Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 246 sidor som är taggade med Partnerskap Alnarp:

Mentorprogram för studenter i Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp startar åter upp mentorprogram för studenter på SLU i Alnarp efter ett par års uppehåll. Under våren 2022 får studenter möjlighet att skapa kontakt med företag och

Lökkonferens 2022

Lökkonferens 2022 parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till en digital lökkonferens 2022! Vartannat år samlas lökbranschen för att diskutera nutid och framtid. Med nationella och internationella

Södra Sveriges växtodlings och växtskyddskonferens

Södra Sveriges växtodlings och växtskyddskonferens parvin.mazandarani@slu.se Välkomna till 2021 års upplaga av Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens. Syftet med konferensen är att

Alnarpskonferensen 2022

Alnarpskonferensen 2022 parvin.mazandarani@slu.se Företagsledning i en osäker omvärld – utmaningar och verktyg Priserna på råvaror och insatsmedel rusar i höjden. Företagandet i de gröna

Modell för analys och dialog kan skapa förbättrade kunskapsflöden inom jordbruket

Agrara kunskaps- och innovationssystem, AKIS, lyfts fram i den nya jordbrukspolitik inom EU, som ett sätt för medlemsstaterna att arbeta med att förbättra kunskapsflödena mellan forskning och praktik

Tillfällig ledning av SLU Partnerskap Alnarp

Från den 1 januari 2022 tillträder Håkan Schroeder som interim verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp fram till att en ny verksamhetsledare rekryterats. Han efterträder nuvarande

SLU Partnerskap Alnarp söker ny verksamhetsledare

SLU Partnerskap Alnarp söker en ny verksamhetsledare - en person med ett brett kontaktnät inom de gröna näringarna, som vill vara med och utveckla och nyttiggöra kunskap för framtidens hållbara

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad

Alnarps nötköttsdag 2021

andrus.kangro@slu.se Klimatet och framtidens nötköttsproduktion Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom

Sex nya äppelsorter särskilt intressanta för odling

Intresset växer för svenskodlade äpplen men odlarna behöver fler sorter att välja bland. Forskning från SLU visar sex nya sorter med särskilt lovande odlings- och kvalitetsegenskaper. Intresset ökar

Grunden lagd för svenska cideräpplen

Franska och engelska sorter av cideräpplen fungerar inte så bra på svenska breddgrader, men nu har de korsats med härdiga svenska äpplesorter. Idag står tusen sådana äpplefröplantor i jorden, och

Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror

Ämnesgruppsmöte: Biobaserade industriråvaror parvin.mazandarani@slu.se Möte för ämnesgrupp Biobaserade industriråvaror inom SLU Partnerskap Alnarp. Mötet är öppet för representanter för

Loading…