Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 221 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Disputation Khaled Youssef

Heterobasidion root infections on Scots pine – a cryptic threat to sustainable forest management in Sweden charlotta.bergstrom@slu.se Khaled Youssef försvarar sin avhandling "Heterobasidion root

Emma Holmström

Emma Holmström emma.holmstrom@slu.se Lektor och docent i skogsskötsel Programchef plattformen Future Forests Verksam i SLU plattformen för odlingssystem Hemsidor som presenterar en del av vår

Karin Hjelm

karin.hjelm@slu.se I’m an associate professor in forest regeneration and at present, I have a position as a senior lecturer at Southern Swedish Forest Research Centre at SLU, Alnarp. I’m also

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Amanda de Castro Segtowich

amanda.segtowich@slu.se Du kan läsa mer på den engelska webbplatsen.

Henrik Böhlenius

henrik.bohlenius@slu.se Henrik Böhlenius är samverkanslektor i skogsskötsel med poppelodling som forskningsområde. All information om Henrik Böhlenius forskning och undervisning finns på den

Emil Andersson

emil.andersson@slu.se Jag jobbar i två närliggande projekt som berör skogsmyror (Formica rufa-gruppen) och skogsbruk, tillsammans med Emma Holmström. Ett projekt handlar om skogsmyrors överlevnad

Eric Agestam

Eric Agestam eric.agestam@slu.se PhD Forestry and Associate professor, docent, in silviculture Forest education at the Royal College of Forestry ("Skogshögskolan" - that was before the era of SLU)

Annika Felton

Annika Felton annika.felton@slu.se Min forskning om växter och växtätare sker på flera olika skalor: från de små detaljerna hos däggdjurens matsmältningsfysiologi och växternas kemi till

Karin Amsten

Karin Amsten försvarade sin avhandling "Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture

Maksym Matsala

maksym.matsala@slu.se För mer info, se min presentation på engelska.

Disputation Karin Amsten

Fire and herbivory – key drivers of temperate open ecosystems : Effects of consumer control on woody and herbaceous plant communities in temperate wood-pasture charlotta.bergstrom@slu.se Karin

Loading…