Medarbetarwebben

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 90 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:
The role of neuropeptide signaling pathways in mosquito blood feeding behavior

The role of neuropeptide signaling pathways in mosquito blood feeding behavior

Peter Christ försvarar sin avhandling "The role of neuropeptide signaling pathways in mosquito blood feeding behavior" Fakta Respondent: Doktorand Peter Christ - Opponent: Professor Dr Christian Wegener, Neurobiology and Genetics, Theodor-Boveri-Institute ...

LTV:s hedersdoktorer i Alnarp

LTV:s hedersdoktorer i Alnarp

På väg till SLU:s promotionshögtid (6-7/10) kommer LTV:s hedersdoktorer 2017 att bjuda på sin hedersdoktorsföreläsning på plats i Alnarp. 10.00 - 10.30, The urban landscape as a place to flourish - green space, health and quality of life - Catharine ...

BT seminarium

BT seminarium

Crop-residue-derived biogas digestate as nutrient source in hydroponic cultivation - Nitrification and pH control Olle Lind håller sitt introduktions seminarie den 13 november kl 09:00. Fakta Tid: 2017-11-13 09:00 - Ort: Alnarp - Lokal: Seminarierummet ...

f3_2017-07_gunnarsson_et_al_final_170830.jpg

Färska och lagrade grödor - ett nytt sätt för substratförsörjning av en biogasanläggning

I ett nyligen avslutat f3-projekt "Färska och lagrade grödor - ett nytt sätt för substratförsörjning av en biogasanläggning" har Thomas Prade och Sven-Erik Svensson från Institutionen för biosystem och teknologi deltagit. Carina Gunnarsson ...

Sex matters: Influence of mating on disease prevalence in amphibians

Sex matters: Influence of mating on disease prevalence in amphibians

Seminar with Sofia Windstam Sofia is an associate professor at SUNY Oswego, a small liberal arts teaching college in the US. For the last six years she has lead an amphibian disease study with Dr Jen Olori, a herpetologist. During this time over 50 ...

SLU_110902_3730vwe.jpg

Docentföreläsningar LTV-fakulteten

Kungörelse - docentföreläsningar vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. Alla är välkomna att ta del av docentföreläsningarna. Föreläsningarna ges på det språk som titlarna anger. Varje föreläsningspass ...

PlantLink Day 2017

PlantLink Day 2017

Halvdagsseminarium med två teman "Oat genomics" och "Learning from history" (med tanke på att Lunds universitet firar 350 år och SLU 40 år). Fakta Tid: 2017-10-04 12:00 - 16:30 - Ort: Alnarp - Lokal: Crafoordsalen, Navet, Sundsvägen 14 - Arrangör: ...

Alnarps Grisdag 2017

Alnarps Grisdag 2017

HUR ARBETAR VI VIDARE FÖR ETT FÖRBÄTTRAT PRODUKTIONSRESULTAT OCH EN LÄGRE SMÅGRISDÖDLIGHET? Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter kring resultat, erfarenheter och tankar om hur vi arbetar vidare med förbättringar. ...

Borgeby sallad.png

Skölj och kyl bladgrönt

Beatrix Alsanius och Lars Mogren från SLU Alnarp arbetar med ett fyraårigt forskningsprojekt kring säkra bladgrönsaker från jord till bord. I och med att bladgrönsaker ofta äts färska är det viktigt att man jobbar förebyggande för att minimera ...

P_flowering_MC_W_FB.jpg

Launch of the ReMIX project: Redesigning European cropping systems based on species MIXtures

åkerböna-vårvete samodling (faba bean-spring wheat intercrop) EU agriculture needs to develop transition pathways towards agroecology-based, resilient and sustainable farming systems, combining the goals of ensuring productivity with achieving environmentally, ...

L-M juni 2017.jpg

Här testas framtidens växtodling

Linda-Maria Mårtensson, forskare på SITES Lönnstorp Foto: Malin Thelin/Sveriges Radio Rader av äppelträd i åkern och perenn spannmål. På SLU:s försöksstation i Lönnstorp testas framtida sätt att odla på i ett nytt större forskningsförsök. ...

Linser på Alnarp.jpg

På SLU i Alnarp odlas framtidens grödor

Foto: Malin Thelin/Sveriges Radio Linser är inte någon vanlig gröda på svenska åkrar idag, men kanske kan det bli det framöver. På Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp pågår försöksodling av fyra sorters linser, och de har även samarbete ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8