Medarbetarwebben

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 858 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
Tillämpad statistik

Tillämpad statistik

LTV-fakultetens statistiker är placerade på institutionen och är också en resurs för hela SLU genom centrumbildningen Statistics@SLU . Enheten består av lektor Jan-Eric Englund och forskningsingenjör

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

Detta projekt handlar om de nya förutsättningar, enligt EU direktivet 2018/848, som ekologisk växthusodling i Sverige måste förhålla sig till. Hantering av växtföljd står i fokus. Med utgångspunkt i

Växtföljder i växthus

Växtföljder är en viktig del av friska frilandsodlingar, men är ett koncept som idag inte är så vanligt i växthusodling. Det är däremot en viktig metod som bör användas även i växthus i och med den

Växtföljder i växthus

Växtföljder är en viktig del av friska frilandsodlingar, men är ett koncept som idag inte är så vanligt i växthusodling. Det är däremot en viktig metod som bör användas även i växthus i och med den

Ogräskonkurrerande egenskaper

Det är angeläget att utveckla odlingstekniska metoder för att få till bra etablering av grödor och på så sätt minska mängden ogräs i ekologisk stråsädesodling. Ogräsbekämpning utförs idag främst

Ogräskonkurrerande egenskaper

Det är angeläget att utveckla odlingstekniska metoder för att få till bra etablering av grödor och på så sätt minska mängden ogräs i ekologisk stråsädesodling. Ogräsbekämpning utförs idag främst

Smakjakten

Smakjakten

Smak har under lång tid varit en nedprioriterad kvalitetsfaktor, men skulle kunna bli ett av de viktigaste konkurrensmedlen på grönsaksmarknaden. Om det går att producera grönsaker som vid jämförelse

BT-seminarium

BT-seminarium

BT-seminarium / halvtidsseminarium andrus.kangro@slu.se Sustainable horticultural production systems Halftime seminar by Annie Drottberger. Annie Drottberger will present her PhD project and first

Bättre lagringsegenskaper ger längre säsong

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning finansierar forskning kring att förbättra lagring av svensk lök, äpplen och morötter för att förlänga säsongen med kvalitetsgrönsaker. På Biosystem och teknologi

Bättre lagringsegenskaper ger längre säsong

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning finansierar forskning kring att förbättra lagring av svensk lök, äpplen och morötter för att förlänga säsongen med kvalitetsgrönsaker. På Biosystem och teknologi

Webbinarium: How can we create just food systems?

Webbinarium: How can we create just food systems?

Webbinarium: How can we create just food systems? Urban perspectives with a focus on the global south hanna.weiber.post@slu.se Inför det stundande FN-toppmötet om livsmedelssystem 2021 vill vi i

Webbinarium: How can we create just food systems?

Webbinarium: How can we create just food systems?

Webbinarium: How can we create just food systems? Urban perspectives with a focus on the global south hanna.weiber.post@slu.se Inför det stundande FN-toppmötet om livsmedelssystem 2021 vill vi i

Loading…