Medarbetarwebben

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 125 sidor som är taggade med Förnybar energi:
Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas

Varför skördas stubbar?

Varför skördas stubbar?

Enligt EU:s klimatpaket ska 49 procent av den energi som används i Sverige vara förnybar år 2020. För att kunna nå detta mål kommer vi att behöva såväl energieffektivisering som en ökad användning av

Organisation

Organisation

Här listas vilka forskare som deltog i projektet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad klimatpåverkan" och hur styrgruppen var sammansatt. Koordinator för projektet Professor Tryggve Persson

Resultat

Stubbskördens miljöeffekter har under 2008 – 2015 studerats i ett av SLU, Energimyndigheten och skognäringen samfinansierat temaprogram ”Stubbskörd och miljöeffekter”. Här hittar du resultaten från

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Civilingenjör i miljö och vattenteknik - Mark - Vatten - Luft - Uppsala

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Civilingenjör i energisystem - Hållbar energianvändning - Uppsala

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får

Elin Anander

Elin Anander

enar0004 Jägmästare och nuvarande doktorand inom projektet "Ökad biomassatillgång i praktiken - halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv" på institutionen för LandskapsArkitektur, Planering

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Disp Elham Ahmadi Moghaddam

Disp Elham Ahmadi Moghaddam

Life Cycle Assessment of Novel Biomethane Systems_Energy Performance and Climate impact. maisam.ali@slu.se Elham Ahmadi Moghaddam försvarar sin avhandling den 04 April 2019 Alla intresserade är

Ny teknik kan bredda utbudet av biobränslen

Råvarubrist och distributionsproblem begränsar produktionen och användningen av biogas idag, men med modern processteknik kan vi utnyttja fler råvaror, och omvandla gasen till biobränslen med högre