Medarbetarwebben

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 749 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:
Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

BT-seminarium

BT-seminarium

Effects of reduced tillage and other cropping system properties on nitrous oxide emissions and carbon sequestration Seminar by Maria Ernfors. Vegetum seminar room Alnarp

Växtens produktkvalitet Hortikultur

Växtens produktkvalitet Hortikultur

Innehåll och sammansättning av olika komponenter hos frukt, bär och grönsaker har naturligt en stor variation och detta kan användas för att få slutprodukter med olika egenskaper. Vi undersöker olika

BioBIGG

BioBIGG

Bioeconomy Business Development & Innovation Andrus.Kangro@slu.se What are typical barriers in developing products for the new bioeconomy? What support does your company need in the development

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Här bedrivs världsledande forskning inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion och det erbjuds flera framgångsrika utbildningsprogram inom dessa områden.

Disp Sonja Loots

Disp Sonja Loots

Habitat Characteristics, Genetic Diversity and Conservation Concerns for the Genus Lithops in Namibia anette.neldestam@slu.se Sonja Loots försvarar sin avhandling "Habitat Characteristics, Genetic

Disp Michael Batte

Disp Michael Batte

Increasing efficiency of the breeding pipeline for East African highland bananas anette.neldestam@slu.se Michael Batte försvarar sin avhandling "Increasing efficiency of the breeding pipeline for

Ak högtid Alnarp

Alnarp visade sig från sin bästa sida i försommarblom när det var dags för professorsinstallation. Fem professorer installerades den 10 maj. De forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla

Ak högtid Alnarp

Alnarp visade sig från sin bästa sida i försommarblom när det var dags för professorsinstallation. Fem professorer installerades den 10 maj. De forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla

Jannicas startseminarium

Hur kommunicerar rådgivare och lantbrukare egentligen med varandra? Industridoktorand Jannica Krafft är svaren på spåret, efter en stor enkät skickad till över 2 000 svenska lantbrukare. Resultatet

Kurs i SFL

Produktion och produktionsprocesser stod på schemat under det andra fysiska mötet i SLU:s kurs Strategisk företagsledning, i regi av Kompetenscentrum företagsledning. Företagare och rådgivare