Medarbetarwebben

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 765 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
Alnarps Nötköttsdag 2020

Alnarps Nötköttsdag 2020

andrus.kangro@slu.se Hållbar svensk nötköttsproduktion Alnarps Nötköttsdag vänder sig till nötköttsföretagare, rådgivare, lärare, studenter, forskare och andra intresserade inom nötköttsbranschen.

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

Docentföreläsningar på VH den 18 november 2020

mw-red@slu.se Den 18 november hålls docentföreläsningar på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap – VH. Under rådande omständigheter hålls föreläsningarna via Zoom. 9.00 Pia Gustås i

Forskning

Forskning

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap. 2019 tillkom ännu ett ämnesområde; djurmiljö och byggnadsfunktion. Den globala

Europas matproduktion kan säkras med ny teknik

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är

Europas matproduktion kan säkras med ny teknik

Lantbruket är på väg in i en ny era, med satelliter och sensorer som styr vår matproduktion. Men Sverige riskerar att halka efter. Flera faktorer hämmar teknikspridningen och etiken kring data är

Rätt golvval och klövvård för friskare djur och bättre ekonomi

Forskare på BT studerar kornas rörelsemönster och belastning på klövarna för att kunna ge bättre råd anpassade till dagens teknologi i mjölkproduktionen. Hala golv ökar risken för att korna ska halka

Rätt golvval och klövvård för friskare djur och bättre ekonomi

Forskare på BT studerar kornas rörelsemönster och belastning på klövarna för att kunna ge bättre råd anpassade till dagens teknologi i mjölkproduktionen. Hala golv ökar risken för att korna ska halka

Täckade respektive icke-täckade hästar

Täckade respektive icke-täckade hästar

Hur påverkas putsningsbeteende och rullningsbeteende?

Ridskolors arbetsmljö

Ridskolors arbetsmljö

Litteraturstudie, OneWelfare för häst och människa - tema luftkvalitet, fukt och emissioner.

Ventilation i häststallar

Ventilation i häststallar

Hästägares/ridskolechefers metoder och rutiner för att bedöma och justera ventilationen?

Validering av grimma med GPS och  beteendesensor

Validering av grimma med GPS och beteendesensor

Jämförelse etologisk analys och sensordata.

Loading…