Medarbetarwebben

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 1452 sidor som är taggade med SLU Future Food:
Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Social hållbarhet i livsmedelssystemet

Social hållbarhet i livsmedelssystemet futurefood@slu.se Hur ser den sociala hållbarheten ut i vårt nationella livsmedelssystem? Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om

Sacred Cow

Sacred Cow

Animalieproduktionens roll i ett hållbart livsmedelssystem futurefood@slu.se Välkommen till ett seminarium vid SLU med reflektioner och diskussioner om animalieproduktionens roll i ett hållbart

Klimatdialog 29 April

Klimatdialog 29 April

Vetenskaplig dialog om klimatförändringar agnes.bondesson@slu.se Välkommen till en intern vetenskaplig dialog om klimatförändringar den 29 april. Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla

Klimatdialoger

KLIMATDIALOG – En intern, vetenskaplig dialog om klimatförändringar 29 april – Boka in i kalendern! Målgruppen är forskare och medarbetare inom alla områden vid SLU, med intresse för forskning som

Fiberrikt bröd för en sund tarm och hjärna

Laura Pirkola undersöker vilka effekter fiberrikt bröd har på tarmfloran och hjärnan med hjälp av kliniska studier. Hon studerar också hur det här ämnet kommuniceras och vilka tankar och beteende som

LivsID-halvtid

Livsmedelssektorn i Sverige står inför många utmaningar för att producera hållbart och klimatsmart. Som en del i att ta fram Sveriges framtida ledare inom livsmedelsindustrin startades

Ludwig forskar för harmoni mellan människor och nyttiga bakterier

Ludwig Lundqvist är industridoktorand inom livsmedel på SLU och BioGaia. Han undersöker hur man bäst odlar och producerar bakterier som är bra för hälsan. Halvvägs genom doktorandprojektet passade vi

vetekli

Vetekli är en stor biprodukt vid mjölframställning. Det används idag mestadels som djurfoder och bioenergiproduktion, trots att vetekli innehåller stora mängder näringsämnen. I sitt doktorandprojekt

LivsID-halvtid

Livsmedelssektorn i Sverige står inför många utmaningar för att producera hållbart och klimatsmart. Som en del i att ta fram Sveriges framtida ledare inom livsmedelsindustrin startades

Food Systems

Food Systems

Under 2021 gör världen en kraftansträngning kring hållbara livsmedelssystem. I september hålls FN-konferensen Food Systems Summit i New York och Sverige liksom många andra länder arrangerar dialoger

Call for abstracts till Agri4D 2021 konferensen “Food Systems for New Realities”

Den digitala Agri4D 2021-konferensen är nu öppen för call for abstracts. I år är fokus på hur vi kan forma hållbara och rättvisa matsystem som är motståndskraftiga mot nya verkligheter. Ni kan skicka

Call for abstracts till Agri4D 2021 konferensen “Food Systems for New Realities”

Den digitala Agri4D 2021-konferensen är nu öppen för call for abstracts. I år är fokus på hur vi kan forma hållbara och rättvisa matsystem som är motståndskraftiga mot nya verkligheter. Ni kan skicka

Loading…