Medarbetarwebben

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 765 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion

Ämnesområdet Teknologi och digitalisering för animalie- och växtproduktion omfattar forskning, innovation, undervisning och samverkan inom tekniska system för både lantbruks- och trädgårdsområdena.

Safe Salad

Safe Salad

Frukt och grönt är en viktig del av en hälsosam kost. Dessa livsmedel har i ökad omfattning förekommit i samband med utbrott av magsjuka. Problemet är störst hos frukt och grönt som konsumeras direkt

Betydelsen av näringsämnen på bladytan för E. coli-vidhäftning

Betydelsen av näringsämnen på bladytan för E. coli-vidhäftning

Projektets syfte är att utveckla en metod för analys av näringsämnen på bladytan hos babyleaf-spenat. Projektet är finansierat av: KSLA Projekttid: 2017-01 – 2018-12 Projektledare: Lars Mogren Övriga

Det digitala djuret

För att lyfta frågorna kring digitalisering och djurvälfärd, ta del av teknikutveckling och forskning arrangerar organisationerna inom SLU Campus i Skara seminarieserien Det Digitala Djuret. Den 25/9

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap

Malin Hultberg är expert inom trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

andrus.kangro@slu.se Mellangrödor i växtföljder med potatis, lök, sockerbetor och spannmål Torsdagen den 17 oktober är det fältvandring i södra Skåne på förmiddagen vid Hörtegården Kartlänk till

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

Fältvandring den 17 oktober 2019 på Hörtegården och Kronoslätt

andrus.kangro@slu.se Mellangrödor i växtföljder med potatis, lök, sockerbetor och spannmål Torsdagen den 17 oktober är det fältvandring i södra Skåne på förmiddagen vid Hörtegården Kartlänk till

Anders Herlin, byggnader, husdjur

Anders Herlin är expert inom byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö. I dagens animalieproduktion finns stora krav på att kombinera effektivitet, lönsamhet och

Alnarps Grisdag 2019

Alnarps Grisdag 2019

andrus.kangro@slu.se Val av inhysningssystem och diskussioner kring förprövning av djurstallar. Dagen kommer att bjuda på inlägg från rådgivare, forskare och producenter m fl kring resultat,

Alnarps Mjölkdag 2019

Alnarps Mjölkdag 2019

Alnarps Mjölkdag 2019 andrus.kangro@slu.se Mer information publiceras inom kort.  Dagen vänder sig i första hand till mjölkproducenter, rådgivare och studenter. Arrangeras av SLU-Alnarp Inst. f.

Värt att veta Alnarp ht 19

Värt att veta – en föreläsningsserie om livsviktiga frågor som berör oss alla! I seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i

Värt att veta Alnarp ht 19

Värt att veta – en föreläsningsserie om livsviktiga frågor som berör oss alla! I seminarieserien Värt att Veta vid SLU i Alnarp presenterar vi ett axplock ur den forskning som sker i Alnarp, i

Loading…