Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 36 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Bok om skogstatistik lanserad på IUFRO

I samband med IUFRO-konferensen lanseras en översatt version av boken som berättar om den svenska skogens utveckling det senaste århundradet, från SLU Riksskogstaxeringen. I boken redovisas även

Lyssna på forskarna – men tänk själv!

Det är lätt att bli förvirrad i debatten om skogen och klimatet. Forskningen ger svar som ibland kan upplevas motstridiga. Men det ena eller andra behöver inte vara fel; svaren påverkas mycket av

Webbinarium: Skogsdata 2024

henrik.j.persson@slu.se Ny statistik och resultat från Riksskogstaxeringens artinriktade inventeringar. Foto: Andreas Palmén SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet

Årets trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

Ökningen av virkesförrådet har avtagit, renlaven minskar men blåbärsrisets utbredning fortsätter att vara stabilt. Dessa trender framgår i den årliga officiella statistiken som Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen prisad för sitt arbete med oberoende fakta om skogen

Riksskogstaxeringen har tagit emot utmärkelsen Träkronan för sitt långsiktiga arbete med att samla in och presentera oberoende fakta om den svenska skogens tillstånd. Programchef Cornelia Roberge ser

SLU Riksskogstaxeringen bidrar till Kungliga Djurgårdens skogsarv med inventeringsexpertis

SLU Riksskogstaxeringen har etablerat sig som en pålitlig partner för skoglig inventering och förser nu Kungliga Djurgården i Stockholm med expertis för deras pågående inventeringsprojekt. Att samla

Slutsatser från workshop om skogsövervakning

Nu har slutsatserna publicerats från SLU:s workshop om skogsövervakning. Intrycken är genomgående positiva. I februari anordnade SLU i samarbete med Regeringskansliet en workshop på campus Ultuna:

Ny bok om Sveriges skogar under de senaste hundra åren

I år har den systematiska inventeringen av svensk skog pågått under ett helt sekel. Skogens utveckling under denna händelserika tid kan nu utforskas med hjälp av en bok från SLU Riksskogstaxeringen.

Skadorna av granbarkborre minskar – men skelettskogarna står kvar

Granbarkborrens skador på den svenska skogen har halverats sedan 2022 visar en ny inventering som SLU genomfört. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda

Riksskogstaxeringen söker personal till fältsäsongen 2024

Är du intresserad av skog och vill ha ett lärorikt och aktivt säsongsjobb? Nu söker Riksskogstaxeringen och Markinventeringen personal inför fältsäsongen 2024. Riksskogstaxeringen och

Arbetsrapport 553

Den 13/12 2023 gav SLU i samarbete med Gidlunds förlag ut boken "Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923-2023." Arbetsrapport 553 "Riksskogstaxeringen 1938−2022" är ett supplement till

Från försurning till biodiversitet och kol – fyrtio år med Markinventeringen

Markinventeringen bidrar till Sveriges klimatrapportering och är en del av miljömålsuppföljningen. Dessutom används den inom forskningen för att exempelvis studera svampar i marken. I år firar

Loading…