Medarbetarwebben

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 209 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga hållbarhetsanalyser - SHa Planering för att leva & verka på flera platser - PLURAL

Biometri

Biometri

Biometri handlar om att utveckla och tillämpa matematik och statistik på problem inom biologi, miljövetenskap, jordbruksvetenskap och även medicinsk vetenskap. Metoderna som används kan omfatta

Bioenergi

Bioenergi

Skogsbruket kommer tillsammans med jordbruket ha en nyckelroll när dagens fossilberoende bryts och framtidens samhälle byggs. På institutionen studerar vi hur skogs- och jordbrukets resurser

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt lantbrukets teknik och system

Projekt inom lantbrukets teknik och system eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom lantbrukets teknik och system

Markkol i livscykelanalys av bioenergin

Detta projekt syftar till att ge en mer rättvisande bild av växthusgasbalansen för bioenergiproduktion på svensk åkermark, och tydliggöra möjligheter att förbättra växthusgasbalansen. Förändringar av

Logistik och transport

Logistik och transport

"Processen att planera, skapa och kontrollera effektiva flöden av varor, tjänster och relaterad information, från den plats där dessa har sitt ursprung till den plats där de konsumeras, i syfte att

Produktionssystem Livsmedel

För att samhället ska kunna bli hållbart är det viktigt att kunna producera och konsumera mat utan att orsaka betydande negativ miljöpåverkan. Lantbruket påverkar klimatet främst genom avgång av

Självständiga arbeten från ht 18

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten

Projekt

Projekt

eva-lena.selfene@slu.se Projekt inom bioenergi

Larverna fixar biffen

Fluglarver kan förvandla ruttnande sopor till högvärdigt protein och rensa gödsel från salmonella och läkemedelsrester. Men möjligheten att utnyttja larverna är än så länge begränsad på grund av en

Alkaline dehydration of anion–exchanged human urine: Volume reduction, nutrient recovery and process optimisation

In urine-separating sanitation systems, bacterial urease enzymes can hydrolyse urea to ammonia during the pipe transport and storage of urine. The present study investigated whether it was possible