Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap


Det finns 210 sidor som är taggade med Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap:

Sydsvenska skogsforskare visar världen vägen i skogen

Forskarna från Sydsvensk skogsvetenskap kommer att spela en stor roll när över 4 000 skogsforskare från hela världen samlas i Sverige på världskongressen IUFRO. – Även om vi är en liten institution

SLU på Borgeby fältdagar

SLU på Borgeby fältdagar 2024 Borgeby 2024 johanna.grundstrom@slu.se På den stora lantbruksmässan Borgeby fältdagar den 26 och 27 juni finns det mycket att upptäcka. Möt studenter och forskare

Bokskogsexkursion om hyggesfritt

Den 21 maj arrangerade Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska landskap och SLU en exkursion för yrkesverksamma i ämnet hyggesfritt i bokskog. Under dagen diskuterades hyggesfritt och kontinuitetsskog och

Jordbrukslandskapets miljöanalys vid SLU - Hur kan verksamheten utvecklas?

johanna.grundstrom@slu.se Syftet med denna temadag är att öka kännedomen om SLU:s miljöanalys och diskutera utvecklingsmöjligheter i jordbrukslandskapet. Följ med på fältvandring på SITES Lönnstorp,

Nya utbildningar ska öka jämställdheten

Det finns nu två nya utbildningar för att bättra på jämställdheten i skogssektorn. Inte bara i Sverige, utan också internationellt. Under våren har världens första onlinekurs om jämställdhet,

Sudetisk lärk stärker motståndskraften

Men hjälp av europeisk lärk från Sudeterna kan lärk bli ett ännu vanligare produktionsträdslag i den sydsvenska skogen. Klimatförändringarna med mer torka och storm äventyrar framtiden för svensk

Utredning lyfter SLU Skogsskadecentrum

Almen är akut hotad i Sverige och riskerar att försvinna helt om inget görs. Landsbygdsminister Peter Kullgren fick nyligen ta emot ett yttrande från utredningen om skogsträdsförädling för ökad

Panel diskuterade omvärldsanalys

Måndag den 6 maj genomfördes ett seminarium där Future Forests senaste policy brief presenterades. Detta åtföljdes av ett panelsamtal om frågor som tvärvetenskap och polarisering. Sedan en tid

Stor enkät om alternativa skogsskötselmetoder

Vad tycker de privata skogsägarna egentligen om alternativa skötselmetoder? Det ska en stor enkät, som är ute nu, ta reda på. 5 000 slumpmässigt utvalda privata skogsägare i hela Sverige, som är i

SLU gör älgsändning för skolor

I två nyinspelade sändningar utforskar elever i lågstadiet och gymnasiet älgen tillsammans med två forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Sändningarna är del i lektionsmaterialet

Exkursion till Freiburg, Tyskland

henrik.j.persson@slu.se Följ med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till

Studieresa - Klimatanpassning i dagens skogsbruk

stina.johannesson@slu.se Arena Skog och Hushållningssällskapet bjuder in till studieresa om "klimatanpassning i dagens skogsbruk" på SLU:s försökspark i Tönnersjöheden. I SLU:s

Loading…