Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 105 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Disp Carlotta Meriggi

Early detection and the importance of environmental drivers for the invasive cyanobacterium Raphidiopsis raciborskii charlotta.eriksson@slu.se Carlotta Meriggi försvarar sin avhandling "Early

Slutsatser från brandwebinarium

Under SLU:s webinarium om en nationell branddatabas stod det klart att en sak är av särskilt stor vikt: ett tydligt uppdrag från regeringen. Den 20 april genomförde SLU ett webinarium ( se

Disp Tarquin Netherway

From forests to microbiomes The mediation of plant-soil systems by root-symbiotic fungi charlotta.eriksson@slu.se Tarquin Netherway försvarar sin avhandling "From forests to microbiomes The

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog

Framtidsanalyser för skötsel av tätortsnära skog viktor.karlsson@slu.se Webbinarieserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, avslutar höstens serie med en

Tufft för öringen i södra Sverige

Klimatet har stor påverkan på arters utbredning. Arter som trivs i kallt vatten – som öringen – riskerar att försvinna lokalt när vattnet blir varmare och vattenflödet minskar. En ny studie från SLU

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Disp Elsa Maria Arrázola Vásquez

Effects of soil compaction on burrowing and energy costs of different earthworm species charlotta.eriksson@slu.se Elsa Maria Arrázola Vásquez försvarar sin avhandling " Effects of soil compaction

Lösningsfokuserad studie

Den del i landskapet som binder samman vattendrag och omkringliggande mark är högintressant ur flera perspektiv. Här finns starka intressen som inte alltid lyckas komma överens. Nu finns det hjälp

En nationell databas om bränd skog behöver skapas

Intresset för att ta fram en nationell branddatabas har funnits i över 20 år bland en rad olika aktörer men längre än så har man inte kommit. Nu vill Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ta nästa steg

Mattias Sköld

mattias.skold@slu.se Mattias huvudsakliga forskningsintressen är marina bottendjurs ekologi, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald och bevarandefrågor. Han är också forskningssamordnare

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Loading…