Medarbetarwebben

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 89 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Civilingenjör i miljö och vattenteknik - Mark - Vatten - Luft - Uppsala

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

Civilingenjör i energisystem - Hållbar energianvändning - Uppsala

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Den här sidan är till för dig som studerar på civilingenjörsprogrammet i energisystem. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter

Cecilia Palmborg

Cecilia Palmborg

cpalm Jag är biolog med inriktning mot markbiologi. Jag har på senare tid mest sysslat med växtnäringsfrågor, särskilt kväve, kalium och fosfor. Jag arbetar mest med gödselmedel i kretslopp. Mitt

Tryggve Persson

Tryggve Persson

tryggvep Tryggve Persson är professor emeritus i markbiologi med särskild inriktning på skogsmark. Hans forskning handlar främst om markfaunans ekologi, markdjurens samspel med markmikroorganismerna

Anna Schnürer, bioenergi

Anna Schnürer är samverkanslektor i bioenergi. Hon är expert inom området biogas med fokus på processbiologi. Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer

Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Samarbeten mellan SLU och JTI

SLU och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har ett nära samarbete med fokus på rötning av gödsel och andra substrat från jordbruket. Vår vision för 2020 är att uppnå en lönsam och

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Biogas vid Institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi har lett ett biogasprojekt vid namn "Cooperation for improved profitability and environmental value in farm-based biogas production”. Syftet med projektet var att undersöka

Dan Bergström

Dan Bergström

dabe 2015: Associate professor in Forest Biomaterial Supply Systems 2019: D.Techn. at SLU 2015: BSc Energy Technolgy Engineering at Umeå University Cource manager of MSc thesis cources at SBT R&

Skogsföryngring

Forskningen kring skogsträdens föryngring är inriktad på att bättre förstå grundläggande mekanismer och ekosystemprocesser som leder till god föryngring och tillväxt i boreala skogsekosystem.

David A. Agar

David A. Agar

daag0001 I focus on applied research using practical methods. Feasibility and the big picture are important aspects of my work. My research interests include thermochemical conversion of biomass and