Hoppa till huvudinnehåll

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 101 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Hej Lina Berglund-Snodgrass!

Välkommen som ny verksamhetsledare hos oss på SLU Tankesmedjan Movium med tillträde den 1 november! Berätta mer om dig själv! – Hej – tack! Det ska bli så roligt! Jag är utbildad landskapsarkitekt

Landsbygder och regioner i omställning

Landsbygder och regioner i omställning: En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige anna-maria.wremp@slu.se Uppdrag landsbygd vid SLU bjuder tillsammans med Nordregio in till den

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Vindkraftens möjligheter och utmaningar kartlagda i ny rapport

I en ny forskningsrapport har forskare gjort en analys som belyser vindkraften i dag och scenarier för storskalig utbyggnad. Slutsatserna lyfter behovet av att utgå från lokala förutsättningar och

Disp Martin Skoglund

Climate and Agriculture in the Little Ice Age The case of Sweden in a wider European perspective charlotta.eriksson@slu.se Martin Skoglund försvarar sin avhandling "Climate and Agriculture in the

Disp Katarina Landström

The Specter of Community An Ethnographic Exploration of the Local Support for the Kaunisvaara mine charlotta.eriksson@slu.se Katarina Landström försvarar sin avhandling "The Specter of Community

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i landsskapsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom

Landsbygder och regioner i förändring

Landsbygder och regioner i förändring – En konferens för landsbygds- och regionalforskare i Sverige anna-maria.wremp@slu.se Avdelningen för landsbygdsutveckling på Institutionen för stad och land

Jonathan Rahn

jonathan.rahn@slu.se I am a PhD student in Rural Development since 2022 and work with Swedish forests and forestry from social science perspective. I am interested in understanding the social

Disp Anna Arvidsson

Smallholders and pigs in northern Uganda: An ethnographic study of pig rearing, disease management and local knowledges charlotta.eriksson@slu.se Anna Arvidsson försvarar sin avhandling "

EU ministerbesök

Under en klarblå himmel tog SLU emot 150 gäster på Lövsta lantbruksforskning bestående av EU:s jordbruks- och fiskeriministrar och Särskilda jordbrukskommittén (SJK). SLU:s rektor Maria Knutson Wedel

Säkra tillgången till hållbar sjömat

För att sätta fokus på akvatiska livsmedelssystem och de miljontals småskaliga aktörer som är involverade i dessa system har forskare vid SLU och WorldFish tagit fram en sammanfattande rapport. Läs

Loading…