Medarbetarwebben

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 1522 sidor som är taggade med S-fakulteten:
Jämställd skogssektor

Jämställd skogssektor

Jämställd skogssektor: från handling till resultat olof.bergvall@slu.se Den 11 maj 2021 genomför Skogslänet Västerbotten och Nolia AB en ny nationell jämställdhetskonferens för den skogliga sektorn

Jämställd skogssektor

Jämställd skogssektor

Jämställd skogssektor: från handling till resultat olof.bergvall@slu.se Den 11 maj 2021 genomför Skogslänet Västerbotten och Nolia AB en ny nationell jämställdhetskonferens för den skogliga sektorn

Vision Alnarps workshop

Vision Alnarps workshop

Arbetet med att ta fram guidande principer för Vision Alnarp pågår för fullt och förra veckan genomfördes den andra workshopen i en serie av tre. I första workshopen "utforska" samlade vi på oss

Skogsskadecentrum

Skogsskadecentrum

SLU och Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum blir navet i arbetet. Risken för

Skogsskadecentrum

Skogsskadecentrum

SLU och Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram varsin långsiktig plan för att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Ett nytt skogsskadecentrum blir navet i arbetet. Risken för

Tallföryngring på olika sätt – hur påverkas lönsamheten?

Tall föryngras med plantering, sådd och naturlig föryngring. Varje metod har sina för- och nackdelar, och passar olika bra på olika platser. Anläggningskostnaden för ett bestånd (föryngring, fällning

Skogsskadecentrum

Regeringens uppdrag till SLU: "SLU ska utforma en långsiktig plan för ett skogsskadecentrum som ska initieras den 1 januari 2021 och avse arbetet med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade

Presentation av läromedelsteamet

Möt teamet som jobbar med att utveckla det digitala gymnasieläromedel om skogen som SLU lanserar hösten 2021! Teamet jobbar kontinuerligt med att utveckla nytt material, testa nya idéer och hålla

Skogsprogrammet Norrbotten

Skogsprogrammet Norrbotten

Kunskapsseminarium med Skogsprogrammet Norrbotten olof.bergvall@slu.se Skogsprogrammet Norrbotten arrangerar en eftermiddag med fyra tematiska kunskapsseminarier baserade på aktuell forskning.

Ungskogen i norr illa ute

Älgbete och dåliga föryngringar gör att tillväxten avtar i norra Sverige. Jämfört med tidigare förväntningar minskar den med drygt sju miljoner kubikmeter om året. På uppdrag av Skogsstyrelsen har

BEE

This popular course, first offered in 2018 (when it received the best PhD course prize from SLU), and then 2019, is being offered again in 2021 (being postponed in 2020 due to COVID-related

Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap är världsledande inom skogsforskning. Den har sitt huvudsäte i Umeå men bedriver verksamhet över hela landet. Våra skogsutbildningar är unika, endast vid SLU kan du läsa

Loading…