Medarbetarwebben

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 178 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:
SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Vi har omfattande forskning, miljöanalys och utbildning om vatten och akvatiska ekosystem. Vi har ca 400 forskare och annan personal som bidrar

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, LAPF

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF) är den största miljön i Sverige för yrkesförberedande akademisk utbildning och forskning inom landskapsarkitektur i vid mening

Forskning

Forskning

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktion. DEN GLOBALA UTMANINGEN är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda,

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Alnarp

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Alnarp

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Ultuna

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

SLU Landskapsdagar i Ultuna 2019

catherine.kihlstrom@slu.se Ultuna

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Sofi Unnersjö

Sofi Unnersjö

souo0001 Forskningsassistent vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning inom ämnesgruppen Landscape Governance and management.
 Jag arbetar i flertalet projekt och

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Bengt Persson, landskapsplanering

Bengt Persson är samverkanslektor i landskapsplanering. Hans område är förvaltning av stadens utemiljöer, utemiljöns förvaltningsfrågor i stort och ledning och organisering av hållbar utveckling. I