Medarbetarwebben

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 203 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

Urban Food

De vinnande förslagen presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september. Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

SLU Landskapsdagar i Alnarp 2018

catherine.kihlstrom@slu.se Det har gått tre år sedan första gången SLU Landskapsdagar hölls i oktober 2015 vid Ultuna. För att markera detta, kommer höstens 2018 SLU Super Landskapsdagar att öppnas

Urban Food

De vinnande förslagen presenterades vid Mat och Städer-konferensen i Malmö den 19 september. Tre vinnande lag i innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat presenterades vid Mat och

BUB 2018

BUB 2018

BUB 2018 marianne.persson@slu.se Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och

Mat och städer

Städernas matförsörjning är en stor och problematisk fråga. Matförsörjningens ekologiska fotavtryck är stort och en möjlighet för att minska det är att öka produktionen av mat i eller i direkt

Årligt BUB möte

Årligt BUB möte

catherine.kihlstrom@slu.se Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och möjligheter Crafoordsalen Alnarp Läs mer i inbjudan

Årligt BUB möte

Årligt BUB möte

catherine.kihlstrom@slu.se Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och möjligheter Crafoordsalen Alnarp Läs mer i inbjudan

BUB 2018

BUB 2018

BUB 2018 marianne.persson@slu.se Välkomna till årets BUB-möte på SLU Alnarp! Barnkonsekvensanalyser som planeringsverktyg – vad kan man uppnå? Erfarenheter och diskussion om resultat och

Barn, unga och byggd miljö

Barn, unga och byggd miljö

BUB - Barn, Unga och Byggd miljö är ett nätverk för alla som är intresserade av och verksamma inom frågor som berör barn och den byggda miljön. Nätverket är en mötesplats där forskare och praktiskt

Miljöanalys

Miljöanalys

Förvaltar vi miljön på ett sätt som är hållbart när det gäller vatten och akvatiska ekosystem? SLU har ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Utöver utbildning och

Forskning

Forskning

Forskning på SLU syftar till att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dem. Vatten är en integrerad och viktig aspekt i detta och

SLU Vattenforum

SLU Vattenforum

SLU arbetar med vatten för livet - och livet i vattnet. Cirka 400 forskare och annan personal bidrar till det globala kunskapsläget om hållbar förvaltning av vatten och akvatiska system inom allt