Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 714 sidor som är taggade med SLU Future Food:

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad

Hållbara rekryteringsstrategier mjölk

Hur kan vi öka mjölkkors livslängd? futurefood@slu.se Välkommen till ett webbinarium om mjölkproduktion där avvägningen mellan produktiv livslängd, genetisk förbättring, miljöavtryck och lönsamhet

gensaxen

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem futurefood@slu.se Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är

Hållbarare mjölkproduktion om korna lever längre?

Längre livstid för korna är mer hållbart. Det är den hypotes som forskare i ett SLU-projekt nu arbetar med. I projektet undersöks både lönsamhet och metanproduktion, men också mjölkens processbarhet

Albert De Vries webbinarium

Välkommen till ett webbinarium de 2:a februari kl 13.00 med Albert De Vries, professor inom mjölkkornas skötsel och ekonomi vid University of Florida på engelska. Albert De Vries kommer att prata om

Mikrobiologiska faror i livsmedel

Klimatförändringarna kan komma att påverka den mikrobiologiska livsmedelssäkerheten i hela livsmedelssystemet, något som synliggjordes i en ny rapport som publicerades av Livsmedelsverket nyligen.

Lökkonferens 2022

Lökkonferens 2022 parvin.mazandarani@slu.se Välkommen till en digital lökkonferens 2022! Vartannat år samlas lökbranschen för att diskutera nutid och framtid. Med nationella och internationella

Artiklar om Kulturmust och gråärtor i tidskriften Mathantverk

I Eldrimners tidskrift Mathantverks nummer 4, 2021 finns två artiklar med bäring på Pom. Eldrimner, som är ett resurscenter för mathantverk, har mycket gemensamt med Pom eftersom de försöker lyfta

Södra Sveriges växtodlings och växtskyddskonferens

Södra Sveriges växtodlings och växtskyddskonferens parvin.mazandarani@slu.se Välkomna till 2021 års upplaga av Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens. Syftet med konferensen är att

Ökad hävd av naturbetesmark kräver både lönsamhet och positiva attityder

Mångfaldsrika naturbetesmarker är beroende av att det finns lantbrukare med nötkreatur, får och hästar som hävdar dessa marker. Nu finns en rapport som belyser möjligheterna att öka arealen

Gener som skyddar gamla vetesorter mot sjukdom kartlagda och fria att utnyttja

I gamla spannmålssorter kan det finnas värdefulla egenskaper som har gått förlorade i moderna sorter. Nu har ett SLU-lett forskarlag identifierat gener som ger resistens mot svartpricksjuka och

padilso

I ett nytt projekt ska forskare på SLU tillsammans med ekologiska lantbrukare utveckla odlingssystem där sojaböna och lupin ingår. I dag är det inga stora grödor i Sverige men det finns många skäl

Loading…