Medarbetarwebben

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 417 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Landsbygder och regioner i förändring

Landsbygder och regioner i förändring

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige anna-maria.wremp@slu.se Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Pressinbjudan: Workshop om vision för samisk mat i livsmedelsstrategin

Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 7 juni anordnar SLU en digital workshop om hur samisk matkultur på ett tydligare sätt kan

Pressinbjudan: Workshop om vision för samisk mat i livsmedelsstrategin

Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 7 juni anordnar SLU en digital workshop om hur samisk matkultur på ett tydligare sätt kan

Forskarkonferens SLIP 2021

Forskarkonferens SLIP 2021

Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning (INSTÄLLT) elias.andersson@slu.se Varmt välkomna till forskningskonferensen Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv (SLIP 2021

Forskarkonferens SLIP 2021

Forskarkonferens SLIP 2021

Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning (INSTÄLLT) elias.andersson@slu.se Varmt välkomna till forskningskonferensen Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv (SLIP 2021

Forskarkonferens SLIP 2021

Forskarkonferens SLIP 2021

Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning (INSTÄLLT) elias.andersson@slu.se Varmt välkomna till forskningskonferensen Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv (SLIP 2021

Utbildning

Vi ger kurser på grund- och avancerad nivå i ämnena landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljövetenskap. Vi bedriver också forskarutbildning inom agrarhistoria, landsbygdsutveckling,

Jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap

Vi inventerar och miljöövervakar jordbrukslandskapet och bidrar till en helhetsbild av landskapets miljökvalitet. Resultaten används för miljömålsuppföljning och för uppföljning av EU:s

Loading…