Medarbetarwebben

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 208 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Långsamma muskler ger godare griskött hos koreansk lantras

I Sydkorea finns en unik lantrasgris som är känd för sitt röda, marmorerade och goda kött. Nu har ett internationellt forskarlag visat att grisen har en genvariant som inte finns hos moderna

Långsamma muskler ger godare griskött hos koreansk lantras

I Sydkorea finns en unik lantrasgris som är känd för sitt röda, marmorerade och goda kött. Nu har ett internationellt forskarlag visat att grisen har en genvariant som inte finns hos moderna

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är expert på livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Erland Liljeroth är expert på växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp". Jag vill arbeta för ett hållbart växtskydd, genom att ge

Biogascentrum

På SLU har vi stark kompetens inom området biogas. Unikt för oss är att vi svarar på frågor som rör hela biogasproduktionskedjan. Till hjälp har vi en egen biogasanläggning såväl som moderna

Trädmikrobiom

I det här projektet studerar vi hur stor betydelse den genetiska komponenten hos träd är för koloniseringen av endofytiska och patogena svampar. På sikt kan resultat och relevant information från

Blad som sporfällor för förbättrade prognosticeringsmetoder

Vi undersöker hur vi kan använda veteblad för att fånga och analysera svampsporer. Genom att få mer kunskap om hur sjukdomar sprids kan vi ta fram bättre bekämpningsstrategier. Ökad kunskap om

Projekt OSCAR

Syftet med det här projektet var att optimera användning av mellangrödor i växtföljder genom att utöka vår kunskap om odlingssystem baserade på fånggrödor, gröngödslingsgrödor och andra mellangrödor.

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Utveckling av växtsjukdomar i framtida odlingssystem med majs och höstvete

Förändrat klimat och nya odlingssystem med obeprövade grödor innebär nya förutsättningar för svensk växtodling. Sjukdomssituationen kan komma att förändras, till exempel genom att odlingen av

Betydelsen av skörderester för växtpatogeners överlevnad

Många växtpatogena svampar är beroende av stubb och halm från tidigare gröda för sin överlevnad. Det är väl känt att växtmaterial med inokulum från patogener medför en risk för sjukdomsangrepp vid

Effekter av förfrukt och jordbearbetning

Vi undersöker hur jordbearbetningsmetod och förfrukt påverkar marklevande bakterier och svampar, och därigenom utvecklingen av sjukdomar i höstvete. Fältförsök med sex olika förfrukter till höstvete

Publikationer

Här finns publikationer från SLU Riskvärdering av växtskadegörare. Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk Analysis Xylosandrus germanus ,

Loading…