Medarbetarwebben

Institutionen för människa och samhälle


Det finns 671 sidor som är taggade med Institutionen för människa och samhälle:

Formas kommunikationsutlysning

Av totalt 12 projekt som beviljats medel från Formas finns forskare från SLU i tre av dem. Det handlar om kött, klimat och hav. De tre projekten är: Framtiden för kött – storytelling och dialoger för

Studentarbete om utemiljö blev en riktig diamant

Pandemi, överfulla naturområden och en SLU-kurs inspirerade Anna Lindström från Helsingborg till trailutmaningen Skåne Diamonds. Hon hoppas på att fler ska upptäcka de oslipade naturdiamanter som

Studentarbete om utemiljö blev en riktig diamant

Pandemi, överfulla naturområden och en SLU-kurs inspirerade Anna Lindström från Helsingborg till trailutmaningen Skåne Diamonds. Hon hoppas på att fler ska upptäcka de oslipade naturdiamanter som

Studentarbete om utemiljö blev en riktig diamant

Pandemi, överfulla naturområden och en SLU-kurs inspirerade Anna Lindström från Helsingborg till trailutmaningen Skåne Diamonds. Hon hoppas på att fler ska upptäcka de oslipade naturdiamanter som

Text_webinar

Text_webinar

Levande text – hur byggs den? camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Att skriva för en bred publik skiljer sig från konventionell akademisk skrivande på ett antal sätt. Vill du lära dig mer? Delta i detta

Om Beespoke

BEESPOKE står för Benefitting Ecosystems through Evaluation of food Supplies for Pollination to Open up Knowledge for End users. I juni 2019 godkände Interreg North Sea (Nordsjöregionen) projektet

Nyttodjurparker för ökad biodiversitet

Forskare och äppelodlare gör nu gemensam sak inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp för att öka den biologiska mångfalden. Genom en satsning på vad man kallar nyttodjurparker skall forskning i

Nyttodjurparker för ökad biodiversitet

Forskare och äppelodlare gör nu gemensam sak inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp för att öka den biologiska mångfalden. Genom en satsning på vad man kallar nyttodjurparker skall forskning i

Formas kommunikationsutlysning

Av totalt 12 projekt som beviljats medel från Formas finns forskare från SLU i tre av dem. Det handlar om kött, klimat och hav. De tre projekten är: Framtiden för kött – storytelling och dialoger för

Sommaranalys Per Hansson

Mer än ett år efter pandemins utbrott syns verkningarna på ekonomin allt tydligare. Våra livsmedelssystem utmanades, klarade påfrestningarna men brast i krisberedskap. Hur framtiden ser ut hänger på

Sommaranalys Per Hansson

Mer än ett år efter pandemins utbrott syns verkningarna på ekonomin allt tydligare. Våra livsmedelssystem utmanades, klarade påfrestningarna men brast i krisberedskap. Hur framtiden ser ut hänger på

Feeding your mind 21

Feeding your mind 21

Framtidens mat måste vara hållbar, men för att nå det målet behövs många fler innovationer. Vilken potential för det finns i hållbart nytänk från krafter på väg in i livsmedelsbranschen? Kan

Loading…