Medarbetarwebben

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 95 sidor som är taggade med Förnybar energi:
Institutionen för energi och teknik

Institutionen för energi och teknik

Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom teknik och system för uthållig

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Osäkerheter hindrar skogsbrukets klimatomställning visar tvärvetenskaplig studie

Stora förhoppningar ställs till skogens bidrag i klimatomställningen. Men omställningen till ett mer klimatnyttigt skogsbruk går än så länge långsamt. Inte så konstigt, menar forskarna Maartje

Skogslandskapets biogeokemi

Forskningen inriktas huvudsakligen mot hur vatten, kol, näringsämnen och metaller omvandlas, ackumuleras och transporteras i, från och mellan skog, myr, vatten och atmosfär. En viktig del i vår

Renarna föredrar områden där vindkraften inte syns

En stor del av den svenska vindkraftsutbyggnaden sker idag inom renskötselområdet. Nu kommer en studie som visar att renar undviker att beta i områden med vindkraftverk inom synhåll, och att nya

Renarna föredrar områden där vindkraften inte syns

En stor del av den svenska vindkraftsutbyggnaden sker idag inom renskötselområdet. Nu kommer en studie som visar att renar undviker att beta i områden med vindkraftverk inom synhåll, och att nya

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Vi samarbetar med en rad olika organisationer för att ta fram lösningar för en optimerad biogasproduktion med högre utbyten och en förbättrad processtabilitet. Våra samarbetspartners: Universitet och

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Varför skördas stubbar?

Varför skördas stubbar?

Enligt EU:s klimatpaket ska 49 procent av den energi som används i Sverige vara förnybar år 2020. För att kunna nå detta mål kommer vi att behöva såväl energieffektivisering som en ökad användning av

Organisation

Organisation

Här listas vilka forskare som deltog i projektet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad klimatpåverkan" och hur styrgruppen var sammansatt. Koordinator för projektet Professor Tryggve Persson

Samarbetspartners

Programmet "Stubbskörd för ökad klimatnytta och begränsad miljöpåverkan finansierades genom ett samarbete mellan SLU, industri, och sektorsrelaterade myndigheter. Syftet med vår forskning var att öka

Resultat

Stubbskördens miljöeffekter har under 2008 – 2015 studerats i ett av SLU, Energimyndigheten och skognäringen samfinansierat temaprogram ”Stubbskörd och miljöeffekter”. Här hittar du resultaten från