Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 89 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Färre fåglar i stadsskogar oavsett skogens kvalitet

En ny studie från Lunds universitet och SLU visar att städer påverkar mångfalden av fåglar negativt – i stadsskogar finns det betydligt färre arter av skogsfåglar än på landsbygden, även om

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan i Skara anna-karin.johnson@slu.se Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Välkommen till Smedjeveckan

Smedjeveckan igång

Praktiska tips och uppmuntran till att tänka i nya banor för att bidra till att vi får en jord där människor och djur mår bra, går som en röd tråd genom Smedjeveckans aktiviteter. Skara kommuns

Disp Sandra Wolters

Towards synthesis for nitrogen fertilisation using a decision support system charlotta.eriksson@slu.se Sandra Wolters försvarar sin avhandling "Towards synthesis for nitrogen fertilisation using a

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Disp Sara Sandström

Sources, composition and transport of fluvial suspended sediment and attached phosphorus in agricultural catchments : a cross-scale analysis charlotta.eriksson@slu.se Sara Sandström försvarar sin

Ny kunskap om svampar som producerar lustgas

Lustgas är en kraftig växthusgas som också bryter ner ozonskiktet. Yvonne Bösch har i sin doktorsavhandling visat att svampar som kan producera lustgas finns i alla typer av landekosystem och att de

Desirée Guidobaldi

desiree.guidobaldi@slu.se I am currently undertaking a Ph.D. within wildlife movement ecology, investigating which factors affect how herbivores use multifunctional forests.  The overall aim of the

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar

Skogspolitikens miljömål har gett avtryck i skogen, men det finns fortfarande många hotade arter

För tre decennier sedan införde Sverige en skogspolitik med större fokus på biologisk mångfald. En ny studie visar att tillgången på livsmiljöer som är viktiga för många arter har ökat sedan dess.

Loading…