Medarbetarwebben

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 226 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

Miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys (Foma), innebär att SLU fortlöpande ska följa växlingar i miljöns tillstånd, värdera problem samt lämna underlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser. Den fortlöpande

Program & Projekt

Här följer en sammanställning av andra långsiktiga program och större projekt som pågår vid institutionen. Skogliga Hållbarhetsanalyser - SHa - analyser av skoglig planering, förvaltning och

Avslutade projekt

Avslutade projekt

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning. Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation - PLURAL - planering för

Forskning

Institutionens verksamhet är inriktad på att kombinera forskning inom respektive område med ämnesöverskridande projekt, vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart

Sebastian Larsson Herrera

Sebastian Larsson Herrera

sera0002 I min forskning som doktorandstudent fokuserar jag främst på två olika system; (1) Borrflugor (Tephritidaee), en allvarlig tropisk skadegörare på frukt, (2) Vinskottvecklare (Lobesia

Sociala medier

Sociala medier

Vi är sociala, besök oss gärna. Twitter Anna-Lena Axelsson Remote Sensing Facebook Genusforskning Webbportal

Disputation Mona Forsman

Disputation Mona Forsman

Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds charlotta.bergstrom@slu.se Mona Forsman försvarar sin avhandling "Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds" den 11

Sök kurser

Sök kurser

Kurser inom grundutbildning emma.sandstrom@slu.se Lägg in url t grundkurser inom srh i sidinställning genväg.

Examensarbete

Välkommen att göra ditt examensarbete vid SRH! Examensarbetet är ett självständigt arbete som omfattar 20 veckors heltidsstudier (30hp). Inom institutionen finns det utrymme för ämnesval inom

Grundutbildning

Institutionen bedriver undervisning inom Fjärranalys och GIS, Skoglig inventering, Skoglig planering, Skoglig matematisk statistik samt Organisation och ledarskap. Utvecklingen av institutionens

Poster award winner in 2nd International Bioresource Technology Conference 2018

Ershad Ullah Khan was the Poster award winner in 2nd International Bioresource Technology Conference 2018. The Conference was in, Sitges, Barcelona, Spain on 16-19 September 2018. See full poster and

Elin Hernlund

Elin Hernlund

elinh Jag arbetar som forskare inom biomekanik, hästkliniker med fokus på ortopedi samt lärare i funktionell anatomi av rörelseapparaten på häst. Som post-doc är jag involverad i flera olika