Medarbetarwebben

Fakulteten för skogsvetenskap (S)

Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ligger inom fakulteten.


Det finns 728 sidor som är taggade med S-fakulteten:
Disputation Miguel Ángel Redondo

Disputation Miguel Ángel Redondo

Invasion biology of forest Phytophthora species in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Miguel Ángel Redondo försvarar sin avhandling "Invasion biology of forest Phytophthora species in Sweden" den 27

Hjalmar Laudon

Hjalmar Laudon

hlaud Jag forskar, undervisar och sprider kunskap om hur klimat och skogsbruk påverkar sjöar och vattendrag, samt hur vi bäst kan minska sådan negativ påverkan. Jag är också prefekt på institutionen

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

Urban Forestry

Till hösten börjar en ny masterskurs i Urban Forestry. Det är ett samarbete mellan institutionerna för landskapsarkitektur och skogsvetenskap. Kursen rör sig i gränslandet mellan parkträd och

Urban Forestry

Till hösten börjar en ny masterskurs i Urban Forestry. Det är ett samarbete mellan institutionerna för landskapsarkitektur och skogsvetenskap. Kursen rör sig i gränslandet mellan parkträd och

Urban Forestry

Till hösten börjar en ny masterskurs i Urban Forestry. Det är ett samarbete mellan institutionerna för landskapsarkitektur och skogsvetenskap. Kursen rör sig i gränslandet mellan parkträd och

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen

klen0001 Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office. Support i planerings- och ansökningsfasen av EU-projekt. Kontaktperson för Grants Office i Umeå. Projektledare

Disputation Christoffer Johnsson

Disputation Christoffer Johnsson

Elucidating the phytohormonal control of xylem development charlotta.bergstrom@slu.se Christoffer Johnsson försvarar sin avhandling "Elucidating the phytohormonal control of xylem development" den

Disputation Miguel Ángel Redondo

Disputation Miguel Ángel Redondo

Invasion biology of forest Phytophthora species in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Miguel Ángel Redondo försvarar sin avhandling "Invasion biology of forest Phytophthora species in Sweden" den 27

Disputation Christoffer Johnsson

Disputation Christoffer Johnsson

Elucidating the phytohormonal control of xylem development charlotta.bergstrom@slu.se Christoffer Johnsson försvarar sin avhandling "Elucidating the phytohormonal control of xylem development" den

Från hashtag till handling

Från hashtag till handling

Vad gör SLU och fakulteten för skogsvetenskap för att svara på de krav som ställts av jägmästarstudenter i ett öppet brev om sexism, trakasserier och ojämställdhet vid jägmästarprogrammet? Under

Från hashtag till handling

Från hashtag till handling

Vad gör SLU och fakulteten för skogsvetenskap för att svara på de krav som ställts av jägmästarstudenter i ett öppet brev om sexism, trakasserier och ojämställdhet vid jägmästarprogrammet? Under