Medarbetarwebben

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 776 sidor som är taggade med S-fakulteten:

Självständiga arbeten från ht 18

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Elias Andersson

Elias Andersson

ela Är anställd som biträdnade universitets lektor i skogliga landsbyggdsstudier. Filosofie doktor i arbetsvetenskap, med ett förflutet inom genusvetenskap och idéhistoria. Doktorandprojekt

Disputation Johanna Carlsson

Disputation Johanna Carlsson

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine charlotta.bergstrom@slu.se Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake

Disputation Johanna Carlsson

Disputation Johanna Carlsson

Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis-investigating the role og glutamine charlotta.bergstrom@slu.se Johanna Carlsson försvarar sin avhandling "Nitrogen uptake

Disputation Mona Forsman

Disputation Mona Forsman

Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds charlotta.bergstrom@slu.se Mona Forsman försvarar sin avhandling "Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds" den 11

Disputation Mona Forsman

Disputation Mona Forsman

Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds charlotta.bergstrom@slu.se Mona Forsman försvarar sin avhandling "Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds" den 11

Disputation Jinggang Guo

Disputation Jinggang Guo

Economics of Timber and Bioenergy Production and Forest Sequestration charlotta.bergstrom@slu.se Jinggang Guo försvarar sin avhandling "Economics of Timber and Bioenergy Production and Forest

Disputation Jinggang Guo

Disputation Jinggang Guo

Economics of Timber and Bioenergy Production and Forest Sequestration charlotta.bergstrom@slu.se Jinggang Guo försvarar sin avhandling "Economics of Timber and Bioenergy Production and Forest

Värt att veta A Nitrogen Story

Värt att veta A Nitrogen Story

Värt att veta... A Nitrogen Story ulla.ahlgren@slu.se Torgny Näsholm, professor i skogsträdens ekofysiologi vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, och mottagare av Wallenbergpriset

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Nyhetsbrev EF nätverk juni 18

Ett nätverk med centrum i Alnarp har stor betydelse för skogsnäringens utveckling i Östeuropa. Det visar en ny utvärdering av Euroforester. I början av juni återförenades ett drygt hundratal