Medarbetarwebben

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 228 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Biologiska bekämpningsmedel testas i plantskolor

Idag ställs höga krav på skogsbranschen att produktionen ska vara miljövänlig och många kemiska bekämpningsmedel fasas ut. Elin Persson undersöker nu effektiviteten hos fyra biologiska

Biologiska bekämpningsmedel testas i plantskolor

Idag ställs höga krav på skogsbranschen att produktionen ska vara miljövänlig och många kemiska bekämpningsmedel fasas ut. Elin Persson undersöker nu effektiviteten hos fyra biologiska

Onödigt krångliga bedömningar av risken för toxinbildning hos biologiska bekämpningsmedel i EU

Att introducera mikrobiella bekämpningsmedel på den europeiska marknaden för praktisk användning för bekämpning av skadedjur och sjukdomar är en mycket långsam och kostsam process. Det beror delvis

Onödigt krångliga bedömningar av risken för toxinbildning hos biologiska bekämpningsmedel i EU

Att introducera mikrobiella bekämpningsmedel på den europeiska marknaden för praktisk användning för bekämpning av skadedjur och sjukdomar är en mycket långsam och kostsam process. Det beror delvis

Kemisk kommunikation mellan växter, mikrober och insekter

Skadeinsekter använder kemiska signaler i form av doftmolekyler för att hitta mat, värdväxter och partners. Manipulering av kemisk kommunikation såsom insekternas beteende kan användas för att

CBC utlysning

CBC avsätter totalt 600 000 kr för att stödja tre till fem forskningsprojekt inom biologisk bekämpning vid SLU. Sista ansökningsdag är 16 september. Projekten kan antingen utgöra vetenskapliga

CBC utlysning

CBC avsätter totalt 600 000 kr för att stödja tre till fem forskningsprojekt inom biologisk bekämpning vid SLU. Sista ansökningsdag är 16 september. Projekten kan antingen utgöra vetenskapliga

Möt SLU i Almedalen

Möt SLU i Almedalen

Hur kan livsmedelsstrategier öka matproduktionen i Sverige? Behövs ett nytt samhällskontrakt för skogen? Kan samarbete mellan djur- och humansjukvård minska problemen med antibiotikaresistens? Är EU:

Sju frågor om jordgubbar

Johan Stenberg, nybliven professor i integrerat växtskydd och ledare för jordgubbslabbet vid SLU i Alnarp, svara på sju frågor om jordgubbar i SLU:s personaltidning resurs. Hur ska jag tänka när jag

Sju frågor om jordgubbar

Johan Stenberg, nybliven professor i integrerat växtskydd och ledare för jordgubbslabbet vid SLU i Alnarp, svara på sju frågor om jordgubbar i SLU:s personaltidning resurs. Hur ska jag tänka när jag

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Jordbruksverket har publicerat en broschyr om den biologiska mångfalden i marken och om åtgärder för att bevara och stärka det biologiska livet i marken. Broschyren är faktagranskad av Maria Viketoft

Biologisk mångfald viktig för bördig jord

Jordbruksverket har publicerat en broschyr om den biologiska mångfalden i marken och om åtgärder för att bevara och stärka det biologiska livet i marken. Broschyren är faktagranskad av Maria Viketoft

Loading…