Hoppa till huvudinnehåll

Uppsala

SLU:s största verksamhetsort är SLU Uppsala med Campus Ultuna. Här finns universitetsledningen med rektor och en stor del av universitetsadministrationen.
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap samt fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. En lång rad av SLU:s utbildningar ges här.


Det finns 373 sidor som är taggade med Uppsala:

maskrosen

På grund av att antalet parkeringsplatser kommer att minska på Ultuna har Akademiska Hus beslutat att öppna parkeringsplatsen vid Klinikcentrum ("Gamla KC"). Den parkeringsplatsen ska dock först

Informationsbord och artbestämningshjälp

Informationsbord och artbestämningshjälp cecilia.nordstrom@slu.se Har du fynd, eller foton på fynd, och vill få hjälp med artbestämning? Utanför Ulls Hus, nedanför trappan finns artkunniga som kan

Informationsbord och artbestämningshjälp(2)(2)(2)

Informationsbord och artbestämningshjälp cecilia.nordstrom@slu.se Har du fynd, eller foton på fynd, och vill få hjälp med artbestämning? Utanför Ulls Hus, nedanför trappan finns artkunniga som kan

Informationsbord och artbestämningshjälp(2)

Informationsbord och artbestämningshjälp cecilia.nordstrom@slu.se Har du fynd, eller foton på fynd, och vill få hjälp med artbestämning? Utanför Ulls Hus, nedanför trappan finns artkunniga som kan

Informationsbord och artbestämningshjälp(2)(2)

Informationsbord och artbestämningshjälp cecilia.nordstrom@slu.se Har du fynd, eller foton på fynd, och vill få hjälp med artbestämning? Utanför Ulls Hus, nedanför trappan finns artkunniga som kan

Informationsbord och artbestämningshjälp

Informationsbord och artbestämningshjälp cecilia.nordstrom@slu.se Har du fynd, eller foton på fynd, och vill få hjälp med artbestämning? Utanför Ulls Hus , nedanför trappan.finns artkunniga som kan

Examensarbeten

Presentation av examensarbeten i landsbygdsutveckling anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av presentationerna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Rural Development and

LA exjobb

Presentation av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Landscape Architecture for

LA Exjobb

Redovisningar av examensarbeten i landskapsarkitektur anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten, gjorda av studenterna på landskapsarkitektprogrammet - Uppsala.

MK examensarbeten

Presentation av examensarbeten i miljökommunikation anni.hoffren@slu.se Välkommen att ta del av redovisningarna av examensarbeten i det internationella masterprogrammet Environmental Communication

Licentiatseminarium Emil Nagy

Wooden multi-storey construction market development in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Emil Nagy försvarar sin avhandling "Wooden multi-storey construction market development in Sweden" den 9

Prefabricering och lagkrav kan snabba på omställning från betong till trä i höghus

Konsumenterna själva ser stora klimatfördelar med att bygga högt i trä så varför utvecklas marknaden så långsamt? Bygga höghus i trä var länge olagligt och det påverkar än idag omställningen till att

Loading…