Medarbetarwebben

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi


Det finns 216 sidor som är taggade med Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi:

Kursplan

Aktiva företagare inom de gröna näringarna har ett stort behov av att vidareutbilda sig. För att möta den ökande konkurrensen, hantera framtida utmaningar och för att skapa hållbara företag som är

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap inom

Om kursen

Om kursen

För att skapa hållbara företag som är smart organiserade krävs större kunskap inom företagsledning. Yrkesverksamma företagare har signalerat om ett behov av vidareutbildning i universitetets regi - i

Kompetenscentrum företagsledning

Kompetenscentrum företagsledning

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna

Kontakt

Kontakt

Utdrag ur kursplanen: Förkunskapskrav: Uppdragsgivare utser deltagare till kursen. Uppdragsgivare är lantbruks-, landsbygds- eller trädgårdsföretag. Även personal från rådgivnings- och

Anmälan

Anmälan

Kursen i strategisk företagsledning startar i november 2018. Utbildningen är nationell och genomförs under fyra separata kursveckor under två vinterhalvår 2018-2020. Kursveckorna förläggs till olika

Forskning

There is a large and growing need in the world today of finding new forms of treatment and rehabilitation of large groups of individuals suffering from long-term illnesses, based on the individual's

Mervärdesrapport

Köttlådor, regional profil, mjölk med smak, bra djuromsorg men framför allt en personligare relation mellan lantbrukare och konsument är mervärden som kan göra skillnad för lönsamheten. På uppdrag av

Ny forskning utvecklar rådgivningen

Producent, entreprenör eller mittemellan - det pågående benchmarkprojektet på SLU har tagit en oväntad vändning. Lantbrukets företagare delar nämligen upp sig i tre kluster, det visar utvärderingen

Margareta-KCF

Forskare och lärare behöver få ökad förståelse för producenternas vardag och ekonomi, det anser Margareta Emanuelson, lektor på Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala. Genom

Ny forskning utvecklar rådgivningen

Producent, entreprenör eller mittemellan - det pågående benchmarkprojektet på SLU har tagit en oväntad vändning. Lantbrukets företagare delar nämligen upp sig i tre kluster, det visar utvärderingen

Skolgårdar

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa. Statistiska