Medarbetarwebben

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 643 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Nyhetsbrev ekar

När Per-Magnus Ekö och Ulf Johansson går runt på Visingsö bär de med sig en stege, en lång måttsticka och en klave för att mäta rejäla dimensioner. De fullföljer och förnyar ett arbete som påbörjades

Nyhetsbrev ekar

När Per-Magnus Ekö och Ulf Johansson går runt på Visingsö bär de med sig en stege, en lång måttsticka och en klave för att mäta rejäla dimensioner. De fullföljer och förnyar ett arbete som påbörjades

Nyhetsbrev ekar

När Per-Magnus Ekö och Ulf Johansson går runt på Visingsö bär de med sig en stege, en lång måttsticka och en klave för att mäta rejäla dimensioner. De fullföljer och förnyar ett arbete som påbörjades

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar

Stora mängder historiska data från försöksytor med ekplanteringar har samlat damm i arkiv. Nu digitaliseras de och omvandlas till ny kunskap och vägledning om ekskog och dess skötsel. Ett

Rön från flottans ekskog ska bli råd för dagens ekplanteringar

Stora mängder historiska data från försöksytor med ekplanteringar har samlat damm i arkiv. Nu digitaliseras de och omvandlas till ny kunskap och vägledning om ekskog och dess skötsel. Ett

MSc Thesis Presentations

MSc Thesis Presentations

MSc Thesis Presentations Desiree.Mattsson@slu.se Welcome to listen to many interesting master thesis presentations from our master student. Topics of the 2 days of presentations you can find in the

MSc Thesis Presentations

MSc Thesis Presentations

MSc Thesis Presentations Desiree.Mattsson@slu.se Welcome to listen to many interesting master thesis presentations from our master student. Topics of the 2 days of presentations you can find in the

MSc Thesis Presentations

MSc Thesis Presentations

MSc Thesis Presentations Desiree.Mattsson@slu.se Welcome to listen to many interesting master thesis presentations from our master student. Topics of the 2 days of presentations you can find in the

Sustainable forestry in southern Sweden

This master’s course focuses on forest management and forest ecology in managed stands. During the nine weeks of the course we will investigate and discuss how sustainable development are/can be

Nyhetsbrev_Landskapslabb

Lagom till jul kommer boken ”Urban Woods”. Det är lite av examen för ett unikt samarbete mellan institutionen för skogsvetenskap och institutionen för landskapsarkitektur i Alnarp. Några årtionden

Nyhetsbrev_Landskapslabb

Lagom till jul kommer boken ”Urban Woods”. Det är lite av examen för ett unikt samarbete mellan institutionen för skogsvetenskap och institutionen för landskapsarkitektur i Alnarp. Några årtionden

Nyhetsbrev_Landskapslabb

Lagom till jul kommer boken ”Urban Woods”. Det är lite av examen för ett unikt samarbete mellan institutionen för skogsvetenskap och institutionen för landskapsarkitektur i Alnarp. Några årtionden

Loading…