Medarbetarwebben

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi


Det finns 304 sidor som är taggade med Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi:
KCF

KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna

Kurs i SFL

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier

Amanda ny medarbetare i KCF

KCF:s nya medarbetare Amanda Andersson brinner för en hållbar livsstil, både i företagandet och på det personliga planet. Med ett stort intresse för strategisk företagsledning och erfarenhet från

Räcker pengarna? En dag om finansiering av lantbruksföretag.

Ja, det är många som undrar hur pengarna ska räcka efter den svåra torkan under sommaren 2018. Ämnet har präglat vinterns diskussioner i företag och hos kreditgivare och var även temat under KCF:s

Docentföreläsning LTV

Docentföreläsning LTV

Hållbara arbetsplatser för alla åldrar anette.neldestam@slu.se Föreläsningen ges av FD Kerstin Nilsson, Institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi LTV-fakulteten Crafoordsalen

Docentföreläsning LTV

Docentföreläsning LTV

Hållbara arbetsplatser för alla åldrar anette.neldestam@slu.se Föreläsningen ges av FD Kerstin Nilsson, Institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi LTV-fakulteten Crafoordsalen

Amanda ny medarbetare i KCF

KCF:s nya medarbetare Amanda Andersson brinner för en hållbar livsstil, både i företagandet och på det personliga planet. Med ett stort intresse för strategisk företagsledning och erfarenhet från

Värt att veta Alnarp

Vi vill öka kunskapen om vår spännande forskning! Vi startar seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp för att öka kunskapen genom ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i

Räcker pengarna? En dag om finansiering av lantbruksföretag.

Ja, det är många som undrar hur pengarna ska räcka efter den svåra torkan under sommaren 2018. Ämnet har präglat vinterns diskussioner i företag och hos kreditgivare och var även temat under KCF:s

Kurs i SFL

SLU:s nya kurs i strategisk företagsledning har fått en rivstart. Under första kursveckan fick företagare och rådgivare ta del av kunskap och verktyg som krävs för att analysera företagens strategier

Docentföreläsning LTV

Docentföreläsning LTV

Hållbara arbetsplatser för alla åldrar anette.neldestam@slu.se Föreläsningen ges av FD Kerstin Nilsson, Institutionen för arbetsmiljö, ekonomi och miljöpsykologi LTV-fakulteten Crafoordsalen

Grönanyajobb

Grönanyajobb

SLU i Alnarp har i samarbete med Arbetsförmedlingen genomfört ett utbildningsprogram för att öka nyanlända akademikers möjligheter till anställning. Utbildningsprogrammet ökade deltagarnas kunskap om