Medarbetarwebben

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling handlar om att förbättra livskvalitet och ekonomiskt välbefinnande för människor som bor i relativt isolerade och glesbefolkade områden.


Det finns 324 sidor som är taggade med Landsbygdsutveckling:

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Råvaru- och energiförsörjning

Vi forskar kring hur det går att säkerställa en hållbar produktion av dessa resurser. Vi studerar både de stora systemen, hur en hel gård kan använda enbart förnybara resurser, och hur enskilda

Gårdens system

Moderna jordbruksmaskiner som traktorer och skördetröskor är en förutsättning för ett effektivt jordbruk. Genom att en maskin kan utföra vad som tidigare krävde många långa arbetsdagar har många

Klimatinitiativ

Projektet studerar ett klimatinitiativ i Uganda i form av skogsplantering av ett norskt företag - de olika aktörernas syn på vad målet med plantagen är och hur detta påverkar dess möjlighet att bidra

Kassava

Projektet undersöker vad som händer när en av de viktigaste grödorna för fattiga hushåll i Afrika, traditionellt odlad av kvinnliga bönder, kommersialiseras och männen involverar sig i odlingen. Hur

Förändrade djurkroppar

En viss djurarts välmående, närvaro eller antal används ofta som indikatorer på miljöns kvalitet. Till exempel anses mängden fisk, oavsett om det är frånvaro av eller överskott av en viss art, vara

Flora Hajdu

Flora Hajdu

Docent i landsbygdsutveckling  » CV  »List of publications  »List of projects and outcomes För tillfället delar jag min tid mellan flera olika forskningsprojekt, handledning av doktorander och

Konflikter och synergier

Vi studerar framtida hantering av markfrågor och hållbar hantering av utrymmet på landsbygden i Sverige idag, med särskilt fokus på beslutsystem runt markanvändning. I landsbygdens landskap ska flera

PECA

De pågående klimatförändringar utsätter ekosystemen på vår planet för så svåra påfrestningar att framtida matproduktion är hotad. Vårt forskningsprojekt syftar till att bredda synsättet i hur man kan

Framtiden

Framtiden

En analys av det långsiktiga perspektivet i samhällsvetenskaplig strategisk och miljövetenskaplig forskning. Vetenskapliga frågor som rör hur vi hanterar tidsdimensionen, framtiden och långsiktiga

Genus

Relationen mellan kvinnor och män i naturresursförvaltning har länge varit högt prioriterad inom svensk biståndspolitik, men det saknas nästan helt forskning och policy kring detta i den inhemska

Urbana Afrika

Projektet undersöker om och hur de mönster som konstaterats i stora städer i utvecklingsländerna även förekommer i mindre och snabbt växande städer. Mönstren gäller främst den växande dubbla

Loading…