Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 58 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Hur påverkar jordbearbetning ogräsregleringen av fröätare?

Jordlöpare är en skalbaggsgrupp som bland annat äter ogräsfrön. I en ny studie har förekomsten av jordlöpare visat sig relatera till hur väl antalet ogräsfrön regleras i direktsådda fält utan

Viktigt av att värna biologiska mångfald även under jord

Hur står det egentligen till med artrikedomen i marken? Svaret är att vi inte vet, konstaterar SLU-forskaren Maria Viketoft. Vikten av att värna den biologiska mångfalden även under jord ligger bakom

Lunchseminarium SLU Nätverk växtskydd med Eirini Lamprini Daouti

katja.fedrowitz@slu.se Eirini Lamprini Daouti, institutionen för växtproduktionsekologi, ger ett lunchseminarium med titeln "Effects of tillage on weed regulation by carabid beetles". Seminariet

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

SLU-forskare från hela landet nätverkade om växthälsa

Vi pratar om växthälsa inom skogsbruk, jordbruk och trädgårdsodling, men ofta är det vattentäta skott mellan områdena. För att öka samarbetet inom växtskyddsområdet bjöd SLU Nätverk växtskydd och SLU

Att utveckla nyttiga mikrober till produkter

Ramesh Vetukuri var med i en paneldiskussion på Skåne Innovation Day som fokuserade på att investera i innovation. "Mötet gav mig en bra förståelse för hur jag kan omvandla min forskning om biologisk

Mångfalden av daggmask och bin överraskade på SciFest

På vetenskapsfestivalen SciFest kan nyfikna i alla åldrar få lära sig mer om forskning och tillämpningar. I en av SLU:s montrar stod bland annat Maria Viketoft och lärde elever om hur knepigt det kan

Hovrande doktor nytt vapen i växtodling

Blomflugor är osynliga pollinatörshjältar, mästare på förvirring och kan bidra med mycket nytta i odlingen. Om det berättar Paul Becher för tidningen Lantmannen. Olika arter av blomflugor, som liksom

Margareta Hökeberg, banbrytande forskare inom biologisk bekämpning, har gått bort

Margareta Hökeberg har efter en tids sjukdom gått bort, 70 år gammal. Margareta hade en lång och framgångsrik karriär som en internationellt erkänd expert på användningen av bakterier inom biologisk

Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den

Ramesh vill använda biologisk bekämpning för motståndskraftigre jordbrukssystem

Ramesh Vetukuri är SLU Centrum för biologisk bekämpnings, CBC:s, senaste tillskott. Hans specialitet är nya och mer hållbara metoder för att förbättra skördarna, samtidigt som utbrott av

Skydda din trädgård med djur, svampar och bakterier

Hur ska du få bort skadedjuren som äter på dina jordgubbar? Jo, genom att tillsätta andra djur, så kallade nyttodjur. Om det berättar bland annat SLU-professor Johan Stenberg i podden Om vetenskap.

Loading…