Hoppa till huvudinnehåll

Skogsvetenskap

Skogsvetenskap är läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans förädling.

Det är således en tillämpad vetenskap med inslag av bland annat botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Här ingår ämnena skogsinventering, skogsplanering, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring, skogshushållning, skogsgenetik, skogsmykologi, skogspatologi, skogsteknologi och skogshistoria.


Det finns 352 sidor som är taggade med Skogsvetenskap:

Future Forests talade på KSLA-möte

Den 11 april höll Future Forests biträdande programchef Janina Priebe en presentation under KSLA:s möte om globala systemskiften. Janina Priebe , biträdande programchef för Future Forests och

Ny rapport: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk

I en ny rapport från Future Forests visar SLU-forskare hur Sverige kan mäta om man uppfyller sina miljökvalitetsmål. Rapporten visar bland annat att skogssektorn har en nyckelroll att spela vad

Thursday Insights: Digital innovation och AI i skogssektorn – möjligheter och utmaningar

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på en workshop där vi utforskar den digitala utvecklingen inom skogssektorn, med utgångspunkt i ny teknik och öppna data. Tillgången till högupplöst digital

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa

Matchmaking-event för Living Labs i norra Europa markmiljo-webb@slu.se Vill du bidra med ditt perspektiv och din kompetens i ett Living Lab med fokus på markhälsa? Delta online den 8 maj för att

Exkursion till Freiburg, Tyskland

henrik.j.persson@slu.se Kom med på exkursion till Tyskland för kunskapsutbyte om klimatutmaningar och möjligheter i skogen. Future Forests bjuder in till en hel veckas en exkursion till

Ny handbok visar ritningarna bakom hyggesfritt skogsbruk enligt CCF-metod

Continuous cover forestry, CCF, har varit standardmodellen för skogsskötsel i många europeiska länder ett tag. Professor Arne Pommerening vid SLU har arbetat och undervisat i metoderna i snart 25 år

Rapportsläpp & seminarium: Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys

Rapportsläpp & seminarium: Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys henrik.j.persson@slu.se Vilken skogsforskning behövs i en värld där man ska vara beredd och förvänta sig det

Kantzoner möjlig nyckel till framtidens skogsbruk

För att Sverige ska kunna möta framtidens krav på hållbart skogsbruk krävs anpassningar. SLU-forskare utforskar just nu hur kantzoner runt diken och vattendrag skulle kunna spela en roll skogsbrukets

Friska askar förädlas för framtiden

Den första rapporten om askskottsjuka i Sverige kom 2001. Sedan dess har sjukan fått fäste och askens existens är starkt hotad när allt fler träd angrips. Löven försvinner, grenarna blir torra och

Granens symbios med marklevande svampar – kan den hjälpa trädet mot torka och granbarkborrangrepp?

Torka och högre temperaturer blir vanligare i takt med klimatförändringar, vilket utgör en risk för våra svenska granskogar. Forskare söker därför svar kring förhållanden under mark som skulle kunna

Lansering: Socioekonomiska indikatorer för hållbart skogsbruk - och användning i svenska miljömålssystemet

henrik.j.persson@slu.se Välkommen på lanserings-fika med Future Forests. Ät lite tårta och få en snabb genomgång av den nya rapport vi just lanserat. Professor Francisco X Aguilar och postdoktor

Fredrik Widemo

fredrik.widemo@slu.se Fredrik Widemo är docent i zooekologi och universitetslektor med särskilt samverkansuppdrag inom området Vilt-Skog. Vidare är Fredrik Widemo viltanalytiker inom

Loading…