Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 31 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Prisutdelning och bokrelease

Prisutdelning och bokrelease internkommunikation@slu.se Välkommen att delta i utdelningen av skogsfakultetens priser samt boksläpp för Riksskogstaxeringens jubileumsbok. Vid sammankomsten delas

Benjamin Forsmark

benjamin.forsmark@slu.se My research is focused on how forests respond to environmental changes and management decisions. For temperate and boreal forests, these responses depend heavily on the

Göran Ericsson

goran.ericsson@slu.se Jag är dekan vid fakulteten för skogsvetenskap och fakultetsprofessor i viltekologi vid SLU. SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap

TaxWebb modifierad

TaxWebb är Riksskogstaxeringens populära interaktiva analysverktyg som möjliggör skräddarsydda statistikuttag för användarna. Fram till nu har TaxWebb möjliggjort skattningar för produktiv skogsmark

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender

Nya öppna skogliga data från nationella laserskanningen

För första gången släpper SLU lasermetriker som kan möjliggöra nya skogliga innovationer inom AI, biologisk mångfald och kontinuitetsskogsskötsel. Just nu genomför Lantmäteriet den andra nationella

Värt att veta: Fridman

Värt att veta: Sveriges skogar under de senaste 100 åren: Vad har hänt? vartattveta.umea@slu.se Riksskogstaxeringen startade 1923. Vad har hänt sen dess med Sveriges skogar och vilka metoder

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

En skog av siffror

Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker fyller 100 år - en viktig milstolpe för Sveriges ambition att bruka sina naturresurser på ett hållbart sätt. SLU drar igång jubileumsfirandet med en

NRS Ungsskogsinventering 2022

På uppdrag av Skogsstyrelsen har SLU inom ramen för NRS (Nationell riktad skogsskadeövervakning) inventerat ungskogar i norra Sverige. Resultaten visar att nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges

Let´s talk science! Tillväxten - ökar den eller minskar den?

annika.mossing@slu.se Let's talk science! är en seminarieserie som fakulteten för skogsvetenskap tagit initiativ till med syftet att uppmuntra det vetenskapliga samtalet inom SLU. Detta seminarium

Riksskogstaxeringen söker personal till fältsäsongen 2023

Är du intresserad av skog och vill ha ett lärorikt och aktivt säsongsjobb? Nu söker Riksskogstaxeringen och Markinventeringen personal inför fältsäsongen 2023. Riksskogstaxeringen och

Loading…