Hoppa till huvudinnehåll
Medarbetarwebben

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures – Framtidens Städer - är en av fyra framtidsplattformar vid SLU. Plattformens verksamhet kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, som bedrivs fakultetsöverskridande och i samverkan med relevanta samhällsaktörer. Förmågan att arbeta med komplexa vetenskapliga frågeställningar med detta angreppssätt är något som gör framtidsplattformarnas verksamhet unik.


Det finns 739 sidor som är taggade med SLU Urban Futures:

Call for Ideas: Nästa steg för hållbarhet

Temat för CFI 2021/2022 ligger i linje med FN:s och SLU:s ambition att intensifiera arbetet för en hållbar framtid, genom systemperspektiv och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt. Tre dimensioner

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures

är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges

Climate Change Challenges and Ways Forward for Land Use futurefood@slu.se Välkommen till en öppen vetenskaplig dialog om klimatförändringar. Under 2021 och 2022 kommer IPCC med sin sjätte rapport

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö

Vatten och vegetation som värden i stadsmiljö parvin.mazandarani@slu.se Seminarium Foto: Klockar Jenny Näs. Fler och fler aktörer inom stadsbyggnad har börjat se kombinationen av dagvatten och

SLU Landskapsdag: Kom med idéer till workshops

Detta är en öppen inbjudan att organisera en workshop eller hålla en kort presentation under SLU Landskapsdag i oktober. SLU Landskapsdag höst 2021 kommer att anordnas som ett halvdags event den 13

Call for Ideas: Nästa steg för hållbarhet

Temat för CFI 2021/2022 ligger i linje med FN:s och SLU:s ambition att intensifiera arbetet för en hållbar framtid, genom systemperspektiv och tvärvetenskapliga tillvägagångssätt. Tre dimensioner

Food Systems Summit

Den 23 september riktas världens ögon mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food System Summit hålls i New York. Stora delar av forskningen vid SLU har direkt eller

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?

Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum? parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till ett webbinarium om hur alternativa metoder och visuellt berättande kan

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

A new SLU webinar series addresses the IPCC report

I augusti publicerade FN: s klimatpanel sin mest omfattande utvärdering av klimatförändringarna hittills och uttalade entydigt att klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet. Rapporten

Food Systems Summit

Den 23 september riktas världens ögon mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food System Summit hålls i New York. Stora delar av forskningen vid SLU har direkt eller

Loading…