Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 52 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Laserskanning kartlägger platser där bärtillgången bör kunna vara god

Kartläggningen av platser med förutsättningar för god tillgång på blåbär eller lingon blir allt bättre. Nu har även flygburen laserskanning i kombination med fältmätt bärdata använts för att ta fram

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Bra att det pratas om skogen

Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt välfärdssamhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”: ska vi använda

Pressträff skogsdata och -statistik

Pressträff: Vem ljuger om skogen? olof.bergvall@slu.se Debatten om Sveriges skogar är het. Men hur mycket växer skogen och hur mycket avverkas? Hur följer vi skogens tillstånd och varför blir

Med data från fjällskogen är skogsstatistiken nu komplett

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att

Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen

Webbinarium – Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen olof.bergvall@slu.se I år är fjällskogen i fokus när SLU Riksskogstaxeringen presenterar ny statistik om Sveriges skogar men

Kraftig överskattning av skogsavverkningar i uppmärksammad Nature-artikel

En studie om Europas skogsbruk framtagen av forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum som publicerades i tidskriften Nature förra året, ifrågasätts nu av 33 europeiska forskare,

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

SLU inventerar skador av Granbarkborre

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) vid SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen inventerat granbarkborreskador i Götaland och Svealand. Inventeringen visar att total volym på ca 7,9 miljoner

Användarforum Skogliga grunddataNy sida

Användarforum Skogliga grunddata emma.sandstrom@slu.se Den 24 november klockan 9.00 - 12.00 anordnar Skogsstyrelsen ett användarforum för Skogliga grunddata. Användarforumet vänder sig till dig som

SLU Holding 25 år - framtidsspaningar

Välkomna till framtiden! SLU Holding 25 år - framtidsspaningar lars.eling@slu.se SLU Holding, Sciins, Anna Jansson, Covid-vaccin, Novavax, Magnus Sävehed, Caroline Dahl. Movium, Green Innovation

vinnande studenter

Jägmästarstudenterna Axel Ljudén och Albin Nyström vann Venture Cups affärsidétävling. Deras app "Plocka" samlar och analyserar komplex data från skogen till en karta som är lätt att förstå och som

Loading…