Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 385 sidor som är taggade med Alnarp:

Alnarps lamm- och fårdag 2023

Alnarps lamm- och fårdag 2023 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för webbinariet Alnarps lamm- och fårdag. Mer information kommer. Får. Foto: Julio Gonzalez SLU Partnerskap Alnarp Digitalt

Lantbruksdjuren och tekniken: Var står vi? Vart går vi?

johanna.grundstrom@slu.se Tekniken inom lantbruket utvecklas i snabb takt just nu. Nya sensorer, AI, smarta robotar och annat gör att man blir stum av beundran inför vad människor åstadkommer inom

Disp Jonas Skytte af Sätra

Apple genomics for the Swedish breeding programme lotta.malmborg@slu.se Jonas Skytte af Sätra, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling "Apple genomics for the Swedish breeding

Snabbväxande lövträd samlade skogssektorn

Vilken potential har snabbväxande lövträd och hur ser forskningen, industrin och skogsägarna på användningen av trädslagen i skogsbruket? Frågan lyftes när den Nationella kommissionen för

Landsbygdsministern besökte SLU i Alnarp

I ett soligt Alnarp träffade landsbygdsminister Peter Kullgren och deltagare från Regeringskansliet SLU:s ledning samt några av våra forskare. Ministerdelegationen togs den 23 mars emot av rektor

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor johanna.grundstrom@slu.se Skånebönan är ett kraftsamlande initiativ med målet att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya

Växande möten: Gårdsbaserad biogas & bioenergi som framtida energikälla

Växande möten: Gårdsbaserad biogas & bioenergi som framtida energikälla johanna.grundstrom@slu.se Hur kan jag säkra min egen energiförsörjning? Låt din rest bli din nya resurs! Växande möten är för

Klädbytarvecka på SLU-biblioteket!

bib-webbredaktionen@slu.se Låt dina kläder få nytt liv och uppdatera samtidigt din vårgarderob! Foto: Becca McHaffie (Unsplash) Naturskyddsföreningen arrangerar Sveriges största klädbytardag. På

Delphine Lariviere ny skoglig doktor

Delphine Lariviere försvarade sin avhandling Old trees in young forests : Biodiversity management in planted conifer forests in southern Sweden 17 mars 2023. Delphine Lariviere disputerade på sin

Torkan utlöser dolda hot

Det torra året 2018 aktiverade skadegörare som i normalfallet är harmlösa. Det flaggar för kommande problem vid ett förändrat klimat. Hösten 2021 tog Södra kontakt med patologiforskarna i Alnarp med

Granskning av järnvägsplan för Alnarp

Trafikverkets projekt om järnvägsplan i Alnarp, med ny tågstation och mötesspår samt en gång- och cykelpassage under järnvägen, finns nu ute för granskning. Granskningstiden är öppen 6 mars – 5 april

Avslutningsceremoni i Alnarp 2023

Avslutningsceremoni i Alnarp 2023 Desiree.Mattsson@slu.se Du som avslutar din utbildning under vt23 är välkommen till en avslutningsceremoni som sker i anslutning till Thesis Day den 26 maj 2023.

Loading…