Medarbetarwebben

Mikrobiologi

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.
Bakterier tillhör den prokaryota grenen, medan svampar tillhör de eukaryota organismerna. Virus är i strikt mening inte levande och kan därför inte passas in i någon av organismvärldens tre grenar.


Det finns 225 sidor som är taggade med Molekylära vetenskaper:
Erica Selin

Erica Selin

Selin E, Svensson K, Gravenfors E, Giovanoulis G, Iida M, Oskarsson A & Lundqvist J. (2021) Food contact materials: an effect-based evaluation of the presence of hazardous chemicals in paper and

Uppdrag och projekt

Här finner du exempel på uppdrag som SLU Riskvärdering av växtskadegörare arbetat med samt information om projekt som enheten driver eller medverkar i. Riskvärderingar Riskvärderingar görs ofta som

Herpesvirus hos häst är inte alltid kopplat till klinisk sjukdom

Herpesvirus typ 1 och 4 (EHV-1/-4) kan orsaka sjukdom i luftvägarna, abort och neurologiska symptom hos häst. Det har däremot varit oklart vilken påverkan herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2/-5) har på

Flera varianter av herpesvirus typ 5 upptäckta hos häst

Hästens herpesvirus typ 5 (EHV-5) är ett relativt nyupptäckt virus som påvisats hos hästar över hela världen. Dess koppling till klinisk sjukdom är fortfarande oklar eftersom viruset har hittats hos

Interaktioner mellan bornavirus och värddjur

Bornavirus orsakar neurologiska sjukdomar hos ett flertal däggdjur och fåglar. I Sverige är bornavirus i första hand känt i samband med vingelsjuka hos katt, men har även påvisats hos häst och lodjur

Calicivirus hos katt

Calicivirus är en viktig orsak till luftvägslidanden hos katter världen över, populärt kallat kattsnuva. Flera olika vacciner finns, men viruset ändrar sig (muterar) snabbt och kan på så sätt smita

Månadens hjortmat

Månadens hjortmat

På den här sidan visar vi våra svenska hjortdjurs dieter, månad för månad, så du kan följa hur de förändras över året. Det handlar om älg, rådjur, kronvilt och dovvilt. Vi började i maj och

Varje storstad har sin egen typiska mikrobflora enligt ny global studie

Ett internationellt konsortium redovisar idag den största studien någonsin av de mikrober som finns på ytor och i luft i storstadsmiljöer jorden runt. Prover som samlats in från kollektivtrafik och

Varje storstad har sin egen typiska mikrobflora enligt ny global studie

Ett internationellt konsortium redovisar idag den största studien någonsin av de mikrober som finns på ytor och i luft i storstadsmiljöer jorden runt. Prover som samlats in från kollektivtrafik och

Vad äter hjortdjuren - egentligen?

Genom att samla spillning från hjortdjur och analysera dess innehåll kan vi lära oss mycket. Vi kan se vilken hjortart spillningen kommer från och vilka växter djuret ätit. De data vi presenterar har

Podcast Wild research bites

Podcast Wild research bites

En podcast om forskning, utbildning och aktuella skogsrelaterade ämnen. Ledd av två doktorander från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå.

Disp Jonas Ohlsson

Disp Jonas Ohlsson

Salix as a biorefinery feedstock: An inquiry into factors affecting conversion performance charlotta.eriksson@slu.se Jonas Ohlsson försvarar sin avhandling "Salix as a biorefinery feedstock: An

Loading…