Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 259 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Trees For Me idag och i morgon

Automation och förädling - Trees For Me idag och i morgon klas.pernebratt@slu.se Det nya, nationella kompetenscentret Trees For Me, med fokus på snabbväxande lövträd, bjuder in till en heldag om

FRAS - dubbel kraftsamling

Ett forskningsprojekt har både gett kunskap om skogsskötel och stärkt forskningen i södra Sverige genom ett gränsöverskridande samarbete. Förkortningen FRAS står för Framtidens skogsskötsel i södra

Urban grön infrastruktur i Etiopien

Urban grön infrastruktur i Etiopien parvin.mazandarani@slu.se Webinarserien om urbana skogar, som arrangeras av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av professor

Färre fåglar i stadsskogar oavsett skogens kvalitet

En ny studie från Lunds universitet och SLU visar att städer påverkar mångfalden av fåglar negativt – i stadsskogar finns det betydligt färre arter av skogsfåglar än på landsbygden, även om

Doktorandkurs: Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i brukade skogar

stina.johannesson@slu.se Doktorander från SLU och andra lärosäten i Sverige och utomlands välkomnas till doktorandkurs om Ekofysiologiska koncept och tillämpningar i brukade skogar. Mer om

Tätortsnära skogsbruk och grön infrastruktur – ett historiskt perspektiv

parvin.mazandarani@slu.se Webbinarieserien om tätortsnära skogar, arrangerad av SLU Urban Futures och Future Forests, fortsätter med en presentation av Anders Lindhagen från institutionen för

FRAS-doktorand lägger fram avhandling

FRAS-doktorand lägger fram avhandling klas.pernebratt@slu.se Magnus Persson, doktorand inom FRAS lägger fram sin avhandling 4 november. Avhandlingens titel: Utvärdering av gallringsmetoder och

Rekordmånga studenter

När höstterminen nu börjat har Alnarp långt över 100 skogliga studenter. – Det är väldigt roligt. Inte minst är vår nya utbildning, Skog och Landskap populär. Med den når vi nya grupper av studenter

Daniel Martey Junior Mensah

daniel.martey.junior.mensah@slu.se

Ny rapport ger verktyg till sydsvensk skogsskötsel

Hur ska skogen skötas i södra Sverige idag och i framtiden för att bidra till de värden som efterfrågas? Det har undersökts i forskningsprogrammet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, som

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte

SLU Urban Futures Umeå hub - informationsmöte hanna.weiber.post@slu.se SLU Urban Futures är en av fyra framtidsplattformar vid SLU med uppdraget att främja tvärvetenskapliga arbetssätt samt

Genetisk mekanism för granens blomning kartlagd

Det råder brist på förädlade granplantor för landets skogsägare. Detta beror till stor del på granens långa ungdomsperiod (20–25 år) och oregelbundna kottsättning. Nu har forskargrupper vid SLU och

Loading…