Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 171 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Dr. Anna María Pálsdóttir

anna.maria.palsdottir@slu.se Docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner. I mitt arbete som forskare

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen 2023. Mer information kommer! Alnarp SLU Partnerskap Alnarp partnerskapalnarp@slu.se

Alnarps Nötköttsdag 2022

andrus.kangro@slu.se Nötköttsföretagande idag och i framtiden Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom

Mohammad Hossein Banabazi

mohammad.hossein.banabazi@slu.se I'm the researcher at the quantitative genetics group at the department of animal genetics and breeding (HGEN), Veterinary Medicine and Animal Science Center (VHC),

Möt Christina Lundström

För Christina Lundström, forskare på SLU RådNu i Skara, är förändring för ökad hållbarhet en hjärtefråga. Den 6 december lägger hon fram sin avhandling om hur digitalisering och digital teknik kan

Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens | Växjömöte

Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens | Växjömöte johanna.grundstrom@slu.se Välkomna till 2022 års upplaga av Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens. Gödningsspridning i

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet?

Matsvinnet på våra åkrar – en möjlighet? futurefood@slu.se Jordbrukets och livsmedelsindustrins sidoströmmar är outnyttjade resurser som kan öka jordbrukets hållbarhet, göra landet mer

Biogasträff i Alnarp

Nya biogassubstrat från lantbruket bortom gödsel – internationell och nationell utblick johanna.grundstrom@slu.se Biogas Syd tillsammans med SLU Alnarp/Partnerskapet Alnarp bjuder in till ett

Grogrundworkshop cerealier

Hur ser framtiden ut för svenska cerealier och hur kan de stärkas genom växtförädling? Det var i fokus när SLU Grogrund och SLU Partnerskap Alnarp samlade ett fyrtiotal personer från akademi och

Tajming i musik och företagande

Dirigent Daniel Hansson från Malmö universitet höll nyligen en musikalisk föreläsning för Alnarps lantmästarstudenter om vikten av tajming. Tajming utgör en av grunderna i företagandet, att göra rätt

Växande möten - Livsviktigt vatten

Växande möten – Livsviktigt vatten johanna.grundstrom@slu.se Växande möten är ett forum där företagare inom gröna näringar, särskilt lantbruk och trädgård, kommer att kunna få hjälp till att rusta

Maria Vilain Rørvang

andrus.kangro@slu.se Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar

Loading…