Medarbetarwebben

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 262 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:
SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte om strukturkalkning och kalkfilterdiken mot fosforförluster! Ämneskommitté Vatten är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_1(2)

Möte för försöksutförare som arbetar med vallförsök Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte för försöksutförare! SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder anordnar möte som riktar sig

Varför gillar en del malariamyggor människor medan andra föredrar djur?

Varje år rapporteras över tvåhundra miljoner malariafall världen över och cirka fyrahundratusen patienter dör på grund av sjukdomen. Malaria överförs av olika arter av malariamyggor som har olika

Floristik och leddjursfaunistik

Kursens syfte är att ge kunskaper om övergripande systematik, identifiering och grundläggande biologiska och ekologiska sammanhang hos framför allt växter och ryggradslösa djur, men också vissa andra

CBC Highlights

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, har nu publicerat sin populärvetenskapliga årsrapport med en översikt över aktiviteterna under 2020. Under året publicerade har CBC publicerat ett antal

CBC Highlights

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC, har nu publicerat sin populärvetenskapliga årsrapport med en översikt över aktiviteterna under 2020. Under året publicerade har CBC publicerat ett antal

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder_2

SLU Fältforsks ämneskommitté Vall och grovfoder Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU FältForsks ämneskommitté Vall och grovfoder! Ämneskommittén är en mötesplats för alla

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten

Möte med SLU Fältforsks ämneskommitté Vatten Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte om strukturkalkning och kalkfilterdiken mot fosforförluster! Ämneskommitté Vatten är en mötesplats för alla

Digitalt öppet hus SLU Partnerskap Alnarp

Nu är det dags igen! SLU Partnerskap Alnarp utlyser vårens projektmedel till samverkande forskningsprojekt inom ämnesområdena trädgård, växtodling, animalieproduktion, biobaserade industriråvaror,

Digitalt öppet hus SLU Partnerskap Alnarp

Nu är det dags igen! SLU Partnerskap Alnarp utlyser vårens projektmedel till samverkande forskningsprojekt inom ämnesområdena trädgård, växtodling, animalieproduktion, biobaserade industriråvaror,

Loading…