Medarbetarwebben

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 872 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Hedersdoktorer 2018

Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika ämnen spänner från skogs- och miljöengagemang, husdjursforskning och hotade djurarter till skelettsjukdomar,

Unga forskare

Ett 30-tal unga forskare, varav sju från SLU, har bjudits in till firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid SLU i Umeå.

Unga forskare

Ett 30-tal unga forskare, varav sju från SLU, har bjudits in till firandet av Marcus Wallenbergpriset 2018. Tre av dem ingår i samma forskargrupper som årets pristagare Torgny Näsholm vid SLU i Umeå.

Tallens reträtt

När tallen ersätts av gran förändras landskapet i grunden. Den öppna ljusa tallskogen har en frodigare markflora jämfört med den mörka mossiga granskogen. Någon gång i slutet av 1930-talet blev

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Kurser och kurspaket på avancerad nivå

Skogsbruk runt Östersjön Är du intresserad av sydsvenskt skogsbruk så ges i Alnarp kurser med inriktning mot sydsvenskt och nordeuropeiskt skogsbruk. Du läser kurserna tillsammans med studenter på

Horizon 2020 Proposal Writing Course

Horizon 2020 Proposal Writing Course

lars-erik.lindell@slu.se The Grants Office have invited Enspire Science to deliver a workshop on preparing Horizon 2020 proposals, at the Alnarp campus on Tuesday October 30th. We encourage

Annika Felton

Annika Felton

Annika Felton annikaf Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till landskapets ekologi och

Jägmästarprogrammet 300 hp

Samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera genom att

Värt att veta - Next generation forest maps provide more information for sustainable forest management

Värt att veta - Next generation forest maps provide more information for sustainable forest management

Värt att veta - Next generation forest maps provide more information for sustainable forest management ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Eva Lindberg, universitetslektor vid institutionen för

Värt att veta - The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change

Värt att veta - The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change

Värt att veta - The land-atmosphere exchange of green-house gases of boreal ecosystems under climate change ulla.ahlgren@slu.se Mats Nilsson, professor vid institutionen för skogens ekologi och

Värt att veta - Genomic Selection: New Tool in Tree Breeding?

Värt att veta - Genomic Selection: New Tool in Tree Breeding?

Värt att veta - Genomic Selection: New Tool in Tree Breeding? ulla.ahlgren@slu.se Föreläsning av Harry Wu, professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU. Harry Wu,

Värt att veta-Sorkfeber

Värt att veta-Sorkfeber

Värt att veta - Varför biologisk mångfald är bra för vår hälsa olof.bergvall@slu.se Sorkfeber är en infektions-sjukdom som fruktas av många. Sjukdomen sprids via skogssork som enda värddjur.