Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för biosystem och teknologi


Det finns 202 sidor som är taggade med Institutionen för biosystem och teknologi:

Hur får vi bönan till bordet?

Hur får vi bönan till bordet? johanna.grundstrom@slu.se Det finns en tydlig och ökande efterfrågan på närodlade baljväxter som kan ersätta importerat växtprotein. Bönder i södra Sverige har goda

De vill ta bönan till bordet

Varför hamnar så liten andel svenska baljväxter på tallriken? Handlar det om höga priser, ointresse hos odlaren eller att det är svårt med lagring och packning? I det nya projektet Hur får vi bönan

Disp Annie Drottberger

Introduction and adoption of innovations in horticultural production systems lotta.malmborg@slu.se Annie Drottberger, institutionen för biosystem och teknologi, försvarar sin avhandling "

Alnarpskonferensen 2024

Alnarpskonferensen 2024 johanna.grundstrom@slu.se Spara datumet för Alnarpskonferensen med tema Biologisk mångfald i jord- och skogsbruk. SLU Partnerskap Alnarp Aulan och loftet Alnarp SLU

Samarbete tar växthus till nya höjder

Stadsodling har du säkert redan hört talas om, men har du någonsin sett ett växthus ovanpå ett hustak? Fenomenet är nytt - och hett, enligt en ny studie. Utöver den uppenbara vinsten med färsk och

Dubbel framgång för ung forskare

SLU-forskaren Maria Vilain Rørvang har tilldelats priset New Investigator Award för sina vetenskapligt framstående prestationer. Nyligen beviljas hon även fyra miljoner kronor i forskningsbidrag från

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp 2024

Ämnesgruppsträff SLU Partnerskap Alnarp johanna.grundstrom@slu.se SLU Partnerskap Alnarps nätverk för medlemmar och verksamma vid SLU i Alnarp träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter. I

Tillsammans för sjöar och hav

markmiljo-webb@slu.se WWF, LRF och Lantmännen har sedan 2020 drivit det gemensamma projektet Baltic Stewardship Initiative och bjuder nu in till projektets slutkonferens onsdag den 29 november.

Alnarps Mjölkdag 2023

linda.engh@slu.se Mjölkproduktion kräver långsiktig planering. Under dagen lyfts några aktuella ämnen som på något sätt påverkar mjölkproduktionen. Alnarps Mjölkdag vänder sig till mjölkproducenter,

Växande möten 7 2023 AI

Växande möten: Framtidens lantbruk - med eller utan AI? johanna.grundstrom@slu.se Är AI ett självskrivet verktyg i framtidens jordbruk och hur skulle AI kunna hjälpa jordbruket att bli mer hållbart

Malin Axel-Nilsson

malin.axel-nilsson@slu.se Doktor i etologi och husdjursvetenskap med specialkompetens inom hästens beteende och samspel med ryttaren, livsmedelscertifiering, hållbar livsmedelsproduktion och LCA -

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare

Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare johanna.grundstrom@slu.e Förutsättningarna för våra odlingssystem ändras i takt med händelseutvecklingen

Loading…