Medarbetarwebben

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 172 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Gå på symposium om biologisk bekämpning

Nätverket för biologisk bekämpning i Alnarp arrangerar ett endagarssymposium den 13:e november om biologisk bekämpning inom jord- och skogsbruk. Seminariet kommer handla om forskning, innovation och

Gå på symposium om biologisk bekämpning

Nätverket för biologisk bekämpning i Alnarp arrangerar ett endagarssymposium den 13:e november om biologisk bekämpning inom jord- och skogsbruk. Seminariet kommer handla om forskning, innovation och

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en endagskonferens om biologisk bekämpning. Läs mer på den engelska sidan. Alnarp Ramesh.Vetukuri@slu.se, 040- 41 53 40

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en endagskonferens om biologisk bekämpning. Läs mer på den engelska sidan. Alnarp Ramesh.Vetukuri@slu.se, 040- 41 53 40

CBC:s nya verksamhetsgrupp höll seminarium i Alnarp

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring

CBC:s nya verksamhetsgrupp höll seminarium i Alnarp

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring

Pilotprojekt ska kartlägga myllret på åkrarna

I det senaste numret av tidningen Miljötrender kan du följa när tre fältassistenter lär sig inventera daggmaskar, nematoder, ogräs, svamp och insekter i åkermark. För fyra år sedan tog SLU fram ett

Pilotprojekt ska kartlägga myllret på åkrarna

I det senaste numret av tidningen Miljötrender kan du följa ett pilotprojekt där SLU testar metoder för att utvärdera biologisk mångfald på åkrar. För fyra år sedan tog SLU fram ett förslag om

EcoStack – nytt EU projekt kombinerar ekosystemtjänster för effektivare jordbruk

En rad nyttoorganismer bidrar med viktiga ekosystemtjänster i jordbruket. Hur bör vi förvalta dessa för att optimera produktion och växtskydd? Svaret på detta söks i det nya EU-projektet EcoStack,

CBC finansiering vietnam

Förra året fick professor Dan Funck Jensen 75 000 kr från Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, för att leda ett pilotprojekt om biologisk bekämpning av fröburna sjukdomar i grönsaker.

CBC finansiering vietnam

Förra året fick professor Dan Funck Jensen 75 000 kr från Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, för att leda ett pilotprojekt om biologisk bekämpning av fröburna sjukdomar i grönsaker.

Arvsmassa analyseras för effektivare växtskydd

Att förstå genetiken hos mikroorganismer som t ex svampar är viktigt för att få en ökad förståelse för de mekanismer som ger ett effektivt växtskydd. Magnus Karlsson och en kollega arrangerade en