Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 420 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:
LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

Mer naturbetesmarker

Mer naturbetesmarker

SLU har tagit fram ett kursmaterial som ett komplement till Naturvårdsverkets projekt ”Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag”. Målgruppen för materialet är tjänstemän vid

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

LAG Higher Seminars

LAG Higher Seminars

Understanding Rural Afghanistan anni.hoffren@slu.se Division of Rural Development invites you to a seminar with Senior Research Fellow Adam Pain. Drawing from my recent review of Swedish Aid to

Förkonferenspanel SLIP 2021

Förkonferenspanel SLIP 2021

Förkonferenspanel: Skogen i intersektionell forskning elias.andersson@slu.se Nästan tre fjärdedelar av Sverige är täckt av skog och den utgör, både som plats, naturresurs och kontext, en viktig

Forskarkonferens SLIP 2021

Forskarkonferens SLIP 2021

Forskarkonferens: Skogen i intersektionell forskning elias.andersson@slu.se Varmt välkomna till forskningskonferensen Skogliga Landsbygdsstudier – Intersektionella Perspektiv (SLIP 2021) som

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Bakgrund Viljan att verka för ett holistiskt livsmedelsystem,

Drylands Transform sv

Drylands Transform sv

Drylands Transform 2020-2024 Introduktion till projektet Ungefär 1/3 av jordens landyta är torrområden och 2 miljarder människor lever och är beroende av de naturresurser som finns där. Ca 90% av

Publikationer

Publikationer

Här visas en sammanställning av dom 400 senaste publikationerna vid institutionen. Sidorna hämtas automatiskt från SLU:s publikationsdatabas, SLUpub. Du kan även söka publikationer efter författare

Agri4D 2021

Agri4D 2021

Agri4D 2021 malin.planting@slu.se To progress towards sustainable and just food systems, Agri4D will bring together researchers, policy makers and practitioners to engage actively with the

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Råvaru- och energiförsörjning

Vi forskar kring hur det går att säkerställa en hållbar produktion av dessa resurser. Vi studerar både de stora systemen, hur en hel gård kan använda enbart förnybara resurser, och hur enskilda

Loading…