Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 53 sidor som är taggade med Förnybar energi:

Shan Zhang

shan.zhang@slu.se I work with prospective life cycle assessment of emerging batteries (eg all-organic battery, sodium ion batteries, organic flow battery...). The goal is to assess the environmental

Linus Engstam

linus.engstam@slu.se Min arbete fokuserar på modellering och tekno-ekonomisk analys av integrerade vätgas- och biogassystem. Ett viktigt forskningsområde är att kvantifiera klimatpåverkan från

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker

Demo och diskussion: Vall som råvara i växtproteinfabriker johanna.grundstrom@slu.se Välkommen på en demonstration av skörd i fält och fraktionering av lucern i Alnarps Växtproteinfabrik samt

Per-Anders Hansson

per-anders.hansson@slu.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ&q.op=OR&q=pers_cid:174733&sort=PY%20desc,slu_full_authors%20asc&fq=&wt=xslt&tr=rss.xsl

Lärosäten i gemensam satsning för bättre klimat

Nu går universitet och högskolor Sverige samman i en gemensam satsning för att bidra till ett bättre klimat. Lärosätenas klimatnätverk syftar bland annat till att underlätta för lärosätena att

Lisa Zakrisson

lisa.zakrisson@slu.se Doktorand på Institutionen för Energi och Teknik Med målet att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle fokuserar min forskning i huvudsak på livscykelanalyser av

SLU åker till Almedalen 2022

Krig, energikris, livsmedelsbrist. När vi bygger vår nya beredskap är det viktigt att förstå hur saker hänger ihop: jord, skog och hav; brukande och bevarande; mat, energi, miljö och klimat; hemma

Simon Isaksson

simon.isaksson@slu.se Som forskningsingenjör i AMB ser jag till att molekylärlabb, reaktorlabb och instrumentlabb håller högsta funktion. Därutöver är min viktigaste uppgift att assistera forskarna

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Tommy Lundgren

tommy.lundgren@slu.se Professor of Resource Economics and Director of the Centre of Environmental & Resource Economics (www.cere.se). After his dissertation Tommy has been active at SLU and Umeå

Disp Emma Moberg

The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets charlotta.eriksson@slu.se Emma Moberg försvarar sin avhandling "The environmental

Miljömålsindikator ger felaktig bild av skogsbrukets försurande påverkan

Risken att uttaget av biobränslen (hyggesrester) från skogsbruk ska leda till skadlig försurning av marken kan skattas på olika sätt. Den indikator som idag används av myndigheter i bl.a. Sverige ger

Loading…