Medarbetarwebben

Hälsovetenskap

Här ingår folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi.


Det finns 168 sidor som är taggade med Hälsovetenskap:
Sensola

Sensola

Laboratoriet syftar till att utveckla kunskap om interaktionen människa-miljö. För att öka den ekologiska validiteten används ny, smart och portabel teknik.

Miljöpsykologi

Miljöpsykologi

Miljöpsykologigruppen arbetar med både grundforskning och tillämpad forskning, med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa.

Taiwan

Forskning inom Natur och Hälsa i Taiwan elisabet.bohlin@slu.se

SLU Skog och Hälsa

Inom Skog och Hälsa vid SLU bedriver vi tvärvetenskaplig forskning, utvecklingsarbete och samverkar med det omgivande samhället. Vi är specialister på skogsmiljön och samarbetar med forskare inom

NNHH Presentationssida

Ett pågående FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT! Projektets mål är att skapa en nordisk virtuell plattform för forskning, utbildning och naturföretagande inom natur och hälsa. Avsikten är att ta fram

Effekter av virtuell skog hos personer med diabetes vid multimodal livsstilsförändring

Forskning visar att skogen är återhämtande och bidrar till bättre självinsikt och reflektion. Vi tror därför att skogen kan vara ett bra komplement vid livsstilsförändring. Dock kan det ibland vara

UHS_digitaltseminarium

UHS_digitaltseminarium

I skuggan av covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden, är titeln på ett digitalt seminarium som hålls måndag 19 oktober kl 17.30-19.00. Antibiotikaresistensen växer parallellt med covid-19 likt

Ansträngningar för att bekämpa hunger tilldelades Nobels fredspris

Nobels fredspris 2020 har tilldelats FN:s världslivsmedelsprogram, World Food Program, för sina ansträngningar att bekämpa hunger. FN-organet gör ett viktigt arbete med att tillhandahålla akut

UHS_digitaltseminarium

UHS_digitaltseminarium

I skuggan av covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden, är titeln på ett digitalt seminarium som hålls måndag 19 oktober kl 17.30-19.00. Antibiotikaresistensen växer parallellt med covid-19 likt

UHS_digitaltseminarium

UHS_digitaltseminarium

I skuggan av covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden, är titeln på ett digitalt seminarium som hålls måndag 19 oktober kl 17.30-19.00. Antibiotikaresistensen växer parallellt med covid-19 likt

Ansträngningar för att bekämpa hunger tilldelades Nobels fredspris

Nobels fredspris 2020 har tilldelats FN:s världslivsmedelsprogram, World Food Program, för sina ansträngningar att bekämpa hunger. FN-organet gör ett viktigt arbete med att tillhandahålla akut

Arkiv mätosäkerheter

Arkiv mätosäkerheter

Här listas de ackrediterade analysmetoderna och deras mätosäkerheter sedan november 2017. För information om tidigare analysmetoder från 1960-talet och framåt, se respektive analys . Information om

Loading…