Medarbetarwebben

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 1552 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har haft en hand med i utvecklingen av Heureka och ”The Wood Supply Game” som många

Lär känna nye hedersdoktorn Mikael Rönnqvist

En av 2020 års hedersdoktorer är Professor Mikael Rönnqvist som har en lång historia av samarbeten med SLU. Han har haft en hand med i utvecklingen av Heureka och ”The Wood Supply Game” som många

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta - Transforming the tropical timber value chain ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Rosa Goodman, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Disputation Rajiv Chaudhary

Disputation Rajiv Chaudhary

Identification of Molecular Markers Associated with Fungal Resistance in Norway Spruce and Common Ash charlotta.bergstrom@slu.se Rajiv Chaudhary försvarar sin avhandling "Identification of

Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år?

Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år?

Seminariet är uppskjutet. Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Första föredraget för

Becfor: Kick-off för mentorsprogrammet

Becfor: Kick-off för mentorsprogrammet

Becfor: Kick-off för mentorsprogrammet klas.pernebratt@slu.se Digitalt kick-off möte BECFORs mentorsprogram. Doktorander och juniora forskare antagna till programmet tar del i professionell

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta - The future forestry machine - an intelligent teammate? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Pedro La Hera, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU.

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta-Pedro La Hera

Värt att veta - The future forestry machine - an intelligent teammate? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Pedro La Hera, forskare vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU.

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta-Sven Adler

Värt att veta - Cost-effective sampling of uncommon landscape features ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Sven Adler, forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. Exempel på

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta - Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Peichen Gong, professor vid institutionen för skogsekonomi, SLU. Peichen Gong,

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta-Peichen Gong

Värt att veta - Multiple-use forest management - comparing apples and oranges? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Peichen Gong, professor vid institutionen för skogsekonomi, SLU. Peichen Gong,

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta-Rosa Goodman

Värt att veta - Transforming the tropical timber value chain ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Rosa Goodman, biträdande universitetslektor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU.

Loading…