Hoppa till huvudinnehåll

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 73 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Ida Nordström

ida.nordstrom@slu.se Doktorand inom Skogspatologi vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap. Forskar kring nästa generations detektionsmetoder för sjukdomar på skog, både i syfte att undvika

Piera Wiesinger

piera.wiesinger@slu.se Min forskning i gruppen Strukturbiologi vid Institutionen för molekylära vetenskaper är inriktad på NMR-spektroskopiska studier av LPMO-enzymer (lytiska

Disp Laura Pirkola

Whole grain and the gut-brain axis The role of microbiota composition, dietary fiber, and metabolites charlotta.eriksson@slu.se Laura Pirkola försvarar sin avhandling "Whole grain and the

Nils Mikkelsen

nils.mikkelsen@slu.se I’m currently working as a researcher in Mats Sandgrens research group at SLU while also being an IT Coordinator at the department of Molecular Sciences. I also work part time

Disp Sanjana Holla

Autophagy beyond convention: plant specific mechanisms for cellular recycling charlotta.eriksson@slu.se Sanjana Holla försvarar sin avhandling "Autophagy beyond convention: plant specific

Disp Louise Selga

Wheat flour quality for baking Linking flour components and dough performance to predict loaf volume charlotta.eriksson@slu.se Louise Selga försvarar sin avhandling "Wheat flour quality for baking

Disp Yashaswini Nagavara Nagaraj

Sustainable biochemicals - Extraction of lipids and carotenoids from the oleaginous yeast Rhodotorula toruloides charlotta.eriksson@slu.se Yashaswini Nagavara Nagaraj försvarar sin avhandling "

Disp Ludwig Ermann Lundberg

An exploratory journey into probiotic interactions - Bioactive properties of Limosilactobacillus reuteri and Bifidobacterium longum charlotta.eriksson@slu.se Ludwig Ermann Lundberg försvarar sin

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

Lic Nisha Tyagi

Live Biotherapeutics Importance of formulation and lyophilization parameters and an example of a clinical application charlotta.eriksson@slu.se Nisha Tyagi försvarar sin avhandling "Live

Disp Yan Xue

Studies of Hyaluronan and Related Structures by NMR Spectroscopy charlotta.eriksson@slu.se Yan Xue försvarar sin avhandling "Studies of Hyaluronan and Related Structures by NMR Spectroscopy" den 15

Loading…