Medarbetarwebben

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 95 sidor som är taggade med Förnybar energi:
Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Ylva Melin

Ylva Melin

Ylva Melin CV SLU yme Jag jobbar som projektledare för ett forskningsprojekt som undersöker miljökonsekvenser av ökat uttag av skogliga biobränslen i Västerbotten och är även informations- och

Skoglig vegetationsekologi

Forskningen är främst inriktad mot att förstå interaktionen mellan olika växter, samt med andra biotiska och abiotiska komponenter i det skogliga ekosystemet. Både den grund- och tillämpade

Henrik Böhlenius

Henrik Böhlenius

bohlenius Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde. All information om Henrik Böhlenius forskning och undervisning finns på den engelska sidan.

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje

Projekt

Projekt

eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom bioenergi

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje

Skogslandskapets biogeokemi

Forskningen inriktas huvudsakligen mot hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i, från och mellan skog, myr, vatten och atmosfär. En viktig del i vår

Renarna föredrar områden där vindkraften inte syns

En stor del av den svenska vindkraftsutbyggnaden sker idag inom renskötselområdet. Nu kommer en studie som visar att renar undviker att beta i områden med vindkraftverk inom synhåll, och att nya

Renarna föredrar områden där vindkraften inte syns

En stor del av den svenska vindkraftsutbyggnaden sker idag inom renskötselområdet. Nu kommer en studie som visar att renar undviker att beta i områden med vindkraftverk inom synhåll, och att nya

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Vi samarbetar med en rad olika organisationer för att ta fram lösningar för en optimerad biogasproduktion med högre utbyten och en förbättrad processtabilitet. Våra samarbetspartners: Universitet och