Medarbetarwebben

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 1391 sidor som är taggade med Uppsala:
Docentföreläsningar på NJ-fakulteten 2019

Docentföreläsningar på NJ-fakulteten 2019

Den 5 mars hålls docentföreläsningar på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Det är öppna föreläsningar och alla är välkomna. Föreläsningarna hålls på Ultuna i södra Uppsala.

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten mars 2019

Docentföreläsningar vid NJ-fakulteten mars 2019

marten.granert@slu.se Den 5 mars hålls docentföreläsningar vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Föreläsningarna är öppna för allmänheten. Alla är välkomna. Föreläsningarna hålla

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

bib-webbredaktionen@slu.se I år fyller idén om det periodiska systemet 150 år, vilket uppmärksammas runt hela världen. På SLU anordnas en serie föredrag för att lyfta betydelsen och utvecklingen av

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

bib-webbredaktionen@slu.se I år fyller idén om det periodiska systemet 150 år, vilket uppmärksammas runt hela världen. På SLU anordnas en serie föredrag för att lyfta betydelsen och utvecklingen av

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

Värt att veta: Grundämnen som finns och de som aldrig gjorde det

bib-webbredaktionen@slu.se I år fyller idén om det periodiska systemet 150 år, vilket uppmärksammas runt hela världen. På SLU anordnas en serie föredrag för att lyfta betydelsen och utvecklingen av

Information om dina studier inför anmälan till nästa termin

Information om dina studier inför anmälan till nästa termin

Information om dina studier inför anmälan till nästa termin utb-webb@slu.se Studenter på Campus Ultuna är välkomna utbildnings- och kursvalsinformation. Vilka kurser ska jag läsa i höst? Vilka

Information om dina studier inför anmälan till nästa termin

Information om dina studier inför anmälan till nästa termin

Information om dina studier inför anmälan till nästa termin utb-webb@slu.se Studenter på Campus Ultuna är välkomna utbildnings- och kursvalsinformation. Vilka kurser ska jag läsa i höst? Vilka

SCAW's 10 year anniversary

SCAW's 10 year anniversary

SCAW celebrating 10 years! josefina.zidar@slu.se Welcome to celebrate SCAW's 10 year anniversary! The Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW, invites you to a seminar to celebrate our 10 year

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

Food Safety UppDate–9 maj 2019, Ultuna i Uppsala

gunnar.carlsson@slu.se Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt. Flera medarbetare från SLU deltar Vår livsmedelskedja är i ständig

Agronom ekonomi - Jordbruk - Naturresurser - Ekonomi - Uppsala

Hur ska världens befolkning kunna äta sig mätt utan att vi urholkar jordens möjligheter att föda kommande generationer? Det är den grundläggande frågan för en ekonomagronom, och du tar dig an den ur

Agronom mark/växt - Växtproduktion - Miljö - Uppsala

Befolkningen ökar och klimatet förändras. Mer och mer mat behövs, men hur mycket klarar vår jord egentligen? Det här är utbildningen för dig som inte bara vill stå vid sidan och titta på. Du vill

Agronom livsmedel - Matkvalitet - Uppsala

Alla vill vi ha god, nyttig, säker och hållbart producerad mat. Men hur ska den kunna vara allt det här? Och hur kan du själv påverka matens väg från jord till tallrik? Det är just den här typen av