Medarbetarwebben

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 83 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:
Grzegorz Mikusinski

Grzegorz Mikusinski

För mer information om Grzegorz, gå till den engelska versionen av sidan. Relaterade sidor: Ekologi Skogshushållning Skogsvetenskap Vilt- och fiskeförvaltning Zoologi Institutionen för ekologi Skogsmästarskolan Kontaktinformation Forskare FLK ...

gran angrepp.jpg

Julgransodlingar kan sprida sjukdomar

Gran angripen av rödkräfta. (Foto: Martin Pettersson/SLU) Odling av julgranar är en tickande bomb med sjukdomar, vilket drabbat odlare i flera länder. Sverige, med relativt blygsamma odlingar, har goda möjligheter att bromsa sjukdomarna och bygga ...

Participants-discussing-during-coffebreak-Photo-Emelie-Zonabend-König.jpg

Se intervjuer och föreläsningar från Agri4D 2017

Participants in lively discusions during one of the coffee breaks. Photo: Emelie Zonabend König Den 20-21 september 2017 genomfördes Agri4D 2017 på SLU. Årets tema var "Rural Transformation and Urbanization as keys to reaching the goals of Agenda ...

sandsopp_Michael_Krikorev_300.jpg

Ändrade svampsamhällen i brukad skog, men ännu oklart om trädtillväxten påverkas

Sandsopp är en populär matsvamp och ett exempel på en vanlig mykorrhizasvamp som återetablerades i skog som växte upp på hyggen efter avverkning, och som med tiden blev lika vanlig som i gamla skogar. Foto: Michael Krikorev Vid en kalavverkning ...

9 miljoner till tvärvetenskap om klimat och skog

9 miljoner till tvärvetenskap om klimat och skog

Kan vi använda skogen för att göra klimatfrågan mer begriplig? Idéhistorikern Erland Mårald och tre forskarkollegor vid Umeå universitet och SLU har fått forskningsmedel från Formas för ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om att hitta ...

Lars-Laestadius.JPG

Rapport från seminarier om landskapsrestaurering på global nivå

SLU Global-temat "Restoration of degraded rural landscapes" bjöd in Dr. Lars Laestadius, en SLU-alumn, för att hålla två seminarier om landskapsrestaurering global nivå. Ett vid SLU i Umeå och ett i Uppsala. Läs hela artikeln på engelska här. ...

SLU-INIKEA-Rainforest-Elephant.JPG

Ett restaureringsprojekt av regnskog på Borneo visar sig vara tillflykt för hotade elefanter

I degraderad regnskog i Borneo har några områden framgångsrikt rehabiliterats i INIKEA-restaureringsprojektet, lett av SLU*, IKEA och Sabah Foundation. I ett pilotprojekt söker SLU-forskaren Navinder Singh och hans masterstudent Laia Crespo Mingueza ...

Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, och Johan Fransson, prefekt vid institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, vid invigningen av Skogsdatalabbet. Foto: Andreas Palmén

SLU:s nya Skogsdatalabb har öppnat

Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, inviger Skogsdatalabbet genom ...

Jon Asgeir Jonsson NYT.jpg

Vikings Razed the Forests. Can Iceland Regrow Them?

Jon Asgeir Jonsson, who works for a private forestry association, with larch saplings in western Iceland. The country lost most of its trees long ago. Despite years of replanting, it isn"t making much progress. GUNNARSHOLT, Iceland — With his flats ...

Mats Jonsell

Mats Jonsell

Forskar och undervisar om insekter: främst naturvård och skog. Dessutom redaktör för Entomologisk Tidskrift (www.sef.nu) och intendent för inst f Ekologis insektssamlingar. Vid sidan av SLU gör jag ibland naturvårdsinventeringar av insekter. ...

Camilla-Widmark-©FAOGiulio-Napolitano.jpg

SLU-forskare på FN:s kommitté för tryggad livsmedelsförsörjning i Rom

Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning. Lär hela artikeln på engelska ...

Sumforest-kick-off-600.jpg

Nya lösningar för att utveckla bioekonomin och samtidigt möjliggöra arters långsiktiga överlevnad

Kick-off för forskningsprojektet FutureBioEcon. Hur ska vi sköta skogslandskapet så att det levererar den biomassa som krävs för den viktiga övergången till en bioekonomi, samtidigt som vi tryggar skogens ekosystemtjänster och de skogslevande ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7