Hoppa till huvudinnehåll

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 43 sidor som är taggade med Heureka:

Bättre precision vid planering av skogsskötsel kan öka skogens värden

Tack vare den nationella laserskanningen finns det i dag fritt tillgänglig information som beskriver svenska skogars egenskaper med högre upplösning än på beståndsnivå. Hittills har denna

Naturvårdsarter ökar om skogens gröna infrastruktur återuppbyggs

Med en mer varierad skogsskötsel som fokuserar på indikatorer för biologisk mångfald gynnas viktiga naturvårdsarter i framtidens brukade skogslandskap. Det gäller för såväl fåglar som vedsvampar och

Flexibla val ska ge hållbart skogsbruk

Femtiotre procent av Sveriges yta är produktionsskog som till största delen ägs av privata skogsägare. De har olika mål med sitt ägande, men trots det brukas skogen ofta på ett och samma sätt. Varför

Välkommen till Fagerdalskogen år 2042

SLU har under året jobbat i ett projekt tillsammans med Frostbit Software Lab för att koppla deras verktyg för 3D-visualisering - Virtual Forest - till Heureka. Förhoppningen är att på sikt kunna

Nytt online verktyg för hyggesfritt tas fram i nytt projekt

De kommande fyra åren kommer forskare från olika ämnesområden lyssna in på utmaningar och önskemål från skogsägare, avsevärt förbättra tillväxtmodeller för hyggesfritt som används i bland annat

Fortsatt arbete med Skogliga konsekvensanalyser 2022

Rapport från projektledaren Andreas Eriksson: Det har nu gått några månader sedan Skogsstyrelsen presenterade de skogliga konsekvensanalyserna 2022 (SKA22) som togs fram i samarbete med SLU. Sedan

Konsten att berätta en historia om framtiden

Grön infrastruktur kan nog av några tyckas vara aningens abstrakt. Därför har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram en kartberättelse, en s.k. StoryMap, som på fastighetsnivån visar vad grön

Version 2.20

Vår tidiga julklappssäck till Dig är version 2.20! Den har tema Optimering och innehåller några efterlängtade klappar: Förenklad optimering – med en steg-för-steg-guide går det nu designa sina egna

Tysta samtal kan skvallra om hur skogen kommer klara klimatförändringar

I skogen pågår ständigt tysta konversationer mellan mark och träd om vad träden önskar och vad marken kan ge. Dessa samtal om markens resurser kan berätta hur skogen kommer att hantera framtida

Klimat, mångfald och människa - allt får plats i skogen (?)

Det nya formasprojektet SPARC vill hjälpa skogsägare och andra aktörer att hitta i den snåriga djungeln av möjliga val och målkonflikter för att öka möjligheten att fatta beslut som bidrar till

Lycka till Peder

En av Heurekasystemets viktigaste spelare, Peder Wikström, byter jobb och vi kikar tillbaka lite på hans roll i utvecklingen av Heurekasystemet. Tack och lycka till Peder! Peder Wikström har länge

Nya skogliga konsekvensanalyser presenteras

Skogsstyrelsen presenterar idag de nya skogliga konsekvensanalyserna, SKA22. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har bidragit med underlag och främst med att beräkna de olika framtida

Loading…