Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

SLU Alnarp

SLU Alnarp har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap har sin bas i Alnarp.


Det finns 885 sidor som är taggade med Alnarp:

Granens invandringshistoria

I en ny utgåva av Fakta skog kan man ta del av Granens invandringshistoria. Artikeln bygger på Matts Lindbladhs nya bok En nykomling i skogen - Så erövrade granen Sverige. I en nyutkommen bok

Campusutveckling Alnarp i startgroparna

Efter inkomna remissvar från verksamheten fortsätter arbetet med att fastställa guidande principer och lokalprogram för utvecklingssatsningarna vid campus Alnarp. Guidande principer Processledningen

Alnarps Grisdag 2021

andrus.kangro@slu.se Hållbar grisproduktion och den växande grisen Alnarps Grisdag anordnas den 12 oktober 10.00 – 15.00 Förmiddagen kommer erbjuda det senaste kring hållbarhet inom svensk

Natural regeneration and management of birch, where does the birch grow?

Föreläsning inställd klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Felicia Lidman, Doktorand, SLU Umeå. "Natural regeneration

Högt intresse för ny utbildning

En ny utbildning om skog och landskap har lockat studenter från hela världen. Ansökningarna var mångdubbelt större än antalet platser. PROGRAMMET, Forest and Landscape, är ett samarbete som förenar

Nya projekt inom future forests

Nya projekt inom Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till workshop för forskare inom våra organisationer SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera

Seminarium i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

SLU i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö Seminarium i Almedalen: Antibiotikaresistens - den tysta pandemin hotar människor, djur och miljö

Alnarps mjölkdag 2021

andrus.kangro@slu.se Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning Årets Alnarps mjölkdag kommer genomföras som en hybrid med möjlighet att vara på plats eller följa

Sista ansokningsdag saddmedel for tvarvetenskaplig forskning

Sista ansökningsdag: Såddmedel för tvärvetenskaplig forskning teresia.borgman@slu.se Sista ansökningsdatum för att söka såddmedel inom tvärvetenskaplig skogsforskning. Sök såddmedel för

Floran hittar till ny ädellövskog

Även i ett biologiskt utarmat landskap hittar lövskogens växter tillbaka om de får chansen. Nya forskningsresultat visar att det räcker med mindre bestånd nyetablerat ädellöv för att skogen ska

NOR 2021 Alnarp

Utdelning av Nit och redlighetsutmärkelser vid SLU Alnarp internkommunikation@slu.se Reservera tiden. Program kommer längre fram. Alnarp

Dofters påverkan

Doftande växter som pelargon, lavendel och barrträd kan ha positiv inverkan på din hälsa. Under en studie i SLU Alnarps rehabiliteringsträdgård kartlades hur naturliga dofter framkallar associationer

Loading…