Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 604 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad

Boksläpp POM

Rosor, pelargoner, popplar och jordgubbar avhandlas när Programmet för odlad mångfald släpper fyra nya böcker om de kulturarvssorter som bevaras i Nationella genbanken i Alnarp. Välkommen på digitalt

Ny prefekt på IMS

Mats Gyllin är tillförordnad prefekt för institutionen för människa och samhälle, IMS. Med erfarenhet från en mängd olika uppdrag inom SLU har han god kunskap om den akademiska världen och om IMS

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Var med och påverka möjligheterna att resa till, från och inom Alnarp

li.gessbo@slu.se Varmt välkommen till digital workshop! Syftet med workshopen är att få inspiration till åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett hållbart resande till, från och inom Alnarp.

Lökkonferens 2022

Lökkonferens 2022 parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till en digital lökkonferens 2022! Vartannat år samlas lökbranschen för att diskutera nutid och framtid. Med nationella och internationella

Emily Wade

emily.wade@slu.se I have been engaged in the profession of Landscape Architecture for twenty years. My passion for processes, people and places brought me to the Landscape architecture programme in

Ny femårsperiod för Biogas Research Center

Energimyndigheten har beviljat ansökan om en ny femårsperiod för Biogas Research Center. Sveriges Lantbruksuniversitet är den andra akademiska partnern i samarbetsgruppen för kompetenscentret där

Alnarpskonferensen 2022

Alnarpskonferensen 2022 parvin.mazandarani@slu.se Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg Priserna på råvaror och insatsmedel rusar i höjden. Företagandet i de gröna

Anpassning av EU-förordning för ekologisk växthusodling i Sverige

Från 1 januari 2022 behöver det som odlas i växthus ha markkontakt och en växtföljd med flera grödor för att certifieras som ekologiskt enligt en ny EU-förordning. På SLU i Alnarp undersöker just nu

Malin Hultberg

malin.hultberg@slu.se Jag kom till SLU 1995 som en mycket miljöintresserad biolog. Efter disputationen, 1999, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade

Loading…