Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 400 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Julia Aldberg

julia.aldberg@slu.se Julia arbetar som forskare inom företagsekonomi med inriktning mot hållbar utveckling. Hon är speciellt intresserad av produktion och konsumtion av livsmedel ur ett

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor

Välkommen till en workshop om svenskodlade proteingrödor johanna.grundstrom@slu.se Skånebönan är ett kraftsamlande initiativ med målet att Skåne ska bli en volymmässigt ledande region för nya

Mjölkbönders syn på jordbruksstöd till gräsmarker

Jordbruksstöd till gräsmarker påverkar mjölkböndernas markförvaltning till viss del, men vissa avstår att söka eftersom kriterierna är krångliga. Det är slutsatsen av Agnes Lindbergs mastersarbete

Viktiga datum för IDA 2023

Fakultetsnämnden för NJ-fakulteten har beslutat att stödja en förlängning av satsningen på Interdisciplinary Academy (IDA) som därmed som därmed kan utlysa en ny projektperiod 2023-2024. Här hittar

IDA utlysning 2023-24

Interdisclipinary Academy (IDA) är ett program där du som forskare vid SLU erbjuds möjlighet att samverka över disciplingränserna kring komplexa frågeställningar inom det breda området grön

Crop protection futures in agriculture

Crop protection futures in agriculture futurefood@slu.se Växtodling är basen för vårt livsmedelssystem, men våra nuvarande system är starkt beroende av insatsvaror som kemiska bekämpningsmedel och

Klimatsamtal: Kommunicera forskning för att genomföra klimatåtgärder

viktor.karlsson@slu.se SLU:s framtidsplattformar och SLU Global bjuder in alla intresserade till ett seminarium om hur forskning och forskningsresultat kan kommuniceras på olika sätt. Mer

Disp Jonas Skytte af Sätra

Apple genomics for the Swedish breeding programme lotta.malmborg@slu.se Jonas Skytte af Sätra, institutionen för växtförädling, försvarar sin avhandling "Apple genomics for the Swedish breeding

Världsvattendagen 2023: Mat- och vattensäkerhet för alla

markmiljo-webb@slu.se På världsvattendagen den 22 mars genomför Sveriges ordförandeksap i EU tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) kontor i Bryssel ett seminarium för att

Framtidens mjölkproduktion diskuterades i Stockholm

Forskare, rådgivare, myndigheter och representanter från näringen diskuterade framtidens mjölkproduktion i Stockholm den 15 mars. Målet var att fånga upp intressenters och myndigheters syn på

Tre SLU-projekt beviljas medel från Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har beviljat bidrag om totalt 8,1 miljoner kronor till SLU-projekt inom kretsloppsteknik, minskat klimatavtryck i mejeriproduktion, och förändringsprocesser för hållbar

IDA2 - Inspiration3

Utlysningen från Interdisciplinary Academy vid SLU – matchningar och frågestund futurefood@slu.se Välkommen till ett lunch-webbinarium om utlysningen av en ny omgång av Interdisciplinary Academy (

Loading…