Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 276 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

SustainGov

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) medverkar i det nya stora strategiska innovationsprogrammet SustainGov, som beviljas medel från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom utlysningen Impact

Att överbrygga discipliner genom Urban Healthscapes

Urban Healthscapes är ett användbart begrepp som kan underlätta tvärvetenskaplig forskning om hälsofrågor i städer. Det här var ett av huvudbudskapen från ett webbinarium som nyligen arrangerades i

Främja biologisk mångfald i städer och tätorter

I detta nummer av faktabladet kommer vi att utforska hur urbana miljöer kan gynna biologisk mångfald och skapa goda livsmiljöer för vissa arter och människor. Trots att urbaniseringen är negativ för

Workshop2 Formas livsmedelsberedskap

Workshop 2 om Formas utlysning "Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet" futurefood@slu.se Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar

Allmänning som urbant rum

Alla gator och stråk, oavsett om de är gröna eller ej, som inte är privata kan kallas urbana allmänningar. Men varför finns det så många gatuplanerare men väldigt få cykelplanerare och inga som helst

Kommande IDA-utlysning

Fakultetsnämnden för NJ-fakulteten har beslutat att stödja en förlängning av satsningen på Interdisciplinary Academy (IDA) som därmed kan utlysa en ny projektperiod 2024-2025. Här hittar du viktiga

Multifunktionella landskap och tvärvetenskap

Multifunktionella landskap stod i fokus för en av de två tematiska grupperna som fördjupat sig i tvärvetenskapliga arbetssätt under inom Interdisciplinary Academy (IDA) vid SLU. Gruppen har nu fått

Workshop1 Formas livsmedelsberedskap

Workshop 1 om Formas utlysning "Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet" futurefood@slu.se Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar

Formas om ny utlysning centrumbildningar beredskap

Informationstillfälle om Formas utlysning "Centrumbildningar för ökad beredskap och konkurrenskraft i livsmedelssystemet" futurefood@slu.se Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar

Stort engagemang för ekosystemtjänster

Det finns ett stort engagemang hos svenska kommuner för att arbeta med ekosystemtjänster, visar en ny studie från Ekologigruppen som fått aktivitetsstöd av Movium Partnerskap. Men hur integrerar man

Formas-utlysning livsmedelsberedskap

Formas utlyser medel till centrumbildningar som utvecklar livsmedelsberedskap som forskningsfält i Sverige och bidrar till ny kunskap och innovativa lösningar som ökar det svenska samhällets

Läs om SLU Landskap i branschtidskrifter

SLU Landskap samarbetar med branschtidskrifterna Tidskriften Landskap och Tidningen Utemiljö på flera sätt. Bland annat har SLU Landskap med en sida i varje nummer. Ta del av information från SLU

Loading…