Medarbetarwebben

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 425 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Alen i farozonen i ett varmare Sverige

Den mest aggressiva skadegöraren på al i Sverige, den invasiva algsvampen Phytophthora x alni, förekommer mestadels i landets sydligaste delar. Både grå- och klibbal kan angripas, men klibbalen är

Alen i farozonen i ett varmare Sverige

Den mest aggressiva skadegöraren på al i Sverige, den invasiva algsvampen Phytophthora x alni, förekommer mestadels i landets sydligaste delar. Både grå- och klibbal kan angripas, men klibbalen är

Anneli Ågren

Anneli Ågren

Anneli Ågren Anneli.Agren@slu.se anag Jag forskar inom området akvatisk landskapsanalys. Där forskar och undervisar jag om vattnet i skogen. Jag är intresserad av kopplingen mellan vattnets

Riksskogstaxeringen

Riksskogstaxeringen

Officiell statistik om de svenska skogarna

SVT på besök i Skogsdatalabbet

Skogsdatalabbet vid SLU i Umeå har väckt mycket intresse sedan det invigdes hösten 2017. I början av april var SVT på besök för att göra ett reportage om labbets verksamhet. - Vi är väldigt glada

Euroforester

Det här masterprogrammet är ett förstahandsval för dig som är intresserad av hållbar förvaltning av skogens resurser och mångfald i ett internationellt perspektiv. CTA Sen anmälan Skogarnas roll för

Skogsmästare - Skog - Natur - Skinnskatteberg

Vill du uppleva skogen och arbeta med att förvalta och utveckla vår största naturresurs? Då ska du bli skogsmästare. Skogen är en omfattande exportprodukt för Sverige och här finns många

Jägmästare - Skog - Mark - Umeå

Det är i skogen det händer. Det är här Sveriges största exportprodukt finns, här skapas 200 000 jobb och naturliga rikedomar. Men skogen måste skötas rätt, hållbart och varsamt. Det är bland annat

julgransodling

Odlingen av julgranar kan utvecklas mycket mer. Det framhåller Martin Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som skrivit landets första doktorsavhandling om julgransproduktion. I

julgransodling

Odlingen av julgranar kan utvecklas mycket mer. Det framhåller Martin Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som skrivit landets första doktorsavhandling om julgransproduktion. I

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen

klen0001 Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office. Support i planerings- och ansökningsfasen av EU-projekt. Kontaktperson för Grants Office i Umeå. Projektledare

Efterlängtad bok om skogens fåglar

För ca tio år sedan frågade Grzegorz Mikusińskis studenter på skogsmästarprogrammet om det fanns en bra bok om fåglar i skogen. Nu kan han äntligen svara ja på den frågan! Ecology and Conservation of