Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 400 sidor som är taggade med Alnarp:

Tvärvetenskap i utbildningen

Hur utvärderar jag studenternas kunskap inom tvärvetenskap? futurefood@slu.se Välkommen till en inspirerande eftermiddag med målsättningen att varje deltagande lärare får kompetenser inom

Disputation Karin Amsten

Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture charlotta.bergstrom@slu.se Karin

Hur får vi bönan till bordet?

Hur får vi bönan till bordet? johanna.grundstrom@slu.se Det finns en tydlig och ökande efterfrågan på närodlade baljväxter som kan ersätta importerat växtprotein. Bönder i södra Sverige har goda

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Disp Maglan Charles Sang'enoi

Urban Growth Dynamics : Analysis of the Evolution Process of Small Urban Centres in Developing Countries lotta.malmborg@slu.se Maglan Charles Sang'enoi, institutionen för stad och land, försvarar

Hög ljudnivå i SLU-biblioteket i Alnarp

Personalmatsalen i SLU-biblioteket i Alnarp ska renoveras, vilket kan orsaka störande ljud. Biblioteket är öppet som vanligt. Eftersom personalmatsalen ligger på bibliotekets nedervåning kan ljudet

Disp Axel Rösvik

Finding the right one : Host-plant choice and its transgenerational influence on behaviour and life-history traits in Spodoptera littoralis lotta.malmborg@slu.se Axel Rösvik, institutionen för

Disp Sewalem Tsehay Wondim

Nutritional profiling, SNP-based genomic tools development for population genetic analysis and genotype-by-environment interaction in noug (Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.) lotta.malmborg@slu.se

Disp Annie Drottberger

Introduction and adoption of innovations in horticultural production systems lotta.malmborg@slu.se Annie Drottberger, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling "

SLU i Almedalen: Räcker maten? Räcker marken? Hur bygger vi en långsiktigt hållbar beredskap?

annika.mossing@slu.se När kriser slår till, som Covid och krig, är vi sårbara. Vi måste förbereda oss bättre – men hur? Sluta äta kött? Odla grönsaker på balkongen? Bryta ny mark ur skogen? Vi får

Växande möten #8, bevattning

Växande möten: bevattning som framtidsinvestering johanna.grundstrom@slu.se Temat på vårt åttonde Växande Möte är bevattningsdammar - en viktig investering för den framtida vattenförsörjningen! Hur

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Loading…