Medarbetarwebben

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 337 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:
aktuellhallbarhet

aktuellhallbarhet

Efter att ha minskat i flera decennier, ökar åter hungern i världen. I dag, på den internationella Världshungerdagen, vill svenska forskare uppmana till samarbete och visa på lösningar för att minska

aktuellhallbarhet

aktuellhallbarhet

Efter att ha minskat i flera decennier, ökar åter hungern i världen. I dag, på den internationella Världshungerdagen, vill svenska forskare uppmana till samarbete och visa på lösningar för att minska

Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning

Varför är det så svårt att kollektivt organisera ett hållbart fiske i Chilwasjön i Malawi? Vilka är de grundläggande idéerna om utvecklingspolitik i EU och Världsbanken? Det finns en växande

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Public Health and Rural Development anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with three prominent scholars in the field of Public Health. This seminar attempts

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Public Health and Rural Development anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with three prominent scholars in the field of Public Health. This seminar attempts

Böcker och rapporter

Böcker och rapporter

Forskningsområdet miljöpsykologi är världsledande vid SLU i Alnarp vilket har lett till att vi samarbetat med forskare inom området och landsbygdsföretagare som är intresserade av att utveckla sina

Disp Jovita Amurwon

Disp Jovita Amurwon

Responding to chronic illness - a case study from rural Uganda eva.andersson.bjorkman@slu.se Jovita Amurwon försvarar sin avhandling den 15 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att närvara

Disp Jovita Amurwon

Disp Jovita Amurwon

Responding to chronic illness - a case study from rural Uganda eva.andersson.bjorkman@slu.se Jovita Amurwon försvarar sin avhandling den 15 oktober 2019 Alla intresserade är välkomna att närvara

Hina Hashim

Hina Hashim

Hina Hashim is a PhD student in the rural entrepreneurship research group "EIS" (Entrepreneurship and innovation for sustainability). Her main subjects are Entrepreneurship, Context and gender in

Diss Jovita Amurwon

Diss Jovita Amurwon

Responding to Chronic Illness: A case study from rural Uganda anni.hoffren@slu.se Jovita Amurwon will publicly defend her doctoral thesis in rural development. Department of rban and Rural

Disp Tarirai Muoni

Disp Tarirai Muoni

Integrating legumes in mixed crop-livestock systems in east Africa: Farmers´perceptions, ecosystem services and support for decision making eva.andersson.bjorkman@slu.se Tarirai Muoni försvarar sin

Agronom landsbygdsutveckling - konflikthantering - politik - utveckling - globalisering

Brysselkål eller bara Bryssel? Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU. Det här är en utbildning som

Loading…