Medarbetarwebben

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 696 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Henrik Böhlenius

Henrik Böhlenius är expert på skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde.

Ny högre skoglig utbildning

Nästa höst öppnas portarna till en högre skoglig utbildning i södra Sverige. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan SLU och Linnéuniversitetet i Växjö. Förväntningarna på skogsbruket är stora

Ny högre skoglig utbildning

Nästa höst öppnas portarna till en högre skoglig utbildning i södra Sverige. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan SLU och Linnéuniversitetet i Växjö. Förväntningarna på skogsbruket är stora

Ny högre skoglig utbildning

Nästa höst öppnas portarna till en högre skoglig utbildning i södra Sverige. Det är ett gränsöverskridande samarbete mellan SLU och Linnéuniversitetet i Växjö. Förväntningarna på skogsbruket är stora

Klimatforskningen kraftsamlar

Den skogliga forskningen i Alnarp kraftsamlar i arbetet med klimatfrågor. Klimatförändringen har förstås länge varit en faktor i flera forskningsprojekt. Det nya är att institutionen nu tar ett

Klimatforskningen kraftsamlar

Den skogliga forskningen i Alnarp kraftsamlar i arbetet med klimatfrågor. Klimatförändringen har förstås länge varit en faktor i flera forskningsprojekt. Det nya är att institutionen nu tar ett

Klimatforskningen kraftsamlar

Den skogliga forskningen i Alnarp kraftsamlar i arbetet med klimatfrågor. Klimatförändringen har förstås länge varit en faktor i flera forskningsprojekt. Det nya är att institutionen nu tar ett

Intervju Michelle

Michelle Cleary, forskare på SLU, berättar i en radiointervju med Radio P4 Kristianstad om ett lyckat försök att hitta askträd som inte drabbats av askskottsjuka. Forskare vid SLU och Skogsforsk har

Intervju Michelle

Michelle Cleary, forskare på SLU, berättar i en radiointervju med Radio P4 Kristianstad om ett lyckat försök att hitta askträd som inte drabbats av askskottsjuka. Forskare vid SLU och Skogsforsk har

Intervju Michelle

Michelle Cleary, forskare på SLU, berättar i en radiointervju med Radio P4 Kristianstad om ett lyckat försök att hitta askträd som inte drabbats av askskottsjuka. Forskare vid SLU och Skogsforsk har

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden klas.pernebratt@slu.se Välkommen till en workshop med temat skogsskötsel, naturhänsyn och sociala värden den 7 november kl. 09:30-15:30 i Göteborg!

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden

Skogsskötsel för naturhänsyn och sociala värden klas.pernebratt@slu.se Välkommen till en workshop med temat skogsskötsel, naturhänsyn och sociala värden den 7 november kl. 09:30-15:30 i Göteborg!

Loading…