Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 109 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Disp Arvid Stiernström

Beyond the Minefield Mining, Development, and Open Moments in Northern Sweden charlotta.eriksson@slu.se Arvid Stiernström försvarar sin avhandling "Beyond the Minefield Mining, Development, and

Mykorrhizasvamp missgynnas mer av luftburet kvävenedfall än av kvävehalten i bördig mark

Mykorrhizasvampar i bördig granskog tycks missgynnas kraftigt av det stora nedfallet av luftburet kväve i Sydsverige. I Mellansverige, där nedfallet är lägre, tycks mykorrhizan däremot trivas bra

Johan Svensson

johan.svensson@slu.se Min forskning är inriktad mot hållbart skogsbruk, landskapsekologi och restaurering i vidare mening, i huvudsak i form av längre och kortade projekt klustrade runt

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 - biologisk mångfald i jord- och skogsbruk johanna.grundstrom@slu.se Årets tema för Alnarpskonferensen är biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. Hur står den biologiska

Disp Tove Ortman

New potential in old varieties Using landrace cereals to meet food production challenges charlotta.eriksson@slu.se Tove Ortman försvarar sin avhandling "New potential in old varieties Using

Disp Tobias Klöffel

Soil structure and water functions in agricultural soils of the temperate boreal zone in a changing climate charlotta.eriksson@slu.se Tobias Klöffel försvarar sin avhandling " Soil structure and

Tallar tål mycket mer markförsurning än vad man trodde

Oron för att surt regn skulle orsaka skogsdöd var en het politisk fråga för 30–40 år sedan, och ledde till kraftfulla motåtgärder. Men hur skadlig hade försurningen kunnat bli utan dessa? Ett

Hur mår fjordarna innanför Tjörn och Orust?

Syrefria bottnar, igenväxta grunda vikar och höga koncentrationer av miljögifter. Havsmiljön i fjordarna innanför Tjörn och Orust i Bohuslän är kraftigt påverkad av människan. En ny rapport från

Det kan vi lära oss av Sydkoreas kamp mot skogsbränder

Kameraövervakade kullar, terränggående skogsbrandbilar och tallplantor så långt ögat kan se. Det är några av intrycken från Sydkoreas östkust, dit några av SLU:s skogsbrandsexperter bjöds i december

Nobalis

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under

Ny rapport om naturtypen sandstäpp

Nu släpps en ny rapport "Sandstäpp – en en av våra ovanligaste naturtyper". Den ovanliga naturtypen har en särpräglad flora och funga (svampflora). Många av arterna är ovanliga och har en sydlig och

Luddiga regler hindrar att vattendrag vid avverkningar skyddas tillräckligt

För att skydda vattendrag från negativa effekter vid skogsavverkning rekommenderas att en kantzon med skog ska bevaras intill. Men riktlinjerna är för vaga för att få önskad effekt, visar en översyn

Loading…