Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 653 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

Digital fakultetsdag LTV

internkommunikation@slu.se Programmet kommer att innehålla aktuell information och blickar framåt. Rektor Maria Knutson Wedel kommer att vara med och fakultetens nya professorer kommer att

valet

Valperioden för valet till fakultetsnämnderna börjar den 25 oktober och slutar den 2 november. Under den perioden arrangerar samtliga fakulteter en hearing med de personer som är nominerade där det

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

SLU-forskares metoder för att mäta matsvinn lyfts fram på FN-toppmöte

Den 23 september riktar världen ögonen mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food Systems Summit hålls i New York. Ett av Sveriges officiella bidrag inför mötet är en

Kompost från svampodlingar ger friskare jordgubbar

Kompost från svampodlingar i substrat kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar visar ett nyligen avslutat projekt på SLU i Alnarp. Svampkomposten har en hög halt av

Alnarps Grisdag 2021

andrus.kangro@slu.se Hållbar grisproduktion och den växande grisen Alnarps Grisdag anordnas den 12 oktober 10.00 – 15.00 Förmiddagen kommer erbjuda det senaste kring hållbarhet inom svensk

Sista numret av Resurs ute nu

Hösten är kommen, och nu är också personaltidningen Resurs tid till ända. Sista numret är lika innehållsrikt som vanligt. Se här: Slutspurt för efterlängtad renovering . Bakom knappen ”När något har

Livsmedelsförluster i Sverige

Enligt siffror från FAO går så mycket som 14 % av maten vi producerar till spillo redan innan den nått butik eller tallrik. Jordbruksverket har nu publicerat en rapport som föreslår metoder för

Fria nomineringar

Sedan respektive fakultets valberedning har presenterat sitt förslag på fakultetsnämnd är det nu öppet för de fria nomineringarna. Det innebär att den som är röstberättigad och som anser att

Alnarps mjölkdag 2021

andrus.kangro@slu.se Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning Årets Alnarps mjölkdag kommer genomföras som en hybrid med möjlighet att vara på plats eller följa

LTV Valberedning

Valberedningens har bjudit in samtliga verksamma vid LTV-fakulteten att skicka in nomineringar, och har beaktat ämnesmässig fördelning, jämställdhet och balans mellan kontinuitet och förnyelse i

Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor

Fältvandring om klimatsmarta mellangrödor parvin.mazandarani@slu.se Jordbruket står inför stora utmaningar med tanke på kommande klimatförändringar. Framöver behöver produktionen av livsmedel öka

Loading…