Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 33 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

Ny bok om Sveriges skogar under de senaste hundra åren

I år har den systematiska inventeringen av svensk skog pågått under ett helt sekel. Skogens utveckling under denna händelserika tid kan nu utforskas med hjälp av en bok från SLU Riksskogstaxeringen.

Skadorna av granbarkborre minskar – men skelettskogarna står kvar

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022 visar en ny inventering som SLU genomfört. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda

Riksskogstaxeringen söker personal till fältsäsongen 2024

Är du intresserad av skog och vill ha ett lärorikt och aktivt säsongsjobb? Nu söker Riksskogstaxeringen och Markinventeringen personal inför fältsäsongen 2024. Riksskogstaxeringen och

Arbetsrapport 553

Den 13/12 2023 gav SLU i samarbete med Gidlunds förlag ut boken "Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023." Arbetsrapport 553 "Riksskogstaxeringen 1938−2022" är ett supplement till

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

EU:s nya markdirektiv har potential men kräver ändringar

EU-kommissionens förslag till ett direktiv för att skydda och återställa mark, Soil Monitoring Law, har potential att bidra till en mer hållbar markanvändning. På sikt skulle det främja ett uthålligt

Prisutdelning och bokrelease

Prisutdelning och bokrelease internkommunikation@slu.se Välkommen att delta i utdelningen av skogsfakultetens priser samt boksläpp för Riksskogstaxeringens jubileumsbok. Vid sammankomsten delas

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se Jag är skogsekolog och intresserad av hur träd skapar värdefulla produkter och miljöer genom att koppla samman atmosfärens koldioxid med näringsämnen och vatten i marken.

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

TaxWebb modifierad

TaxWebb är Riksskogstaxeringens populära interaktiva analysverktyg som möjliggör skräddarsydda statistikuttag för användarna. Fram till nu har TaxWebb möjliggjort skattningar för produktiv skogsmark

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Loading…