Hoppa till huvudinnehåll

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 62 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:

Karl-Johan Bergstrand

karl-johan.bergstrand@slu.se Annie Drottberger, doktorand, huvudhandledare Md. Sani, doktorand, biträdande handledare www.vaxthusljus.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ

Håkan Asp

andrus.kangro@slu.se Forskningen inriktar sig huvudsakligen på växtnäringsfysiologi främst inom trädgårdsproduktion på friland och i växthus. Ett aktuellt forskningsområde gäller användandet av

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

Rebecca Thörning

rebecca.thorning@slu.se Universitetsadjunkt i företagsekonomi med inriktning hortikulturell ekonomi och hållbara livsmedelssystem på institutionen för människa och samhälle (IMS). Jag arbetar till

Dr. Anna María Pálsdóttir

anna.maria.palsdottir@slu.se Docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner. I mitt arbete som forskare

Annie Drottberger

andrus.kangro@slu.se Jag är adjunkt och doktorand i trädgårdsvetenskap vid Institutionen för Biosystem och Teknologi vid SLU. Min forskning fokuserar på upptagandet av kunskap och tekniska

Utmaningar och möjligheter inom växtskydd diskuterades i Uppsala

Det finns ett stort intresse för växtskyddsfrågor, inte minst med anledning av EU-kommissionens förslag till en förordning vars syfte är att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel inom EU

Blomsterbönder

Det nya fenomenet the Slow Flower Movement är här för att stanna, visar ny forskning från SLU. Rebecca Thörning, Åsa Klintborg Ahlklo och Sara Spendrup har nyligen kartlagt den växande odlingen av

Malin Hultberg

andrus.kangro@slu.se Jag kom till SLU 1995 som en miljöintresserad biolog. Efter disputationen, 1999, gav jag mig ut i världen utanför universitet och undervisade på olika nivåer, forskade på annat

Maria Hellström

maria.hellstrom@slu.se Doktorand på institutionen för Biosystem och Teknologi i ämnesområdet Hortikulturell mikrobiologi. Forskar om hur biologiska preparat i samband med olika ljusbehandlingar kan

Branschdag trädgård SLU 2022

parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande trädgårdsingenjörer och hortonomer bjuder in företag, organisationer och intresserade för att

SKUD-bok

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. Den här boken presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant

Loading…