Medarbetarwebben

Det finns 533 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev från SLU Partnerskap Alnarp skickas ut ungefär en gång i månaden och innehåller information om kommande aktiviteter och forskningsnyheter. Välkommen att prenumerera på nyhetsbrevet, klicka

Kontakt med verkligheten viktig för forskningen

Mötesplatser, kontakten med medlemmar och intresset för djurhållning har gjort att Anne-Charlotte Olsson har varit engagerad som ämnesgruppssekreterare i SLU Partnerskap Alnarp sedan 2008. Nu

Helsingborgs urbana gräsytor

Klimat- och miljömålen gör att Sverige behöver satsa betydligt mer på lokalt producerad biogas. En ny rapport från SLU visar hur urbana gräsytor i Helsingborg har potentialen att driva cirka 250

Seminarier  och evenemang 2021

Seminarier och evenemang 2021

Dokumentation från konferenser, seminarier och evenemang inom ramen för SLU Partnerskap Alnarp 2021.

Faktablad

Projekt inom SLU Partnerskap Alnarp resulterar i lättlästa faktablad och projektrapporter som publiceras här. Faktablad som publiceras inom SLU Partnerskap Alnarp ingår i en gemensam faktaserie.

Bättre klimateffekt när mellangrödor blir biogas

Klimatnyttan fördubblas om mellangrödor används för produktion av biogas än om de plöjs ned i jorden. En ny studie från SLU visar behovet av en helhetssyn, där anpassade metoder kan ge stora

Bättre klimateffekt när mellangrödor blir biogas

Klimatnyttan fördubblas om mellangrödor används för produktion av biogas än om de plöjs ned i jorden. En ny studie från SLU visar behovet av en helhetssyn, där anpassade metoder kan ge stora

Växtodling i framkant

Växtodling i framkant

Växtodling i framkant parvin.mazandarani@slu.se Inför växtodlingssäsongen 2021 vill vi samla växtodlingsintresserade lantbrukare, forskare och studenter till ett inspirationsseminarium för att

vonBothmer_medalj

Professor emeritus Roland von Bothmer, SLU har utsetts till mottagare av den Engeströmska medaljen 2020, som utdelas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Medaljen utdelas för ”synnerligen

Vägledning ansökan SLU Partnerskap Alnarp

Vägledning ansökan SLU Partnerskap Alnarp

Här får du mer information om hur du går tillväga för att ansöka om ett forsknings- och utvecklingsprojekt hos SLU Partnerskap Alnarp. Vad bör ansökan innehålla? Sökande bör kontakta sin prefekt

Kontakt

Kontakt

Carl-Otto Swartz Verksamhetsledare E-post: carl.otto.swartz@slu.se Telefon: 072 503 78 04 Jan Larsson Programsekretare E-post: jan.larsson@slu.se Telefon: 040 41 50 73 Jeanette Donner Administration

Växtodling i framkant

Växtodling i framkant

Växtodling i framkant parvin.mazandarani@slu.se Inför växtodlingssäsongen 2021 vill vi samla växtodlingsintresserade lantbrukare, forskare och studenter till ett inspirationsseminarium för att

Loading…