Medarbetarwebben

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 482 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:
SITES Lönnstorp Forskningsstation

SITES Lönnstorp Forskningsstation

På Lönnstorps forskningsstation studeras växtodlingssystemens ekologi, med särskilt fokus på utformning, hållbar utveckling och utvärdering av odlingssystem inom jordbruket, både inom konventionell

Forskning

Forskning

LTV-fakulteten har sin verksamhet koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktion. DEN GLOBALA UTMANINGEN är att med hållbara metoder förse världens växande befolkning med föda,

FGIinstitutioner

FGIinstitutioner

Efter beslut av SLU:s styrelse vid senaste sammanträdet kommer institutionerna för skoglig resurshushållning respektive biosystem och teknologi från och med nästa år att vara fakultetsgemensamma.

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018

Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 rebecca.rikner@slu.se Möt SLU på Borgeby Fältdagar 2018 Borgeby Fältdagar är Skandinaviens största utmässa med 420 utställare

Workshop: Nya möjligheter för svensk Agrofiber

Workshop: Nya möjligheter för svensk Agrofiber

Workshop: Nya möjligheter för svensk Agrofiber hanna.weiber.post@slu.se Agrofiber kan produceras utifrån olika grödor och till olika tillämpningar. Vid denna workshop berörs huvudsakligen

Workshop: Nya möjligheter för svensk Agrofiber

Workshop: Nya möjligheter för svensk Agrofiber

Workshop: Nya möjligheter för svensk Agrofiber hanna.weiber.post@slu.se Agrofiber kan produceras utifrån olika grödor och till olika tillämpningar. Vid denna workshop berörs huvudsakligen

VitiNord2018

VitiNord2018

Internationell vinkonferens Andrus.kangro@slu.se VitiNord 2018 är en internationell vinkonferens som pågår 30 juli – 3 augusti 2018. Konferensen är ett samarbete mellan Sverige och Danmark Vi har

Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap

Malin Hultberg är samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på

Anders Herlin, byggnader, husdjur

Anders Herlin är samverkanslektor i byggnadsfunktion med inriktning på husdjurens inhysningssystem och närmiljö. I dagens animalieproduktion finns stora krav på att kombinera effektivitet, lönsamhet

Utveckling av sortprovning för ensilagemajs och utvärdering av MAISPROQ-modellen för svenska förhållanden

Målet med projektet var att skapa underlag till beslutsstöd (Decision Support System, DSS) för odling av ensilagemajs, baserat på sortval och riskmanagement. Arbetet har omfattat anpassning av en

Seminarium om den smarta animalieproduktionen

Seminarium om den smarta animalieproduktionen

Välkommen till seminarium vid SLU i Uppsala 19 juni klockan 13–17. För er som vill öka er kännedom om aktuell forskning vid SLU om de nya smarta teknologierna i animalieproduktionen, det som kallas