Medarbetarwebben

Institutionen för växtskyddsbiologi


Det finns 276 sidor som är taggade med Institutionen för växtskyddsbiologi:
POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

Postponed: Nationella växtskyddskonferensen 2021 cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare,

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

POSTPONED: Nationella växtskyddskonferensen 2021

cajsa.lithell@slu.se Vänligen notera att konferensen har flyttats tilll 2022 pga den pågående pandemin. Konferensen kommer samla forskare, intresseorganisationer, myndigheter, företag och andra

Kemisk ekologi - sjukdomsvektorer

Myggor sprider ett flertal sjukdomar, däribland malaria, dengue och West Nile feber. Dessa sjukdomar påverkar årligen miljontals människor, främst i låginkomstländer. Vår forskning fokuserar på att

Vem ska bort? En utställning om invasiva främmande växter

Vem ska bort? En utställning om invasiva främmande växter

catherine.kihlstrom@slu.se Invasiva främmande arter är organismer som har tagit sig utanför sitt naturliga utbredningsområde med människans hjälp och nu skapar problem för oss. Men vilka växter ska

Vem ska bort? En utställning om invasiva främmande växter

Vem ska bort? En utställning om invasiva främmande växter

catherine.kihlstrom@slu.se Invasiva främmande arter är organismer som har tagit sig utanför sitt naturliga utbredningsområde med människans hjälp och nu skapar problem för oss. Men vilka växter ska

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 12 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 12 nya projekt. Sammanlagt kommer strax över 3,4 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi

LTV docentföreläsningar VT 21

LTV docentföreläsningar VT 21

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 20 april hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar.

LTV docentföreläsningar VT 21

LTV docentföreläsningar VT 21

Docentföreläsningar på SLU i Alnarp anette.neldestam@slu.se Den 20 april hålls docentföreläsningar på LTV-fakulteten. Alla är välkomna att ta del av dessa populärvetenskapliga föreläsningar.

Resistensbiologi

Vår forskning inriktar sig på hur jordbruks- och trädgårdsväxter försvarar sig mot angrepp av skadegörare, främst algsvampar och svampar. Målet är att identifiera gener för resistensegenskaper som

Integrerat växtskydd

I forskargruppen Integrerat växtskydd studerar vi olika skadegörare och deras naturliga fiender på jordbruks- och trädgårdsgrödor odlade både på friland och i växthus. Vi undersöker deras biologi och

Forskning

Växtskyddsbiologi är en tvärvetenskaplig konstellation med goda möjligheter för forskningssamarbete såväl inom som utanför institutionens område. Forskning bedrivs inom resistensbiologi, integrerat

Loading…