Hoppa till huvudinnehåll

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 309 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

Urban Forum - Designing in/the common

Urban Forum - Designing in/the common parvin.mazandarani@slu.se Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för sjunde gången den uppskattade

Forskare vid SLU Landskap utvecklar utomhusarbetsplatser

Nu drar det Vinnova-finansierade utvecklingsprojektet Innovationsarenor Markaryd igång. Det handlar om samskapande utprovning av prototyper för arbete och studier utomhus. Projektet är ett samarbete

Utemiljödagen 2022

catherine.kihlstrom@slu.se Välkommen till Utemiljödagen 2022 med temat Kunskap för framtidens förvaltning Bostadsområde vid vatten. Foto: Nina Vogel, SLU Hur ser kunskapen om förvaltning av

50-årsjubileum av utbildning firades

Landskapsarkitektprogrammet vid SLU fyller 50 år 2021. Den 16 november firades det med rundabordssamtal, genomgång av programmets dynamiska utveckling, filmpremiär och mingel både i Alnarp, Ultuna

Ett nytt SLU-samarbete tar form

SLU Urban Futures och Tankesmedjan Movium vid SLU har startat ett nytt samarbete för att ytterligare förstärka SLU:s engagemang i urbana frågor utifrån ett landskapsperspektiv. Genom att arbeta

Marcus Hedblom ny professor

I september tillträdde Marcus Hedblom den nya tjänsten som professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning vid Institutionen för stad och land (SOL). Det gröna i staden har

Vi släpper Tidskriften STAD 35

Vi släpper Tidskriften STAD 35 parvin.mazandarani@slu.se STAD nr 35 är här med temarubriken "Planera för reträtt". Vi behöver jobba med naturen, inte mot den, när klimatförändringarna är ett faktum

SLU ger helhetssyn på barnvänlig samhällsplanering

Naturkontakt är viktigt för barns hälsosamma utveckling på många sätt, bland annat på skolgårdar och genom kontakt med djur. Barn behöver en variation med olika typer av miljöer och element. Det är

Online Urban Forum 5

Urban Forum – Practice meets Academia #5 Forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures arrangerar för femte gången den uppskattade mötesplatsen 'Urban Forum'. Här

Urban Forum 6

Urban Forum – Practice meets Academia #6 Den 19 november arrangerar forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures den sjätte omgången av mötesplatsen 'Urban Forum'.

LARK 50 år - Rundabordssamtal: "Landskapsarkitekternas resa med hållbarhet - landskapsarkitekternas relation till hållbarhet"

Välkommen till den tredje rundabordssamtalet i samband med 50 -årsjubileet av Landskapsarkitektprogrammet vid SLU. Temat kommer att vara ”Landskapsarkitekternas resa med hållbarhet -

Climate Conversation series

Climate Conversations - internal dialogue futureonehealth@slu.se Välkommen till vårt andra, interna dialogmöte i Climate Conversations. Serien arrangeras gemensamt av SLU Global och SLU's fyra

Loading…