Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 349 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Alnarps nötköttsdag 2021

andrus.kangro@slu.se Klimatet och framtidens nötköttsproduktion Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom

Green2Feed

Stora mängder biomassa från jordbruket behövs för att öka biogasproduktionen för fossilfria drivmedel. Men istället för att direkt röta biomassa som vallgräs, betblast och andra restprodukter från

Jan-Eric Englund

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att hjälpa SLU:s anställda och studenter med statistiska problem. - Lektor på SLU i Alnarp sedan 1992 med inriktning på tillämpad statistik och matematisk

Equitation Science

Tjugoen internationella doktorander samlades online i år för den virtuella versionen av doktorandkursen i Equitation Science arrangerad av SLU och NOVA University Network. Det är den första

Alnarps mjölkdag 2021

andrus.kangro@slu.se Blicken framåt för mjölken – trender för vall, teknik och inhysning Årets Alnarps mjölkdag kommer genomföras som en hybrid med möjlighet att vara på plats eller följa

SLU Växtprotein

SLU Växtprotein är namnet på den hub i Alnarp som nyligen fick tematiska utvecklingspengar i en satsning från LTV-fakulteten. I satsningen ingår en bred forsknings- och utvecklingskompetens med

Fortsatt finansiering för Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) har beviljats fortsatt finansiering för 2023–2027 från Vetenskapsrådet (VR). SITES är en nationell infrastruktur för långsiktig fältbaserad

Fältvandring: Mer vall på slätten

Fältvandring: Mer vall på slätten parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till fältvandring för det regionala projektet Mer vall på slätten för klimateffektiv primärproduktion. Projektets övergripande

Framtidens mjölk

Hur kan framtidens mjölk smaka, se ut och användas? Det har 70 studenter från lantmästarprogrammet vid SLU och gastronomiprogrammmet vid Högskolan Kristianstad tillsammans arbetat med under

SLU Future One Health beviljar stimulansmedel

Fem nya forskningsprojekt har fått anslag genom SLU Future One Health senaste utlysning. Projekten syftar till att stimulera transdisciplinära forskningssamarbeten inom SLU och täcker flera områden

SLU-forskares metoder för att mäta matsvinn lyfts fram på FN-toppmöte

Den 23 september riktar världen ögonen mot det globala livsmedelssystemet när det virtuella FN-toppmötet Food Systems Summit hålls i New York. Ett av Sveriges officiella bidrag inför mötet är en

Kompost från svampodlingar ger friskare jordgubbar

Kompost från svampodlingar i substrat kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos jordgubbar visar ett nyligen avslutat projekt på SLU i Alnarp. Svampkomposten har en hög halt av

Loading…