Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 94 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Jordbruksgrödors roll för politiska och ekonomiska förändringar

Jordbruksfrågor och livsmedelsförsörjning har genom alla tider både påverkat och påverkats av politiska och ekonomiska konflikter. Ett nytt nummer av tidskriften Geoforum berättar mer om

Greenspiration Hour - livsmedelsinnovationer för världsmarknaden

Greenspiration Hour - livsmedelsinnovationer för världsmarknaden lars.eling@slu.se Vad kännetecknar livsmedelsföretag som lanserar innovationer som är nya på världsmarknaden och hur kan vi bygga

LAG Higher Seminars

From neoliberal disembedding to neo-nationalist re-embedding in provincial Hungary anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Chris Hann Professor Emeritus,

Lag Higher Seminars

The geography of women’s livelihood activities in low-income settlements in Zambia: Place, mobility, and locational decision making anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to

LAG Higher Seminars

Polarization between centres and peripheries in a mature welfare state? anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Gissur Ó Erlingsson, professor of political

Erik Westholm

Professor emeritus vid institutionen för stad och land. Jag har avslutat mitt dagliga värv på institutionen men arbetar vidare med uppdrag inom projektledning, akademisk utvärdering, som skribent,

Lantgårdar kan bidra till social välfärd för många fler i samhället – vilka förändringar krävs?

Kommuner och regioner skulle kunna dra betydligt större nytta av lantgårdar inom social omsorg, utbildning, sjukvård, alternativa arbetsuppgifter och integration. Om detta, och om hur verksamheterna

Loading…