Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap har som övergripande mål att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser med ett bra ledarskap i en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö, för de verksamma inom såväl den gröna primärsektorn, som längs hela livsmedelskedjan.


Det finns 21 sidor som är taggade med Arbetsvetenskap:

Elias Andersson

elias.andersson@slu.se Är docent i teknologi med fokus på arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor i skoglig policy kring frågor som rör bl.a. genus, jämställdhet, skogliga tjänster och

kamerabevakning slakteri

Regeringen tillsatte i maj 2022 en utredning om möjligheterna till kamerabevakning av slakterier. Uppdraget till utredaren var att analysera hur kamerabevakning skulle kunna användas för att stärka

Eva Göransson

eva.goransson@slu.se

Maria Vilain Rørvang

mariav.rorvang@slu.se Associate Professor vid Institutionen för Biosystem och teknologi, SLU Alnarp, & Institionen för djurmiljö och hälsa, SLU, Skara Jag är agrobiolog, PhD i husdjurvetenskap,

Ola Lindroos

ola.lindroos@slu.se My research topic covers many various aspects of forest operations, with a main focus on evaluations and improvements of new innovations in forest technology. The main tools in

Dr. Anna María Pálsdóttir

anna.maria.palsdottir@slu.se Docent i landskapsarkitektur med inriktning i miljöpsykologi Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner. I mitt arbete som forskare

Hur skapar man ett företag med tajming - lärdomar från en orkesterdirigent

Hur skapar man ett företag med tajming – lärdomar från en orkesterdirigent parvin.mazandarani@slu.se Mycket av framgången i ett lantbruksföretag beror inte på vad du använder utan när du använder

10 år av jämställdhet på agendan

Rapportlansering: 10 år av jämställdhet på agendan elias.andersson@slu.se Det är nu drygt tio år sedan den nationella jämställdhetsstrategin för skogssektorn och dess underlagsrapport kring

Ida Skeppström

Fil.kand. i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Examen från program med inriktning mot personal- och arbetsliv, Uppsala universitet.

Nahla Mohamed

-Associate Professor: (Basic Virology), Course Leader and Examiner for" Study Design in Etiologic Research, 5.0 credits". Total of about 450 Pharmacy, Dental and Medical students attended 2013-2019.

Sara Kyrö Wissler

Verksamhetskoordinator Alnarps trädgårdslaboratorium Kommunikatör Växtproteinfabriken Proejektkoordinator Föreläser på tre kurser: Trädgårdar i vård, Hälsoträdgårdar samt People and Environment

Carola Häggström

carola.haggstrom@slu.se Hur kan vi förbättra skogsbrukets arbetsmiljö? Ställföreträdande prefekt på institutionen för biomaterial och tekniologi med ett brett forskningsintresse inom

Loading…