Medarbetarwebben

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 236 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:
SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

Lars Edenius, viltekologi

Lars Edenius är samverkanslektor i viltekologi med inriktning på klövvilt. Han vill förbättra vilt- och fiskeförvaltningen tillsammans med samhället och näringen speciellt. Vårt mål är att förstå

Vattencentrum

Vattencentrum

Inrätta i Uppsala ett nationellt kompetenscentrum för dricksvattnets hälsorisker, skriver ett antal myndighetschefer och politiker, bl a SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya

Örjan Östman, akvatisk ekologi

Örjan Östman är samverkanslektor med fokus på ekosystembaserad fiskeriförvaltning. I min forskning vill jag tillsammans med andra aktörer utveckla framtidens hållbara fiske och nyttjande av akvatiska

Helena Aronsson, växtnäringshushållning

Helena Aronsson är samverkanslektor i växtnäringshushållning. God växtnäringshushållning på gården är grunden för effektiv produktion med liten negativ miljöpåverkan. I samverkan med

Mats Jonsell, skogsentomologi

Mats Jonsell är samverkanslektor i skogsentomologi. Han studerar insekter och främst naturvårdsfrågor i skogen.

Ingrid Wesström, markfysik

I mitt arbete som samverkanslektor vill jag bidra till ett framtida livskraftigt jordbruk som bygger på en hållbar mark- och vattenanvändning. För mycket eller för lite vatten har alltid varit en av

Bengt Persson, landskapsplanering

Bengt Persson är samverkanslektor i landskapsplanering. Hans område är förvaltning av stadens utemiljöer, utemiljöns förvaltningsfrågor i stort och ledning och organisering av hållbar utveckling. I

Anna Schnürer, bioenergi

Anna Schnürer är samverkanslektor i bioenergi. Hon är expert inom området biogas med fokus på processbiologi. Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer

Plattform för växtskydd

Plattform för växtskydd

Växtskyddsrelaterad forskning och undervisning bedrivs vid flera av SLU:s institutioner och fakulteter. Plattform växtskydd finns för att stimulera och stödja samarbeten mellan personal på SLU:s

En miljon planterade träd ger ny kunskap om betydelsen av mångfald

SLU är en del av världens största nätverk för fältförsök som undersöker betydelsen av biologisk mångfald (TreeDivNet). Hittills har över 1 115 000 träd planterats inom nätverket, varav 6 500 träd

Biodrivmedel

Att ersätta det fossila bränslet i våra fordon med förnybara alternativ är en stor utmaning! Innan våra bilar, lastbilar och traktorer rör sig har bränslet gått igenom en lång kedja. Det har