Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 94 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Disp Arvid Stiernström

Beyond the Minefield Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden charlotta.eriksson@slu.se Arvid Stiernström försvarar sin avhandling "Beyond the Minefield Mining, Development, and

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Carina Keskitalo

carina.keskitalo@slu.se Jag arbetar 20% vid ämnesområdet landskapsstudier vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå, och har min huvudsakliga anställning som professor i

Disp Stanslaus Peter Butungo

Access To Land in the Context of HIV and AIDS in Lyamba Ward, Rural Tanzania A Case of Lyambamgongo Ward in Bukombe District charlotta.eriksson@slu.se Stanslaus Peter Butungo försvarar sin

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Flera hållbarhetsvinster i lokalt förvaltade tropiska skogsallmänningar

Hur ska politiska styrmedel vara utformade för att samtidigt främja kolinlagring, biologisk mångfald och lokalbefolkningens välbefinnande i världens tropiska skogar? En ny studie, publicerad i Nature

Hej Lina Berglund-Snodgrass!

Välkommen som ny verksamhetsledare hos oss på SLU Tankesmedjan Movium med tillträde den 1 november! Berätta mer om dig själv! – Hej – tack! Det ska bli så roligt! Jag är utbildad landskapsarkitekt

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Vindkraftens möjligheter och utmaningar kartlagda i ny rapport

I en ny forskningsrapport har forskare gjort en analys som belyser vindkraften i dag och scenarier för storskalig utbyggnad. Slutsatserna lyfter behovet av att utgå från lokala förutsättningar och

Jonathan Rahn

jonathan.rahn@slu.se I am a PhD student in Rural Development since 2022 and work with Swedish forests and forestry from social science perspective. I am interested in understanding the social

Disp Anna Arvidsson

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges charlotta.eriksson@slu.se Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "

Loading…