Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 388 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

SLU bidrar i ny svensk-finsk forskningssatellit med öppna data

Om ett år skjuts kubsatelliten KvarkenSat upp och börjar skicka data till markstationen i Vasa i Finland. Den passerar Västerbotten tre till sex gånger per dygn och är en del i ett svensk-finskt

Viltet bestämmer trädslagssammansättningen

Mostarin Ara visar i en ny vetenskaplig artikel hur ungskogarnas sammansättning påverkas av skador, framför allt betesskador, under föryngrings- och röjningsstadierna. Materialet bygger på fyra års

Lövträd efter åkergran

Det finns flera anledningar att inte fortsätta med gran på nedlagd åkermark. Ett nytt forskningsprojekt visar möjligheten att byta till lövträd. Från 1950-talet och framåt försvann över en miljon

Skadorna av granbarkborre större än väntat

Skadorna av granbarkborre fortsätter att ligga på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den årliga inventeringen av granbarkborreskador som Sveriges

Våtmarksrenovering - risk för oönskade utsläpp

När man restaurerar våtmarker finns risk för att utsläpp av växthusgasen metan och metylkvicksilver ökar. Forskare vid SLU undersöker nu hur stora utsläppen är och hur de kan minskas. Runt om i

Att doktorera i skog

Att doktorera i skog klas.pernebratt@slu.se FRAS-doktoranderna arrangerar ett digitalt seminarium riktat till skogliga masterstudenter. Seminariet tar upp vad det innebär att vara

Miljömålsindikator ger felaktig bild av skogsbrukets försurande påverkan

Risken att uttaget av biobränslen (hyggesrester) från skogsbruk ska leda till skadlig försurning av marken kan skattas på olika sätt. Den indikator som idag används av myndigheter i bl.a. Sverige ger

Workshop: Nya projekt inom future forests

Nya projekt inom Future Forests teresia.borgman@slu.se Plattformen Future Forests bjuder in till workshop för forskare inom våra organisationer SLU, Umeå universitet och Skogforsk för att formulera

Pär Wilhelmsson

Jag är doktorand vid Inst. för skoglig resurshushållning, på avdelningen för skoglig planering. Min forskning rör dynamiska åtgärdsenheter, vilket är en ansats för skoglig planering som utnyttjar

Phasing out pesticides - effective ways to protect seedlings against pine weevil damage

Phasing out pesticides - effective ways to protect seedlings against pine weevil damage klas.pernebratt@slu.se Välkomna till Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskaps föreläsningsserie.

Exkursion Rikare skog

Exkursion: Skogsbruksplan med kolbudget – ett beslutsstöd för framtiden? elias.andersson@slu.se Skogens lagring av koldioxid är ett ämne som har återkommit i diskussionen under de senare årtionden

Granens invandringshistoria

I en ny utgåva av Fakta skog kan man ta del av Granens invandringshistoria. Artikeln bygger på Matts Lindbladhs nya bok En nykomling i skogen - Så erövrade granen Sverige. I en nyutkommen bok

Loading…