morgonkaffe på campus och en tjuvtitt på det

Ökad kornskörd med tätare radavstånd

Större skörd, mindre mängd ogräs, minskad arbetsinsats och bättre växtnäringsutnyttjande – bara genom att minska radavståndet på såmaskinen. Detta visar resultaten av SLU:s fältförsök med vårkorn,

Prislista för odlingsanläggningen

Prislista för odlingsanläggningen. OBS! Nya priser gäller från och med 1 januari 2024. Observera att medfinansieringen gäller forskare vid NJ-fakulteten och NJ-fakultetens FGI-institutioner.

Odlingsanläggningen

Vid odlingsanläggningen kan du odla växter och organismer, mäta utlakningsförluster från mark och provta markvatten. Vi välkomnar bokningar från forskare inom SLU såväl som från andra universitet och

Disp Niina Sundin

Sustainability of food waste prevention through food consumption Charlotta.Eriksson@slu.se Niina Sundin försvarar sin avhandling "Sustainability of food waste prevention through food consumption"

Forskning om växters cellväggar öppnar nya möjligheter för bioteknik

Sekundära cellväggar ger växten stabilitet och skydd mot skador och patogener. Doktoranden Félix Barbut från Ewa Mellerowicz forskningsgrupp vid Umeå Plant Science Centre och SLU har studerat rollen

SLU på Borgeby fältdagar

SLU på Borgeby fältdagar 2024 Borgeby 2024 johanna.grundstrom@slu.se På den stora lantbruksmässan Borgeby fältdagar den 26 och 27 juni finns det mycket att upptäcka. Möt studenter och forskare

SLU efterlyser fler hummerfiskare i Bohuslän, Halland och Skåne

För fjärde året i rad vänder sig forskare på SLU till allmänheten för att få bättre kunskap om hummerbeståndens utbredning och status längs svenska västkusten. Under tre veckor i augusti kan utvalda

AlumnMalinAxelNilsson

Husdjursagronom sedan 2009, sedan följde Malin Axel-Nilsson, alumn från SLU, sitt hjärta och fokuserar idag helt på hästar och deras välfärd. – Efter examen från agronomprogrammet fortsatte jag med

Loading…