Medarbetarwebben

Förnybar energi

Energin i biobränslen (förnybara bränslen) kallas bioenergi och är kemiskt lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.


Det finns 90 sidor som är taggade med Förnybar energi:
Bioenergi

Bioenergi

Skogsbruket kommer tillsammans med jordbruket ha en nyckelroll när dagens fossilberoende bryts och framtidens samhälle byggs. På institutionen studerar vi hur skogs- och jordbrukets resurser

Projekt

Projekt

eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom bioenergi

Civilingenjör i energisystem - Hållbar energianvändning - Uppsala

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får

Resultat

Stubbskördens miljöeffekter har under 2008 – 2015 studerats i ett av SLU, Energimyndigheten och skognäringen samfinansierat temaprogram ”Stubbskörd och miljöeffekter”. Här hittar du resultaten från

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Anna Schnürer, bioenergi

Anna Schnürer är samverkanslektor i bioenergi. Hon är expert inom området biogas med fokus på processbiologi. Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer

Bengt Olsson

Bengt Olsson

bengt Jag är docent i ekologi med växtekologisk inriktning och forskar om miljökonsekvenser av ökad produktion av skogsbränslen och om vittringens betydelse för uthålligt skogsbruk. Min forskning

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogasprocessens Mikrobiologi

Biogas produceras genom nedbrytning av organiskt material genom komplexa mikrobiella processer. Vi forskar för biogasproduktion med högre avkastning och processtabilitet. Detta sker i naturen men

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Den här sidan är till för dig som studerar på civilingenjörsprogrammet i energisystem. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter

StoraEnso

StoraEnso

SLU har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Stora Enso. Avtalet mellan SLU och Stora Enso har för avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete inom forskning och utveckling, utbildning,

StoraEnso

StoraEnso

SLU har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Stora Enso. Avtalet mellan SLU och Stora Enso har för avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete inom forskning och utveckling, utbildning,

Varför skördas stubbar?

Varför skördas stubbar?

Enligt EU:s klimatpaket ska 49 procent av den energi som används i Sverige vara förnybar år 2020. För att kunna nå detta mål kommer vi att behöva såväl energieffektivisering som en ökad användning av