Hoppa till huvudinnehåll

Teknik och teknologi

Teknik är metoder att minska behovet av fysisk eller psykisk belastning och öka levnadsstandarden i vid mening. Detta görs oftast genom att utnyttja och omvandla naturens resurser till produkter, processer, anläggningar. Nyttjande av teknik innebär alltid en överföring av energi. Här ingår bland annat samhällsbyggnadsteknik, maskinteknik, naturresursteknik och miljöbioteknik.


Det finns 91 sidor som är taggade med Teknik och teknologi:

Maria Vilain Rørvang

andrus.kangro@slu.se Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar

Nicolas Delhomme, PhD

nicolas.delhomme@slu.se Since his undergraduate studies, Nico has been fascinated by all aspects of gene regulation. This field has become so complex that his interest extended towards Systems

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

Ola Lindroos

ola.lindroos@slu.se My research topic covers many various aspects of forest operations, with a main focus on evaluations and improvements of new innovations in forest technology. The main tools in

Kenneth Olofsson

kenneth.olofsson@slu.se Docent i fjärranalys vid institutionen för skoglig resurshushållning med fokus på att utveckla och utvärdera nya algoritmer i bildanalys och signalbehandling för extrahering

Ryan Davidson

ryan.davidson@slu.se Forskningsingenjör i CSE gruppen. Jag arbetar med alla typer av datainsamling och provtagning inom CSE gruppens olika fältförsök samt labbarbete t.ex. jord och växtprovtagning,

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring

SLU Fältforsks ämneskommitté Växtnäring Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen på möte med ämneskommitté Växtnäring! Mötets huvudfokus är att ta fram en prioriteringslista för nya försöksserier. Vi

Anders Herlin

andrus.kangro@slu.se Djur, teknik, byggnader och hållbarhet är den kombination av ämnen som präglar min forskning och samverkan. En bra byggnadsfunktion skapar förutsättningar för ett bra djurskydd

Oleksiy Guzhva

andrus.kangro@slu.se Min forskning handlar om innovation och nya teknologiska utvecklingar för lantbruket (sensorteknik, datorseende, IoT och digitalisering, smarta stallar). Jag undervisar om

William English

andrus.kangro@slu.se Industrial doctoral student, focused on post-harvest questions and sugar beets. Industrial partner: NBR Nordic Beet Research Foundation. My main research focus is the field

Shan Zhang

shan.zhang@slu.se I work with prospective life cycle assessment of emerging batteries (eg all-organic battery, sodium ion batteries, organic flow battery...). The goal is to assess the environmental

SLU Fältforsks ämneskommittéer växtskydd och ogräs

SLU Fältforsks ämneskommittéer växtskydd och ogräs Anneli.Lundkvist@slu.se Välkomna till ”Framtidens försök inom växtskydd och ogräs”! Bladfläcksjuka hos korn. SLU Fältforsks ämneskommittéer

Loading…