Hoppa till huvudinnehåll

SLU Framtidens mat

SLU Framtidens mat/SLU Future Food. Svensk livsmedelsproduktion och livsmedel i vid bemärkelse, både animalier och vegetabilier.


Det finns 440 sidor som är taggade med SLU Future Food:

Almedalen2024

SLU i Almedalen 2024 futurefood@slu.se Varmt välkommen att diskutera lösningar på livsmedelssystemets två tuffa utmaningar – en ökad hållbarhet och en förbättrad beredskap – tillsammans med SLU

WebbinariumMatMiljolistan

Mat, miljö och hållbarhet – hur påverkar den mat vi svenskar äter planeten? futurefood@slu.se Vad innebär det att äta hållbart och vad är en hållbar kost? På den frågan går det att ge ett relativt

Livsmedelsberedskap kräver samarbete

Hur ser livsmedelsberedskapen ut i Uppsala län? Vad behöver vi nu och i framtiden för att stärka beredskapen? Det frågorna diskuterade aktörer från hela matkedjan i offentlig sektor under en workshop

Gensaxen - inget trollspö men ett konkurrenskraftigt verktyg i växtförädlingen

Om gensaxen Crispr/Cas9 får grönt ljus i EU, kommer fler forskare och växtförädlare att kunna utveckla så kallade genomredigerade sorter av grödor, som på olika sätt bidrar till en mer hållbar och

Intensivt jordbruk ger mindre tillförlitlig ogräsbekämpning från fröätare

För att öka produktiviteten är jordbruket ofta beroende av intensiv användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. I en ny studie visar forskare att ett intensivt jordbruk gör att man

Policy brief om biogas

Biogas kan spela en stor och viktig roll i ett hållbart och fossilfritt livsmedelssystem, genom att öka tillgången på fossilfri energi, drivmedel och biogödsel. Sverige har stor potential att öka den

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion

Biogas stärker och tryggar hållbar svensk energi- och matproduktion futurefood@slu.se Biogas och biogödselproduktion bidrar till ett hållbart livsmedelssystem och ökar försörjningstryggheten av mat

SLU FF utlysn tvärvetensk nätverk

SLU Future Food utlyser medel till tvärvetenskapliga nätverk under 2024. Sista ansökningsdag är 3 maj 2024. Stödet är till för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk vid SLU inom området

Nya former av samverkan och lärande testas i Malmö

På platsen Botildenborg, som ligger i randen till Rosengård i Malmö, driver Stiftelsen Botildenborg en gård och mötesplats, där stadsodling kombineras med sociala aktiviteter, såsom arbets- och

TvärvetenskapSLU2024

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Save the date: Välkommen att diskutera hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur viktig

IDA2-KickOut

IDA: Tvärvetenskap för bättre naturresursförvaltning samt livsmedelsproduktion i takväxthus futurefood@slu.se Save the date: Välkommen till en inspirerande dag om tvärvetenskap i forskning och

Nationella vattenbrukskonferensen 2024: Kompensationsodling, klimat och vägen framåt i fokus

Nationella vattenbrukskonferensen 2024, denna gång i Umeå, samlade drygt 100 personer – alla med ett intresse för vattenbruk – från odlare, forskare och förädlare till myndigheter och

Loading…