Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 88 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2022

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till SLU Fältforsks referensgruppsmöte! Höstråg. Foto: Jannie Hagman Vi bjuder in till referensgruppsmöte den 25 oktober. Efter

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Bladfläcksjuka hos korn. Mötet är öppet för

Disp Christopher Malefors

Food waste reduction in the public catering sector charlotta.eriksson@slu.se Christopher Malefors försvarar sin avhandling "Food waste reduction in the public catering sector" den 15 september 2022

Cecilia Hagberg

cecilia.hagberg@slu.se Jag är industridoktorand vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. I mitt forskningsprojekt tittar jag på hur grisars närmiljö och inomhusklimat kan förbättras.  

Disp Alice Isibika

Use of pre-treatments and substrate blending to enhance process efficiency in black soldier fly larvae composting of food industry waste charlotta.eriksson@slu.se Alice Isibika försvarar sin

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Fler vattenverk ska kunna använda optiska sensorer

Optiska sensorer är mycket värdefulla verktyg för att optimera dricksvattenberedningen, men de används i dag bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige. Nu finns det skräddarsydda analyspaket som

Disp Johan Karlsson

Livestock as resource users and landscape managers - A food systems perspective charlotta.eriksson@slu.se Johan Karlsson försvarar sin avhandling "Livestock as resource users and landscape managers

Disp Razaw Al-Sarraj

Analysis of factorial experiments using mixed-effects models: options for estimation, prediction and inference charlotta.eriksson@slu.se Razaw Al-Sarraj försvarar sin avhandling "Analysis of

Disp Emma Moberg

The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets charlotta.eriksson@slu.se Emma Moberg försvarar sin avhandling "The environmental

Navinder J Singh

navinder.singh@slu.se Senior Lecturer & Associate Professor ​I am an ecologist with broad interest in biodiversity and the interactions of animals with their environment, including humans. I

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema växtnäringsförsök för ekologisk odling! Syftet med mötet är att diskutera 1)

Loading…