Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 240 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Trees For Me idag och i morgon

Automation och förädling - Trees For Me idag och i morgon klas.pernebratt@slu.se Det nya, nationella kompetenscentret Trees For Me, med fokus på snabbväxande lövträd, bjuder in till en heldag om

FRAS - dubbel kraftsamling

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete. Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Iceland trip

Seminarie: Iceland Trip klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Nora Sophie Pohl et al, Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap, "Iceland trip". Välkomna till Institutionen för Sydsvensk

Doktorandkurs: Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i brukade skogar

stina.johannesson@slu.se Doktorander från SLU och andra lärosäten i Sverige och utomlands välkomnas till doktorandkurs om Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i brukade skogar. Mer om

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Öppet möte SSC

Öppet möte SLU Skogsskadecentrum katja.fedrowitz@slu.se Varmt välkommen till Skogsskadecentrums Öppet möte den 19-20 januari på konferensanläggningen Aronsborg i Bålsta. Mötet vänder sig till alla

Ny rapport ger verktyg till sydsvensk skogsskötsel

Hur ska skogen skötas i södra Sverige idag och i framtiden för att bidra till de värden som efterfrågas? Det har undersökts i forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, som

Värt att veta Urban Nilsson

Värt att veta: Tall, gran, lövträd eller blandskog? vartattveta.umea@slu.se Hur kan våra framtida skogar komma att se ut och vad kan vi lära oss från det förflutna? Det är några frågor som

Seminarie:221207

Seminarie: How we built a strong research environment klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Ove Nilsson, Professor vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi. "Umeå Plant Science

Seminarie221026

Seminarie: Diversity in the work environment klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Alexandra D’Urso, Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för lärande och digitalisering; Enheten för pedagogisk

Loading…