Hoppa till huvudinnehåll

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 110 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Jerry Ståhlberg

Docent vid Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU. Undervisar i biokemi och forskar om proteiners struktur och funktion. Har samverkansuppdrag om mikrobiella processer för framställning av

Klara Nilsson

My PhD research is about the side-stream products from faba bean protein isolation. I work in Maud Langton's group that has the research focus on the structure and properties of food.   Faba beans

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Disp María Luz Annacondia López

Insights into biotic stress response in Arabidopsis thaliana : the roles of epigenetics and RNA silencing charlotta.eriksson@slu.se María Luz Annacondia López försvarar sin avhandling " Insights

Töande permafrost minskar mångfalden av vattenlevande svampar

När klimatet blir varmare töar permafrosten, och enorma mängder bundet kol blir tillgängligt. Detta kan påverka artrikedomen av nedbrytande svampar i smältvattnet, vilket kan påverka produktionen av

Biotechnology for Sustainability – Slutrapport från Mistra Biotech 2012-2020

Mistra Biotech är ett forskningsprogram som har arbetat i åtta år för att främja användningen av modern bioteknik för ett mer hållbart lantbruk. Vi har gjort detta på en bred basis och bedrivit

Disp Hasitha Priyashantha

Variation in raw milk quality Impact on milk coagulation and cheese ripening charlotta.eriksson@slu.se Hasitha Priyashantha försvarar sin avhandling "Variation in raw milk quality Impact on milk

Erica Selin

Selin E, Svensson K, Gravenfors E, Giovanoulis G, Iida M, Oskarsson A & Lundqvist J. (2021) Food contact materials: an effect-based evaluation of the presence of hazardous chemicals in paper and

Varje storstad har sin egen typiska mikrobflora enligt ny global studie

Ett internationellt konsortium redovisar idag den största studien någonsin av de mikrober som finns på ytor och i luft i storstadsmiljöer jorden runt. Prover som samlats in från kollektivtrafik och

Disp Jonas Ohlsson

Salix as a biorefinery feedstock: An inquiry into factors affecting conversion performance charlotta.eriksson@slu.se Jonas Ohlsson försvarar sin avhandling "Salix as a biorefinery feedstock: An

Julia Jansson

Jag är doktorand i Molekylärekologi-gruppen. Vi studerar genetik och ekologi hos vilda djur med hjälp av molekylära metoder. Mitt fokus är på klövdjur och deras betesmönster. För att studera dem

Loading…