Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 331 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

Utemiljödagen 2022

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till Utemiljödagen 2022 med temat Kunskap för framtidens förvaltning Bostadsområde vid vatten. Foto: Nina Vogel, SLU Hur ser kunskapen om förvaltning av

Barns och ungas perspektiv och delaktighet i parkskötsel

Governance talks bjuder in till att lyssna på Nina Törn, som nyligen avslutat sin masteruppsats i Outdoor Environments for Health and Well-being, som pratar om: “Children's and youth's perspectives

Öppen föreläsning med David Thurfjell om tankesätt kring landskap

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till en föreläsning och konversation med David Thurfjell på ämnet Mindscape change framing landscape change. Skog i vinterskrud Kursen Advanced Landscape

SLU Landskapsdag med start av firande

SLU Landskapsdag i oktober blev startpunkten för firandet av landskapsarkitektprogrammet 50-årsjubileum. Höstens SLU Landskapsdag hölls digitalt på eftermiddagen den 13 oktober och inleddes med

LARK 50 år - Rundabordssamtal: "Landskapsarkitekternas resa med hållbarhet - landskapsarkitekternas relation till hållbarhet"

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till den tredje rundabordssamtalet i samband med 50 -årsjubileet av Landskapsarkitektprogrammet vid SLU. Temat kommer att vara ”Landskapsarkitekternas resa med

LARK 50 år - Rundabordssamtal: "Landskapsarkitekturens roller i ett internationellt perspektiv"

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till den fjärde och sista rundabordsdiskussionen med anledning av 50 -årsjubileet för Landskapsarkitektprogrammet på SLU. De inbjudna talarna är SLU Landskapets

LARK 50 år - Rundabordssamtal: ”Vad blir landskapsarkitektens roll och samhällsuppdrag om 50 år?"

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till den andra rundabordssamtalet vid 50 -årsjubileet av Landskapsarkitektprogrammet på SLU. Temat är ”Vad blir landskapsarkitektens roll om 50 år? Vad blir

LARK 50 år - Runda-bordssamtal: "Hur har landskapsarkitektur lärts ut under 50 år?"

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till det första rundabordssamtalet vid 50 -årsjubileet av Landskapsarkitektprogrammet vid SLU. Temat är "Hur har landskapsarkitektur lärts ut under 50 år?"

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Ways Forward for Land Use futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte rapport

Webbinarium: Urban forests 2

Tätortsnära skogsbruk ur ett planerar-perspektiv hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures och

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking

Tätortsnära skogar - en arena för medborgarforsking hanna.weiber.post@slu.se Tätortsnära skogsbruk är ett relativt nytt forskningsområde. I denna webbinarieserie, arrangerad av SLU Urban Futures

Landskapsarkitektprogrammets 50-årsjubileum

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Jubileet firas genom en rad rundabordssamtal, evenemang på campus, en film och en översikt över utbildningens utveckling under 50 år. Välkommen

Loading…