CV-sida

Carola Häggström

Carola Häggström
Hur kan vi förbättra skogsbrukets arbetsmiljö?

Presentation

Ställföreträdande prefekt på institutionen för biomaterial och tekniologi med ett brett forskningsintresse inom arbetsvetenskap.

Undervisning

Undervisar i ergonomi, arbetsorganisation och systemanalys i kurserna Praktiskt skogsbruk samt Skogsteknologi och Virkeslära.

Bakgrund

Fil. Dr i Teknologi, Sveriges Lantbruksuniversitet

MSc Kognitionsvetenskap, Linköpings universitet

 

Handledning

Biträdande handledare till Christian Höök,  doktorand SLU

Biträdande handledare till Zimbili Sibiyba, doktorand Stellenbosch University

Biträdande handledare till Heli Kymäläinen,  doktorand University of Eastern Finland


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för skogens biomaterial och teknologi (SBT); Teknologi
Telefon: +46907868613
Postadress:
Skogsmarksgränd 17
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publikationslista: