Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 404 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Pom vinnare av utmärkelsen Rosenkransen 2022

På Rosens dag den 2 juli tog Programmet för odlad mångfald, Pom, emot priset Rosenkransen på Fredriksdals museer och trädgårdar. Rosenkransen är Fredriksdals utmärkelse till rosens ära. Priset delas

Agroforestrykonferens

Agroforestrykonferens partnerskapalnarp@slu.se Agroforestry Sverige arrangerar en tredagarskonferens på SLU i Alnarp 2022, där några av landets mest drivande personer inom utvecklingen av svensk

IDA-Tvärvetenskap och ansökningar

Tvärvetenskap och ansökningar futurefood@slu.se Välkommen till det femte delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Malin Mobjörk,

IDA_FramgångarOchProblem

Tvärvetenskap i praktiken – framgångsfaktorer och problem futurefood@slu.se Välkommen till det fjärde delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer

IDA-Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap

Hur kan man jobba praktiskt med tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till det tredje delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Marie Stenseke,

IDA-Reflektioner kring tvärvetenskaplig forskning med exempel från livsmedelsforskning

Reflektioner kring tvärvetenskaplig forskning med exempel från livsmedelsforskning futurefood@slu.se Välkommen till det andra delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här

Konferens på regeringens uppdrag

SLU Tankesmedjan Movium och Boverket har fått regeringens uppdrag att arrangera en konferens om gröna städer under Sveriges EU-ordförandeskap 2023. Konferensen ska genomföras i Malmö den 14-15 juni

IDA-TvärvetenskapOchAkademiskaKarriärer

Hur tvärvetenskap har påverkat akademiska karriärer futurefood@slu.se Välkommen till den sjätte delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer Jessica

Exjobb om barns engagemang

Barn och ungdomar i projektet Gatulabba i Malmö har presenterat analyser, och byggda förslag till förbättringar för stadens toppolitiker. Linda Lemheden, nyexaminerad masterstudent i

Movium Fakta #2_2022

Idag finns alltfler planteringar i offentliga miljöer som utgör en del i områdets dagvattenhantering. Ett exempel är regnbäddar som kan ta hand om neder­börd och smältvatten och avlasta stadens

AgriHubSyd

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å

BT seminarium

BT seminarium andrus.kangro@slu.se Digital tool to identify plants for green facades Seminar by Stephanie Angeraini (Energi- och Miljökonsult, PE Teknik & Arkitektur)  and Alejandro Pacheco (

Loading…