Hoppa till huvudinnehåll

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 57 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:

Covid-19 kan vara en luftburen smitta i sjukhus och andra inomhusmiljöer

Det har funnits bristande kunskap, och delade meningar, om huruvida covid-19 kan vara en luftburen smitta. Nu har en svensk studie för första gången påvisat aktivt SARS-CoV-2 i luft.

Erica Selin

erica.selin@slu.se Doktorand inom Molekylär Toxikologi Min forskning fokuserar på att undersöka livsmedelsförpackningar, livsmedel och tillsatser i livsmedel med hjälp av cell-baserade metoder.

Maria Yu

maria.yu@slu.se A PhD student with the Molecular Toxicology research group at the Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health My research focuses on the use of bioanalytical

RNA i sprutan kan ersätta kemisk bekämpning mot potatisbladmögel

Med en banbrytande ny metod skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel genom att spruta ut RNA på bladen. Detta RNA släcker ner de gener hos skadegöraren som annars möjliggör infektion av växten.

Disp He Sun

Antibiotic resistance in biogas processes Charlotta.Eriksson@slu.se He Sun försvarar sin avhandling "Antibiotic resistance in biogas processes" den 12 januari 2022 Alla intresserade är välkomna

Eva Forsgren

Eva Forsgren är samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Hennes särskilda forskningsfokus inom

Forskare, lantbrukare och rådgivare diskuterade hållbarhet under mjölkveckan

Hur kan mjölknäringen bidra till ett hållbart livsmedelssystem? Den frågan diskuterades under SLU:s mjölkvecka 11–15 oktober 2021. Forskningsprogrammet ”Hållbara dieter från hållbara

Samuel Coulbourn Flores

Computational structural biologist specializing in nucleic acids. I work on the structure and dynamics of macromolecules, especially very large complexes and nucleic acids. Right now I am working on

Klara Nilsson

My PhD research is about the side-stream products from faba bean protein isolation. I work in Maud Langton's group that has the research focus on the structure and properties of food.   Faba beans

Disp María Luz Annacondia López

Insights into biotic stress response in Arabidopsis thaliana : the roles of epigenetics and RNA silencing charlotta.eriksson@slu.se María Luz Annacondia López försvarar sin avhandling " Insights

Loading…