Medarbetarwebben

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 727 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Tallens tillväxt överraskar

Att jämföra tillväxten mellan gran och tall förvånar och förbryllar. Oscar Nilsson, ny skoglig doktor, rätar ut några frågetecken i sin avhandling. – Tallen är ofta underskattad. I ett av de få

Disputation Oscar Nilsson

Oscar Nilsson vid Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap har fredagen den 11 december lagt fram sin avhandling "Establishment and growth of Scots pine and Norway spruce: a comparison between

Det våras för björken

Resultaten från försök med förädlad björk har slagit forskarna med häpnad. Professor Urban Nilsson ser flera möjligheter för den ”nya” björken. I många fall kan den vara ett alternativ till gran. –

Det våras för björken

Resultaten från försök med förädlad björk har slagit forskarna med häpnad. Professor Urban Nilsson ser flera möjligheter för den ”nya” björken. I många fall kan den vara ett alternativ till gran. –

Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska

Bringing the lab to the forest: my plans for future researchSeminarie:

Bringing the lab to the forest: my plans for future researchSeminarie:

Bringing the lab to the forest: my plans for future research klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Patrick Sherwood, "

Seminarie: Svensk skog och skogspolitik ur mitt perspektiv

Seminarie: Svensk skog och skogspolitik ur mitt perspektiv

Svensk skog och skogspolitik ur mitt perspektiv klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Monica Stridsman, "Svensk skog och

Seminarie: Svensk skog och skogspolitik ur mitt perspektiv

Seminarie: Svensk skog och skogspolitik ur mitt perspektiv

Svensk skog och skogspolitik ur mitt perspektiv klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Monica Stridsman, "Svensk skog och

Bringing the lab to the forest: my plans for future researchSeminarie:

Bringing the lab to the forest: my plans for future researchSeminarie:

Bringing the lab to the forest: my plans for future research klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Seminarium med Patrick Sherwood, "

Ökad efterfrågan på skogsråvara kan bli svår att möta med dagens skogsskötselmetoder

En regional studie i Kronobergs län visar att klimatomställningen kan driva på för en intensifiering av det redan intensiva skogsbruket. Något som kan leda till konflikter mellan olika skogspolitiska

BECFOR har fått twitter

BECFOR har fått twitter! Vi kommer nu ha möjlighet att länka upp nyheter som rör doktorander och doktorandkurser på twitter och hoppas på att få en vidare spridning på så vis. Vi vill gärna också

BECFOR har fått twitter

BECFOR har fått twitter! Vi kommer nu ha möjlighet att länka upp nyheter som rör doktorander och doktorandkurser på twitter och hoppas på att få en vidare spridning på så vis. Vi vill gärna också

Loading…