Medarbetarwebben

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 856 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap

Malin Hultberg är expert inom trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är expert på växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart växtskydd, genom att ge

Bengt Persson, landskapsplanering

Bengt Persson är expert på landskapsplanering. Hans område är förvaltning av stadens utemiljöer, utemiljöns förvaltningsfrågor i stort och ledning och organisering av hållbar utveckling. I samverkan

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

andrus.kangro@slu.se Mellangrödor i växtföljder med potatis, lök, sockerbetor och spannmål Torsdagen den 17 oktober är det fältvandring i södra Skåne på förmiddagen vid Hörtegården Kartlänk till

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

andrus.kangro@slu.se Mellangrödor i växtföljder med potatis, lök, sockerbetor och spannmål Torsdagen den 17 oktober är det fältvandring i södra Skåne på förmiddagen vid Hörtegården Kartlänk till

Anders Herlin, byggnader, husdjur

Anders Herlin är expert inom byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö. I dagens animalieproduktion finns stora krav på att kombinera effektivitet, lönsamhet och

Alnarps Grisdag 2019

Alnarps Grisdag 2019

andrus.kangro@slu.se Val av inhysningssystem och diskussioner kring förprövning av djurstallar. Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Alnarps Mjölkdag 2019

Alnarps Mjölkdag 2019

Alnarps Mjölkdag 2019 andrus.kangro@slu.se Mer information publiceras inom kort.  Dagen vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Arrangeras av SLU-Alnarp Inst. f.

Värt att veta Alnarp ht 19

Värt att veta – en föreläsningsserie om livsviktiga frågor som berör oss alla! I seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i

Värt att veta Alnarp ht 19

Värt att veta – en föreläsningsserie om livsviktiga frågor som berör oss alla! I seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i

Värt att veta Alnarp ht 19

Värt att veta – en föreläsningsserie om livsviktiga frågor som berör oss alla! I seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i

Renskötarprojektet

Två av tre renskötare har någon gång skadats i arbetet, det visar en rapport från SLU Alnarp. För första gången uppmärksammas renskötarnas arbetsvillkor, i ett omfattande projekt om arbetsmiljö,

Loading…