Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 194 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Landsbygdsutveckling

Fyra forskare vid avdelningen för landsbygdsutveckling har beviljats medel för sina projekt som alla berör olika aspekter av hållbar landsbygdsutveckling i det globala nord. Gröna vågen vänder åter

Elias Andersson

Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria.

Landsbygder och regioner i förändring

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige anna-maria.wremp@slu.se Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land

Medel för landsbygdsforskning

Forskare inom landsbygds- eller regionalforskning kan nu söka medel för att stärka samarbetet och nätverkande inom fältet. Denna gång erbjuds även möjlighet att söka stöd för samverkan med det

Carl-Gustaf Thulin

Prefekt, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Forskare (docent) med uppdrag som prefekt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Forskning med inriktning mot genetik,

En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna

I juni anordnade SLU den digitala workshopen En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna för att främja dialog kring samisk mat och identifiera vägen framåt för fortsatt regionalt samarbete.

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

Förkonferenspanel SLIP 2021

Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning elias.andersson@slu.se Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats, naturresurs och kontext, en viktig

Forskarkonferens SLIP 2021

Forskarkonferens: Skogen i intersektionell forskning elias.andersson@slu.se Varmt välkomna till forskningskonferensen Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv (SLIP 2021) som

Agri4D 2021

Agri4D 2021 malin.planting@slu.se To progress towards sustainable and just food systems, Agri4D will bring together researchers, policy makers and practitioners to engage actively with the

Välja fältområden DT

Förändring för att sträva mot de globala hållbarhetsmålen i torra områden kräver starkt engagemang av lokala intressenter i tvärvetenskaplig forskning. Här kan du följa ett forskningsteam i ett

Pressinbjudan: Workshop om vision för samisk mat i livsmedelsstrategin

Det övergripande målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 7 juni anordnar SLU en digital workshop om hur samisk matkultur på ett tydligare sätt kan

Loading…