Hoppa till huvudinnehåll

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 545 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Emma Holmström

Emma Holmström emma.holmstrom@slu.se Lektor och docent i skogsskötsel Programchef plattformen Future Forests Verksam i SLU plattformen för odlingssystem Hemsidor som presenterar en del av vår

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Så styrs vår varierade skog av vattnet

Vattnet visar vägen för skogens tillväxt och kolbindande potential. Detta har SLU-doktoranden Johannes Larson kartlagt i sin avhandling med hjälp av avancerade markfuktighetskartor – och en spade.

Annika Felton

Annika Felton annika.felton@slu.se Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till

Karin Amsten

Karin Amsten försvarade sin avhandling "Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture

Skattning av förändringar i skogens egenskaper med avancerad radar

Fjärranalys kan tillsammans med fältinventeringar användas för att skapa frekventa, heltäckande skattningar av skogens egenskaper. Ivan Huuva har i sitt doktorsarbete vid SLU visat potentialen med

Prisutdelning och bokrelease

Prisutdelning och bokrelease internkommunikation@slu.se Välkommen att delta i utdelningen av skogsfakultetens priser samt boksläpp för Riksskogstaxeringens jubileumsbok. Vid sammankomsten delas

Disputation Ivan Huuva

Estimation of change in forest variables using synthetic aperture radar charlotta.bergstrom@slu.se Ivan Huuva försvarar sin avhandling "Estimation of change in forest variables using synthetic

Disputation Arvid Axelsson

Tree Species Classification : Analyzing Multitemporal Satellite Imagery and Multispectral Airborne Laser Scanning Data charlotta.bergstrom@slu.se Arvid Axelsson försvarar sin avhandling "Tree

Julwebinarium "Nya steg inom övervakning av skogsskador"

Julwebinarium "Nya steg inom övervakning av skogsskador" theres.svensson@slu.se Välkommen på julwebinarium med tema "Nya steg inom övervakning av skogsskador". SLUs Miljöanalys Skog and SLU

Disputation Karin Amsten

Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture charlotta.bergstrom@slu.se Karin

Ida Nordström

ida.nordstrom@slu.se Doktorand inom Skogspatologi vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap. Forskar kring nästa generations detektionsmetoder för sjukdomar på skog, både i syfte att undvika

Loading…