Medarbetarwebben

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 623 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

LivestockSense

LivestockSense

LivestockSense går ut på att förbättra hållbarheten hos gris och fjäderfä genom att underlätta införande av informationsteknologisk teknik. Christina Lundström från RådNu är en av forskarna i

SLU KCF

SLU KCF

SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning och samverkansplattform som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och

Mjölkproducenter och mjölkningsrobotar

Mjölkproducenter och mjölkningsrobotar

SLU RådNu-forskare Christina Lundström medverkar i projektet, som pågår 2021-2022 och finansieras av SLO-fonden. Studien syftar till att utvärdera mjölkproducenters upplevelser av den digitala

Brukningsmetoder för ökad markkvalité och högre skördestabilitet under extremväder

Brukningsmetoder för ökad markkvalité och högre skördestabilitet under extremväder

Klimatprojektioner för Sverige visar högre temperaturer under sommaren och större variationer i nederbörd mellan år. Detta kommer att medföra enorma utmaningar för svenskt jordbruk. Från SLU RådNu

Riskbedömningssystem för markpackning

Riskbedömningssystem för markpackning

Projektet fullständiga titel är Implementering av riskbedömningssystem för markpackning - användarnas utvärdering av potentialer och hinder. Från RådNu medverkar forskarna Jenny Höckert och Christina

Torbjörn utbildar ledare

SLU utbildar framtidens ledare, det konstaterar Torbjörn Jonasson, universitetsadjunkt på SLU och utbildare inom ledarskap och organisation. Oavsett om du är lantmästare, trädgårdsingenjör,

Torbjörn utbildar ledare

SLU utbildar framtidens ledare, det konstaterar Torbjörn Jonasson, universitetsadjunkt på SLU och utbildare inom ledarskap och organisation. Oavsett om du är lantmästare, trädgårdsingenjör,

Loading…