Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 398 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Hur får vi bönan till bordet?

Hur får vi bönan till bordet? johanna.grundstrom@slu.se Välkomna till en spännande workshop på temat svenskodlade baljväxter till bordet, men fokus på odlares försäljning och marknadsstrategier.

Jordbruksmarkens roll för klimatet

Jordbruksmarkens roll för klimatet - ett webbinarium av EJP SOIL markmiljo-webb@slu.se Jordbruksmarken och hur vi brukar den spelar en central roll för klimatet. Sedan starten för snart fyra år

Film om växtskydd

Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och

Artikel i Universitetsläraren

I en artikel i tidningen Universitetsläraren berättar IDA-gruppen som jobbat med temat multifunktionella landskap om sina erfarenheter från det åtta månader långa samarbetet inom IDA. Genom

Alnarps Grisdag 2023

linda.engh@slu.se Svensk grisproduktion med ett framtidsperspektiv Grisproduktionen är under ständig förändring på EU-nivå såväl som på gårdsnivå. Hur kommer grisproduktion se ut och bedrivas

Webbinarium: Ljus till kor och avel för fruktsamhet

cajsa.lithell@slu.se Föreläsningarna är en del av Mjölkveckan 2023. Under veckan lyfter vi möjligheter och utmaningar för svensk mjölkproduktion. Den 25 oktober arrangeras en fysisk konferens i

Urban food planning på agendan

Urban Food Planning har dykt upp som ett viktigt ämne i arbetet hos SLU Urban Futures Ultunahubb kopplat till temat Foodscapes. Som ett led i detta arbete är SLU Urban Futures engagerad i ett antal

Mjölkveckan

Mjölkveckan 2023 Mjölkveckan 2023 cajsa.lithell@slu.se Varmt välkommen till årets Mjölkvecka där vi lyfter möjligheter och utmaningar för svensk mjölkproduktion. Vi diskuterar utvecklingsvägar och

Forskare undersöker potentialen i diversifierade odlingssystem

Sommarens extremväder med torka i kombination med stora regnmängder har varit en påfrestning för det svenska jordbruket. Trots att försommartorkan just nu känns långt borta är det inte mindre

Hur kan framtidens mjölkproduktion se ut?

Lantbrukarna måste få betalt för miljönyttorna, matproduktionen i Sverige måste få släppa ut en del växthusgaser, regelverken behöver ses över och det finns ett stort behov av en bred allians som kan

Ciderns tid är mogen

Sverige är rikt på äpplen, och vi äter och dricker ofta och gärna produkter av frukten. Äppelmos, äppelkaka och äppelmust är favoriter för många. Men en produkt har länge saknats i det svenska

Ukrainas gamla äppelsorter hotas

Genom ett enträget detektivarbete har forskare kartlagt det omfattande släktträd som binder samman många av våra äppelsorter, vilket har klarlagt olika kulturarvssorters inbördes släktskap. Kunskapen

Loading…