Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 86 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Lucas Dawson

lucas.dawson@slu.se Jag är intresserad av hur systemisk komplexitet och djup osäkerhet påverkar styrning och förvaltning av olika sorters naturresurser mot en hållbar utveckling. Min forskning

Living Labs med fokus på markhälsa

Living Labs med fokus på markhälsa markmiljo-webb@slu.se Hur kan vi i Sverige vara med och skapa Living Labs med fokus på markhälsa för att möta regionala utmaningar? Välkommen den 24 april för att

Carl-Gustaf Thulin

carl-gustaf.thulin@slu.se Forskare, Institutionen för husdjurens biovetenskaper Forskare (docent) vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Carina Keskitalo

carina.keskitalo@slu.se Jag arbetar 20% vid ämnesområdet landskapsstudier vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå, och har min huvudsakliga anställning som professor i

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är biolog och är framförallt intresserad av skogsmarkens ekologi. Min forskning berör grundläggande frågor om trädens samspel med mikroorganismer i marken, klimat och

Flera hållbarhetsvinster i lokalt förvaltade tropiska skogsallmänningar

Hur ska politiska styrmedel vara utformade för att samtidigt främja kolinlagring, biologisk mångfald och lokalbefolkningens välbefinnande i världens tropiska skogar? En ny studie, publicerad i Nature

Hej Lina Berglund-Snodgrass!

Välkommen som ny verksamhetsledare hos oss på SLU Tankesmedjan Movium med tillträde den 1 november! Berätta mer om dig själv! – Hej – tack! Det ska bli så roligt! Jag är utbildad landskapsarkitekt

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Vindkraftens möjligheter och utmaningar kartlagda i ny rapport

I en ny forskningsrapport har forskare gjort en analys som belyser vindkraften i dag och scenarier för storskalig utbyggnad. Slutsatserna lyfter behovet av att utgå från lokala förutsättningar och

Jonathan Rahn

jonathan.rahn@slu.se I am a PhD student in Rural Development since 2022 and work with Swedish forests and forestry from social science perspective. I am interested in understanding the social

Disp Anna Arvidsson

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges charlotta.eriksson@slu.se Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "

Loading…