Hoppa till huvudinnehåll

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 59 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Samarbete _djurvälfärd

Djurvälfärd och en hållbar djurhållning är viktiga komponenter för en hållbar global livsmedelsförsörjning. Djurskyddet i Sverige håller en hög nivå, och även om det finns förbättringspotential är

Disp Anja Herneke

Plant protein nanofibrils : characterising properties for future food charlotta.eriksson@slu.se Anja Herneke försvarar sin avhandling "Plant protein nanofibrils : characterising properties for

Simon Isaksson

simon.isaksson@slu.se Som forskningsingenjör i AMB ser jag till att molekylärlabb, reaktorlabb och instrumentlabb håller högsta funktion. Därutöver är min viktigaste uppgift att assistera forskarna

Covid-19 kan vara en luftburen smitta i sjukhus och andra inomhusmiljöer

Det har funnits bristande kunskap, och delade meningar, om huruvida covid-19 kan vara en luftburen smitta. Nu har en svensk studie för första gången påvisat aktivt SARS-CoV-2 i luft.

Erica Selin

erica.selin@slu.se Doktorand inom Molekylär Toxikologi Min forskning fokuserar på att undersöka livsmedelsförpackningar, livsmedel och tillsatser i livsmedel med hjälp av cell-baserade metoder.

Maria Yu

maria.yu@slu.se A PhD student with the Molecular Toxicology research group at the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health My research focuses on the use of bioanalytical

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Disp He Sun

Antibiotic resistance in biogas processes Charlotta.Eriksson@slu.se He Sun försvarar sin avhandling "Antibiotic resistance in biogas processes" den 12 januari 2022 Alla intresserade är välkomna

Eva Forsgren

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Hennes särskilda forskningsfokus inom

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Samuel Coulbourn Flores

Computational structural biologist specializing in nucleic acids. I work on the structure and dynamics of macromolecules, especially very large complexes and nucleic acids. Right now I am working on

Loading…