Medarbetarwebben

Det finns 106 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:
Pressträff skogsdata och -statistik

Pressträff skogsdata och -statistik

Pressträff: Vem ljuger om skogen? olof.bergvall@slu.se Debatten om Sveriges skogar är het. Men hur mycket växer skogen och hur mycket avverkas? Hur följer vi skogens tillstånd och varför blir

Pressträff skogsdata och -statistik

Pressträff skogsdata och -statistik

Pressträff: Vem ljuger om skogen? olof.bergvall@slu.se Debatten om Sveriges skogar är het. Men hur mycket växer skogen och hur mycket avverkas? Hur följer vi skogens tillstånd och varför blir

Med data från fjällskogen är skogsstatistiken nu komplett

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att

Med data från fjällskogen är skogsstatistiken nu komplett

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att

Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen

Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen

Webbinarium – Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen olof.bergvall@slu.se I år är fjällskogen i fokus när SLU Riksskogstaxeringen presenterar ny statistik om Sveriges skogar men

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna.

Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen

Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen

Webbinarium – Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen olof.bergvall@slu.se I år är fjällskogen i fokus när SLU Riksskogstaxeringen presenterar ny statistik om Sveriges skogar men

Förvirrad debatt

EU:s forskare rapporterade gravt felaktiga resultat och slutsatser som har fått politiska implikationer. Det konstaterar Peter Högberg, professor i marklära vid SLU, som nyss deltagit i kritik av

Kraftig överskattning av skogsavverkningar i uppmärksammad Nature-artikel

En studie om Europas skogsbruk framtagen av forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum som publicerades i tidskriften Nature förra året, ifrågasätts nu av 33 europeiska forskare,

Kraftig överskattning av skogsavverkningar i uppmärksammad Nature-artikel

En studie om Europas skogsbruk framtagen av forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum som publicerades i tidskriften Nature förra året, ifrågasätts nu av 33 europeiska forskare,

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Nya miljöministern på årets Flora- och faunavård

Nu slår SLU Artdatabanken upp portarna för årets Flora- och faunavårdskonferens. Flora och faunavård är en mötesplats för kunskap och människor inom naturvård. Per Bolund, ny miljö- och

Loading…