Medarbetarwebben

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 221 sidor som är taggade med Heureka:
Alla systemperspektiv behövs

Alla systemperspektiv behövs

Varje aktör utgår från sitt eget perspektiv i fråga om skogens klimatnytta och det är därför viktigt att beslutsfattare ser till att relevanta systemperspektiv säger Sten B Nilsson i Altinget

Alla systemperspektiv behövs

Alla systemperspektiv behövs

Varje aktör utgår från sitt eget perspektiv i fråga om skogens klimatnytta och det är därför viktigt att beslutsfattare ser till att relevanta systemperspektiv säger Sten B Nilsson i Altinget

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Doktoranderna Patrik Ulvdal och Teresa Fustel diskuterar hur vi kan förhålla oss till risker och säkerheter, vad klimatförändringar innebär för skoglig planering i podcasten skogsdoktorn. ” Patrik

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Doktoranderna Patrik Ulvdal och Teresa Fustel diskuterar hur vi kan förhålla oss till risker och säkerheter, vad klimatförändringar innebär för skoglig planering i podcasten skogsdoktorn. ” Patrik

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

SHa jobbar inom ramen för SKA22 med att ta fram riskindex för storm och granbarkborrar, samt att förbättra det befintliga riskindexet för rotröta. Detta och mer presenterade Jeanette Eggers vid en

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

SHa jobbar inom ramen för SKA22 med att ta fram riskindex för storm och granbarkborrar, samt att förbättra det befintliga riskindexet för rotröta. Detta och mer presenterade Jeanette Eggers vid en

Debatt om klimatrapportering

Debatt om klimatrapportering

På DN debatt har under april månad klimatrapporteringen diskuterats. Debatten har gällt vilka typer av utsläpp som tas upp i klimatrapportering och vilka typer som inte rapporteras till FN:s

Debatt om klimatrapportering

Debatt om klimatrapportering

På DN debatt har under april månad klimatrapporteringen diskuterats. Debatten har gällt vilka typer av utsläpp som tas upp i klimatrapportering och vilka typer som inte rapporteras till FN:s

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Genom att kombinera Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan scenarioberäkningar analyseras för den skogliga värdekedjan visar en rapport från forskningsprogrammet Mistra Digital

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Skogliga värdekedjan visualiseras med verktygskombination

Genom att kombinera Heureka PlanVis och visualiseringsprogrammet BioMapp kan scenarioberäkningar analyseras för den skogliga värdekedjan visar en rapport från forskningsprogrammet Mistra Digital

Är du vår nya programchef eller verksamhetsledare?

Detta år kommer bli innehållsrikt för SHa då programchefen Tomas Lämås närmar sig pension samtidigt som verksamhetsledaren för systemutvecklingen, konsulten Peder Wikström, byter arbetsplats. Därför

Är du vår nya programchef eller verksamhetsledare?

Detta år kommer bli innehållsrikt för SHa då programchefen Tomas Lämås närmar sig pension samtidigt som verksamhetsledaren för systemutvecklingen, konsulten Peder Wikström, byter arbetsplats. Därför

Loading…