Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 539 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:

SLU forskare kommenterar europeisk klimatriskbedömning

Den Europeiska miljöbyrån publicerade nyligen en europeisk klimatriskbedömning som nedslående konstaterar att EU:s politik och anpassningsåtgärder inte håller jämna steg med de snabbt växande

Hållbara byggnadsmaterial i fokus

Byggsektorn står för 22% av Sveriges totala utsläpp av växthusgas. Välbeprövade material, som under lång tid varit förknippade med byggnadsvård, har nu blivit intressanta även för industriellt

Lantbygg

Konferensen Lantbygg - industriella, förnyelsebara, hållbara byggmaterial från lantbruket och landet johanna.grundstrom@slu.e Välkommen till en konferens om byggnadsmaterial med ursprung i

Nya former av samverkan och lärande testas i Malmö

På platsen Botildenborg, som ligger i randen till Rosengård i Malmö, driver Stiftelsen Botildenborg en gård och mötesplats, där stadsodling kombineras med sociala aktiviteter, såsom arbets- och

Campusplan Alnarp ska revideras

Nu startar ett projekt för att uppdatera den nuvarande campusplanen för Alnarp. Ett viktigt dokument som stakar ut en långsiktig färdriktning för den fysiska miljön på campus. Campusplanen från 2019

Alnarps lamm- och fårdag 2024

Alnarps lamm- och fårdag 2024 johanna.grundstrom@slu.se Endast ca 30 % av lammkött som konsumeras i Sverige är svenskt. Köttpriserna går upp men svensk lammproduktionen står ändå stilla. Det är

TvärvetenskapSLU2024

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Save the date: Välkommen att diskutera hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur viktig

Disp Johanna Osterman

Advancing red clover breeding through genomic selection methods lotta.malmborg@slu.se Johanna Osterman, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling med titeln "Advancing red clover

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Knut-Håkan Jeppsson

knut-hakan.jeppsson@slu.se Forskningsområde - Emission av ammoniak och växthusgaser från djurstallar - Luftföroreningar, klimat och termisk närmiljö i djurstallar - Byggnader för nöt- och

Karneval i Alnarp

internkommunikation@slu.se Välkommen till Alnarpskarnevalen 2024! Alnarps slott. Foto: Victor Wrange. Alnarp 10:00 Försäljning av förtäring och kårtidningen Slottsgisslet (pågår hela dagen).

Möte om svensk äppelodling

Möte om svensk äppelodling johanna.grundstrom@slu.se Välkommen till en dag där näring och forskare möts för att diskutera möjligheter och utmaningar för svensk äppelodling. Foto: Johanna

Loading…