Medarbetarwebben

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 18 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:
Debattinlägg om Vallastaden

Debattinlägg om Vallastaden

"Vi hade förväntat oss bättre gårdar i Valla­staden", skriver en grupp landskapsarkitekter i ett debattinlägg i tidningen Arkitekten. Bo- och samhällsexpot Vallastaden i Linköping har beskrivits som ett experiment i stadsbyggnad och fastighetsindelning, ...

vattnet600x423.jpg

Utställning om höjda vattennivåer

Utställningen Vattnet kommer! pågår t o m 11 oktober. I höst visas en utställning i Ulls hus, SLU i Uppsala, om stigande havsnivåer - Vattnet kommer! Utställningen, som visas t o m 11 oktober, visar på landskapsförändringar, förhållningssätt ...

Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise

Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise

Gunnar Cerwén försvarar sin avhandling "Sound in Landscape Architecture: A Soundscape Approach to Noise" den 20 oktober kl 13.00. Fakta Länk till avhandlingen: https://pub.epsilon.slu.se/14586/ - Respondent: Doktorand Gunnar Cerwén - Opponent: Dr ...

LTV:s hedersdoktorer i Alnarp

LTV:s hedersdoktorer i Alnarp

På väg till SLU:s promotionshögtid (6-7/10) kommer LTV:s hedersdoktorer 2017 att bjuda på sin hedersdoktorsföreläsning på plats i Alnarp. 10.00 - 10.30, The urban landscape as a place to flourish - green space, health and quality of life - Catharine ...

FSS pristagare 2017.jpg

Alnarpsstudenter får pris

Landskapsarkitekterna Kajsa Nilsson och Elin Svensson har tilldelats Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares examensarbetspris 2017 för arbetet Framgångsrik parkförvaltning - inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner. ...

IMG_2095w.JPG

Linnaeus Palme bidrag för samarbete med UBA Buenos Aires

SLU professor Lisa Diedrich och professor Flavio Janches vid universitetet i Buenos Aires (UBA) har erhållit ett Linneaus Palme partnerskapsbidrag för student- och personalutbyte 2017-2018, förlängbar i upp till sex år, för att främja viktig ...

Green Space Management in Asia - öppna gästföreläsningar

Green Space Management in Asia - öppna gästföreläsningar

LAPF (Governance and Management) bjuder in till två öppna gästföreläsningar Brand Equity of Green, Creative and Smart City Themes from the Perspective of Hong Kong Residents. (10:00-10:45) by Johnson Chan - Assistant Professor Research Interests: ...

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Alla välkomna, speciellt berörda examinatorer, kursledare och ämnesgruppledare. Fakta Tid: 2017-12-06 13:00 - 16:00 - Ort: Alnarp - Lokal: Tornsvalan - Läs mer om: Landskapsplanering och -arkitektur Institutionen för landskapsarkitektur, planering ...

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Programkollegiemöten LarkA och LAM

Alla välkomna, speciellt berörda examinatorer, kursledare och ämnesgruppledare. Information + workshop on master thesis Fakta Tid: 2017-10-04 13:00 - 16:00 - Ort: Alnarp - Lokal: Tornsvalan - Läs mer om: Landskapsplanering och -arkitektur Institutionen ...

Alnarpsgården_vwe.jpg

Populära utbildningar i Alnarp

Studenter vid Alnarpsgården. Foto: Viktor Wrange, SLU Antalet sökanden till flera av SLU:s grundutbildningar i Alnarp har ökat sedan förra året. Hortonomprogrammet står för den största procentuella ökningen, där dubbelt så många har ansökt ...

Karin Pohl_webb.jpg

Exjobb-stipendium till SLU-student

Karin Pohl, glad SLU-stipendiat. (Foto: Lena Fredriksson) Föreningen Besiktningsmän för utemiljö (BEUM) arbetar för god kvalitet vid byggande av utemiljöer i Sveriges städer. För att stimulera studenter att intressera sig för besiktningsfrågor ...

AAFx_conference_template_fb_cover-768x284.jpg

Architecture as character

As a part of the European Capital of Culture Aarhus 2017 in Denmark, the Architecture as Character conference, is envisioned to debate and reflect on how architectural character forms our culture, identity and awareness. Architecture has character. ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2