Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 278 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Paul Kardol – ny professor i skoglig mikrobiologi

Paul Kardol forskar om interaktioner mellan växt och jord och ekosystemprocesser. De senaste tio åren har han undersökt den subarktiska tundran i norra Sverige och fokuserat på frågor som rör global

Juan Ignacio Ramirez

juan.ignacio.ramirez@slu.se All information ligger på den engelska sidan. Klicka på English i toppmenyn.

Bra åtgärd, men varning för regn

Det finns all anledning att behandla tallplantor mot bete, men risken är att det blir fel och då är det dyra misstag. Ungefär var femte hektar som föryngras i södra Sverige planteras med tall. Enligt

Kurs i skoglig föryngring

stina.johannesson@slu.se Kursens övergripande mål är att förmedla en helhetsbild över hela föryngringskedjan, från frö till etablerat träd, och att ge studenterna insikt i komplexiteten i det

Hopp för kulturträden ask och alm genom projekt finansierat av Marie-Claire Cronstedts stiftelse

I många av våra historiska miljöer växter ask och alm, två trädslag som nu är starkt hotade av svampsjukdomar. Träden har inte bara ett estetisk högt kulturvärde utan bidrar också till den biologiska

Webbinarium Torvkartan

Webbinarium: Nya torvkartor baserade på fältdata och markfuktighetskartor henrik.j.persson@slu.se Den nationella laserscanningen skapar nya möjligheter. Under detta webbinarium presenteras den

Ola Lindroos

ola.lindroos@slu.se My research topic covers many various aspects of forest operations, with a main focus on evaluations and improvements of new innovations in forest technology. The main tools in

Kalhyggen blir kolsänkor redan inom tio år

Det är trädens tillväxt som avgör skogens kolbalans på landskapsnivå i de nordliga brukade skogarna. Markens koldioxidavgivning genom nedbrytning har i jämförelse mindre betydelse, och ett kalhygge

Gläntar på dörren till framtiden

Efter ett första forskningsprogram följer nu FRAS II. Förkortningen står för Framtidens skogsbruk i södra Sverige. – Det känns väldigt roligt att fortsätta med en andra omgång, säger Karin Hjelm, SLU

Miljonbidrag möjliggör forskning om nya former av skogsskötsel

Formas har tilldelat SLU nästan 400 miljoner kronor i forskningsmedel totalt. I tilldelningen finns tre projekt ledda av forskare inom Future Forests. Dessa forskare är: Eliza Maher Hasselquist,

Biologisk mångfald i fokus för FN-delegater och skogsforskare

Den 7-19 december träffas representanter från regeringar och organisationer på FN-mötet COP15 i Montreal, Kanada, för att förhandla fram ett nytt ramverk med mål för bevarandet av biologisk mångfald

Dr. Anna María Pálsdóttir

anna.maria.palsdottir@slu.se Docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner. I mitt arbete som forskare

Loading…