Medarbetarwebben

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning


Det finns 505 sidor som är taggade med Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning:

Vi prisar en produktiv femårig professur

Vi årsskiftet avslutar Andrea Kahn sin femåriga position som adjungerad professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Det är med stor tacksamhet vi ser tillbaka på

Nytt masterprogram Food and Landscape

Just nu pågår arbetet med att planera de första kurserna på det nya masterprogrammet ”Food and Landscape” som startar hösten 2021. Det nya programmet har en för SLU unik inriktning och blir även

Nya frågor väcks när Urban Readings påbörjar ett nytt tema

Våren 2020 startade SLU Urban Futures projektet ’Urban Readings’, då krönikörer, forskare, skribenter och praktiker, från olika världsdelar bjöds in att skriva om hållbar stadsutveckling i ljuset av

SLU och Trafikverket har instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

Den 1 september instiftades en ny professur på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp. Trafikverket medverkar i projektet och är finansiär. Samarbetet är en

Hållbar stadsutveckling i den globala södern

Hållbar stadsutveckling i den globala södern

Hållbar stadsutveckling i den globala södern hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett webbinarium som vill lyfta fram forskning om hållbar stadsutveckling i den globala södern. Webbinariet är

Hållbar stadsutveckling i den globala södern

Hållbar stadsutveckling i den globala södern

Hållbar stadsutveckling i den globala södern hanna.weiber.post@slu.se Välkommen till ett webbinarium som vill lyfta fram forskning om hållbar stadsutveckling i den globala södern. Webbinariet är

SLU och Trafikverket har instiftat en ny professur inom landskapsarkitektur

Den 1 september instiftades en ny professur på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp. Trafikverket medverkar i projektet och är finansiär. Samarbetet är en

Ny professor i urban vegetationsutformning

Den 1 november tillträdde Åsa Ode Sang som professor i urban vegetationsutformning vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Vi passade på att ställa några frågor till den

Ny professor i urban vegetationsutformning

Den 1 november tillträdde Åsa Ode Sang som professor i urban vegetationsutformning vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Vi passade på att ställa några frågor till den

Landskapspoddens julkalender

Varje dag fram till jul kommer Landskapspodden att ha en lucköppning på Instagram. Temat på julkalendern kommer handla om just landskap - både vilda och stadslandskap. Detta år har varit konstigt

Landskapspoddens julkalender

Varje dag fram till jul kommer Landskapspodden att ha en lucköppning på Instagram. Temat på julkalendern kommer handla om just landskap - både vilda och stadslandskap. Detta år har varit konstigt

Omställning och omvandling

I Agenda 2030 för hållbar utveckling så konstateras det att utmaningarna som världen möter kring hälsa, segregation, klimat, miljö med mera är så komplexa att enskilda aktörer inte kan lösa dem. Det

Loading…