CV-sida

Maria Vilain Rørvang

Maria Vilain Rörvang
Associate Professor vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara

Presentation

Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap, Docent i lantbruksvetenskap och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, beteende och skydd. Min forskningsfokus är kring optimering av djurens inhysningssystem och närmiljö genom nya innovative metoder. Jag har min bas på SLUs campus Alnarp.
Jag är medlem av flera olika internationella föreningar inom mitt forskningsområde, och jobbar också tillsammans med olika företag.
Jag har ett stort naturintresse och ägnar mycket av min fritid på vandring.

Forskning

Jag är engagerad i olika forskningsprojekt som rör inhysning och skötsel av lantbrukets djur inklusive gris, ko, fjäderfä och häst. Min utgångspunkt är att studera djurens interaktioner med djurhållningssystemen så att de kan anpassas till djurens beteende och motivationer samtidigt som människan och miljö finns med i ett hållbart perspektiv. På detta viset kombineras effektivitet, lönsamhet och djurvälfärd.

Exempel på projekt:

Samverkan

Twitter handle: @MariaRorvang

www.mariavilainrorvang.com

 

Bakgrund

  • Bachelor i Biologi (Animalie fysiologi och beteende)
  • Master i Agrobiolog (Animalie Fysiologi och beteende)
  • PhD i husdjurvetenskap
  • Docent i lantbruksveteskap

Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-41 52 29
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: