Medarbetarwebben

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 859 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:
Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år?

Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år?

Seminariet är uppskjutet. Ek-sådd i granbestånd. Vad händer efter 10 år? klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie. Första föredraget för

Becfor: Kick-off för mentorsprogrammet

Becfor: Kick-off för mentorsprogrammet

Becfor: Kick-off för mentorsprogrammet klas.pernebratt@slu.se Digitalt kick-off möte BECFORs mentorsprogram. Doktorander och juniora forskare antagna till programmet tar del i professionell

Skogforsk hosting the meeting

Skogforsk hosting the meeting

BECFOR seminar: Skogforsk bjuder in… klas.pernebratt@slu.se Skogforsk bjuder in… . Mer information kommer. Skogforsk bjuder in… Mer information kommer. BECFOR Zoom Alnarp Emma Holmström

Gender in doctoral supervision

Gender in doctoral supervision

BECFOR seminar: Gender in doctoral supervision - experiences from Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural universities klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Svetlana Saarela, David Agar och

Gender in doctoral supervision

Gender in doctoral supervision

BECFOR seminar: Gender in doctoral supervision - experiences from Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural universities klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Svetlana Saarela, David Agar och

Gender in doctoral supervision

Gender in doctoral supervision

BECFOR seminar: Gender in doctoral supervision - experiences from Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural universities klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Svetlana Saarela, David Agar och

27 October Counting bodies

27 October Counting bodies

BECFOR seminar: Counting bodies, Gender Equality and Meritocracy klas.pernebratt@slu.se Counting bodies, Gender Equality and Meritocracy Seminarium med Stina Powell, SLU Seminarium med Stina

27 October Counting bodies

27 October Counting bodies

BECFOR seminar: Counting bodies, Gender Equality and Meritocracy klas.pernebratt@slu.se Counting bodies, Gender Equality and Meritocracy Seminarium med Stina Powell, SLU Seminarium med Stina

27 October Counting bodies

27 October Counting bodies

BECFOR seminar: Counting bodies, Gender Equality and Meritocracy klas.pernebratt@slu.se Counting bodies, Gender Equality and Meritocracy Seminarium med Stina Powell, SLU Seminarium med Stina

Introduction to BECFOR seminars on gender strategic work

Introduction to BECFOR seminars on gender strategic work

BECFOR seminar: Introduktion till BECFORs seminarieserie om lika villlkor i skogsakademin. Representant från NYKS, (Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen klas.pernebratt@slu.se Den

Introduction to BECFOR seminars on gender strategic work

Introduction to BECFOR seminars on gender strategic work

BECFOR seminar: Introduktion till BECFORs seminarieserie om lika villlkor i skogsakademin. Representant från NYKS, (Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen klas.pernebratt@slu.se Den

Introduction to BECFOR seminars on gender strategic work

Introduction to BECFOR seminars on gender strategic work

BECFOR seminar: Introduktion till BECFORs seminarieserie om lika villlkor i skogsakademin. Representant från NYKS, (Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen klas.pernebratt@slu.se Den

Loading…