Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 196 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Miljontals ton kasserad svampkompost kan användas till hållbar odling

Förbrukat odlingssubstrat från kommersiell svampproduktion kan bli en kraftfull resurs inom trädgårdsodling. Detta är nämligen en väldigt näringsrik biprodukt som kan minska behovet av både

Alnarps lamm- och fårdag 2024

Alnarps lamm- och fårdag 2024 johanna.grundstrom@slu.se Endast ca 30 % av lammkött som konsumeras i Sverige är svenskt. Köttpriserna går upp men svensk lammproduktionen står ändå stilla. Det är

Policy brief om biogas

Biogas kan spela en stor och viktig roll i ett hållbart och fossilfritt livsmedelssystem, genom att öka tillgången på fossilfri energi, drivmedel och biogödsel. Sverige har stor potential att öka den

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion futurefood@slu.se Biogas och biogödselproduktion bidrar till ett hållbart livsmedelssystem och ökar försörjningstryggheten av mat

Hållbara byggnadsmaterial i fokus

Byggsektorn står för 22% av Sveriges totala utsläpp av växthusgas. Välbeprövade material, som under lång tid varit förknippade med byggnadsvård, har nu blivit intressanta även för industriellt

Lantbygg

Konferensen Lantbygg - industriella, förnyelsebara, hållbara byggmaterial från lantbruket och landet johanna.grundstrom@slu.e Välkommen till en konferens om byggnadsmaterial med ursprung i

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Knut-Håkan Jeppsson

knut-hakan.jeppsson@slu.se Forskningsområde - Emission av ammoniak och växthusgaser från djurstallar - Luftföroreningar, klimat och termisk närmiljö i djurstallar - Byggnader för nöt- och

Malin Hultberg

malin.hultberg@slu.se Malin Hultberg är docent i hortikultur och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Trädgård. Inom samverkan arbetar Malin Hultberg för hållbar och

Workshopserie forskningsinfrastruktur LTV-fakulteten

internkommunikation@slu.se Välkommen till workshop 2 med presentationer av olika forskningsinfrastrukturer på LTV-fakulteten. Se program och mer information på den engelska sidan. LTV Articum 2

Sverige nyckelaktör i europeiskt vinprojekt

Klimatförändringar, sjukdomsangrepp och dyrare insatsvaror, det är några utmaningar som vinodlare kommer att tampas med i framtiden. Forskare vill nu rusta producenterna för ett varmare och torrare

Unikt landskapsexperiment för hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Familjen Kamprads stiftelse finansierar ett nytt projekt på SLU:s forskningsanläggning Lövsta utanför Uppsala. Projektet fokuserar på återintegrering av växtodling och betesdjur i samma

Loading…