Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 195 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

andrus.kangro@slu.se Biträdande universitetslektor i odlingssystemsekologi, inklusive diversifiering, multifunktion och hållbar förvaltning av markens ekosystemtjänster. Jag bedriver huvudsakligen

Maria Vilain Rørvang

andrus.kangro@slu.se Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar

Karl-Johan Bergstrand

karl-johan.bergstrand@slu.se Annie Drottberger, doktorand, huvudhandledare Md. Sani, doktorand, biträdande handledare www.vaxthusljus.se https://publications.slu.se/?file=data/select&core=rsb_publ

Håkan Asp

andrus.kangro@slu.se Forskningen inriktar sig huvudsakligen på växtnäringsfysiologi främst inom trädgårdsproduktion på friland och i växthus. Ett aktuellt forskningsområde gäller användandet av

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

Kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023

Kurs i försöksstatistik Anneli.Lundkvist@slu.se Inbjudan till kurs i försöksstatistik 1-2 mars 2023 SLU Fältforsk inbjuder till en kurs i försöksstatistik som riktar sig till personer som på olika

SLU Fältforsk ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring

lisa.beste@slu.se Välkommen på möte med SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring! SLU Fältforsks ämneskommittéer för odlingssystem och växtnäring inbjuder till gemensamt möte

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial

SLU Fältforsks ämneskommitté Odlingsmaterial Anneli.Lundkvist@slu.se Välkommen till workshop med ämneskommitté Odlingsmaterial! Temat för workshopen är ”Användning av sortprovningsdata till

Lantbrukets filmfestival - årets mest jordnära event

markmiljo-webb@slu.se Den 25 januari går Lantbrukets filmfestival av stapeln för första gången och DU är bjuden! Årets mest jordnära event lyfter det viktiga arbete som görs för att öka hållbarheten

Maria Grudén

andrus.kangro@slu.se Jag har en master i biologi och hortonomexamen från SLU i Alnarp år 2013. Efter utbildningen har jag arbetat på SLU i ett antal olika roller som bland annat laboratorieassistent

Markens betydelse för mat och klimat i rampljuset under World Soil Day

Marken är grunden för vår livsmedelsförsörjning, och har även en viktig roll att spela för klimatet. För att uppmärksamma marken och de ekosystemtjänster den levererar, arrangerades i början av

Workshop: Evaluation of the first agrivoltaic system in Sweden

Andrus kangro@slu.se BT är partner i projektet Evaluation of the first agricvoltaic system där den första delen avslutas med en workshop den 26 januari 2023. Västerås 13:15-13:30 Introduction,

Loading…