Hoppa till huvudinnehåll

Botanik

Botanik är det område inom biologin som studerar växtriket. Botanik omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.


Det finns 97 sidor som är taggade med Botanik:

Sofia Eskilsdotter

Mitt arbete har ett stort fokus på olika tekniska frågor kring växter, växtbäddar och dagvatten - samtidigt är min viktigaste utgångspunkt den enskilda människans upplevelser av urban växtlighet med

Björn Bohman

I am an organic chemist representing the chemical part of chemical ecology. With a broad practical background in organic synthesis, chromatography, and mass spectrometry, I enjoy leading projects

Sebastian Sundberg

Jag är miljöanalysspecialist med organismgruppsansvar för kärlväxter och har en bred kompetens om våtmarker. Jag arbetar med fakta samt analys av tillstånd och trender för arter, exempelvis

IX International Symposium on Light in Horticulture Light for life

IX International Symposium on Light in Horticulture "Light for life" parvin.mazandarani@slu.se Foto: ishslight2021.se Symposiet handlar om användning av LED ljus i hortikulturella odlingssystem.

Anne-Maj Gustavsson

Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så effektivt som möjligt (främst till foder).

Blommande skogslandskap

Vitsippa, blåsippa, nässelklocka....ädellövskogen är ett blommande eldorado. Floran ”Blommande skogslandskap” beskriver ett 120-tal arter. Dessutom ges tips om att restaurera och sköta en av våra

Jörgen Sjögren

Mellan 2003 och 2018 som Rudolphi) 27. Jönsson M., Sjögren J., Hannrup B., Larsolle A., Mörtberg U., Nordström M., Olsson, B., Strömgren M. (2020) A spatially explicit decision support model for

Kamil Demski

My main scientific interests concern enzymes involved in lipid synthesis in plants, especially crops like rapeseed (Brassica napus) and camelina (Camelina sativa). I am trying to decipher the enzymes

Jonathan Cope

För mer information se den engelska versionen.

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Yvon Jaillais och Lise Noack anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online.   Seminarium kommer att hållas på engelska!   Yvon

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp

Virtuellt UPSC Cutting-Edge seminarium med Anthony Hall:s forskningsgrupp anne.honsel@slu.se UPSC:s Cutting-Edge seminarieserie går online. Seminarium kommer att hållas på engelska!   10:00 – 10:

Eliza Maher Hasselquist

Jag göra forskning om allting runt skog och vattnet, dikning, skyddszoner, och restaurering av torvmark. Jag har en CV-sida på engelska. Eller hitta min egen sida har: https://

Loading…