Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 55 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk

Greenspiration Hour - Framtidens jordbruk Framtidens jordbruk lars.eling@slu.se Inbjudan till ett lunchevent om framtidens jordbruk. Arrangeras av SLU Holding, Green Innovation Park, Almi och den

Webbinarium: Hur kan vi kvantifiera klimateffekter av snabbväxande lövträd?

stina.johannesson@slu.se Trees For Me, det nationella kompetenscentrumet för snabbväxande lövträd, bjuder in till webbinarium om hur snabbväxande lövträd och dess produkter påverkar klimatet i ett

Poppel som bränsleråvara - en förstudie

Poppel som bränsleråvara - en förstudie stina.johannesson@slu.se Kompetenscentrumet för snabbväxande lövträd, Trees For Me, bjuder in till webbinarium om hur poppel kan bidra som en intressant

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se My research is focused on how forests respond to environmental changes and management decisions. For temperate and boreal forests, these responses depend heavily on the

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Shan Zhang

shan.zhang@slu.se I work with prospective life cycle assessment of emerging batteries (eg all-organic battery, sodium ion batteries, organic flow battery...). The goal is to assess the environmental

Linus Engstam

linus.engstam@slu.se Min arbete fokuserar på modellering och tekno-ekonomisk analys av integrerade vätgas- och biogassystem. Ett viktigt forskningsområde är att kvantifiera klimatpåverkan från

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker johanna.grundstrom@slu.se Välkommen på en demonstration av skörd i fält och fraktionering av lucern i Alnarps Växtproteinfabrik samt

Per-Anders Hansson

per-anders.hansson@slu.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:174733&sort=PY%20desc,slu_full_authors%20asc&fq=&wt=xslt&tr=rss.xsl

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Lisa Zakrisson

lisa.zakrisson@slu.se Doktorand på Institutionen för Energi och Teknik Med målet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle fokuserar min forskning i huvudsak på livscykelanalyser av

Loading…