Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 49 sidor som är taggade med Heureka:

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Skoglig planering i framtiden

Behöver vi verkligen planera för det som görs i skogen och hur kommer skoglig planering se ut i framtiden? Karin Öhman, professor i skoglig planering, och Jeannette Eggers, programchef Skogliga

Olika skötselstrategiers effekt på skog kartlagd

Blandskog och kontinuitetsskogsbruk har flest fördelar när det kommer till att möta effekterna av klimatförändringarna. Det visar en sammanställning av forskningsläget på skogliga skötselstrategier

Möt den nya doktoranden Mateusz Grzeszkiewicz

Statistik, data, modeller och hyggesfritt. Det är några av den nya doktoranden Mateusz Grzeszkiewiczs favoritord. Mateusz kommer att förbättra tillväxtfunktioner för alternativa skötselstrategier i

Olika åsikter om hur skogens biologiska mångfald bäst bevaras

Är det bäst att bevara biologisk mångfald i stora reservat eller genom hänsyn i den brukade skogen? En ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att åsikterna om vad som är bäst

Framtida skogsscenarier med Heureka – testa din skogliga fråga

Frågeställningar kring klimatförändringar, biodiversitet, rennäring, rekreation, hyggesfritt skogsbruk, kolinlagring och produktion är några exempel på vad forskare, lärare, företag och statliga

Hur påverkar klimatet tillväxt? Modellutveckling pågår

Vi har tidigare rapporterat om arbetet med att koppla samman Heureka med ForSAFE, en modell som tittar på träds tillväxt. Vi kikar in i projektet där de nu arbetar med en prototyp som testas på

Renens vinterbete försvinner raskt men anpassat skogsbruk kan vända trenden

De senaste sjuttio åren har renens lavrika vinterbetesmarker minskat bland annat till följd av tätare och yngre skogar. Genom att anpassa dagens skogsbruk kan förutsättningarna för vinterbete öka med

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

På återseende Lars

Heurekas verksamhetschef Lars Sängstuvall lämnar sin post för nygamla äventyr. SHa tackar för en synnerligen produktiv tid. Lars kom tillbaka till SLU i början av 2022 och har hunnit uträtta en hel

Kunskap om miljöförändringar – en förutsättning för kloka beslut

Under årets Almedalsvecka arrangerade SLU seminarier med ett tydligt budskap – miljöanalys och -övervakning är en förutsättning för att uppnå en hållbar förvaltning av våra hav och skogar. Det är ett

SLU i Almedalen: Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

amanda.oberg@slu.se Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder

Loading…