Medarbetarwebben

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV)


Det finns 1125 sidor som är taggade med LTV-fakulteten:
Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner – från forskning till tillväxt marianne.persson@slu.se Varmt välkommen till ett eftermiddagswebbinarium på temat framtidens växtproteiner, som anordnas av

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Seniora miljöanalysspecialister - föreläsningar

Föreläsningar med SLU:s seniora miljöanalysspecialister fomaredaktion@slu.se Hösten 2020 utnämnde rektor SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Den 11 och 12 maj kommer de att hålla öppna,

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner

Framtidens växtproteiner – från forskning till tillväxt marianne.persson@slu.se Varmt välkommen till ett eftermiddagswebbinarium på temat framtidens växtproteiner, som anordnas av

Equitationscience

PhD course The course provides an in depth theoretical/practical knowledge at advanced level of horse behaviour/learning and its consequences for horse welfare and human-horse interactions. The

Equitationscience

PhD course The course provides an in depth theoretical/practical knowledge at advanced level of horse behaviour/learning and its consequences for horse welfare and human-horse interactions. The

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

LTV dekanbrev april

LTV dekanbrev april

Läs det senaste dekanbrevet om bl.a. forskningskommunikation, strategiska satsningar och excellenta lärare! Dekanbrev LTV April 2021

Alnarpsparken ny

Alnarpsparken ny

SLU Alnarpsparken anette.neldestam@slu.se

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

Loading…