Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 235 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

SLU Landskapsdagar: registreringen är öppen

Passa på att träffa kollegor inom landskapsområdet på SLU Landskapsdagar. Sista anmälningsdag är den 3 oktober. SLU Landskapsdagarna 2023 äger rum i Ultuna den 11-12 oktober. Ta del av ett rikt

Movium Fakta #4 2023

Beskärning är en nödvändighet i många urbana miljöer, men vad vet vi egentligen om vilken tidpunkt som är bäst för att beskära olika arter? I det här faktabladet sammanfattar vi forskningsläget,

Hej Vera Vicenzotti!

Du är landskapsarkitekt och jobbar på Institutionen för stad och land, SLU, och medverkar i ett projekt som handlar om estetisk hållbarhet. Vad vill ni undersöka? – I vårt pilotprojekt vill vi

Forskarläger om tvärvetenskap

För andra året i rad bjöd SLU:s Framtidsplattformar in SLU-forskare till ett forskarläger för diskussioner kring interdisciplinär forskning. I fokus stod miljö och hållbarhet i kombination med skogen

Ny utlysning av såddfinansiering inom området Food-Energy-Water

SLU Urban Futures hubb i Ultuna utlyser såddfinansiering till medarbetare vid SLU för att initiera och utveckla forskning kopplad till nexusområdet Livsmedel-Energi-Vatten och hållbar stadsutveckling

SLU Landskapsdagar 2023

catherine.kihlstrom@slu.se SLU Landskapsdagar 2023 kommer att äga rum i Ultuna den 11-12 oktober. Walk-and-talk i Alnarpsparken vid SLU Landskapsdagar 2022. Träffa kollegor som arbetar i

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

Hej Lina Berglund-Snodgrass!

Välkommen som ny verksamhetsledare hos oss på SLU Tankesmedjan Movium med tillträde den 1 november! Berätta mer om dig själv! – Hej – tack! Det ska bli så roligt! Jag är utbildad landskapsarkitekt

Disp Amalia Engström

Planning for an urban recreational landscape : tracing geographies of outdoor recreation in the compact city lotta.malmborg@slu.se Amalia Engström, institutionen för stad och land, försvarar sin

Urban food planning på agendan

Urban Food Planning har dykt upp som ett viktigt ämne i arbetet hos SLU Urban Futures Ultunahubb kopplat till temat Foodscapes. Som ett led i detta arbete är SLU Urban Futures engagerad i ett antal

Waterscape Alnarp – workshop lade grunden för doktorandtjänst

Under tisdagen samlades forskare från SLU och samverkande intressenter till en workshop för att sätta ljuset på vattenfrågor kopplat till utvecklingen av Alnarp. Vattenfrågor är mycket viktiga för

Stödmedel tilldelas sex projekt i SLU Urban Futures öppna utlysningar för tvärvetenskaplig forskning

SLU Urban Futures beviljar stödmedel till sex projekt ur plattformens två öppna utlysningar för Urban Healthscapes och Urban Forestscapes, våren 2023. Projekten har rötter i flertalet fakulteter vid

Loading…