Hoppa till huvudinnehåll

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 51 sidor som är taggade med Förnybar energi:

SLU åker till Almedalen 2022

Krig, energikris, livsmedelsbrist. När vi bygger vår nya beredskap är det viktigt att förstå hur saker hänger ihop: jord, skog och hav; brukande och bevarande; mat, energi, miljö och klimat; hemma

Simon Isaksson

simon.isaksson@slu.se Som forskningsingenjör i AMB ser jag till att molekylärlabb, reaktorlabb och instrumentlabb håller högsta funktion. Därutöver är min viktigaste uppgift att assistera forskarna

Anneli Adler

anneli.adler@slu.se Jag är växtekolog. Min forskning fokuserar på att utveckla långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar produktion av mat, foder och träråvara. Ekosystem med olika växter och

Tommy Lundgren

tommy.lundgren@slu.se Professor of Resource Economics and Director of the Centre of Environmental & Resource Economics (www.cere.se). After his dissertation Tommy has been active at SLU and Umeå

Disp Emma Moberg

The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets charlotta.eriksson@slu.se Emma Moberg försvarar sin avhandling "The environmental

Miljömålsindikator ger felaktig bild av skogsbrukets försurande påverkan

Risken att uttaget av biobränslen (hyggesrester) från skogsbruk ska leda till skadlig försurning av marken kan skattas på olika sätt. Den indikator som idag används av myndigheter i bl.a. Sverige ger

Jerry Ståhlberg

Jerry Ståhlberg är docent vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, undervisar i biokemi och forskar om proteiners struktur och funktion. Han har också samverkansuppdrag om mikrobiella

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Achim Grelle

Läs mer om Achim Grelle på engelska.

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

David A. Agar

david.agar@slu.se I'm a physicist and chemist interested in renewable energy technologies. I currently work with thermal treatments (e.g. torrefaction, pyrolysis) of lignocellulosic biomass and

Jörgen Sjögren

jorgen.sjogren@slu.se (Mellan 2003 och 2018 som Rudolphi) 35. Klein, J., Low, M., Sjögren, J., Eggers, S. (In print) Short-term experimental support for bird diversity retention measures during

Loading…