Medarbetarwebben

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 641 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:
Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Vad det är som styr politiska beslut och vilken roll spelar vetenskaplig kunskap har i dessa? Åsa Knaggård

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Vad det är som styr politiska beslut och vilken roll spelar vetenskaplig kunskap har i dessa? Åsa Knaggård

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut?

Hur fattar politiker beslut? Vetenskaplig kunskap i beslutsfattande futurefood@slu.se Vad det är som styr politiska beslut och vilken roll spelar vetenskaplig kunskap har i dessa? Åsa Knaggård

Klimatdialog 29 April

Klimatdialog 29 April

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar agnes.bondesson@slu.se Välkommen till en intern vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla

Klimatdialoger

KLIMATDIALOG – En intern, vetenskaplig dialog om klimatförändringar 29 april – Boka in i kalendern! Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

New podcast: Human-land

Human-land är en podcast som produceras av SLU:s miljöpsykologiska alumni-nätverk med stöd av institutionen för människa och samhälle. Podcastens fokus är utomhusmiljöers betydelse för hälsa och

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021

Publika parker och stadsrum 2021 parvin.mazandarani@slu.se Konferensen Publika parker och stadsrum är mötesplatsen för alla som jobbar med publika anläggningar i offentlig eller privat regi.

Värt att veta Ultuna: Framtidssäkra våra städer och samhällen

Värt att veta Ultuna: Framtidssäkra våra städer och samhällen

INSTÄLLT. Värt att veta Ultuna.Framtidssäkra våra städer och samhällen mw-red@slu.se Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom. Vi återkommer med besked om den kan hållas vid ett annat

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Öppen utlysning: Sök stödmedel för tvärvetenskapliga projekt inom hållbar stadsutveckling

Forskare, doktorander och lärare vid SLU – oavsett vilken fakultet eller institution du tillhör – har nu en ny chans att söka stödmedel för tvärvetenskapliga projekt eller publikationer som syftar

Loading…