Medarbetarwebben

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi


Det finns 271 sidor som är taggade med Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi:

Grönt möte i Grevie

Framtidstro, yrkesstolthet, bra arbetsmiljö, bra boende och god hälsa - nästan 85 procent av de gröna företagarna i nordväst mår finfint, det visar en unik studie från SLU Alnarp. Studien

Ekonomi & Marknad

Ekonomi & Marknad

Vårt fokus är att driva, utveckla och öka medvetenheten och kunskapen om hållbart företagande i de gröna näringarna genom relevant och tillämpbar tvärvetenskaplig forskning. Vi är praktiknära,

2019 SLU Landskap Call for Ideas är utsedda

Fyra förslag har valts ut av 2019 SLU Landskap Call for Ideas. Läs mer här (engelsk sida)

2019 SLU Landskap Call for Ideas är utsedda

Fyra förslag har valts ut av 2019 SLU Landskap Call for Ideas. Läs mer här (engelsk sida)

Hot och kritik mot lantbrukare

Hot och kritik mot lantbrukare

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete

Hot och kritik mot lantbrukare

Hot och kritik mot lantbrukare

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete

BT-seminarium

BT-seminarium

Innovation in sustainable horticulture and plant production How does innovation through technology play part in successful business strategies within the horticultural sector? Lecture by PhD Annie

BT-seminarium

BT-seminarium

Innovation in sustainable horticulture and plant production How does innovation through technology play part in successful business strategies within the horticultural sector? Lecture by PhD Annie

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

Den svenska plantskolekonsumenten

Sveriges konsumenter köper allt mer träd, buskar och perenner. En stor del av växterna är importerade och de svenska plantskolorna vill därför gärna öka sin andel av försäljningen. Ett nytt faktablad

NoR, Ortsforum och IG Nobel i Alnarp

Nu har medarbetare vid SLU i Alnarp förärats med utdelning av olika utmärkelser. I år var det endast en person som erhöll Nit- och Redlighet i Rikets tjänst, Anders Herlin på institutionen för

Ledarskapsdag

Behöver du utveckla ditt ledarskap? Dagens lantbruksföretag blir allt större och antalet anställda ökar, vilket ställer högre krav på ledarskapet. Det är en utmaning som lantmästarstudenterna på SLU