Medarbetarwebben

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi


Det finns 246 sidor som är taggade med Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi:

Kurs i strategisk företagsledning

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom

Kurs i strategisk företagsledning

Högre vinst och lönsamhet, förstärkt marknadsposition, professionell organisation och hållbar konkurrenskraft går att uppnå om bara redskapen är de rätta. SLU:s nya uppdragsutbildning inom

Oktober

Oktober

Oktober 2018 Oktober

KCF

KCF

Kompetenscentrum företagsledning, KCF, är en centrumbildning som knyter samman SLU och näringslivet. Vi arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna

Kurs i strategisk företagsledning

Kurs i strategisk företagsledning

Ny kurs i toppklass från SLU och Kompetenscentrum företagsledning, KCF, för aktiva företagare i den gröna sektorn! Att skapa hållbara företag som är smart organiserade kräver allt större kunskap inom

BUB 2018

BUB 2018

BUB 2018 marianne.persson@slu.se Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

catherine.kihlstrom@slu.se Det har gått tre år sedan första gången SLU Landskapsdagar hölls i oktober 2015 i Ultuna. För att markera detta, kommer höstens 2018 SLU Super Landskapsdagar att öppnas

Doktorandforum i Alnarp

Doktorandforum i Alnarp

catherine.kihlstrom@slu.se Välkomna till ett forum öppet för alla doktorander vid NJ och LTV fakulteterna med Landskapsarkitektur som huvudämne. Läs mer och anmäl er i engelsk kalenderhändelse.

Ekonomi & Marknad

Ekonomi & Marknad

Vårt fokus är att driva, utveckla och öka medvetenheten och kunskapen om hållbart företagande i de gröna näringarna genom relevant och tillämpbar tvärvetenskaplig forskning. Vi är praktiknära,

Doktorandforum i Alnarp

Doktorandforum i Alnarp

catherine.kihlstrom@slu.se Välkomna till ett forum öppet för alla doktorander vid NJ och LTV fakulteterna med Landskapsarkitektur som huvudämne. Läs mer och anmäl er i engelsk kalenderhändelse.

Pressmeddelande Alnarps rehabiliteringsträdgård

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne avsätter 500 000 kronor till SLU och Alnarps rehabiliteringsträdgård för en förberedande studie av rehabilitering av personer som lever med obotlig cancer.

Martin Melin

Martin Melin

mnme0003 Teacher in Leadership and Organisation at undergraduate and graduate level at SLU in Alnarp. My classes are to a high extent based on an action-oriented learning approach where students