Medarbetarwebben

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 398 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

IYPH

The United Nations General Assembly declared 2020 as the International Year of Plant Health (IYPH). The year aims to raise global awareness on how protecting plant health can help end hunger, reduce

Disp Tobias Häggmark

Disp Tobias Häggmark

Essays on water quality policies of the Baltic Sea and technological innovation eva.andersson.bjorkman@slu.se Tobias Häggmark försvarar sin avhandling den 5 december 2019 Alla intresserade är

Forskning

Vid Institutionen för energi och teknik bedrivs forskning främst kring hur jord- och skogsbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Forskarna undersöker hur lantbruket kan producera mat och

Automation

Automation

Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik, för att bidra

Bojana Bajzelj

Bojana Bajzelj

Bojana is a highly cited researcher in climate change mitigation, sustainable food systems and sustainable land use and land-use planning. She has with extensive international experience in- and

Kretsloppsteknik

Kretsloppsteknik

Vår vision är att nyttja allt organiskt avfall från livsmedelskedjan som värdefulla resurser för hållbar produktion av mat. Visionen gäller allt organiskt avfall från hela livsmedelskedjan; toalett-

Disp Tobias Häggmark

Disp Tobias Häggmark

Essays on water quality policies of the Baltic Sea and technological innovation eva.andersson.bjorkman@slu.se Tobias Häggmark försvarar sin avhandling den 5 december 2019 Alla intresserade är

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Nytt poddavsnitt: GMO hjärta EKO lika med sant?

Förutom enstaka produkter i ”Amerikahyllan” är det enda som syns till av genetiskt modifierade organismer (GMO), i svenska livsmedelsbutiker märkningen ”GMO-fritt”. Hur blev fritt från GMO ett

Reflexivt skogsbruk: Öppnar för gemensamt lärande i skogen

Det ställs allt större förväntningar på skogen. Men intressenterna agerar främst enligt sina vanliga agendor. Future Forests lanserade begreppet reflexivt skogsbruk som ett sätt att öppna upp den

Reflexivt skogsbruk: Öppnar för gemensamt lärande i skogen

Det ställs allt större förväntningar på skogen. Men intressenterna agerar främst enligt sina vanliga agendor. Future Forests lanserade begreppet reflexivt skogsbruk som ett sätt att öppna upp den

Disp Kajsa Henryson

Disp Kajsa Henryson

Modelling site-dependent environmental impacts of nitrogen fertiliser use in life cycle assessments of crop cultivation eva.andersson.bjorkman@slu.se Kajsa Henryson försvarar sin avhandling den 28

Loading…