Medarbetarwebben

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 1592 sidor som är taggade med Alnarp:
Drop-in Alnarp: Söka, skriva & referera

Drop-in Alnarp: Söka, skriva & referera

bib-webbredaktionen@slu.se Kom förbi vår drop-in för kortare frågor om allt från att söka information, skriva referenser, göra en arbetsplan till frågor om språk och stil. På plats finns en

Drop-in Alnarp: Söka, skriva & referera

Drop-in Alnarp: Söka, skriva & referera

bib-webbredaktionen@slu.se Kom förbi vår drop-in för kortare frågor om allt från att söka information, skriva referenser, göra en arbetsplan till frågor om språk och stil. På plats finns en

Protein crops and products from Protein2Food project (2016-2020) –Molecular and physiochemical characterization

Protein crops and products from Protein2Food project (2016-2020) –Molecular and physiochemical characterization

Protein crops and products from Protein2Food project (2016-2020) –Molecular and physiochemical characterization fredrik.reslow@slu.se Ramune Kuktaite & Åsa Grimberg, Department of Plant breeding,

Trädgårdsingenjör - odling - växthus - friland - företagande - trädgård

Vill du så ett frö och se resultatet spira? Vill du utveckla nya produkter? Inom trädgårdsbranschen behövs trädgårdsingenjörer för att odla fram såväl närproducerad mat som växter för gröna miljöer.

Lantmästare - Lantbruk - Jordbruk - Alnarp

Vill du vara en del av den agrara näringens framtid? Bli specialist på lantbruk! Lantbruk och produktion av mat är viktigt för samhället. Det behövs därför en bred kompetens för att kunna lösa

Studieteknik, föreläsning Alnarp

Studieteknik, föreläsning Alnarp

Ny student? Studera smart(are)! bib-webbredaktionen@slu.se Är du ny student och vill lära dig att studera smart(are)? Välkommen till bibliotekets öppna föreläsning om studieteknik! Biblioteket

Studieteknik, föreläsning Alnarp

Studieteknik, föreläsning Alnarp

Ny student? Studera smart(are)! bib-webbredaktionen@slu.se Är du ny student och vill lära dig att studera smart(are)? Välkommen till bibliotekets öppna föreläsning om studieteknik! Biblioteket

Produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

I projektet utgår vi från erfarenheter från tidigare samarbeten mellan landsbygdsföretagare och universitet där det lett till nya livsmedel på marknaden. Vi arbetar för att nya samarbeten initieras

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

Vi utgår ifrån SLU:s forsknings- och utvecklingsområden och vi arbetar i huvudsak i projekt som är externfinansierade. Målgrupperna är landsbygdsföretagare, utbildningsaktörer, lärare inom

Medarbetare kompetensutveckling

Medarbetare kompetensutveckling

Susanna Lundqvist , projektledare inom kompetensutveckling för yrkesverksamma, kontakt för Uppdragsutbildning, kontakt för Ämnesgrupp Trädgård Partnerskap Alnarp, tel. 040 - 41 51 75 . Lena Johnson ,

Efter granbarkborren...

Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. En av väldigt många drabbade fastigheter är Remningstorp i Västergötland där de skogliga fältförsöken inleddes i

Efter granbarkborren...

Temat för höstens FRAS-exkursion var ”Granbarkborreskador och alternativ till gran”. En av väldigt många drabbade fastigheter är Remningstorp i Västergötland där de skogliga fältförsöken inleddes i

Loading…