Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 175 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Gastronomins och råvarornas betydelse för Sverigebilden

johanna.grundstrom@slu.se Sverige har gått från att vara ett av gastronomins u-länder fram till idag då besöksnäringen med gastronomin i centrum har en enorm lyskraft och drar in massor av inkomster

Ökad kornskörd med tätare radavstånd

Större skörd, mindre mängd ogräs, minskad arbetsinsats och bättre växtnäringsutnyttjande – bara genom att minska radavståndet på såmaskinen. Detta visar resultaten av SLU:s fältförsök med vårkorn,

Agrivoltaiska system

När vi satsar på att bli mer självförsörjande både på mat och hållbar energi finns en ny skörd att hämta på svensk åkermark – solel. Agrivoltaiska system som sambrukar jorden är en utveckling i tiden

Samuel Bäckelin

Jordbrukspolitik, jordbruksekonomisk forskning och verksamma lantbrukare – hur hänger allt egentligen ihop? Vår nye medarbetare, Samuel Bäckelin, är särskilt intresserad av det intrikata samspelet

Potatis- och Hortofältdagen 2024

johanna.grundstrom@slu.se HIR Skåne arrangerar tillsammans med partners: LRF Trädgård, Lyckeby, Hushållningssällskapet och SLU Partnerskap Alnarp en fullspäckad odlingsteknikdag med fokus på potatis

Bortklippt gen gav friskare potatis

Fyra år på potatisfältet har gett resultat - både ur forskningsperspektiv och meritmässigt för SLU-doktoranden Milla Karlsson, vars studie om potatis som redigerats med gensaxen nyligen publicerades

Blandskogsskötsel, alternativ till granåkrar och brynnyttor: Exkursion med SLU Partnerskap Alnarps skogsgrupp

Blandskogsskötsel, alternativ till granåkrar och brynnyttor: Exkursion med SLU Partnerskap Alnarps skogsgrupp johanna.grundstrom@slu.se Följ med partnerskapets skogsgrupp på en exkursion där

SLU på Borgeby fältdagar

SLU på Borgeby fältdagar 2024 Borgeby 2024 johanna.grundstrom@slu.se På den stora lantbruksmässan Borgeby fältdagar den 26 och 27 juni finns det mycket att upptäcka. Möt studenter och forskare

Kunskapsnavet på Borgeby fältdagar

Spela och lära i Företagslabbet på Borgeby fältdagar marianne.persson@slu.se Besök Företagslabbet på Borgeby fältdagar, monter C120! Här bjuder Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap

Exkursion till Freiburg, Tyskland

henrik.j.persson@slu.se Följ med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till

Nytt faktablad om pyralidrester i växtnäringsprodukter presenterades på välbesökt seminarum

Missväxt i ekologiska grönsaksodlingar uppmärksammades i flera av de nordiska länderna under odlingssäsongen 2019, med fortsatta problem efterföljande år. Källan till problemen visade sig vara rester

Röj fram diversiteten

Det går att röja fram en mer varierad skog i granplantering, utan att det tycks påverka tillväxten i träden. Genom att skapa en blandskog med gran och björk kan man få in fler värden än vad man

Loading…