Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 229 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Alnarpskonferensen 2023

Alnarpskonferensen 2023: Framtidens hållbara energilandskap – hur använder vi vår mark för mat, material och energi? johanna.grundstrom@slu.se Samhällets hållbara omställning leder till nya

Studiebesök och workshop i Mörrum: Klimatnytta och samhällsnytta med snabbväxande lövträd

anneli.adler@slu.se Denna workshop riktar sig till användare av aktuell forskning kring snabbväxande lövträd – beslutsfattare som med olika regelverk formar våra landskap, markägare som planterar

Tidigare student död i kriget i Ukraina

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap har nåtts av det tragiska beskedet att en av våra tidigare studenter har dött i Ukraina. Semen Oblomei var student på masterprogrammet Euroforester under

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Broadening your funding opportunities – unlocking the potential of excellence grants

Seminarie: Broadening your funding opportunities – unlocking the potential of excellence grants klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Caroline Grabbe, Forskningskoordinator vid Ledningskansliet. "

examination and support to student with disabilities

Seminarie: examination and support to student with disabilities klas.pernebratt@slu.se Seminarium organiserat av Karin Hjelm, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap. "Examination and support to

Bra åtgärd, men varning för regn

Det finns all anledning att behandla tallplantor mot bete, men risken är att det blir fel och då är det dyra misstag. Ungefär var femte hektar som föryngras i södra Sverige planteras med tall. Enligt

Kurs i skoglig föryngring

stina.johannesson@slu.se Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild över hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten i det

Stina Johannesson

stina.johannesson@slu.se Jag arbetar som kommunikatör för det nationella kompetenscentrumet för snabbväxande lövträd, Trees For Me, och på Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap. Mitt arbete är

Let´s talk science! Tillväxten - ökar den eller minskar den?

annika.mossing@slu.se Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Detta seminarium

Streamat seminarium: Skogsskötsel i framtiden

annika.mossing@slu.se I en serie livesända seminarier tas skogens många värden upp. Under detta seminarium handlar det om skogsskötsel i framtiden. Den svenska skogen är idag en arena där olika

Värt att veta Urban Nilsson

Värt att veta: Tall, gran, lövträd eller blandskog? vartattveta.umea@slu.se Hur kan våra framtida skogar komma att se ut och vad kan vi lära oss från det förflutna? Det är några frågor som

Loading…