CV-sida

Maria Vilain Rørvang

Maria Vilain Rörvang
Forskare vid Institutionen för Biosystem och teknologi, animaliegruppen.

Presentation

Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap och arbetar främst med frågor som rör djurhållning, beteende och skydd. Min forskningsfokus är kring optimering av djurens inhysningssystem och närmiljö genom nya innovative metoder. Jag har min bas på SLUs campus Alnarp.
Jag är medlem av flera olika internationella föreningar inom mitt forskningsområde, och jobbar också tillsammans med olika företag.
Jag har ett stort naturintresse och ägnar mycket av min fritid på vandring.

Forskning

Jag är engagerad i olika forskningsprojekt som rör inhysning och skötsel av lantbrukets djur inklusive gris, ko, fjäderfä och häst. Min utgångspunkt är att studera djurens interaktioner med djurhållningssystemen så att de kan anpassas till djurens beteende och motivationer samtidigt som människan och miljö finns med i ett hållbart perspektiv. På detta viset kombineras effektivitet, lönsamhet och djurvälfärd.

Exempel på projekt:

Samverkan

Twitter handle: @MariaRorvang

 

Bakgrund

  • Bachelor i Biologi (Animalie fysiologi och beteende)
  • Master i Agrobiolog (Animalie Fysiologi och beteende)
  • PhD i husdjurvetenskap

Publikationer i urval

  • Rørvang, M. V., Nicova, K., Sassner, H., Nawroth, C., 2021. Horses’ (Equus caballus) Ability to Solve Visible but Not Invisible Displacement Tasks Is Associated With Frustration Behavior and Heart Rate. Frontiers in Behavioural Neuroscience, 15:792035. doi: 10.3389/fnbeh.2021.792035.

Many frameworks have assessed the ultimate and ontogenetic underpinnings in the development of object permanence, but less is known about whether individual characteristics, such as sex or training level, as well as proximate factors, such as arousal or emotional state, affect performance in these tasks. This study investigated horses’ performance in visible and invisible displacement tasks and assessed whether specific ontogenetic, behavioral, and physiological factors were associated with performance. Horses performed above chance level in the visible displacement task only. In the invisible displacement task, the group performed significantly worse than expected by chance indicating that horses persistently chose the side where they had last seen the target. None of the individual characteristics included in the study had an effect on performance. Unsuccessful horses had higher heart rate levels, and expressed more behavior indicative of frustration, likely because of their inability to solve the task.

Highlights: a) Understanding the cognitive capacities of cattle is central when designing husbandry environments and developing handling regimes. In this chapter, we outline the current knowledge on cattle learning and cognition, with special emphasis on their socio-cognitive capacities.
b) By using their cognitive capacities in the conceptualisation of handling regimes, we may further ensure a safer work environment for handlers whilst at the same time safeguard the welfare of the animals.

Highlights a) This study seeks to investigate if horses can learn to solve an instrumental task of opening a box, by observing human demonstration. We control for social transmission mechanisms, which require lower cognitive complexity than actual social learning.
b) Horses watching the full and partial demonstrations were not more successful in solving the task than horses receiving no human demonstration. Horses that were unsuccessful showed more human- and box-oriented behavior than successful horses, which can indicate motivation to solve the task and/or frustration from being unable to solve the task. Our study suggest that the horses did not benefit from human demonstration of how to open a box to find food.

Highlights: a) Horses and humans share the five most common sensory modalities, however, their ranges and capacities differ, so that horses are unlikely to perceive their surroundings in a similar manner to humans.

b) This review aims to provide an overview of the current knowledge on the sensory abilities of horses. The information is discussed within an evolutionary context and also includes a practical perspective, outlining potential ways to mitigate risks of injuries and enhance positive horse-human interactions.
Media: see the interview with Andrew McLean in the FB group: “Coffee with horse lovers”, and a written interview in the Danish horse magazine “Ridehesten” in the dec 2020 volume.


Publikationslista: