Medarbetarwebben

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 521 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:

Miljökommunikation

Att hantera vår tids komplexa miljöfrågor förutsätter samverkan mellan forskning och praktik. Vår hemvist på lantbruksuniversitetet ger oss möjlighet att engagera oss i forskningsfrågor som

Ny satsning ska rädda asken och almen

SLU och Skogforsk bygger upp ett projekt för att rädda asken och almen. Sveaskog finansierar projektet med 500 000 kronor under 2021 och avser att skala upp satsningen under kommande år. Ask och alm

Ny satsning ska rädda asken och almen

SLU och Skogforsk bygger upp ett projekt för att rädda asken och almen. Sveaskog finansierar projektet med 500 000 kronor under 2021 och avser att skala upp satsningen under kommande år. Ask och alm

SPANS

Projektet vill förbättra kunskapen om anpassning och innovation i sanitetsplanering. Projektet undersöker teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem. Fokus i projektet är

Productive On-site Sanitation System

Over four billion people are discharging untreated human excreta into the environment without any prior treatment, causing eutrophication and spreading disease. This eutrophication is caused by

Automation

Automation

Vår vision är att främja forskning, innovation och tillämpning av processautomation och robotik inom lantbruks- och biosystem, med fokus på sensorer, regler- och informationsteknik, för att bidra

Kretsloppsfluga

The overall objective in this project is to increase the value of the organic waste, to enable closing the plant nutrient loop between the city and the agricultural production and to reduce the

Peepoo

This research project studies the Peepoo sanitation system, a possible leapfrog technology to reach poor people, living in settings with extreme population densities and lack of infrastructure.

Restaurerade våtmarker - CH4 och MeHg

Detta projekt studerar ifall restaurering av dikade våtmarker i det boreala landskapet kan leda till negativa miljöeffekter i forma av ökad metylering av kvicksilver, samt utsläpp av växthusgaser

BSSC

BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Soil, Water and Environment

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd

Uppdrag Landsbygd är ett regeringsuppdrag till SLU för att sammanställa och samordna kunskapsläget inom landsbygdsforskning.

Loading…