Medarbetarwebben

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 212 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Jordbruksverket lärde sig om nematoder på SLU

I slutet av april höll Maria Viketoft i en utbildning om nematoder för fyra deltagare från Jordbruksverkets växtskyddscentraler. ”En utmärkt utbildning som passade oss perfekt!” säger Lina Norrlund

Jordbruksverket lärde sig om nematoder på SLU

I slutet av april höll Maria Viketoft i en utbildning om nematoder för fyra deltagare från Jordbruksverkets växtskyddscentraler. ”En utmärkt utbildning som passade oss perfekt!” säger Lina Norrlund

Hållbara bekämpningsstrategier undersökta för jordgubbsodlingar

I dagens jordgubbsodlingar är det nödvändigt att använda bekämpningsmedel. Utan bekämpningsmedel skadas blommorna av insekter och avkastningen blir låg. I en ny doktorsavhandling har Daniela Weber

Hållbara bekämpningsstrategier undersökta för jordgubbsodlingar

I dagens jordgubbsodlingar är det nödvändigt att använda bekämpningsmedel. Utan bekämpningsmedel skadas blommorna av insekter och avkastningen blir låg. I en ny doktorsavhandling har Daniela Weber

Svenska plantskolor ska skyddas effektivare från skadegörare

Plantskolor är extra känsliga för skadegörare. I ett varmare klimat blir till exempel skadesvampar allt vanligare. Därför ska miljövänliga och hållbara strategier utvecklas för att bekämpa

Svenska plantskolor ska skyddas effektivare från skadegörare

Plantskolor är extra känsliga för skadegörare. I ett varmare klimat blir till exempel skadesvampar allt vanligare. Därför ska miljövänliga och hållbara strategier utvecklas för att bekämpa

CBC symposium

Gå på symposium 16 maj om växtresistensekologi i Alnarp arrangerat av Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC! Symposiet är uppdelat i tre sessioner och keynote talarna är Paul Ode, Betty

CBC symposium

Gå på symposium 16 maj om växtresistensekologi i Alnarp arrangerat av Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC! Symposiet är uppdelat i tre sessioner och keynote talarna är Paul Ode, Betty

CBC Symposium

CBC Symposium

Symposium om växtresistensekologi cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett symposium om växtresistensekologi arrangerad av Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC. Se hela programmet på den

CBC Symposium

CBC Symposium

Symposium om växtresistensekologi cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett symposium om växtresistensekologi arrangerad av Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC. Se hela programmet på den

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens2018

Växtskyddskonferens 2018 Växtskyddskonferens Katja.Fedrowitz@slu.se Nationella Växtskyddskonferens på SLU Ultuna, Uppsala i Sverige, november 2018. Lantbruk – skog – trädgård SLU och

ig-nobel-stockholm

IgNobelpriset kommer till Stockholm i veckan. Peter Witzgall från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, som visat att en fluga förstör ett glas vin, är en av föreläsarna. Tillsammans med bla CBC: