Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 220 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Helene Larsson Jönsson

helene.larsson.jonsson@slu.se Forskningsområde Växtnäringsstrategier i potatis och grönsaker, tungmetaller Växtfysiologi (Tring) Växtskydd (Hort, Lant, Ling, Lark, Tring) Pågående

Torsten Hörndahl

torsten.horndahl@slu.se Forskningsområde Lantbrukets energifrågor Belysning till lantbrukets produktionsdjur Vallskörd Teknologi i Lantbruket med inriktning mot skörd, lager, inomgårdsmekanisering

Sven-Erik Svensson

Sven-Erik.Svensson@slu.se Forskningsområde Metoder och teknik för biomassaproduktion på åker och marginalmarker, där biomassan används såväl för energiutvinning som i bioraffinaderi. Skördesystem

Siri Caspersen

Siri.Caspersen@slu.se Forskningsområde; Rotfysiologi, mykorrhizasymbios, växtnäringsfrågor. Växtfysiologi, växtnäring, mykorrhiza, markkemi Projektkurs i samarbete med trädgårdsnäringen.

Samar Khalil

Sammar.Khalil@slu.se Forskningsområde Mikrobiella interaktioner i hortikulturella produktionskedjor med fokus på biologisk bekämpning. Hållbara och miljövänliga produktionssystem med fokus på

Ryan Davidson

ryan.davidson@slu.se Forskningsingenjör i CSE gruppen. Jag arbetar med alla typer av datainsamling och provtagning inom CSE gruppens olika fältförsök samt labbarbete t.ex. jord och växtprovtagning,

Maria Karlsson

maria.e.karlsson@slu.se Post doktor vi institutionen för Biosystem och Teknologi Jag studerar vidhäftnings mekanismer (genuttryck av proteiner) av olika mikrober (främst E. coli) på bladgrönsaker.

Maria Ernfors

maria.ernfors@slu.se Forskare i odlingssystemsekologi, med inriktning mark, växthusgasemissioner, kol och kväve. Jag intresserar mig för kol- och kväveomsättning i odlingssystem, med fokus på hur

Malin Axel-Nilsson

malin.axel-nilsson@slu.se Doktor i etologi och husdjursvetenskap med specialkompetens inom hästens beteende och samspel med ryttaren, livsmedelscertifiering, hållbar livsmedelsproduktion och LCA -

Madeleine Magnusson

madeleine.magnusson@slu.se Jobbar som forskare på BT Forskningsområdet är byggnadsfunktion och djurmiljö i mjölk- och nötköttsproduktion. Kursansvarig för Animalieproduktion I, generell kurs för

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson

linda.maria.martensson@slu.se Biträdande universitetslektor i odlingssystemsekologi, inklusive diversifiering, multifunktion och hållbar förvaltning av markens ekosystemtjänster. Jag bedriver

Lina Fransson-Engman

lina.fransson.engman@slu.se Försökstekniker på Alnarp och försöksstationen Lönnstorp. Jag kom till Alnarp för första gången som student 2007-2009. Min uppväxt på en gård med mjölkproduktion la

Loading…