Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 186 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Branschdag trädgård SLU 2023

Branschdag trädgård SLU 2023 Alnarp utb-webb@slu.se Välkommen till årets Branschdag Trädgård, ett årligt evenemang där blivande trädgårdsingenjörer, masterstudenter och hortonomer bjuder in företag

Äppelsvinn

Stora mängder äpplen går till spillo både i våra privata trädgårdar och i industriell produktion. Genom att anpassa lagringsmöjligheterna för äpplen och att skörda vid rätt tidpunkt kan svinnet

Movium Fakta #4 2023

Beskärning är en nödvändighet i många urbana miljöer, men vad vet vi egentligen om vilken tidpunkt som är bäst för att beskära olika arter? I det här faktabladet sammanfattar vi forskningsläget,

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare johanna.grundstrom@slu.e Förutsättningarna för våra odlingssystem ändras i takt med händelseutvecklingen

Tema Lövskog: Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan

Tema Lövskog: Rädda asken! Forskning kring hur vi behåller asken i det svenska landskapet trots Askskottssjukan futureforests@slu.se Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att

Tema Lövskog: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige

Tema Lövskog: Bokskog, historia och betydelse för Sydsverige futureforests@slu.se Välkommen till en eftermiddag med Tema Lövskog, med syfte att lyfta forskning och kunskap kring lövträden i södra

Sista ansökningsdag för nya projekt

Sista ansökningsdag för nya projekt johanna.grundstrom@slu.se Sista dag att lämna in din projektansökan vid vårens ansökningstillfälle är den 15 februari. Sök projektmedel för forsknings- och

Sista ansökningsdag för nya projekt

Sista ansökningsdag för nya projekt johanna.grundstrom@slu.se Sista dag att lämna in din projektansökan vid höstens ansökningstillfälle är den 15 oktober. Sök projektmedel för forsknings- och

Sök projektmedel från SLU Partnerskap Alnarp

Hög tid att göra klart din projektansökan. Sista dag inlämningsdag för höstens ansökningstillfälle är den 15 oktober. SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU Alnarp, näringsliv

Ciderns tid är mogen

Sverige är rikt på äpplen, och vi äter och dricker ofta och gärna produkter av frukten. Äppelmos, äppelkaka och äppelmust är favoriter för många. Men en produkt har länge saknats i det svenska

Nosar i jakt på fruktträdskräfta

Mindre skördar och sämre kvalitet på äpplena, det är några effekter av fruktträdskräftan, den mest förödande sjukdomen i svenska äppelodlingar. För att hitta smittan i ett tidigt skede tränas nu

Ukrainas gamla äppelsorter hotas

Genom ett enträget detektivarbete har forskare kartlagt det omfattande släktträd som binder samman många av våra äppelsorter, vilket har klarlagt olika kulturarvssorters inbördes släktskap. Kunskapen

Loading…