Hoppa till huvudinnehåll

Det finns 23 sidor som är taggade med Riksskogstaxeringen:

Skogsdata2022

Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare. SLU Riksskogstaxeringen inventerar årligen skog och mark i hela landet. Idag presenteras

Storsatsning på kunskap om älgarna och oss

Nu fortsätter TV-succén Den stora älgvandringen. För alla som inte kan få nog av älgar satsar SLU på att sprida kunskap om djur, natur och oss människor. Varje dag kommer ett nytt reportage

Riksskogstaxeringen korrigerar statistik om skogens tillväxt

I förberedelserna inför årets publikation har vi gjort två justeringar i beräkningsrutinerna för trädens tillväxt som föranleder oss att nu, det vill säga redan innan nästa ordinarie

Fel i Nature om kraftigt ökad skogsavverkning i Sverige

I juli 2020 publicerades i tidskriften Nature mycket överraskande och uppmärksammade resultat om en på kort tid drastisk ökning av avverkade arealer och volymer i Finland och Sverige. Många forskare

SLU söker fältpersonal

Är du intresserad av ett kvalificerat utomhusarbete? I sommar finns det möjlighet att arbeta i våra fältbaserade skogs- och landskapsinventeringar. Under sommarhalvåret genomför SLU omfattande

Laserskanning kartlägger platser där bärtillgången bör kunna vara god

Kartläggningen av platser med förutsättningar för god tillgång på blåbär eller lingon blir allt bättre. Nu har även flygburen laserskanning i kombination med fältmätt bärdata använts för att ta fram

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Bra att det pratas om skogen

Frågan om skogens roll i ett framtida klimatomställt välfärdssamhälle är högaktuell. SVTs Vetenskapens värld belyser detta på ett spännande sätt i sin programserie ”Slaget om skogen”: ska vi använda

Pressträff skogsdata och -statistik

Pressträff: Vem ljuger om skogen? olof.bergvall@slu.se Debatten om Sveriges skogar är het. Men hur mycket växer skogen och hur mycket avverkas? Hur följer vi skogens tillstånd och varför blir

Med data från fjällskogen är skogsstatistiken nu komplett

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att

Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen

Webbinarium – Ny statistik om fjällskogen från SLU Riksskogstaxeringen olof.bergvall@slu.se I år är fjällskogen i fokus när SLU Riksskogstaxeringen presenterar ny statistik om Sveriges skogar men

Kraftig överskattning av skogsavverkningar i uppmärksammad Nature-artikel

En studie om Europas skogsbruk framtagen av forskare vid EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum som publicerades i tidskriften Nature förra året, ifrågasätts nu av 33 europeiska forskare,

Loading…