Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 308 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

The role of trees and forests in relation to climate change

The role of trees and forests in relation to climate change klas.pernebratt@slu.se Seminarium med Trevor Fenning, UK Forest Research organisation . "The role of trees and forests in relation to

Webinarium: Riksskogstaxeringen - Skogsdata 2023

Webinarium: Skogsdata 2023 henrik.j.persson@slu.se I slutet av maj släpps ny statistik från SLU Riksskogstaxeringen och samtidigt publiceras rapporten Skogsdata 2023. Program Nyheter i den

Presentationer av masteruppsatser

stina.johannesson@slu.se Välkommen att lyssna på våra studenters presentationer av sina masteruppsatser i skogsvetenskap. Alla presentationer hålls på engelska i rum Silvicum, Institutionen för

Ny rapport om skogsgödsling

I juli 2022 fick SLU i uppdrag av den dåvarande regeringen att utreda i vilken mån skogsgödsling kan bidra till ökad skogstillväxt samtidigt som negativa effekter minimeras. Regeringsuppdraget har

Inka Bohlin

inka.bohlin@slu.se I am forest researcher in the Department of Forest Resource Management (SLU-Umeå). My research interest is combination of forest inventory, remote sensing and forest planning. I

Föryngringsfrågan har ingen patentlösning

För en lyckad föryngring krävs en bra planta, bra markbehandling och en väl utförd plantering. Men, det finns ingen patentlösning som passar överallt. Regionala skillnader i nederbörd och temperatur

Presentationer av masteruppsatser

stina.johannesson@slu.se Välkommen att lyssna på våra studenters presentationer av sina masteruppsatser i skogsvetenskap. Alla presentationer hålls på engelska i rum Silvicum, Institutionen för

Bok för kontinuitet och klimat

Bok passar bra för kontinuerligt skogsbruk, frågan är bara vilken metod som är lämpligast. Nya försök kommer att ge vägledning. Det finns en hel del som talar för boken. Ädellövskog har höga

SLU i Almedalen: Vad innebär EU:s politiska ambitioner för den svenska skogen? Samsyn och skiljelinjer i skogsfrågan

amanda.oberg@slu.se Skogen står i centrum för en het debatt. EU vill att skogsbruket sker i enlighet med europeiska miljö- och klimatmål, och anser inte att Sverige uppfyller kraven. I Sverige råder

Nya kolkartor ger markägare koll på kolförråd

Med hjälp av data och kartor om kolförråd och kolsänkor i skog och mark kan kommuner och andra markägare skapa underlag som kan användas för att ta fram strategier för hur klimatpåverkan i samband

SLU Future Forests arrangerar exkursion

Future Forests arrangerar exkursion i Uppsala viktor.karlsson@slu.se Välkommen till en dag då vi presenterar nya forskningsresultat med praktiskt skogsbruk i en tätortsnära kontext. Deltagare vid

Combining local and scientific knowledge benefits forest management

Hur, varför och för vem ska skogen skötas? Doktoranden Isabella Hallberg-Sramek identifierade dessa frågor som nyckelfrågor som ligger till grund för skogskonflikter och förväntningar på skogarna i

Loading…