CV-sida

Eva Göransson

Eva Göransson

Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415071, +46730816761
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp