Medarbetarwebben

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 492 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

pernilla.johnsson@slu.se Under tre år har jordbrukets klimatanpassning varit temat för Kommittén för lantbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid KSLA. Den 21 november är det dags för slutseminarium och

Jordbrukets klimatanpassning – så kommer vi vidare!

Jordbrukets klimatanpassning – så kommer vi vidare!

pernilla.johnsson@slu.se Forskningsplattformen SLU Future Food och Kommittén för lantbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid KSLA samlar denna dag aktörer från forskning, näringsliv, myndigheter och

Framtidens mat

Framtidens mat

catherine.kihlstrom@slu.se - hotad av storföretag eller säkrad av kvinnliga bönder? Läs mer i FB-event Nätverket Makten över maten Ekonomikum Uppsala Detta seminarium görs i samarbete med:

Framtidens mat

Framtidens mat

catherine.kihlstrom@slu.se - hotad av storföretag eller säkrad av kvinnliga bönder? Läs mer i FB-event Nätverket Makten över maten Ekonomikum Uppsala Detta seminarium görs i samarbete med:

Livsmedelsproduktion i stadsmiljö

Dagens städer är beroende av stora inflöden av mat, vatten och energi, samtidigt som städernas utflöden består av stora mängder spillprodukter, föroreningar och spillvärme. Sverige har idag en

Äta syrsor? Kittlar dödsskönt i kistan!

Att människor i västvärlden börjar äta insekter, kan det vara en lösning på globala hållbarhetsproblem? Ja, tror forskare, och därför har SLU i Uppsala börjat föda upp svenska hussyrsor. Hussyrsan

Industridoktorander

Industridoktorander

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har åter utlyst ett program för industridoktorander, vilket varje år finansieras med totalt 30 miljoner kronor. I år gick två av de tolv platserna till SLU.

Industridoktorander

Industridoktorander

SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) har åter utlyst ett program för industridoktorander, vilket varje år finansieras med totalt 30 miljoner kronor. I år gick två av de tolv platserna till SLU.

Mindre kött och mer baljväxter – vision om hållbarare kostvanor har kartlagts

Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som

Mindre kött och mer baljväxter – vision om hållbarare kostvanor har kartlagts

Genom att halvera köttkonsumtionen och istället tillsätta en del bönor, ärtor och linser till den svenska kosten kan utsläppen av växthusgaser från kosten minskas med 20 procent, samtidigt som

DNDebattRöös

”Den svenska genomsnittskosten innehåller för lite frukt och grönt och många äter ohälsosamt mycket rött kött. Livsmedelssektorn står i dag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Det är

Seminarium mjölk- och nötköttsproduktion 28 november 2018

Seminarium mjölk- och nötköttsproduktion 28 november 2018

Mjölk- och nötköttsproduktion - seminarium om aktuell forskning vid SLU 28 november yvonne.hallen@slu.se Välkommen på seminariedag om aktuell forskning inom mjölk- och nötköttsproduktion onsdagen