Medarbetarwebben

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 246 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:

Varför gillar en del malariamyggor människor medan andra föredrar djur?

Varje år rapporteras över tvåhundra miljoner malariafall världen över och cirka fyrahundratusen patienter dör på grund av sjukdomen. Malaria överförs av olika arter av malariamyggor som har olika

Årets avslutningsceremoni i Alnarp

Årets avslutningsceremoni för alla examinander kommer att ske i samband med Thesis day den 27 maj. Den ursprungliga planen var att ceremonin skulle hållas på plats på campus, men pga covid-19 så

Jordgubbs-app för fritidsodlare ska ge bättre rådgivning

Runt om i landet finns hobbyodlare som med stor möda försöker få fram fina och goda jordgubbar. En forskargrupp från SLU vill ta vara på detta engagemang och lanserar nu en webbaserad jordgubbs-app

Årets avslutningsceremoni i Alnarp

Årets avslutningsceremoni för alla examinander kommer att ske i samband med Thesis day den 27 maj. Den ursprungliga planen var att ceremonin skulle hållas på plats på campus, men pga covid-19 så

Årets avslutningsceremoni i Alnarp

Årets avslutningsceremoni för alla examinander kommer att ske i samband med Thesis day den 27 maj. Den ursprungliga planen var att ceremonin skulle hållas på plats på campus, men pga covid-19 så

Jordgubbs-app för fritidsodlare ska ge bättre rådgivning

Runt om i landet finns hobbyodlare som med stor möda försöker få fram fina och goda jordgubbar. En forskargrupp från SLU vill ta vara på detta engagemang och lanserar nu en webbaserad jordgubbs-app

Sortval Sverige 2020

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval Sverige 2020" har kommit ut. Sammanfattning I rapporten redovisas senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter,

Sortval Sverige 2020

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval Sverige 2020" har kommit ut. Sammanfattning I rapporten redovisas senaste resultat från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter,

CBC-forskare får pris för innovativ biologisk bekämpning

”Smått, smart och på naturens egna villkor” sa juryn om vinnarbidraget som handlade om att använda naturens egna små drönare för pollinering och tillförande av nyttiga mikroorganismer. Forskaren Paul

Innovationspris utdelat

Innovationspris utdelat

Juryns slutliga vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020 om 100 000 kronor går till Paul Becher och Guillermo Rehermann. Tillväxtpriserna om 25 000 kr vardera tilldelas

Innovationspris utdelat

Innovationspris utdelat

Juryns slutliga vinnare av SLU Alnarp och Sparbankens Skånes Innovationspris 2020 om 100 000 kronor går till Paul Becher och Guillermo Rehermann. Tillväxtpriserna om 25 000 kr vardera tilldelas

CBC-forskare får pris för innovativ biologisk bekämpning

”Smått, smart och på naturens egna villkor” sa juryn om vinnarbidraget som handlade om att använda naturens egna små drönare för pollinering och tillförande av nyttiga mikroorganismer. Forskaren Paul

Loading…