Medarbetarwebben

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Miljö- och naturvårdsvetenskap är ett område som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan, t.ex. miljöproblem, miljörelaterade orsakssamband och möjliga åtgärder och lösningar av miljöproblem, innefattande hållbar utveckling. I ämnet ingår forskning om biodiversitet, risk och etik.


Det finns 25 sidor som är taggade med Miljö- och naturvårdsvetenskap:
Researchers-and-Mt-Morbus-MP.JPG

Att undvika pastoralistparadoxen trots klimatförändringarna - nytt projekt med SLU-forskare

Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av ...

Östersjöskust_Jens Olsson.jpg

Nya forskningsresultat för att bedöma hur Östersjön mår

Foto: Jens Olsson Fisken och näringsvävarna i Östersjön påverkas av en mängd olika faktorer kopplade till såväl mänsklig aktivitet som naturlig miljövariation och samspel mellan arterna. Det är något man måste beakta när man bedömer havsmiljöns ...

vattenpest_loetsjoen_KTattersdill300.jpg

Vattenpestens segertåg får sin förklaring

Tätt bestånd av vattenpest i Lötsjön öster om Uppsala. Foto: Kristina Tattersdill Den nordamerikanska vattenpesten är en slingrande vattenväxt som idag är mycket vanlig i Syd- och Mellansverige, och som fortsätter att sprida sig norrut och ...

garrido_svinbete_300.jpg

Skilda förutsättningar för betade eklandskap i Sverige och Spanien

Traditionellt spanskt dehesa-landskap där iberiska frilevande svin äter ekollon på hösten. Foto: Pablo Garrido. I både Sverige och Spanien minskar arealerna av kulturpräglade eklandskap. Kan bättre kunskaper om hur människor värdesätter dessa ...

Ethiopia-2017.jpg

Svenska sakkunniga på uppdrag för djärva etiopiska skogsutvecklingsplaner

Etiopien håller på att inleda ett nytt nationellt skogsutvecklingsprogram. Det syftar till att vara hörnstenen för landets mål att genom grön tillväxtekonomi bli ett medelinkomstland, ha noll nettotillväxt av växthusgasutsläpp över 2010 års ...

traktorMS600.jpg

Samverkan för ökad konkurrenskraft i lantbruket

Rådgivaren Henrik Stadig Hushållningssällskapet och forskaren Mats Söderström, SLU. Foto: Margareta Stigson Sverige satsar stort på livsmedelsstrategin. Det gör också SLU i Skara och Hushållningssällskapet, som redan idag samverkar kring kunskap ...

sandsopp_Michael_Krikorev_300.jpg

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

Sandsopp är en populär matsvamp och ett exempel på en vanlig mykorrhizasvamp som återetablerades i skog som växte upp på hyggen efter avverkning, och som med tiden blev lika vanlig som i gamla skogar. Foto: Michael Krikorev Vid en kalavverkning ...

baeverdamm_fe_litet.jpg

Både bävrars och människors fördämningar påverkar miljön, men ibland på olika sätt

Bäverdamm. Foto: Frauke Ecke För att gynna naturvården rivs konstgjorda dammar i vattendrag runt om i världen, men samtidigt byggs det andra dammar av återinplanterade bävrar. Spelar det då någon roll för miljön vem som har anlagt fördämningarna? ...

Levels and trends of flame retardants in the Swedish environment

Levels and trends of flame retardants in the Swedish environment

Jakob Gustavsson försvarar sin avhandling den 23 november 2017. Alla intresserade är välkomna att närvara. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14681/ - Respondent: MSc Jakob Gustavsson - Opponent: Professor Pim Leonards, Department ...

SLU-INIKEA-Rainforest-Elephant.JPG

Ett restaureringsprojekt av regnskog på Borneo visar sig vara tillflykt för hotade elefanter

I degraderad regnskog i Borneo har några områden framgångsrikt rehabiliterats i INIKEA-restaureringsprojektet, lett av SLU*, IKEA och Sabah Foundation. I ett pilotprojekt söker SLU-forskaren Navinder Singh och hans masterstudent Laia Crespo Mingueza ...

snoeleopard_300.jpg

23 snöleoparder har visat hur de lever

Välkamouflerad snöleopard. Foto: Örjan Johansson Med hjälp av data från GPS-märkta djur har forskningen om de centralasiatiska snöleoparderna gjort mycket stora framsteg under de senaste nio åren. En av förgrundsfigurerna i detta arbete är ...

Fartyget_02.jpg

Fartyget börjar ta form!

Förra veckan påbörjades det första momentet i den fysiska fartygsbyggnationen - att skära ut stålet. Stålet skärs i stora plasmaskärmaskiner. Huvuddelen av detta arbete görs under vatten i en bassäng för att undvika att böja och få in ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3