Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 86 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

Disp Alice Isibika

Use of pre-treatments and substrate blending to enhance process efficiency in black soldier fly larvae composting of food industry waste charlotta.eriksson@slu.se Alice Isibika försvarar sin

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte och försöksresa med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Flyghavre. Mötet och

Fler vattenverk ska kunna använda optiska sensorer

Optiska sensorer är mycket värdefulla verktyg för att optimera dricksvattenberedningen, men de används i dag bara i ett fåtal större vattenverk i Sverige. Nu finns det skräddarsydda analyspaket som

Disp Johan Karlsson

Livestock as resource users and landscape managers - A food systems perspective charlotta.eriksson@slu.se Johan Karlsson försvarar sin avhandling "Livestock as resource users and landscape managers

Disp Razaw Al-Sarraj

Analysis of factorial experiments using mixed-effects models: options for estimation, prediction and inference charlotta.eriksson@slu.se Razaw Al-Sarraj försvarar sin avhandling "Analysis of

SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd

Save the date! SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer Ogräs och Växtskydd! Bladfläcksjuka hos korn.

Disp Emma Moberg

The environmental pressures of foods : Application in climate taxation and sustainability assessment of diets charlotta.eriksson@slu.se Emma Moberg försvarar sin avhandling "The environmental

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema växtnäringsförsök för ekologisk odling! Syftet med mötet är att diskutera 1)

Disp Petra Sieber

Climate impacts due to albedo change in LCA of agricultural systems charlotta.eriksson@slu.se Petra Sieber försvarar sin avhandling "Climate impacts due to albedo change in LCA of agricultural

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring med tema lustgasemissioner kopplat till gödsling! Syftet med mötet är att få en

SLU Fältforsks referensgruppsmöte 2021

SLU Fältforsks referensgruppsmöte Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till SLU Fältforsks referensgruppsmöte den 21 oktober 2021! Höstråg. Foto: Jannie Hagman SLU Fältforsks referensgrupp är ett

Loading…