Medarbetarwebben

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 956 sidor som är taggade med Uppsala:
Kick-off for SLU Platform for Aquaculture (SPA)

Kick-off for SLU Platform for Aquaculture (SPA)

Kick-off for SLU Platform for Aquaculture (SPA) lucy.kibwota@slu.se The mission for SLU Platform for Aquaculture (SPA) is to promote and coordinate aquaculture research and education at SLU.

Disputation-Sofia Nyman

Disputation-Sofia Nyman

Disputation: Progesterone profiles, oestrus expression and pregnancy in dairy cows fun-vh@slu.se Sofia Nyman försvarar sin avhandling "Progesterone profiles, oestrus expression and pregnancy in

Fokusgrupp biblioteket

Lokalenheten på SLU genomför en fördjupad utredning gällande biblioteket på campus Ultuna. Just nu behövs studenter som är intresserade av att delta i en fokusgruppintervju och diskutera frågor

Fokusgrupp biblioteket

Lokalenheten på SLU genomför en fördjupad utredning gällande biblioteket på campus Ultuna. Just nu behövs studenter som är intresserade av att delta i en fokusgruppintervju och diskutera frågor

Fokusgrupp biblioteket

Lokalenheten på SLU genomför en fördjupad utredning gällande biblioteket på campus Ultuna. Just nu behövs studenter som är intresserade av att delta i en fokusgruppintervju och diskutera frågor

Disputation-Hanna Bremer

Disputation-Hanna Bremer

Disputation: Canine immune-mediated disease - Studies of epidemiology, genetics and autoantibodies fun-vh@slu.se Hanna Bremer försvarar sin avhandling "Canine immune-mediated disease - Studies of

Disputation-Hanna Bremer

Disputation-Hanna Bremer

Disputation: Canine immune-mediated disease - Studies of epidemiology, genetics and autoantibodies fun-vh@slu.se Hanna Bremer försvarar sin avhandling "Canine immune-mediated disease - Studies of

Disputation-Ammaly Phengvilaysouk

Disputation-Ammaly Phengvilaysouk

Disputation: Impact of smallholder management strategies on sow and piglet condition and performance fun-vh@slu.se Ammaly Phengvilaysouk försvarar sin avhandling "Impact of smallholder management

Disputation-Ammaly Phengvilaysouk

Disputation-Ammaly Phengvilaysouk

Disputation: Impact of smallholder management strategies on sow and piglet condition and performance fun-vh@slu.se Ammaly Phengvilaysouk försvarar sin avhandling "Impact of smallholder management

P360-stuga

P360-stuga

P360-stuga Renata.Arovelius@slu.se Är du nyfiken på hur du kan använda Public 360 för att söka information, få en överblick över dina egna ärenden eller till och med lägga in dokument? Då ska du

Kick-off for SLU Platform for Aquaculture (SPA)

Kick-off for SLU Platform for Aquaculture (SPA)

Kick-off for SLU Platform for Aquaculture (SPA) lucy.kibwota@slu.se The mission for SLU Platform for Aquaculture (SPA) is to promote and coordinate aquaculture research and education at SLU.

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future

Flood risk management –rural to urban views for the future water@slu.se With climate change, there are shifts in precipitation patterns, more unpredictable precipitation, more extreme weather