Hoppa till huvudinnehåll

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 92 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Disp Karl Adler

Digital soil mapping and portable X-ray fluorescence prediction of cadmium, copper and zinc concentrations as decision support for crop production charlotta.eriksson@su.se Karl Adler försvarar sin

Disp Jasmina Sargac

Forested buffers in agricultural landscapes : mitigation effects on stream–riparian meta-ecosystems charlotta.eriksson@slu.se Jasmina Sargac försvarar sin avhandling "Forested buffers in

Oroande fynd av nanoplast i avlägsna skogsvatten

Nanoplast – små, osynliga plastpartiklar som tidigare knappt har gått att mäta – har nu upptäckts i höga halter i skogssjöar, vattendrag och dammar i Sverige, och även i obefolkade områden i Sibirien

Ishi Buffam

ishi.buffam@slu.se Forskar och undervisar inom ekosystem ekologi. CV-sidan är på engelska. Att se den, tryck på "ENGLISH" på toppen av webbsida.

Disp Jonathan Stråle

Travel demand and environmental policy charlotta.eriksson@slu.se Jonathan Stråle försvarar sin avhandling "Travel demand and environmental policy" den 29 april 2022 Alla intresserade är välkomna

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar

Urbana skogar i det globala syd: Mumbais Aarey-skogar teresia.borgman@slu.se Tätortsnära skogar i Indien står i fokus för det här webbinariet om Mumbais Aarey-skogar. Webbinariet är en del i en

Tätortsnära skogar: Att utvärdera hur träd utanför skogar fördelar sig och binder in kol

Träd utanför skogsområden och hur de bidrar till att binda in kol teresia.borgman@slu.se Att utvärdera hur träd utanför skogsområden fördelar sig och bidrar till att binda in kol. Det blir temat

Fortbildning Varmare hav

Fortbildning för gymnasielärare - vårt varmare hav ann-katrin.hallin@slu.se Vill du lära dig mer om den nya digitala läroportalen om vårt varmare hav? Anmäl dig till vår fortbildning. Tillsammans

Så kan skogsägare kompenseras för avsättningar till naturvård

Skogsägare som får avsätta mycket skogsmark till naturvård skulle kunna kompenseras genom en fond som byggs upp av en produktionsrelaterad avgift, enligt en ny studie. Ett sådant avgifts- och

Docentföreläsning Karin Eklöf

Docentföreläsning Karin Eklöf vattenmiljo-webb@slu.se Karin Eklöf föreläser om kvicksilver i mark och vatten Karin Eklöf håller sin docentföreläsning i ämnet miljöanalys. Kvicksilver i mark och

Politiken för ett renare Östersjön fungerar inte

Trots att jordbrukets näringsutsläpp till Östersjön har minskat är merparten av havet fortfarande drabbat av övergödning och bottendöd. Sedan 2007 finns en gemensam åtgärdsplan för Östersjöns miljö (

Kantzoner mot sjöar och vattendrag - exempel ska göra det lättare uppfylla målbilder

Forskare vid SLU ska tillsammans med Skogsstyrelsen, SCA och Skogforsk ta fram exempel som gör det lättare att uppfylla målbilderna för kantzoner mot sjöar och vattendrag. I dagsläget är det svårt

Loading…