Medarbetarwebben

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 120 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:
Vattencentrum

Vattencentrum

Inrätta i Uppsala ett nationellt kompetenscentrum för dricksvattnets hälsorisker, skriver ett antal myndighetschefer och politiker, bl a SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya

Healthsummit

Healthsummit

I dag, i samband med att konferensen Uppsala Health Summit öppnar, publicerar ett antal forskare, däribland tre från SLU, en debattartikel i Dagens Samhälle kring den framtida cancervården. ”I år får

Healthsummit

Healthsummit

I dag, i samband med att konferensen Uppsala Health Summit öppnar, publicerar ett antal forskare, däribland tre från SLU, en debattartikel i Dagens Samhälle kring den framtida cancervården. ”I år får

Stefan Gunnarsson, uthållig animalieproduktion

Stefan Gunnarsson är samverkanslektor i uthållig animalieproduktion i stora besättningar. Genom att förbättra djurhälsan minskar vi miljöbelastningen i de allt större besättningarna för lantbruksdjur

Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet

Sofia Boqvist är samverkanslektor i livsmedelssäkerhet och riskanalys. Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Galia Zamaratskaia, matens kvalitet

I min roll som samverkanslektor vill jag öka kunskapen om matens kvalitet och om sambandet mellan kost, näring och hälsa tillsammans med SLU:s olika samverkanspartners. Ett av FN:s hållbara

Vattenkemiska laboratoriet

Vattenkemiska laboratoriet

Laboratoriet arbetar med analys av sötvatten och datarapportering. Vi är sedan 1992 ackrediterade av SWEDAC för ett 40-tal olika analys­para­met­rar, samt provtagningar (ack.nr. 1208). Totalt drygt

Karin Wiberg

Karin Wiberg

karin.wiberg@slu.se wiberg Jag är fakultetsprofessor och leder en forskargrupp i organisk miljökemi (POPs-gruppen). Vi studerar källor, spridning, omsättning och exponering av långlivade organiska

Öppet studiebesök i Alnarps rehabträdgård

Öppet studiebesök i Alnarps rehabträdgård

Guidad visning av Alnarps rehabiliteringsträdgård marianne.persson@slu.se Den 1 juni bjuder Alnarps rehabiliteringsträdgård in till ett öppet studiebesök. Alla intresserade är välkomna till en

Vattencentrum

Vattencentrum

Inrätta i Uppsala ett nationellt kompetenscentrum för dricksvattnets hälsorisker, skriver ett antal myndighetschefer och politiker, bl a SLU:s rektor Peter Högberg, i en debattartikel i Upsala Nya

Linley Chiwona Karltun

Linley Chiwona Karltun

linleyk I am currently serving as an Associate Professor and research fellow in the Rural Development Division. Ongoing projects Principal Investigator: Insects for Food and Health in Southeastern

Miljoeffekter-fran-vegetarisk-mat

I detta projekt tar vi fram det vetenskapliga underlaget till Svenska Världsnaturfondens (WWF) nya vegoguide som ska lanseras under de kommande åren. Projektet omfattar miljöeffekter från produktion