Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 156 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Fröätare hjälper oss att bekämpa ogräs på åkern

Många smågnagare och jordlöpare gillar att äta ogräsfrön och det har vi nytta av i jordbruket. Ny forskning på SLU visar att dessa fröätare kan minska populationen av ogräs – i det här fallet

Nationella växtskyddskonferensen 2022

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till den nationella växtskyddskonferensen 2022! Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra för att utbyta erfarenheter,

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Hanna Friberg invald i internationell organisation för växtskydd

Hanna Friberg har blivit invald i rådet för IOBC wprs, en internationell organisation som arbetar med forskning och utveckling av biologisk och integrerad bekämpning av växtskadegörare. IOBC står för

CBC Formas

Mukesh Dubey, Paul Egan och Paul Becher har fått anslag för forskning inom växtskydd från Formas årliga öppna utlysning. Formas finansierar forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar

Zombiesvamp manipulerar – och dödar – flugor

En svamp får vanliga husflugor att gå bananas. Inte nog med att den manipulerar honans beteende. Med hjälp av en förrädisk kärleksparfym lurar den också hanen att ha sex med honan – när den har dött

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Biodiversity and ecosystem services

Välkommen till ett seminarium med Carmen Blubaugh från University of Georgia i USA med titeln "Biodiversity and ecosystem services (and disservices!) on organic farms". Seminariet är en del av SLU

Insekter och gnagare kan hålla ogräs i jordbruket i schack

Genom att öka biologisk mångfald och ta vara på ekosystemtjänster kan vi minska användningen av herbicider i jordbruket. Ett exempel på en ekosystemtjänst är ogräsfrön som blir uppätna av insekter

Växtskyddsvamp kan styra skadesvampars beteende med RNA

För första gången har forskare visat att en svampart kan styra en annan svamparts beteende med hjälp av utsöndrade RNA-molekyler. Det har viktiga användningsområden inom livsmedelssäkerhet för att

Kompost från svampodlingar ger friskare jordgubbar

Kompost från svampodlingar i substrat kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar visar ett nyligen avslutat projekt på SLU i Alnarp. Svampkomposten har en hög halt av

Grace bidrar till matsäkerhet med push-pull-teknik

Grace Mercy vill bidra till livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk och nya biologiska bekämpningsmetoder med sitt nya doktorandprojekt om push-pull-teknik. Push pull är ett bekämpningssystem som

Loading…