Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 404 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Save the date: Nordiska perspektiv på markhälsa - en utforskande tvärvetenskaplig workshop

Save the date: Nordiska perspektiv på markhälsa - en utforskande tvärvetenskaplig workshop markmiljo-webb@slu.se Begreppet markhälsa får allt större genomslag i den vetenskapliga litteraturen, i

Almedalen

”Livsmedelsberedskap som håller” var den samlande rubriken för tre programpunkter under Almedalsveckan som anordnades av SLU Future Food och forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Hur hittar vi

TvärvetenskapSLU2024

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Välkommen att diskutera hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur viktig är

Ny rapport: Nötkreaturens metanproduktion i Sverige – en jämförelse mellan 1937 och 2019

I denna rapport jämförs metanutsläpp från nötkreatursproduktionen för två specifika år, 1937 och 2019, vilket ger en överblick över hela systemet för just de åren, men även en bild över samtiden

IDA2-KickOut

Erfarenheter och insikter efter åtta månader med IDA futurefood@slu.se Välkommen till en förmiddag där de tematiska grupperna från Interdisciplinary Adademy 2023–2024 presenterar projekten som de

Ökad hållbarhet i livsmedelssektorn genom banbrytande innovationer

Livsmedelssektorn står inför stora utmaningar - naturresursanvändningen behöver effektiviseras, den negativa påverkan på klimat och miljö behöver minska, arbetsmiljön förbättras och de ekonomiska

25 års forskning visar: Så kan vi återställa skadad regnskog

För första gången presenteras nu resultat efter 25 års arbete med att rehabilitera eldhärjad och intensivt avverkad regnskog. Studien fyller ett kunskapsglapp om långsiktiga effekter av restaurering

SLU YI: Nominerade GYI

Efter tre inspirerande och otroligt intressanta rundabordssamtal i SLU Youth Institute har nu en gymnasieelev från varje campus nominerats och bjudits in till att delta i Global Youth Institute i Des

Larvi 2024

Larvi 2024: 8:e symposiet för larvodling av fisk och skaldjur aquaculture@slu.se Varmt välkomna till Larvi 2024, det 8:e Larviculture Symposium för fisk och skaldjur 9-12 september vid Ghent

Nordisk konferens om samlokalisering av marina näringar

Nordisk konferens om samlokalisering av marina näringar aquaculture@slu.se Jordbruksverket, tillsammans med Nordic Innovation och Landsbygdsnätverket, bjuder in till en nordisk konferens om

Almedalen2024

SLU i Almedalen 2024 futurefood@slu.se SLU och Mistra Food Futures välkomnar er att diskutera hållbar beredskap i Almedalen 2024. Hur hittar vi lösningar på livsmedelssystemets två tuffa utmaningar

Agrivoltaiska system

När vi satsar på att bli mer självförsörjande både på mat och hållbar energi finns en ny skörd att hämta på svensk åkermark – solel. Agrivoltaiska system som sambrukar jorden är en utveckling i tiden

Loading…