Medarbetarwebben

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 214 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:
SLU Riskvärdering av växtskadegörare

SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Vi tar fram underlag som ska ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av nya växtskadegörare.

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

En biologisk metod för förbättrad fibernedbrytning av foder till idisslare

Målet med det här projektet är att öka tillgängligheten för ensilagets biomassa för nedbrytning i vommen för att förbättra produktionen hos mjölkkor. Metoden som används kan också vara tillämpbar hos

Santanu Basu

Santanu Basu

Selected Ten Publications Chakroborty, Purba, Bhattacharya, Bhaswati, Shivhare, US and Basu, Santanu. 2020. Investigation of Heat-Acid Induced Coagulation Behavior of Whole Milk Systems Employing

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Förbättrad analysmetod för bordetella hos hund

Kennelhosta är ett samlingsnamn för övre luftvägssjukdom hos hund orsakad av olika virus och bakterier. Drabbade hundar får en akut karakteristisk torr hosta ofta med kväljningar, liknande kikhosta.

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Kristin Aleklett Kadish

Kristin Aleklett Kadish

Jag forskar inom mikrobiologisk ekologi och har bland annat studerat hur mikrobsamhällen i växter formas och utvecklat mikrofluidik chip för att studera hur svampar söker efter föda i jorden.

Kristin Aleklett Kadish

Kristin Aleklett Kadish

Jag forskar inom mikrobiologisk ekologi och studerar växters mikrobiom. Aleklett K., Kiers E.T., Ohlsson P., Shimizu T.S., Caldas V.E.A., Hammer E.C. (2018) Build your own soil: exploring

Loading…