Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 113 sidor som är taggade med Heureka:

Heureka! – men vad fann de?

Hösten 2009 presenterades den första versionen av Heurekasystemet. Heureka har sen dess använts för skoglig analys och planering av många olika användare inom forskning och i fortlöpande miljöanalys

Pär Wilhelmsson

Jag är doktorand vid Inst. för skoglig resurshushållning, på avdelningen för skoglig planering. Min forskning rör dynamiska åtgärdsenheter, vilket är en ansats för skoglig planering som utnyttjar

Det finns hjälpmedel för skogliga målkonflikter

Det finns en mängd olika värden, möjligheter och mål med skog och skogsbruk. Men det finns också hjälpmedel som gör det möjligt att testa sig fram till vilka skötselmetoder som passar de mål

Skogens vindexponering kan minskas med spatial optimering

I en färsk vetenskaplig artikel introducerar Teresa López-Andújar Fustel en ny optimeringsmodell som minimerar vindexponering inom en skogsfastighet. SHa ställde några frågor till Teresa, som är

TACK Tomas Lämås för enastående insatser

Tomas Lämås är kanske en av de personer som är starkast förknippad med Heurekasystemet. Han har på ett unikt sätt bidragit till Heurekas tillkomst och utveckling under en lång tid. Vi är många som

Lycka till Peder

En av Heurekasystemets viktigaste spelare, Peder Wikström, byter jobb och vi kikar tillbaka lite på hans roll i utvecklingen av Heurekasystemet. Tack och lycka till Peder! Peder Wikström har länge

Skogens möjligheter att motverka klimatförändringar

Tids- och systemperspektiv är avgörande i fråga om hur skogen ska hanteras optimalt för att motverka klimatförändringar visar ett examensarbete vid Uppsala universitet. På kort- och medellång sikt

Uppdaterade skogsbruksplaner med inbakad naturvårdsnytta

Att skapa en digitaliserad möjlighet att hålla skogsbruksplanerna ajour samt beskriva naturvårdsnyttan är tanken med ett nytt projekt som startar upp vid Skogforsk. Projektet har redan fått en del

Möt nya verksamhetsledaren Thomas

Del av SHa:s stora skiftbyte involverade en ny verksamhetsledare och oroa er inte, det kommer fortsatt finnas en Thomas. Närmare bestämt en Thomas Nyström, en dansant datavetare med mångårig

Alla systemperspektiv behövs

Varje aktör utgår från sitt eget perspektiv i fråga om skogens klimatnytta och det är därför viktigt att beslutsfattare ser till att relevanta systemperspektiv säger Sten B Nilsson i Altinget

Skogliga målbilder och planering i klimatförändringstider

Doktoranderna Patrik Ulvdal och Teresa Fustel diskuterar hur vi kan förhålla oss till risker och säkerheter, vad klimatförändringar innebär för skoglig planering i podcasten skogsdoktorn. ” Patrik

Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

SHa jobbar inom ramen för SKA22 med att ta fram riskindex för storm och granbarkborrar, samt att förbättra det befintliga riskindexet för rotröta. Detta och mer presenterade Jeanette Eggers vid en

Loading…