Hoppa till huvudinnehåll

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 80 sidor som är taggade med Botanik:

Lunch mini-bioblitz

Fira biologiska mångfaldens dag i Uppsala med en lunch bioblitz cecilia.nordstrom@slu.se Under en och en halv timme ska vi hitta så många arter som möjligt runt gräsmattan nedanför Service center

Intressanta växter med fågelkvitter i bakgrunden i Skinnskatteberg

Intressanta växter med fågelkvitter i bakgrunden i Skinnskatteberg cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Majpromenad inom Skinnskattebergs Campus med florakännare Lena Helin

Artbonanza på campus

Artbonanza på campus i Umeå Cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikel Svensson Vi firar biologiska mångfaldens dag med att försöka hitta och rapportera så många arter som möjligt under

Fälltömning nattfjärilar

Fälltömning nattfjärilar i Umeå ceciia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Var med på fälltömning och fotodokumentation av nattfjärilar. Andreas Press visar och berättar om de

Fälltömning nattfjärilar

Fälltömning nattfjärilar i Umeå cecilia.nordstrom@slu.se Aurorafjäril. Foto: Mikael Svensson Var med på fälltömning och fotodokumentation av nattfjärilar. Andreas Press visar och berättar om de

Vårkollen visar att årets vår är tidig

Vårkollen visar att 2024 års vår är tidig jämfört med hur det var förr vid den här tiden på året. Även om det varit många kalla perioder, har våren ändå kommit längre norrut än de historiska

Kamil Chojnowski

kamil.chojnowski@slu.se Kandidatexamen: Landskapsarkitektur, University of Life Sciences in Lublin (2014) Masterexamen: Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp (2020)

Vårdagjämning, men vilka vårtecken ser vi, och var och när?

I dag infaller vårdagjämningen, då dag och natt är lika långa i hela landet. Själva våren kommer däremot vid olika tidpunkter i olika landsdelar och vissa växter visar vårtecken redan före den

Gersey Vargas

gersey.vargas.rivera@slu.se Gersey Vargas är en doktorsforskare som tar upp frågor relaterade till hur hästbete formar insekts- och växtsamhällena i halvnaturliga gräsmarker. Han brinner för

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är biolog och är framförallt intresserad av skogsmarkens ekologi. Min forskning berör grundläggande frågor om trädens samspel med mikroorganismer i marken, klimat och

MikroRNA håller unga aspar gröna längre än äldre träd trees longer green than older trees

Även i skogen utspelar sig generationskonflikter. Unga träd hamnar ofta under de äldre trädens kronor. Deras överlevnadsstrategi är att starta sin tillväxt tidigare på våren och bibehålla grönskan

Maria Vera Jesus Da Costa

maria.vera.jesus.da.costa@slu.se I am a a post-doctoral researcher specializing in abiotic stress physiology in cereal crops. My principal research focus entails investigating the interrelationships

Loading…