Medarbetarwebben

Heureka

Heurekasystemet är en serie programvaror som används vid olika typer av frågeställningar som rör skoglig analys, planering och ekosystemtjänster. Programvarorna kan tillämpas både på enskilda bestånd och hela landskap. Heurekasystemet utvecklas och förvaltas av forskningsprogrammet Skogliga Hållbarhetsanalyser vid institutionen för skoglig resurshushållning.


Det finns 201 sidor som är taggade med Heureka:

Webbinarier om skogens tillväxt och skador i ett förändrat klimat

Inom ramen för arbetet med skogliga konsekvensanalyser 2022 (SKA 22) planeras två webbinarier i mitten av december om klimatförändringarnas effekt på skogens tillväxt och skador. Syftet med

Dubbla doktorandkurser i optimering och beslutsstöd

Under hösten gick två doktorandkurser av stapeln online. Den ena i optimering och en vecka senare den andra i beslutsstöd i allmänhet och Heurekasystemet i synnerhet. På kurserna deltog som mest 19

”Framtida skogen växer fortare”

SKA15 författare kommenterar i Västerbottenskuriren en tidigare insändare om att den avverkningsbara skogen är på väg att ta slut. I den tidigare insändaren hänvisas till just SKA15 rapportens

”Framtida skogen växer fortare”

SKA15 författare kommenterar i Västerbottenskuriren en tidigare insändare om att den avverkningsbara skogen är på väg att ta slut. I den tidigare insändaren hänvisas till just SKA15 rapportens

Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska

Webbinarier om skogens tillväxt och skador i ett förändrat klimat

Inom ramen för arbetet med skogliga konsekvensanalyser 2022 (SKA 22) planeras två webbinarier i mitten av december om klimatförändringarnas effekt på skogens tillväxt och skador. Syftet med

Dubbla doktorandkurser i optimering och beslutsstöd

Under hösten gick två doktorandkurser av stapeln online. Den ena i optimering och en vecka senare den andra i beslutsstöd i allmänhet och Heurekasystemet i synnerhet. På kurserna deltog som mest 19

Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska

Att arbeta utifrån skogsägaren

Carl Kling, chef för investeringar och fastighetsutveckling på Skogssällskapet är ett av nytillskotten i styrgruppen för förvaltning av Heurekasystemet. Här delar han med sig av sitt arbete med

Att arbeta utifrån skogsägaren

Carl Kling, chef för investeringar och fastighetsutveckling på Skogssällskapet är ett av nytillskotten i styrgruppen för förvaltning av Heurekasystemet. Här delar han med sig av sitt arbete med

Ny modell för långsiktig skoglig planering

I den nya modellen formas åtgärderna dynamiskt i tid och rum baserat på målet med skogsbruket istället för den klassiska ansatsen, som följd av indelningen i bestånd. Artikeln “Dynamic treatment

Ny modell för långsiktig skoglig planering

I den nya modellen formas åtgärderna dynamiskt i tid och rum baserat på målet med skogsbruket istället för den klassiska ansatsen, som följd av indelningen i bestånd. Artikeln “Dynamic treatment

Loading…