Medarbetarwebben

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 192 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever

Nytt faktablad om daggmaskar

Daggmaskar har stor betydelse för markens struktur och för kretsloppet av näringsämnen. Att gynna de här nyttodjuren i åkermark kan hjälpa till att säkra och höja skörden. Om detta handlar ett

Nytt faktablad om daggmaskar

Daggmaskar har stor betydelse för markens struktur och för kretsloppet av näringsämnen. Att gynna de här nyttodjuren i åkermark kan hjälpa till att säkra och höja skörden. Om detta handlar ett

Biologisk bekämpnings diskuterades på CBC-möte

Den 13 februari hade Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, ett möte med centrets forskare och deras SLU-kollegor på Sunnersta Herrgård. Mattias Jonsson, föreståndare för CBC inledde dagen

Biologisk bekämpnings diskuterades på CBC-möte

Den 13 februari hade Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, ett möte med centrets forskare och deras SLU-kollegor på Sunnersta Herrgård. Mattias Jonsson, föreståndare för CBC inledde dagen

DNA-metoder avslöjar arternas samspel i naturen

Moderna DNA-baserade metoder ger oss en helt ny inblick i samspelet mellan olika arter i naturen. Forskarna kan i detalj avslöja vem som äter vem, vem som pollinerar vilken blomma och vem som lever

Biologisk bekämpning av skadegörare på tomat i Benin och Tanzania

Det är inte helt lätt att odla tomater. Det finns många skadegörare som angriper plantorna, bland annat olika fjärilsarter. Miriam Karlsson kommer i ett nytt projekt undersöka vilka naturliga fiender

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten. CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare

CBC:s verksamhetsberättelse 2018

Nu har CBC, Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, publicerat sin årliga populärvetenskaplig sammanfattning av verksamheten. CBC är en centrumbildning som, med fokus på bekämpning av skadegörare

Biologisk bekämpning av skadegörare på tomat i Benin och Tanzania

Det är inte helt lätt att odla tomater. Det finns många skadegörare som angriper plantorna, bland annat olika fjärilsarter. Miriam Karlsson kommer i ett nytt projekt undersöka vilka naturliga fiender

Vilken betydelse har klimat och biologisk mångfald för skörd i Kenya?

I Östra Afrika är majs stapelfödan nummer ett, men skördarna är ofta dåliga på grund av stora problem med skadeorganismer, ogräs och dålig markbördighet. Men det finns goda möjligheter att öka

Vilken betydelse har klimat och biologisk mångfald för skörd i Kenya?

I Östra Afrika är majs stapelfödan nummer ett, men skördarna är ofta dåliga på grund av stora problem med skadeorganismer, ogräs och dålig markbördighet. Men det finns goda möjligheter att öka