SLU-nyhet

Samarbete tar växthus till nya höjder

Publicerad: 17 november 2023

Stadsodling har du säkert redan hört talas om, men har du någonsin sett ett växthus ovanpå ett hustak? Fenomenet är nytt - och hett, enligt en ny studie. Utöver den uppenbara vinsten med färsk och lokalproducerad mat så bidrar takväxthusen till optimerad markanvändning och energieffektivitet. Ett nystartat tvärvetenskapligt forskningssamarbete, med sikte på fler takväxthus, pågår just nu för fullt vid SLU.

Klimatförändringar i kombination med global befolkningsökning utmanar våra livsmedelssystem; vi behöver hitta flera kreativa lösningar för att producera mat i framtiden. En lovande lösning som utöver att producera mat lokalt även ger en rad andra fördelar är växthus på tak.

– Det är ett relativt nytt fenomen, men ökar snabbt över hela världen, säger Marie-Claude Dubois, forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi, SLU.

Optimerad markanvändning

Fördelarna är många; optimerad markanvändning, höga skördar, vatten- och energieffektivitet är bara några exempel från den litteraturstudie som Marie-Claude Dubois och hennes kollegor Annie Drottberger, Yizhi Zhang och Jean WH Yong har genomfört. Studien baseras på en genomgång av 45 vetenskapliga artiklar, och resultatet bjöd på glada överraskningar.

– Jag visste inte att det fanns integrerande lösningar, där koldioxid från byggnaden används för att göda växterna. Det är ett mycket intressant koncept för framtiden som kan spara mer energi, säger Marie-Claude Dubois.

Intresset för takväxthus ökar hos kommersiella fastighetsägare i stora städer. För att stärka kunskapen om takväxthus samarbetar nu en rad forskare från olika ämnesområden inom SLU men de söker även expertis från fler områden.

– Vi behöver forskare inom byggnadsfysik, exempelvis strukturingenjörer och ingenjörer med inriktning på vatten, luftkvalitet, med mera.

Internationella föregångare

Forskarna vill även attrahera näringsliv, främst inom bygg- och fastighetssektorn.

– Vi vill locka aktörer i Sverige som är intresserade av att bygga eller förvalta takväxthus. Många blir imponerade av idén men vi behöver några som tar första steget och vågar satsa.

Internationella föregångare finns, bland annat från New York där takväxthus har använts för att öka attraktionskraften i problemutsatta bostadsområden i Bronx. Ytterligare ett exempel är den storskaliga satsningen på odling av frukt och grönsaker i kanadensiska Montreal, vid Lufa Farms.

– Med 15 sådana anläggningar skulle hela Montreal kunna bli självförsörjande på frukt och grönsaker enligt Lufa Farms, säger Marie-Claude Dubois, som berättar att bygget av en femte Lufa Farm mitt i Montreal pågår just nu.

Fakta:

Följande SLU-forskare medverkar i projeket Food production and food security through agritecture: Interdisciplinary group on rooftop greenhouse technology:

  • Marie-Claude Dubois, Institutionen för biosystem och teknologi
  • Karl-Johan Bergstrand, Institutionen för biosystem och teknologi
  • Sara Spendrup, Institutionen för människa och samhälle
  • Tobias Emilsson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
  • Paul B Becher, Institutionen för växtskyddsbiologi
  • Anders Larsolle, Institutionen för energi och teknik