Medarbetarwebben

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 16 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:
snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

"Skoglig bioenergi central i klimatarbetet"

Skoglig bioenergi central i klimatarbetet" - Bioenergianvändningen behöver öka för att ytterligare bidra i den omställning som krävs för att vi skall nå klimatmålen, skriver 18 forskare, varav tio från SLU, i en debattreplik i Dagens Nyheter. ...

Skogsdebatt om hyggesfritt

Skogsdebatt om hyggesfritt

"Våren fylldes av påståenden kring skog, skogsbruk och klimat: Skydda mer skog! Hugg mer skog! Det ena med miljön, det andra med klimatet som argument. Men det är ett omöjligt val. Precis som att vi behöver både mat och vatten behöver vi både ...

Fartyget_02.jpg

Fartyget börjar ta form!

Förra veckan påbörjades det första momentet i den fysiska fartygsbyggnationen - att skära ut stålet. Stålet skärs i stora plasmaskärmaskiner. Huvuddelen av detta arbete görs under vatten i en bassäng för att undvika att böja och få in ...

Workshop & webbinarium: Nya verktyg och data för naturvärdesinventering i skog

Workshop & webbinarium: Nya verktyg och data för naturvärdesinventering i skog

Med utgångspunkt från det vinnande bidraget av Hack for Sweden Award 2017 (Projekt Skog) genomför Skogsdatalabbet och Artdatabanken vid SLU en gemensam workshop/webbinarium. Syftet är att belysa hur olika typer av data kan kombineras för att ge ...

femtradigt-elstangsel-far-hans-bjurling_300.jpg

Begränsat vetenskapligt stöd för åtgärder som ska skydda tamdjur mot rovdjursangrepp

Femtrådigt elstängsel runt fårhage. Foto: Hans Bjurling/Viltskadecenter Det finns en rik vetenskaplig litteratur om rovdjursangrepp på tamdjur, men tydliga kunskapsluckor om hur dessa ska förebyggas. Bara ett fåtal studier ger vägledning om vilka ...

torrmark_baobab_senegal300.jpg

Jordens torrområden är inte så trädfattiga som vi har trott

Skog med apbrödsträd (baobab) i Senegal, några km utanför Dakar. Copyright: FAO/Faidutti Många av jordens torrmarker finns i fattiga, svårtillgängliga och dåligt karterade områden. När FAO använde Google Earth för att kartlägga trädförekomsten ...

Bildarkivet_TMYS_Gert-Olsson-Scandinav.jpg

Vårkollen - hur långt har våren kommit?

Foto: Gert Olsson Klimatförändringen har tydligt påverkat vårens ankomst. Under de senaste fem åren har vårtecknen kommit nästan två veckor tidigare än för hundra år sedan. Men olika arter och olika delar av landet påverkas olika. I Vårkollen ...

Ny film ska minska skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten

Ny film ska minska skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten

I dag finns kunskap, utrustning och teknik för att skogsbruket ska kunna minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. I filmen Spårlös kan du ta del av goda exempel och lösningar. För att minimera skogsbrukets påverkan på vattenkvaliteten ...

conceptualisations_bild m text_web.jpg

"Naturen" som begrepp under lupp i ny seminarieserie

Naturen" som begrepp under lupp i ny seminarieserie - Hur uttrycks och uppfattas olika miljövårdsbegrepp? Hur används och förstås ord som "ekosystem", "biologisk mångfald" och "landskap" i olika sammanhang? Det är några av de frågor som kommer ...

Nytt forskningsprojekt för fler baljväxtprodukter i kosten

Nytt forskningsprojekt för fler baljväxtprodukter i kosten

I dagarna startar forskare från SLU, Linnéuniversitetet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ett nytt projekt tillsammans med flera livsmedelsföretag, med fokus på att ta fram klimatsmarta och proteinrika livsmedel från inhemskt ...

Tjörn_runt_2003.JPG

8-fjordar - en föregångare inom fiskförvaltning

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Tj%C3%B6rn_runt_2003.JPG Hur ska överfiske förhindras och hur ska utfiskade fiskbestånd kunna återskapas? Ekosystemansatsen, där alla som berörs av fiskförvaltningen får påverka utformningen ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2