CV-sida

Anders Folkesson

Anders Folkesson
Bred, praktikbaserad erfarenhet inom områden som landskapsdesign, växtkomposition, projektering av landskap och landskapsplanering. Undervisar i 15 olika kurser på 4 olika SLU-program, under senare år med ett visst fokus på programmet Forest & Landscape. En av mina ämnesmässiga specialiteter är jord och växtbäddar, ett annat specialfält är öppen dagvattenhantering, och jag har även mycket stor erfarenhet av vindkraftplanering. Jag arbetar halvtid utanför SLU, med egen landskapsarkitektpraktik samt med trädgårdsterapi.

Undervisning

Jag är ansvarig för kursen "Vegetation Design" på Forest & Landscape -programmet. Under 2024 undervisar jag dessutom i följande kurser:

SV0023 Forest & Landscape Planning
LK0355 Studio 3
LK0219 Växtkomposition
LK0245 Environmental Discourses
TN0330 Tillämpning i projektering, bygg och anläggning

LK0384 Dynamic Vegetation Design
LK0346 Utomhusträdgården
LK0394 Analysis of Forested Landscapes
TN0337 Grönblå infrastruktur
LK0367 Site, Concept and Theory

Publikationer i urval

Folkesson, Anders: Jordkokboken. Svensk Byggtjänst, Stockholm 2018.

Folkesson, Anders, Sjöman, Henrik and Brising, Karolina: Växter för vinterfägring. Movium Fakta n:o 1/2015, SLU Alnarp 2015. 

Folkesson, Anders and Nordgren, Boel: Utveckling av Campus Alnarps utemiljö - Förstudie inför framtagande av skötselplan och utvecklingsplan för Alnarps campus. LTV-Fakulteten, SLU 2014. 

Vindkraften och landskapet – Att analysera förutsättningar och utforma anläggningar. Boverket 2009. Mellanrum AB on commission of The National Board of Housing, Building and Planning. Co-authors from Mellanrum AB: Karin Hammarlund and Anna Ranger.

Folkesson, Anders: Att forma ett rikare landskap. Stad & Land nr 144, SLU Alnarp 1997.

Folkesson, Anders: Jag söker platsens mening. Rapport 02:5, Inst. för landskapsplanering, Alnarp 2002. 

Folkesson, Anders, Fornander, Jesper and Gustavsson, Roland: Utformning av skogslandskap.  Skog och forskning nr 1/1994.

Folkesson, Anders: Stigen berättar. Essay in Utblick/Landskap 4/1997

Folkesson, Anders: Utemiljön kring ladugården. Essay in ”Alnarp - en exposé”, Alnarp 1996. 

Vindkraft i harmoni. Skärbäck E, Hammarlund K, Hellström M, Folkesson A et al 1998. Statens Energimyndighet, ET 19:1998


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415142
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp