Medarbetarwebben

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 451 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. CTA Sen anmälan Skogarnas roll för

Växtskydd i jord- och skogsbruk

Vår forskning bidrar till hållbara metoder att skydda jordbruksgrödor och skog mot skadeinsekter. Då behövs mer kunskap om samspelet mellan skadeinsekterna, deras fiender och de växter och träd som

Viltekologi

Inom viltekologi tillämpar vi ny ekologisk kunskap för att göra det möjligt att bevara biologisk mångfald och att uthålligt nyttja naturresurserna vilt och skog. Viltekologiforskningen hittar du på

Självständiga arbeten från ht 18

Ett självständigt arbete, som ibland kallas för examensarbete, är en viktig del av utbildningen. I alla utbildningsprogram ingår minst ett sådant arbete, i långa program ska två självständiga arbeten

Jägmästarprogrammet 300 hp

Här finns samlad information till dig som studerar vid jägmästarprogrammet. Här hittar du information om programmet, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera

Instruktioner för självständiga arbeten vid skogsfakulteten

Riktad information till dig som är kursledare, handledare och/eller examinator inom skoglig utbildning. Från och med höstterminen 2018 gäller nya riktlinjer för självständiga arbeten (examensarbeten)

Nyheter

Nyheter

cajsa.lithell@slu.se Nyheter Här hittar du nyheter relaterade till verksamheten vid enheten för riskvärdering av växtskadegörare på SLU.

Publikationer

Om enhetens verksamhet Läs om enhetens verksamhet Verksamhetsberättelse 2017 Verksamhetsbeskrivning Pest Risk Assessments Rapid Pest Risk Analysis Xyleborinus attenuatus , June 2017 Rapid Pest Risk

Projekt

Här finner du genomförda och pågående större projekt som enheten är involverad i. Genomförda projekt Handel och produktion av växter och växtprodukter – ett kunskapsunderlag för riskvärdering av

Jägmästare - Skog - Mark - Umeå

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat

Snytbaggen fortsätter att gäcka

Trots nya effektiva skydd mot snytbaggar fortsätter plantor att dö. Frågor som uppstår är om de blir extra stresskänsliga av beläggningen och om andra skadegörare gynnas när gifterna försvinner.

Snytbaggen fortsätter att gäcka

Trots nya effektiva skydd mot snytbaggar fortsätter plantor att dö. Frågor som uppstår är om de blir extra stresskänsliga av beläggningen och om andra skadegörare gynnas när gifterna försvinner.