Medarbetarwebben

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 606 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Barry Costa-Pierce seminar

Ta chansen att lyssna på en internationellt ledande forskare inom akvakultur och fiske, KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett

Barry Costa-Pierce seminar

Ta chansen att lyssna på en internationellt ledande forskare inom akvakultur och fiske, KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett

Naturbetesdebatt

Naturbetesdebatt

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s

Naturbetesdebatt

Naturbetesdebatt

”Ambitionen att minska köttkonsumtionen är lovvärd men riskerar att slå hårt mot den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Om våra naturbetesmarker försvinner kan vi inte leva upp till FN:s

Hållbar produktion för hållbara matvanor

Hållbar produktion för hållbara matvanor

Hållbar produktion för hållbara matvanor gunilla.leffler@slu.se I spåren av bla en rapport från organisationen EAT och tidskriften Lancet funderar vi, vad kan SLU bidra med? Hur kan detta material

Miljö och hälsosam mat – ingen enkel ekvation

Miljö och hälsosam mat – ingen enkel ekvation

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett lunchseminarium arrangerat av SLU Future Food. Lena Hulthén och Ingrid Larsson kommer att beskriva och diskutera utmaningarna kring en hälsosam kost och

Miljö och hälsosam mat – ingen enkel ekvation

Miljö och hälsosam mat – ingen enkel ekvation

cajsa.lithell@slu.se Välkommen till ett lunchseminarium arrangerat av SLU Future Food. Lena Hulthén och Ingrid Larsson kommer att beskriva och diskutera utmaningarna kring en hälsosam kost och

SCAWs 10-års jubileum

SCAWs 10-års jubileum

SCAW firar 10 år! Den 8 maj firar SCAW 10 år som nationellt centrum för djurvälfärd. SCAWs vison är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för

SundFagerströmdebatt

”En ny forskningsstudie visar att jordbrukets produktivitet måste öka kraftigt för att klimatmålen ska kunna nås. Den lyfter bland annat fram metoden genom-editering – som EU-domstolen nyligen

SCAWs 10-års jubileum

SCAWs 10-års jubileum

SCAW firar 10 år! Den 8 maj firar SCAW 10 år som nationellt centrum för djurvälfärd. SCAWs vison är att välfärden är god för alla djur och att det finns en förståelse och villighet att betala för

Grisproduktion och forskning

Grisproduktion och forskning

Seminarium grisproduktion och forskning -Vad är senaste nytt? josefina.zidar@slu.se Den 22 mars 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium om grisproduktion och

Grisproduktion och forskning –Vad är senaste nytt?

Grisproduktion och forskning –Vad är senaste nytt?

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), på SLU, anordnar ett seminarium om grisproduktion och forskning med fokus på senaste rönen inom grisforskning. Vi välkomnar grisproducenter, rådgivare,