Medarbetarwebben

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.


Det finns 177 sidor som är taggade med Kompetenscentrum för biologisk bekämpning (CBC):

Ny kunskap om mekanismerna bakom biologisk bekämpning med mykoparasit

Svampen Clonostachys rosea har stor potential som växtskyddsmedel mot flera svampsjukdomar. En ny studie från SLU avslöjar mer information om mekanismerna bakom den biologiska bekämpningen. Två ämnen

Ny kunskap om mekanismerna bakom biologisk bekämpning med mykoparasit

Svampen Clonostachys rosea har stor potential som växtskyddsmedel mot flera svampsjukdomar. En ny studie från SLU avslöjar mer information om mekanismerna bakom den biologiska bekämpningen. Två ämnen

formas cbc

Mukesh Dubey och Johan Stenberg får nära tre miljoner kronor var för forskning om biologisk bekämpning av växtsjukdomar och motståndskraftiga jordgubbsodlingar. På Kompetenscentrum för biologisk

formas cbc

Mukesh Dubey och Johan Stenberg får nära tre miljoner kronor var för forskning om biologisk bekämpning av växtsjukdomar och motståndskraftiga jordgubbsodlingar. På Kompetenscentrum för biologisk

växtskyddskonferens

Nu pågår den nationella växtskyddskonferensen på SLU i Uppsala där forskare, myndigheter och företag diskuterar lösningar för det svenska jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Under torsdagen hölls en

växtskyddskonferens

Nu pågår den nationella växtskyddskonferensen på SLU i Uppsala där forskare, myndigheter och företag diskuterar lösningar för det svenska jord-, skogs- och trädgårdsbruket. Under torsdagen hölls en

Gå på symposium om biologisk bekämpning

Nätverket för biologisk bekämpning i Alnarp arrangerar ett endagarssymposium den 13:e november om biologisk bekämpning inom jord- och skogsbruk. Seminariet kommer handla om forskning, innovation och

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en endagskonferens om biologisk bekämpning. Läs mer på den engelska sidan. Alnarp Ramesh.Vetukuri@slu.se, 040- 41 53 40

Gå på symposium om biologisk bekämpning

Nätverket för biologisk bekämpning i Alnarp arrangerar ett endagarssymposium den 13:e november om biologisk bekämpning inom jord- och skogsbruk. Seminariet kommer handla om forskning, innovation och

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

Biocontrol in Agriculture and Forestry – research, innovations and markets

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till en endagskonferens om biologisk bekämpning. Läs mer på den engelska sidan. Alnarp Ramesh.Vetukuri@slu.se, 040- 41 53 40

CBC:s nya verksamhetsgrupp höll seminarium i Alnarp

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring

CBC:s nya verksamhetsgrupp höll seminarium i Alnarp

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, träffades i Alnarp den 4–5 oktober. Centrumet har i höst en delvis ny verksamhetsgrupp och mötet startade därför med seminarier om forskning kring