Hoppa till huvudinnehåll

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 76 sidor som är taggade med Botanik:

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

MikroRNA håller unga aspar gröna längre än äldre träd trees longer green than older trees

Även i skogen utspelar sig generationskonflikter. Unga träd hamnar ofta under de äldre trädens kronor. Deras överlevnadsstrategi är att starta sin tillväxt tidigare på våren och bibehålla grönskan

Maria Vera Jesus Da Costa

maria.vera.jesus.da.costa@slu.se I am a a post-doctoral researcher specializing in abiotic stress physiology in cereal crops. My principal research focus entails investigating the interrelationships

Svampar och växter hotas av utrotning innan de hunnit beskrivas

Idag uppskattas att mindre än 10 procent av världens svampar är beskrivna och det är bråttom att dokumentera resten. Och 75 procent av de nya växter som hittas riskerar att redan vara hotade eller

Ny teori motbevisar Leonardo Da Vincis trädregel

En ny modell för att beräkna trädens kolupptag illustrerar varför stora träd kan vara mer känsliga för torka. Den tidigare modellen baserades på Leonardo da Vincis regel för trädstruktur. Men regeln

DNA-kartläggning ger ny kunskap om svenska svampar

Långt fler svampar än man tidigare trott växer i marken. Faktum är att de svampar vi kan se med blotta ögat är i minoritet. Det är en av insikterna från snart tio års DNA-kartläggning som publicerats

Nytt initiativ för övervakning av jordens biologiska mångfald

Arter försvinner i en takt vi aldrig tidigare sett. Forskare menar nu att det finns ett akut behov av ett system för att övervaka jordens biologiska mångfald. Jordens biologiska mångfald är hotad.

Så blommade nationaldagen enligt Försommarkollen

På världsmiljödagen och nationaldagen rapporterade 1 100 medborgarforskare över hela landet in hur långt blomningen hade framskridit hemma hos sig. Flera av arterna blommar numera i en större del av

Mora Aronsson

mora.aronsson@slu.se  Swedish member of terrestrial CBMP (The Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, a program under CAFF, Conservation of Arctic Flora and Fauna – a working group under

Är nationaldagen blommigare i år? Försommarkollen ger svaret

På världsmiljödagen och nationaldagen kan alla runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in om några av våra vanligaste blommor har börjat blomma hemmavid. Kampanjen Försommarkollen

Mats Gyllin

marianne.persson@slu.se Anställd som forskare vid institutionen för människa och samhälle. Undervisar i ekologi/botanik och miljöpsykologi på landskapsarkitektprogrammet och olika masterprogram.

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Loading…