Medarbetarwebben

Trädgårdsvetenskap

Trädgårdsvetenskap eller hortikultur omfattar professionell odling av grönsaker på friland eller i växthus liksom av frukt, bär, svamp, plantskoleväxter och prydnadsväxter. I den professionella produktionen ingår också lagring, hantering, distribution och marknadsföring av produkterna som viktiga aspekter. Hortikultur innefattar även fritidsodling och trädgårdar för privatpersoner.


Det finns 205 sidor som är taggade med Trädgårdsvetenskap:

Integrerat växtskydd

I forskargruppen Integrerat växtskydd studerar vi olika skadegörare och deras naturliga fiender på jordbruks- och trädgårdsgrödor odlade både på friland och i växthus. Vi undersöker deras biologi och

Forskning

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat

Hortonom

Den här sidan är till för dig som studerar på hortonomprogrammet. Just nu pågår en omstrukturering av trädgårdsutbildningarna. Från och med läsåret 2018/19 är hortonomutbildningen omstrukturerad till

Flugor kan manipuleras för att skydda växter

Flugor kan manipuleras för att skydda växter

Lyssna på Paul Becher , forskare på Institutionen för växtskyddsbiologi , berätta om sin spännande forskning kring möjligheten att använda blomflugor för att bekämpa skadeinsekter på ekonomiskt

Horticultural Science

Det här programmet ges på engelska. På den engelska programsidan hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och dokument som styr

Växtskyddsfilmer

Växtskyddsfilmer

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Globalt kommer vi behöva öka livsmedelsproduktionen med 60% till år 2050 för att trygga livsmedelsförsörjningen, men samtidigt På samma gång minskar skördarna

Annie Drottberger

Annie Drottberger

Annie Drottberger är doktorand i företagsekonomi vid SLU, med inriktning på hur företagare inom trädgårdsbranschen tar till sig tekniska innovationer och ny kunskap. Hennes forskning fokuserar på hur

Grattis Pom till 20 produktiva år

Grattis Pom till 20 produktiva år

Tjugo år har gått sedan Sveriges nationella program för växtgenetiska resurser, eller Programmet för odlad mångfald, började. En period fylld av planering, utredande, inventeringar, mässor,

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för biosystem och teknologi

Institutionen för Biosystem och teknologi utforskar samspelet mellan mark, växter, djur, miljö, klimat och människor i system för hållbar produktion av mat och förnyelsebara råvaror.

Rapporter/Röbäcksdalen meddelar

Längre forskarrapporter, slutrapporter och examensarbeten publiceras i någon av institutionens rapportserier. Under en lång tid fanns en rapportserie som hette Röbäcksdalen meddelar. Från 2009

Loading…