Medarbetarwebben

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 803 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Rubizmo-KCF

Nästa stora KCF-engagemang heter Rubizmo. Ett stort europeiskt landsbygdsprojekt som ska hjälpa landsbygdens företagare göra bättre affärer och lyckas bättre på marknaden. Marknadssidan är ofta den

Alnarps Grisdag 2019

Alnarps Grisdag 2019

andrus.kangro@slu.se Val av inhysningssystem och diskussioner kring förprövning av djurstallar. Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Alnarps Grisdag 2018

Alnarps Grisdag 2018

andrus.kangro@slu.se NYHETER KRING DIGITALISERING, SENSORER, AUTOMATISERING OCH BOXHYGIEN! Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Alnarps Grisdag 2018

Alnarps Grisdag 2018

andrus.kangro@slu.se NYHETER KRING DIGITALISERING, SENSORER, AUTOMATISERING OCH BOXHYGIEN! Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Alnarps Grisdag 2018

Alnarps Grisdag 2018

andrus.kangro@slu.se NYHETER KRING DIGITALISERING, SENSORER, AUTOMATISERING OCH BOXHYGIEN! Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

10 projekt beviljades stödmedel i SLU Urban Futures öppna och pedagogiska utlysning

Plattformen SLU Urban Futures var glada att se så många bra och relevanta ansökningar av våra stödmedel denna sommar, både generella och pedagogiska utvecklingsmedel, från många olika hörn av SLU.

Hanna Sassner

Hanna Sassner

andrus.kangro@slu.se Prefekt för institutionen för biosystem och teknologi samt forskare i tillämpad etologi med fokus på djurmiljö och djurvälfärd. Jag är i grunden biolog och disputerad i etologi

ASK doktorandråd

ASK doktorandråd

Doktorandrådet vid ASK, Alnarps studentkår, representerar kårens forskarstuderande i olika råd och nämnder.

NordPlant

NordPlant

Tech talks for plant phenotyping in the Nordic countries - 1st NordPlant annual meeting anette.neldestam@slu.se Invited speakers are Llorenç Cabrera-Bosquet from INRA Montpellier, Stefan Jansson

Plant Link Day

Plant Link Day

PlantLink Day: Robust plants for future climates – research, application and policy anette.neldestam@slu.se This year’s theme is are “Robust plants for future climates – research, application and

NordPlant

NordPlant

Tech talks for plant phenotyping in the Nordic countries - 1st NordPlant annual meeting anette.neldestam@slu.se Invited speakers are Llorenç Cabrera-Bosquet from INRA Montpellier, Stefan Jansson

Loading…