Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 106 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

Workshop: Mot hållbara sjötransporter i Arktis (på Engelska)

agnes.soto@slu.se Är det möjligt att omvandla avfallet från den svenska massa- och pappersindustrin till hållbara biobränslen och använda det för sjötransporter? Arctic ice, photo: Francesco Ungaro

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 - biologisk mångfald i jord- och skogsbruk johanna.grundstrom@slu.se Årets tema för Alnarpskonferensen är biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. Hur står den biologiska

Det kan vi lära oss av Sydkoreas kamp mot skogsbränder

Kameraövervakade kullar, terränggående skogsbrandbilar och tallplantor så långt ögat kan se. Det är några av intrycken från Sydkoreas östkust, dit några av SLU:s skogsbrandsexperter bjöds i december

Nobalis

I december presenterade team från fem nordiska och baltiska universitet sina affärsidér inom livsmedel och bioteknologi inför en internationell Jury på ”NOBALIS Demo Day”. Teamen har arbetat under

Lic Natnael Demissie

UV based advanced oxidation process for nutrient stabilization and organic micropollutant degradation in source separated human urine charlotta.eriksson@slu.se Natnael Demissie försvarar sin

Karin von Greyerz

karin.von.greyerz@slu.se Min forskning fokuserar på potentialen att minska klimatpåverkan från produktion av nötkött och mjölk, där jag också tar hänsyn till multifunktionalliteten av dessa system,

Disp Chea Eliyan

Estimating qualities and quantities of faecal sludge to determine resource recovery potential A case study in Phnom Penh, Cambodia charlotta.eriksson@slu.se Chea Eliyan försvarar sin avhandling

Nyttig karta får innovationspris

Med hjälp av maskininlärning blir öppen data ännu mer öppen i William Lidbergs vertyg Geografisk intelligens. Nu vinner han SLU:s och Sparbanksstiftelsen Norrlands innovationspris 2023. – Att vinna

SmartROOT

SmartROOT - seminarium gunilla.jacobsson@slu.se Välkommen till projektet SmartROOTs seminarium "Transnational Workshop on Management and Education in Mixed Farming Systems"! Skövde SmartROOT är

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Maria Jacobsen

maria.jacobsen@slu.se Jag arbetar med att främja hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Min forskning handlar om hållbarhets aspekter och hållbarhetsbedömningar av livsmedel och dieter. Jag

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

Loading…