Hoppa till huvudinnehåll

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 402 sidor som är taggade med Alnarp:

Alnarps Nötköttsdag 2022

andrus.kangro@slu.se Nötköttsföretagande idag och i framtiden Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom

Lär känna våra tre nya docenter!

Tre docenter har utnämnts vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV). För att bli docent vid SLU krävs att man har fördjupat och breddat sin ämneskompetens

Streamat seminarium: Biologisk mångfald

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I dagens seminarium handlar det om biologisk mångfald. Flera av SLU:s forskare och miljöanalytiker medverkar. Den

Streamat seminarium: Skogens roll i klimatarbetet

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. I det inledande seminariet om skogens roll i klimatarbetet medverkar bland andra Gustaf Egnell vid institutionen

Julmarknad på Campus Alnarp

bib-webbredaktionen@slu.se Nu börjar julen närma sig och som avslutning på terminen arrangerar SLU-biblioteket en julmarknad på Campus Alnarp. Kom och köp julklappar, ta en julfika, träffa kollegor

Stor satsning vid SLU på alternativa skogsskötselformer

SLU får 99 miljoner kronor av Formas till tio projekt om nya sätt att sköta skogen. Projekten handlar om att variera skogsbruket för att uppnå andra mål än produktion, till exempel en mer varierad

Ansök om medel från SIANI-SLU Global

Syftet med utlysningen är att stödja SLU forskare och annan personal att engagera sig i SLU Globals samarbete med SIANI (Swedish International Agriculture Network Initiative) och att kommunicera

Disp Evelyn

Bolivian tomatoes: genetic diversity, quality traits and value chains internkommunikation@slu.se Evelyn Elizabeth Villanueva Gutierrez försvarar sin avhandling “Bolivian tomatoes: genetic diversity

Rekordår för anslag till forskning om lövskog och alternativ skogsskötsel

Klimatförändringar, miljömässiga faktorer och olika mål ökar kraven på landets skogar. Nu har flera av institutionens forskare fått en rekordsumma av forskningsfinansiering för att undersöka hur nya

Disputation Andreas Nicolaidis Lindqvist

andrus.kangro@slu.se Andreas Nicolaidis Lindqvist försvarar sin avhandling "“Managing coupled human and natural systems (CHANS)- The case of water” Opponent: Professor Giuliano Di Baldassarre,

Disp J Leo

Phylogenetic studies of Elymus s.s. L. (Poaceae): plant systematics as a prerequisite for efficient conservation and utilization internkommunikation@slu.se Jonatan Leo, institutionen för

Disp A Nicolaidis

Managing coupled human and natural systems (CHANS): the case of water internkommunikation@slu.se Andreas Nicolaidis Lindqvist, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling “

Loading…