Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 772 sidor som är taggade med Alnarp:

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Webbinarium: En nykomling i skogen - så erövrade granen Sverige Ny sida

Webbinarium: En nykomling i skogen - så erövrade granen Sverige klas.pernebratt@slu.se Forskaren Matts Lindbladh har skrivit om granens invandring i Sverige i boken "En nykomling i skogen - så

Stressreducerande dofter

Short talk: Stressreducerande dofter lars.eling@slu.se Ann-Maria Palsdottir och Sara Spendrup, institutionen för människa och samhälle, har tillsammans, i en nyligen publicerad studie, undersökt

How do forestry activities affect the greenhouse gas emissions from drained peat soils?

How do forestry activities affect the greenhouse gas emissions from drained peat soils? klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Cheuk Hei Marcus Tong, Dept of forest ecology and management, SLU Umeå

Ten years of gender equality in forestry

Ten years of gender equality in forestry klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Elias Andersson, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Ten years of gender equality in forestry". Välkomna

Do dendrochronological data help us understand fire‐fuel interactions in boreal forest?

Do dendrochronological data help us understand fire‐fuel interactions in boreal forest? klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Igor Drobyshev, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Do

What are the elements for a successful FORMAS grant?

What are the elements for a successful FORMAS grant? klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Michelle Cleary, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "What are the elements for a successful

Establishment and early management of young forest in Sweden.

Establishment and early management of young forest in Sweden. klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Mostarin Ara och Mikolaj Lula, doktorander vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "

Trees For Me (TFN)

Trees For Me (TFN) klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Urban Nilsson, professor vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Trees For Me (TFN)". Välkomna till Institutionen för Sydsvensk

Management of Mixed-forest: Diversity to forests and bioeconomy (ManDi-project)

Management of Mixed-forest: Diversity to forests and bioeconomy (ManDi-project) klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Jorge Aldea, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Management of

Var med och påverka möjligheterna att resa till, från och inom Alnarp

li.gessbo@slu.se Varmt välkommen till digital workshop! Syftet med workshopen är att få inspiration till åtgärder för att uppmuntra och underlätta ett hållbart resande till, från och inom Alnarp.

Climate mitigation forestry – temporal trade offs

Climate mitigation forestry – temporal trade offs klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Torbjörn Skytt, Adjunct

Loading…